Gelukkig maakte ik van alle Compendium voor de Leefomgeving-sites screenshots, en heb ik alle originele pubicaties. Want het blijkt nu dat het PBL de webpagina over de Natuurbalans 2012 heeft aangepast en 1 van de gewraakte afbeeldingen van ons onderzoek verwijderde en teksten daarbij. Nu passen ze allerlei vertragingstactieken toe om ons onderzoek op te houden. Zie hieronder de afbeelding die je zo net nog met teksten begeleid kon downloaden, en waarvan ik een screenshot maakte

Er is een met Globio berekende 'biodiversiteit' zonder met soorten te rekenen, die '15 procent' de laagste van de EU' gaf in 2009. Uit de berekening met Natuurwaarde komt 'toevallig' het zelfde, 0,14, maar deze geeft geen referentie tov 1700 maar 1950

Er is een met Globio berekende ‘biodiversiteit’ zonder met soorten te rekenen, die ’15 procent’ de laagste van de EU’ gaf in 2009. Uit de berekening met Natuurwaarde komt ’toevallig’ het zelfde, 0,14, maar deze geeft geen referentie tov 1700 maar 1950

En daar is dit nu nog van over:

Screen Shot 2015-07-28 at 09.22.05

Op de oorspronkelijke site waar ik nog 2 weken terug terecht kon, beweerde het PBL nog dat de met Globio berekende MSA-biodiversiteit vergelijkbaar zou zijn met de Living Planet Index (onzin, die rekent met echt bestaande populaties sinds 1970, niet virtuele soorten en virtuele populaties sinds 1700), en dat de Finse Bosbouw veel minder effect op biodiversiteitsverlies zou hebben dan de landbouw (ook onzin, de intensieve bosbouw sinds 1950 leidde tot grootschalige fragmentatie van habitat en bossoorten nemen sterk af. Dit keer ben ik niet zo naïef de publicatie te noemen, zodat het PBL haar PR-strategie daarop kan toespitsen).

Zo kan Finland in hun ranglijst de hoogste biodiversiteit van de EU scoren, omdat er zo weinig landbouw mogelijk is rond de Poolcirkel, terwijl ze minder dan een kwart van de hoeveelheid plantensoorten van Nederland hebben. Het was misschien stom van mij om richting Keimpe Wieringa die opmerking over Finland te vermelden want nu hebben ze het direct verwijderd. In de Natuurbalans 2012 staat die toelichting over Finland namelijk niet, het was de uitleg op de website.

Vertragingstactieken, damage control
OK, het is vakantietijd voor veel van 9 tot 5 werkende Nederlanders in dienst van een broodheer. Daar kun je begrip voor hebben. Aan de andere kant: hoe kan een maatschappij en economie functioneren als het hele land zich maandenlang mag beroepen op onwerkbaarheid? Wij stuurden ons WOB-verzoek naar sectorhoofd Natuur Keimpe Wieringa, de chef de cuisine van het instituut (PBL) dat Nederland’s ’15 procent oorspronkelijke biodiversiteit’ bereidde, ‘de laagste van de EU’, favoriete campagne-slogan van Natuurmonumenten en WNF. Wieringa is met vakantie.

Hij stuurt ons eerst een dame van ‘communicatie’ die uit haar duim zuigt dat de WOB hen 6 weken de tijd geeft, daarbij hoog opgevend over ‘wetenschappelijke transparantie’ en ‘oh wat waarderen wij uw kritische inbreng’. Kortom, slap PR-geOH. In de WOB staat dat voor milieu-informatie 2 weken geldt. Na ons eerste WOB-verzoek kregen we ellenlange antwoorden op vragen die we niet stelden in ons WOB-verzoek, als alibi voor openheid.

En nu hebben ze met een andere PR-dame weer iets nieuws verzonnen, een mogelijkheid om de termijn te verdagen zodat ze meer tijd krijgen om voor onze publicatie een passende PR-strategie in elkaar te draaien voor Damage Control.

De grafiek van ons onderzoek. Het PBL gebruikt hier 2 verschillende rekenmethodes door elkaar voor het gewenste resultaat

De grafiek van ons onderzoek. Het PBL gebruikt hier 2 verschillende rekenmethodes door elkaar voor het gewenste resultaat

De bemoeienis van de koffiejuffrouw van het PBL ontbreekt nog
Wanneer je een wetenschappelijke vraag stelt, die technisch is en alleen door mensen met kennis van zaken kan worden beantwoord. En wanneer je zegt onze kritische inbreng te waarderen, WETENSCHAPPELIJKE transparantie na te streven. Wat heeft het gebabbel van een PR-juffrouw dan voor toegevoegde waarde boven dat van de koffiejuffrouw? Dat geeft toch aan dat je onze inbreng vooral ziet als imago-risico, daarbij dure woorden over wetenschappelijke transparantie gebruikend om bij eventuele verdere procedures een alibi te hebben bij een ondeskundige rechter.

