Hoera, eindelijk een medestander, De Postonline is meer wakker dan De Correspondent

Hoera, eindelijk een medestander, De Postonline is meer wakker dan De Correspondent

Goed zo, Chris Aalberts van The Post Online zaagt nu ook het tenenkrullende jubelartikel door van Thomas Vanheste in De Correspondent: over vermeende EU-zegeningen voor natuur. Johan van de G. van Wereld Natuur Fonds was de ENIGE bron in dat artikel, zo constateert Aalberts terecht.En Van de Gronden deed zijn lofzang  op de Brusselse bureaucratie, omdat zijn club zoveel subsidies van de EU toucheert. Dat klopt! Afgelopen jaar ging weer 9 miljoen euro subsidie naar groene protestclubs vanuit de DG Environment, echter zoals we hier zien: dat is maar een deel van de totale subsidies die clubs als WWF krijgen.

 Zoals wij 3 jaar geleden al schreven kreeg het Nederlandse WNF bijna 6 ton euro Europese subsidies uitgekeerd voor een klimaatcampagne op Cuba. Daarnaast krijgen diverse andere afdelingen van WWF vele miljoenen euro’s Europese subsidies per jaar, zowel van de Europese Commissie als Europe Aid.

Er is meer bewijs dat Europees beleid de natuur beschadigt, via de honderden miljarden euro’s regionale ontwikkelingsubsidies, die aan landbouwintensivering worden besteed en snelwegen door natuurgebied. En via het verwoestende klimaatbeleid met windturbines. Zoals wij al schreven: De enige effectieve Europese juridisch bindende maatregel die wilde dieren beschermt was de Bern Conventie uit 1982, maar die gold voor ALLE Europese landen, die was niet specifiek voor de EU. Zoals Aalberts dan ook terecht afsluit: waren onze natuurgebieden zonder de EU geasfalteerd?

Europese transparantie-website met 2091 NGO’s
Je kon die subsidies voor Wereld Natuur Fonds vinden op een Transparancy-website, je voerde WNF/WWF per jaartal in en je zag per project uitgesplitst hoeveel ze kregen, vooral van Europe Aid/DG Development. De Europese jaarbijdragen voor het Wereld Natuur Fonds en WWF konden oplopen tot boven de 10 miljoen euro, van actieprojecten in de Donau-delta tot campagnes voor biobrandstoffen. Ook het WWF hoofdkantoor kreeg bijvoorbeeld in 2010 liefst 2,5 miljoen euro voor klimaatcampagnes.

Het Brusselse lobbykantoor van WWF krijgt 6-7 ton euro lobbysubsidie per jaar, om de EU te belobbyen voor subsidies. Wat een verdienmodel.  Kon je al lezen in mijn onderzoek het Wereldbestuurfonds voor de Groene Rekenkamer, waarbij ik ook DG-Developmentbaas Klaus Rudichauser daar vragen over stelde. Vragen, die hij bleef ontwijken met de non-antwoorden.

Die website is nu helaas opgeheven, er is een andere minder overzichtelijke website Transparancy Register met alle 2091 NGO’s die Europese lobbysubsidies krijgen. Neem een juridische organisatie Client Earth, een klimaatactieclub die in 2014 met een publiek jaarbudget van 1,2 miljoen euro het Europarlement bestookte, en die ook tegen de visserij lobbyde. En daar ook Europese subsidies bij kreeg. De lobbyist van de Britse niet-fossiele energie-industrie Climate Bonds Initiative krijgt als ‘not for profit’ organisatie ook 30.000 euro lobbysubsidies

In het boekjaar 2013-2014 zie je dan dat 5 WWF-afdelingen EU-subsidies kregen:

  1. De Griekse WWF’ers kregen ruim 3 ton uit onder andere de LIFE+-subsidiepot, ook voor lobby voor implementatie van Europees windmolenbeleid.
  2. Het Donauregio project van Wereld Natuur Fonds kreeg 2,5 ton subsidies uit de LIFE-pot en de Interreg-pot.
  3. Het Duitse WWF draait bij haar jaarbudget van 52 miljoen euro voor ruim 12 miljoen euro op subsidies (10 miljoen euro van Duitse regering), in boekjaar 2013-14 kregen ze 0,9 miljoen van Brussel.
  4. Het Brusselse WWF-lobbykantoor was weer de gelukkige ontvanger van 6,57 ton euro van de Europese Commissie, om zo de Europese Commissie te kunnen belobbyen voor het krijgen van subsidies.
  5. Het Britse WWF kreeg van Brussel liefst 3,79 miljoen euro, omdat ze zo arm zijn….ahum. Nee, het Britse WWF heeft jaarlijks liefst 89.8 miljoen euro te vergeven, waarbij ruim 6,2 miljoen euro uit publieke middelen komt.
Afgezien van Greenpeace, toucheren deze clubs miljoenen euro's EU-subsidie PER JAAR

