Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het gaat goed met de Nederlandse bossen, schrijft de NRC. Ze worden ouder en gevarieerder. Maar er blijven knelpunten, zoals droogte en stikstof. Er zijn meer positieve dan negatieve ontwikkelingen, aldus de allereerste Florabalans, die half november verscheen. Sinds 1850 is ons oppervlak aan bos zo’n beetje verdriedubbeld. En hoewel daar in de afgelopen 30 jaar niet veel meer bij is gekomen, zijn die bossen ouder en gevarieerder geworden – en daarmee rijker aan soorten en weerbaarder tegen droogte, ziekten en plagen.

De bossen op de vruchtbare klei van Flevoland, bijvoorbeeld. Die zijn echt fenomenaal.

De Florabalans licht enkele hoogtepunten eruit. Neem nu de ouderdom van het bos. Vijftig jaar geleden waren de meeste bomen minder dan 40 jaar oud. Nu is een boom gemiddeld ouder dan 60 jaar en het aantal honderdjarige bomen neemt snel toe, zo schrijft de NRC. De hoeveelheid dood hout is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Dat is goed nieuws voor paddestoelen en korstmossen, maar ook voor insectenlarven en daarmee voor allerlei vogelsoorten. Het aandeel dood hout is zelfs een doel geworden in het bosbeheer.

***

Voor het gehele artikel, zie hier.

***