Ons verzoek betreft vooral de met het GLOBIO-model gedane berekeningen die in handen zijn van 1 onderzoeker, Rob Alkemade. Die weigerde ons tot 3 maal toe die berekeningen te overhandigen, zich er van af helpend met algemene verwijzingen naar algemeen methodologische uitleg. Terwijl we niet op ons achterhoofd zijn gevallen, we snappen al lang hoe Globio werkt en we weten ook al lang hoe die andere meetlat werkt: Natuurwaarde, daar blogde ik immers al over. Via dit blog leg ik onze kaarten op tafel, om te tonen dat wij wel transparantie nastreven.

Alleen met Globio reken je als oorspronkelijke referentie 1700, en Globio rekent zonder trends in soorten

Alleen met Globio reken je als oorspronkelijke referentie 1700, en Globio rekent zonder trends in soorten. De opmerking over agrarisch gebied slaat op Natuurwaarde 2.0. En dat is een volledig andere rekenmethode met 1950 als referentie voor soorten

Twee methodes voor 1 biodiversiteit in 1 grafiek; Biogate
Tenzij de wil er niet is, kan deze onderzoeker gewoon binnen de termijn antwoorden, hij is nu weer even met vakantie maar is 2 augustus terug. Tel 2 weken bij 23 juli, en hij kan fris als een hoentje binnen termijn ons verzoek voldoen. Hij stuurde ons ook na het WOB opnieuw een -je raadt het al- algemene notitie met algemene methodologische uitleg over Natuurwaarde 2.0.

Voorzover het PBL niet aan ons verzoek kan beantwoorden betreft dit het Wageningse WOT (Wettelijke Onderzoekstaken). De WOT is niet WOB-plichtig. Als die op vakantie willen tot eind augustus, wij hebben daar vrede mee. Maar het PBL kan de vakantievreugde van het WOT niet aanvoeren als legitieme reden om het WOB-verzoek te traineren wat het hun WOB-plichtige deel betreft over Globio.

Wat wil nu het geval met de door ons te reproduceren grafiek met het Sharon Dijksma-effect er in, de plotse knik in de Nederlandse curve bij 1990? Met als boodschap ‘oh wat ging het slecht, maar toen kwam Het Beleid en de natuur veerde op’, precies toen Sharon Dijksma dat nodig had na haar Natuurpact met het ‘schouders er onder’-proza. Omdat natuurclubs na Henk Bleker’s bezuinigingen wilden aantonen dat ze wel nut hadden, en niet enkel miljarden euro’s subsidie verstookten en maar bleven roepen dat het zo slecht ging. Terwijl volgens de eigen gegevens van het PBL de natuur enkel achteruit ging, en ze dat tot 2012 nog schreven.

Het PBL gebruikt- zoals mijn eerste vermoeden was- TWEE verschillende rekenmethodes om 1 grafiek te maken, Natuurwaarde 2.0 (voor Nederland) en Globio. Zonder dat bij de grafiek te vermelden. En ze noemen dat plots allebeide Mean Species Abundance (MSA, ‘biodiversiteit’. Onder het motto: een appel en een peer zijn allebeide fruit. Dus is een peer ook een appel.

Beide komen tot ‘biodiversiteit’ door een kwaliteit te berekenen, en die kwaliteit te vermenigvuldigen met de oppervlakte waar deze kwaliteit zou bestaan, als percentage van het areaal van Nederland.

De bewering duikt overal op, zoals in Groene Groei, van de Taskforce Biodiversiteit

De bewering inclusief het miraculeuze herstel duikt overal op, zoals in Groene Groei, van de Taskforce Biodiversiteit, met anti-wetenschappelijk gezwam over ‘balans herstellen’

Zoals in mijn post over de met Natuurwaarde 2.0 berekende Natuurkwaliteit bleek, ging die kwaliteit in Natuurgebieden volgens Natuurwaarde in 2013 nog achteruit ten opzichte van 1994 met 7 procent. En met name in het agrarisch gebied ging de ‘abundance’ van veel voor beleid belangrijke soorten als weidevogels met een sneltreinvaart ACHTERuit. Bovendien is nu ook bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het grote natuurvernielen begonnen. Zo kapt Natuurmonumenten massaal bos voor commerciele doeleinden, evenals Staatsbosbeheer en laat Natuurmonumenten de Veluwezoom platlopen door 2 miljoen recreanten per jaar op mountainbikes, met honden, nordic walkers.

Bij Natuurontwikkeling kan het wel decennia duren voor de biodiversiteit weer opveert.

De enige factor die in 1990 veranderde was het oppervlak dat volgens het bestemmingsplan ‘natuur’ ging heten. Toen startte de EHS-grondopkoop. Geen wonder dat we in deze Biogate bij het PBL nu stuitten op de zelfde reactie die McIntyre bij het CRU kreeg:

Why should I hand you my data, when the only reason is to try and find something wrong with it

De knulligheid die Natuurwaade 2.0 onderbouwt en waar het CBS ook al afstand van nam. Guttegut, we hebben nog niet de helft onthuld maar blijven u op de hoogte houden bij de deconstructie van de meest geciteerde leugen over de Biodiversiteit van Nederland.

Draait alleen op Windows XP

Draait alleen op Windows XP

Het lijkt mij nu wel verstandig niet meer weg te geven, want dan past het PBL haar PR daarop aan.