Alles Verboten!

Alles Verboten!

Vandaag vindt debat plaats in de Tweede Kamer over de Wet Natuurbescherming, een feestje voor bureaucratiserende krachten. Wat blijkt? Als je fanatiek blijft lobbyen kun je een extremistisch minderheidsstandpunt aan de Kamer opdringen. Het lukt zo de anti-alles fanatici Eric Smaling (SP) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) om met schot hagel van tientallen amendementen de debat-agenda te overvoeren met hun ideologie.

De SP en PvdD zijn mediaproduct van media-strateeg en diersentimentalist Nico Koffeman. Waarin de mens alleen met de handen op de rug vastgebonden de natuur in mag, alles ‘verboten’ voor ‘het dier’, en waarbij de natuur een statisch stukje broos vaatwerk is, in plaats van veerkrachtig en veranderlijk .

Zo dicteren diersentimentalisten op onevenredige wijze een natuuragenda, door tientallen amendementen in te dienen als spervuur, vergelijkbaar met hoe Greenpeace rechtszaken voert. Een schot hagel aan bezwaren, en vanzelf treft een kogeltje doel. Als er al een compromis uitkomt met redelijker krachten krijgen ze alsnog dit resultaat voor elkaar:

Verbiedt alles een beetje= meer onnodige bureaucratie en regeldruk, alle plezier uit de natuur uit naam van de zielige dierendictatuur. En enige redelijke debatten op basis van kennis van de natuur kun je zo van de Kamer-agenda drukken. Want bij de linkse partijen (PvdA, D66, Groen Links) heerst het zelfde ‘broos vaatwerk’-natuurbeeld dat om meer bureaucratie vraagt. En bij de overige partijen is te weinig kennis, en zo kan een 1-issue-club voor 100 zetels spelen.

Hier onder meer screenshots, ook de valkerij-jacht met roofvogels- zou verboden moeten worden, alles VERBOTEN.

Screen Shot 2015-06-15 at 09.16.42

 

Zie hieronder hoe treurig: de weidelijke jacht vond al nooit plaats in draag- of zoogtijd, daar zijn jagers juist weer heel sentimenteel. Alleen in de Oostvaardersplassen schiet Staatsbosbeheer dieren dood in draagtijd, die van de honger door de hoeven zakken. Daar is Marianne Thieme dan weer voorstander van.

Screen Shot 2015-06-15 at 09.16.17

Overigens zou dat laatste ook betekenen, dat bestrijding van vossen voor weidevogelbescherming niet meer is toegestaan, terwijl Natuurmonumenten in Friesland daar voorstander van is.

Screen Shot 2015-06-15 at 09.52.15En terwijl weidevogelclub Kening van de Greide op 7 juni meldde, dat het broedseizoen van grutto’s in veel gebieden is mislukt dankzij predatie door vossen. Dat ‘bij gebrek aan muizen’ is verzonnen door de eco-activisten van de RUG, ook MET muizen eten ze zich rond aan weidevogels, maar toch kan het idd zijn dat er dankzij de muizenbonanza van vorig jaar nu meer nageslacht is van roofdieren… Terwijl boeren jaarlijks tientallen miljoenen euro’s subsidies kunnen krijgen voor agrarisch natuurbeheer, dat zich op het redden van die grutto’s richt. Die grutto’s en tientallen miljoenen euro’s zinloos besteedde weidevogel-miljoenen interesseren de Dierenpartij dus minder dan de zielugguh jonguh vosjuhhss.

Dus bepaalt geestelijke onvolwassenheid en ecologische onkunde de wetgeving in Nederland?