Afgezien van Greenpeace, toucheren deze clubs miljoenen euro’s EU-subsidie PER JAAR. Greenpeace besteedt per jaar 1,8 miljoen euro aan Brusselse lobby

Maar dat is alleen direct aan WWF: er zijn vele WWF-spinoffs/partners/koepelclubs die OOK toucheren
Alle groene clubs zijn 1 politieke pot nat, met vaak de zelfde financiers. De in Zwitserland gevestigde Oak Foundation betaalt bijvoorbeeld het salaris van 2 Greenpeace-lobbyisten in Brussel, maar gaf ook WWF al 23 miljoen US Dollars. Ook steunden zij het vislabel van WWF, MSC, zij steunden het Environmental Action Defense Fund dat in Brussel lobbiet, en steunen Friends of the Earth. De Oak Foundation steunt ook publicaties van het Global Footprint Network dat Europeanen schrik moet aanjagen met hun Ecologische Voetafdruk. Die voetafdruk is weer 1 van de belangrijkste campagne-tools van het WNF.

WWF Europe is ook lid van anti-technologische  protestlobbyclubs als Friends of the Earth (Friends of Europe) dat 1,69 miljoen euro Europese subsidies kreeg, de helft van hun budget. Ongeveer 4 ton euro komt van contributie van leden als WWF. Opvallend is ook dat het Duitse milieu-ministerie FOE 80 duizend publieke euro’s toestopt, en de Raad van Europa een slordige 7 mille.  Maar ook   Intelligent Energy Europe – het groene energiepromotie-orgaan van de Europese Commissie- geeft Friends of the Earth ongeveer 1,4 ton euro. Dat zelfde IEE gaf in 2013 het WWF in Bulgarije subsidies. Ook het Hongaarse FOE vangt ruim 5 ton Europese subsidies, waarbij deze in Engeland gevestigde club FOE met een budget van ruim 10 miljoen euro dus voor ongeveer 1/5de afhankelijk is van Europese subsidies.

WWF is ook lid van Act For Europe, een lobbyorgaan voor meer EU-regulering. En het gelijkaardige ConcordEurope, dat 6,91 ton toucheerde van de Europese Commissie, meer dan de helft van haar jaarbudget.Zie ook dat het Duitse WWF lid is van de Europaische Bewegung Deutschland. Die lobbyen ook in Brussel voor meer Brussel, van hun budget wordt ongeveer 5 ton door de Duitse belastingbetaler gedekt. En dan doen ze dit:

Das Netzwerk EBD versteht sich dabei als Plattform der politischen Kommunikation mit dem Ziel, die Europa-Kommunikation & Europäische Vorausschau in Deutschland zu verbessern und die deutsche Position in Europa zu stärken.

En daarnaast is het Duitse WWF- net als het Brusselse lobbykantoor- lid van het Climate Action Network., dat lobbiet voor hogere energieprijzen, oa via hogere prijzen van emissierechten. Het Climate Action Network kreeg 2,7 ton euro lobbysubsidies van de Europese Commissie, een kwart van hun budget. WWF en dat Climate Action Network zijn lid van de Green 10, de koepelorganisatie waar ook Greenpeace (besteedt 1,8 miljoen euro per jaar in Brussel) in zit die lobbiet voor meer Europese regels

While campaigning at EU level, Green 10 NGOs:

– encourage the full implementation of EU environmental laws and policies in the Member States;
– lobby for new environmental proposals, as appropriate;
– work with the EU institutions to ensure that policies under consideration are as environmentally effective as possible;
– promote EU environmental leadership in the global political arena.

Of neem het met WWF samenwerkende Environmental Justice Fund, dat ook 154 duizend euro subsidies toucheerde van Europe Aid. Milieurechtvaardigheid, oftewel linkse politiek die streeft naar meer Brusselse regels.

...maar dan krijg je wel mooi klimaatrechtvaardigheid
We zien verder dat
Ark Natuurontwikkeling, partner van WNF met een jaarbudget van 15,7 miljoen euro (Postcode Loterij en subsidies) in Brussel lobbiet voor hun project Rewilding Europe. Bedenk verder dus dat het WWF lid is van andere koepelorganisaties van klimaatactie, die allen afzonderlijk ook lobbysubsidies krijgen van de Europese Commissie of de DG-Environment. Een voorbeeld is een Frans klimaatactieclubje dat weer 50.000 euro  van Brussel krijgt, en dat ook weer lid is van het Climate Action Network, dat weer door WWF is opgezet.

