Rene-cuperus-1349537887

Op René Cuperus reageerde ik al eens in dit artikel waarin ik hem aanviel op het feit dat hij moedige brutale intellectuelen nodig acht die de samenleving richting kunnen geven. Vandaag erken ik dat ik hem destijds onrecht heb gedaan omdat ik meende dat hij idealistisch activisme bepleitte in plaats van pragmatische nuchterheid. In een opiniestuk over de vluchtelingenproblematiek leer ik Cuperus kennen als iemand die juist met moed en brutaliteit (noem het politiek incorrect) tegen experts durft op te staan. Lees even mee….

Het lijkt er soms op dat het debat over vluchtelingen en migratie door maar twee soorten mensen gevoerd wordt. Door mensen zonder hart en door mensen zonder verstand. Dat is wat Oxford-hoogleraar Paul Collier onlangs nog fraaier zo zei: ‘The debate on migration is polarized into two positions, the heartless & the headless’.

Op de voorpagina van de krant van zaterdag werden Henk van Houtum en Martin Sommer tegenover elkaar geplaatst. De een wil de landsgrenzen opheffen. De stroom migranten valt toch niet te stoppen, en dat is ook helemaal niet erg. Migratie moet. Migratie is goed. Open grenzen zijn een teken van beschaving. De ander wil helemaal geen grenzen open, want vreest in dat geval voor een ernstige ontwrichting van de Europese samenlevingen.

Ik wil niet beweren dat Van Houtum en Sommer perfect gecast zijn voor het duo van de naïeve redeloze en de cynische harteloze, maar helemaal uit de lucht gegrepen is deze vergelijking nu ook weer niet. Neem Henk van Houtum, politiek geograaf van het Nijmeegse Centre for Border Research. Van Houtum vertolkt, bijna karikaturaal, de extreme open grenzen-positie. ‘Open grenzen zijn goed voor de economie en het is rechtvaardiger. Als mensen met reden en recht vluchten, dan doet het aantal er niet toe. Dit moet geen wereld van staten en burgers zijn, maar van mensen.’

Van Houtum walst over alle mogelijke schaduwzijden van migratie heen, of doet ze af met de bekende historische en statistische drogredeneringen. Migratie blijkt vooral iets wat beter gecommuniceerd moet worden, want ‘op langere termijn is migratie voor iedereen voordelig.’ Je begint je af te vragen hoe iemand nuchter aan ‘border research’ kan doen, terwijl men feitelijk een anti-grenzen moralist en -activist is? Je zult als politici maar op zo’n expert moeten varen met je kompas van Verantwortungsethik.

Lees het hele artikel hier op Blendle of koop een krant. Blijkt dat Cuperus deze redeneertrant ook al jaren toepast op de milieubeweging. Wat te denken van een tweets als:

en

Ik dus maar eens zoeken naar wat Cuperus specifiek over klimaat heeft geschreven en land dan in het evenwichtige artikel Mooi weer uit de Groene Amsterdammer aan de vooravond van het Kyoto verdrag in 1997. Het artikel citeert Cuperus uit een uitgave van Milieudefensie in augustus 1996 (waarvan de latere groene communicatiegraaier Maurits Groen toen nog hoofdredacteur was). Na eerst een verband te hebben gelegd tussen milieualarmisme en de protestantse eschatologie gaat men als volgt verder:

TOCH IS HET GROTE en vaak oprechte engagement van onze milieu-activisten niet louter te verklaren uit voorouderlijke zwaartillendheid. Met name in Nederland en Duitsland heeft het klimaatdebat een technocratisch gehalte, waardoor elke discussie onmogelijk is. De experts claimen een absoluut gelijk dat hun collega’s elders niet durven opeisen. In Milieudefensie van 8 augustus vorig jaar schreef René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, hierover behartenswaardige woorden. Hij constateert dat in ons land over de CO2-reductie anders wordt gedebatteerd dan over kwesties als de collectieve lastendruk of internationale migratie. De experts meten zich de rol van ‘zieners en bewakers’ aan: ‘Als ware technocraten houden zij de burgers pseudo-objectieve milieunormen voor waaraan men maar even “binnen één generatie” moet voldoen.’ De dramatisering van het debat – volgens Cuperus belichaamd door het ‘immer ontevreden gezicht’ van Lucas Reijnders – maakt de normen ononderhandelbaar. In een democratie hebben deskundigen echter nimmer het alleenrecht op de waarheid. Een democratische samenleving reageert niet op absolute claims en harde data, enkel op onderhandelbare argumenten. Uiteindelijk, aldus Cuperus, verschilt het CO2-probleem niet van de sociale kwestie. Om mensen te overtuigen, zal de CO2-reductie op dezelfde wijze aan de orde moeten worden gesteld als de eisen van de arbeidersbeweging: ‘De sociaal-democratie heeft ondervonden dat niet concepties als Verelendung of het “wetenschappelijke socialisme” de weg wijzen naar een meer beschaafde samenleving, maar dat het aankwam op constructief reformisme, op argumenten en overtuigingskracht.’

Say no more! René Cuperus for president! Of toch tenminste als opvolger van Diederik Samson. Komt het weer helemaal goed met de PvdA!