De voortdurende mythe, die activisten aan baantjes helpt

De voortdurende mythe, die activisten aan baantjes helpt

Zoals in mijn voorgaande blog beschreven: de ‘balans van de natuur/het natuurlijk evenwicht‘ is geen wetenschappelijk begrip maar een religieus concept dat de Paus ook gebruikt. Toch leunt de conclusie van het meer dan 3 miljoen euro publiek geld kostende Waddensleutels volledig op deze religieuze notie van de natuur. Zie ook wat de pupil van Han Olff, Jeltje Nouta uitkraamt in het  subsidieblaadje Noorderbreedte, een klassieke geloofsbelijdenis aan de Balance of Nature:

Wat er op het spel staat is dat het de afgelopen paar decennia niet goed is gegaan met de Waddenzee: DE COMPLEETHEID van het voedselweb van het ecosysteem gaat achteruit. De conclusie van het eindsymposium van Waddensleutels was DAT DE MENSELIJKE INVLOED 1 van de grootste factoren van verstoring is (zonder enige kwantitatieve onderbouwing in relatie tot natuurlijke dynamiek RZ) Dat kan nog een hele tijd doorwerken, WANT ALS 1 DIER ER NIET MEER IS KAN HET HELE SYSTEEM ONTWRICHT ZIJN

Let hier op het normerende en ideologische taalgebruik, als ‘ontwricht’, waarbij dus een ideaaltoestand van stabiliteit en optimaal functioneren zou bestaan als die ene mysterieuze soort er weer zou zijn. Jeltje Nouta wordt vast een goede moeder en bedoelt het goed maar weet niet beter. Ze roept ook maar na wat haar in Groningen wordt ingestraald.

Mag ik daarom haar mentoren, de Groningse eco-esoterici als Hogepriester Han Olff vragen of die door het Wereld Natuur Fonds in het hooglerarenzadel gehouden Theunis Piersma: Wanneer worden jullie een keer wetenschappelijk en objectief daar in Groningen?

Of moeten we jullie religieuze gevoelens respecteren? Hoeveel Waddenfonds-miljoenen verdampen dan nog als wierook voor jullie geloof? Dat jullie in subsidieblaadje Noorderbreedte integraal jullie onzin mogen ventileren snap ik wel, die Annelies de Groot is vast heel aardig maar dat is een leek/journalist en dus van de PvdA of erger. En met Wilfred Alblas van Natuurmonumenten in de adviesraad zijn hier jullie financiele belangen goed gewaarborgd. Maar dat publicitaire voordeel maakt jullie uitgangspunten niet wetenschappelijker…

Waddensleutels-ecologen en andere milieuactivisten zoals van de Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn in essentie protagonisten van een religie, evenals clubs die de zee of zelfs de gehele aarde ‘gezond’ willen maken. De reden is helder: accepteer je een evolutionair natuurbegrip, dan is de naturocratie niet meer nodig, laat staan Waddensleutels en alle pretenties van activisten dat zij betaald moeten worden om de natuur te ‘herstellen’ en vissers weg te onderzoeken in een ideale toestand die alleen zij menen te kennen, een ‘intact ecosysteem’.