Voor het pesten van vissers heb je weer Seas At Risk van Monica Verbeek, waarmee WWF weer met Stichting de Noordzee (1/5de budget is publiek geld) samen lobbiet tegen visserij: die krijgen ook weer 90 duizend euro lobbygeld,  1/6de van hun budget van de Europese Commissie, LIFE-subsidies.  Seas at Risk steunt met EC-lobbysubsidievangers Friends of the Earth en Birdlife weer een andere Nederlandse Stichting ‘Save the High Seas’ die weer fulltime het Europese parlement belobbiet met het zelfde oogmerk onder andere naam. En dan worden ze bij lobby tegen visserij ook nog door het Amerikaanse Environmental Defense Action Fund bijgestaan, dat uit eigen middelen ruim 2 miljoen euro er tegenaan gooit om voor mariene reservaten te lobbyen.

De klimaatactieclub Climate Strategies kreeg ook 190 duizend euro lobbysubsidies van de Europese Commissie, meer dan de helft van hun budget. Met vele leden van het Stockholm Environment Institute.

En dan hebben ze ook nog een eigen partij, De Groenen met Jolande Verburg die 18.000 euro lobbygeld besteedt om deze clubs met hun klimaatactie te helpen. Hoewel ze continue de kaart van underdog uitspelen, bulken deze clubs dus in publiek geld. En daarbij is het volslagen onduidelijk welk publiek belang zij dienen. Wie heeft er bijvoorbeeld behoefte aan klimaatrechtvaardigheid?

Heeft u ook zo'n behoefte aan klimaatrechtvaardigheid? U betaalt er wel voor, 1,6 miljoen Europese subsidies

Heeft u ook zo’n behoefte aan klimaatrechtvaardigheid? U betaalt er wel voor, 1,6 miljoen Europese subsidies

Hier het WWF Europa-personeel dat op de payroll staat van u, de belastingbetaler

Leadership:
Geneviève Pons-Deladrière – Director
Andrea Kohl – Deputy Director
Jean Shearn – PA to the Director

Public Affairs:
Tycho Vandermaesen – Public Affairs Officer
Rebecca Humphries – Public Affairs Assistant

Operations:
Dale Chadwick – Operations Director
Florence Mouné – Office Manager
Diana Rubini – Secretary/Receptionist
Denis Portaels – IT administrator
Laurence Jacques – Finance & Admin Assistant

Communications and Media:
Stefania Campogianni – Senior Communications and Media Officer
Audrey Gueudet – Press & Communications Officer, Climate and Energy
Florence Danthine – Communications Assistant
Alba Malaga Homs – Communications and New Media Officer
Anthony Field – EU Advocacy Campaign Manager

Climate and Energy:
Jason Anderson – Head of Unit
Sam Van den Plas – Climate & Energy Policy Officer
Imke Lübbeke – Senior Renewable Energy Policy Officer
Arianna Vitali – Policy Officer Energy Conservation
Adam White – Research Coordinator
Darek Urbaniak – Energy Policy Officer
Leia Achampong – Climate & Energy Assistant

Natural Resources:
Andreas Baumüller – Head of Unit
Anke Schulmeister – Senior Forest Policy Officer
Erik Gerritsen – Biodiversity and Freshwater Policy Officer
Rita Santos – Senior Marine & Fisheries Policy Officer
Eszter Hidas – Transparent Seas Policy Officer
Martina Mlinaric- Senior Biodiversity & Water Policy Officer
Alberto Arroyo – Biodiversity Policy Advisor

EU Development and Finance:
Sally Nicholson – Manager EU Development Policy and Finance
Emilie Van der Henst – EU Development Policy and Funding Officer
Margherita Solca – EU Development Policy and Funding Officer
Tatiana Lambin – Development and Finance Assistant

Green Economy:
Sebastien Godinot – Economist
Jan Vandermosten – Sustainable Finance Policy Officer
Lise Devaux – Green Economy and Natural Resources Assistant

China-Africa Trade (Hosted Unit):
Guido Broekhoven – Regional Manager China-Africa Trade

Global Climate Energy Initiative (Hosted Unit):
Stephan Singer – Head Global Energy Policy
Evelyne Parca – Hub Administrator
Milan Kooijman – Climate Savers Coordinator