Woningisolatie

Alweer een sprookje minder!

Vraag je de mensen wat ze van de zonde vinden, dan zullen de meesten waarschijnlijk wel antwoorden dat ze er tegen zijn. Dezelfde vraag over energieverspilling zal waarschijnlijk hetzelfde antwoord opleveren. Maar ja, er gaapt een kloof tussen woorden en daden.

Energiebesparing wordt door velen als een probate optie aangeprezen om minder energie te verbruiken/verspillen, waardoor er minder CO2 zal worden uitgestoten en de aarde dus minder zal opwarmen dan zonder energiebesparing het geval zou zijn geweest. Het vervelende of prettige (het hangt er vanaf van welk gezichtspunt je het bekijkt) is dat de gemiddelde wereldtemperatuur al zo’n 18 jaar betrekkelijk stabiel is. Als men dat feit erkent, dan betekent dat niet dat daardoor energiebesparing overbodig zou zijn. Immers, energiebesparing leidt ook tot minder uitgaven. En je bent dus een dief van je portemonnee wanneer je daar niet in investeert.

Waarom doen dan niet meer mensen aan energiebesparing en moet die nog steeds worden gesubsidieerd?

Voor alle duidelijkheid, ik ben voorstander van energiebesparing. Maar dan moeten de baten wèl opwegen tegen de kosten. Bij groenbevlogenen ligt dat waarschijnlijk wat anders. Ook wanneer deze afweging negatief is, zullen zij wellicht toch van besparing een goed gevoel overhouden. Als zij daaraan de voorkeur geven, dan gun ik ze dat graag, zolang ze het zelf maar betalen. Maar dat laatste is niet het geval. De subsidies die voor energiebesparing, in het bijzonder woningisolatie worden verleend, komen uit de algemene middelen – de portemonnee van de belastingbetaler dus. De hogere inkomensgroepen kunnen in het algemeen makkelijker profiteren van die subsidies dan de lagere inkomensgroepen. Per saldo is het resultaat dat er een inkomensoverdracht plaatsvindt van arm naar rijk – denivellering dus! – hetgeen – naar ik altijd heb begrepen – anathema is in ons land. Dat geldt overigens niet alleen voor linkse mensen, maar ook voor vele rechtse mensen.

Hoe het ook zij, de vraag rijst: leveren de huidige energiebesparingsmaatregelen, en in het bijzonder woningisolatie, wel datgene op wat er van wordt beloofd?

Ik geen Nederlands onderzoek dat een antwoord geeft op die vraag. Maar de ‘Wall Street Journal’ schonk onlangs aandacht aan een Amerikaans onderzoek naar het rendement van woningisolatie.

Onder de titel, ‘Energy-Efficiency Programs ‘Nudge’ Consumers in the Wrong Direction’, schreef Greg Ip daarover:

Study challenges idea that consumers are irrational when they pass up federal subsidies to weatherize their homes,

Energy efficiency has long appealed to political leaders trying to combat climate change without hurting their economies. It holds out the promise of policies that both reduce fossil-fuel consumption and save consumers money.

The rationale is that consumers are shortsighted in failing to insulate their homes or buy a more efficient appliance, and should be “nudged” in that direction.

But a new study challenges that premise. The study of households who received federal subsidies to “weatherize” their homes found the efficiency investments cost far more than they save. So consumers may not be irrational when they pass up such investments: the programs simply aren’t as beneficial as their promoters think. ….

The notion that consumers hurt themselves by passing up investments that reduce their fuel and electric bills has become known as the “energy efficiency gap.” Behavioral economists, who use psychology to explain seemingly irrational behavior, think impatience, lack of information or inertia might explain the gap.

Many government programs seek to close that gap, for example by prodding utilities to equip customers with more-efficient light bulbs. The U.S. Weatherization Assistance Program, which dates to 1976, offers subsidies to low-income families to make their homes more energy-efficient with new furnaces, attic and wall insulation, and weather stripping. It got a big boost as part of the Obama administration’s economic stimulus package in 2009.

Michael Greenstone of the University of Chicago, and a former chief economist in the Obama administration’s Council of Economic Advisers, and Meredith Fowlie and Catherine Wolfram of the University of California at Berkeley used a randomized control trial to determine whether the savings for WAP predicted by engineering models were borne out in reality.

The authors focused on a sample of more than 30,000 WAP–eligible households in Michigan. Of these, a quarter were encouraged to apply for the program via home visits by field workers hired for the study, and via phone calls. Households were reluctant to sign up, though it cost them nothing.

The authors then compared the energy consumption and thermostat settings of households who signed up for the program with those who didn’t. The energy consumption of program participants dropped by 10% to 20%, barely 40% of what engineering models predicted. The savings equated to $2,400, less than half the $5,000 spent on the energy efficiency investments. The authors put the annual return on the investment at minus 2.2% over 16 years, much worse than the historical returns on bonds or stocks.

Lees verder hier (achter tariefmuur) en/of hier.

Dat is jammer. Hoe zou de situatie in Nederland zijn?

Hoe het ook zij, alweer een sprookje minder!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.