Eigen vis eerst! Wij worden geviscrimineerd...

Eigen vis eerst! Wij worden geviscrimineerd…

De immigratie van exotische plant- en diersoorten inclusief Homo sapiens uit andere windstreken dankzij de globalisering, het blijft een gevoelig onderwerp. Volgens ecoloog Eef Arnolds zijn de meeste ecologische problemen in onze natuur als versnippering en verzuring het gevolg van overbevolking. Maar dit ter sprake brengen bij natuurbeschermers, dat plaatst je nog steeds in de verdachte hoek.

Ook al bestond ooit een ‘club van 10 miljoen’ en kwamen er sinds 1980 nog 3 miljoen autorijdende Nederlanders bij. Ik wil me aan de politiek hier omtrent vooral niet branden, en beperk me daarom tot observaties als een natuurvorser die het gekrakeel van Homo nederlandensis bekijkt vanuit zijn schuilhut.Waarbij we noteren dat eco-logie en eco-nomie terecht de zelfde stam hebben, in een land waar de natuur door mensen wordt gemaakt en onderhouden.

Virtuele NIMBY
In de ‘groene’ hoek zitten veel mensen die alles dat een warm (zelf)gevoel geeft tegelijk willen: zoals gratis Hotel Nederland zijn voor iedereen ter wereld, geld dat uit de hemel regent zonder economische groei die ruimtedruk levert, het hele land volzetten met windturbines EN tegelijk de natuur intact houden, tientallen miljarden euros subsidies voor klimaatbeleid dat lasten verzwaart en energievoorziening ruïneert,  EN tegelijk de natuurbouw betalen en willen dat iedereen een lidmaatschap van een natuurclub kan betalen. Ik noem dat  het virtuele NIMBY-levensgevoel. Alles dat goed voelt kan allemaal tegelijk, zolang ik de consequenties maar niet hoef te dragen of nog niet hoef te zien. En wie mij weerspreekt overschreeuw ik met een huilbui vol moreel superieure zelfrechtvaardiging. Beschuldiging met ‘ismes’ vormen dan de waterscheiding tussen de groen beschaafde Gutmensch en egoistische bruinhemden.

NIMBY
Het andere uiterste vormen natuurlijk scheldkannonades tegen alles waar geen Neerlands bloed door ‘d aadren stroomt, van vreemde smetten vrij. Je zou toch een groot deel van de Nederlandse tokkiebevolking naar Syrie of Somalie willen sturen….als er dan toch een bevolkingsoverschot dreigt te ontstaan dat onze ecologische en economische draagkracht te boven gaat.

Welke natuurvisie draagt Sportvisserij Nederland nu uit?
In de vorm van Michel Verschoor en vele andere natuurmensen is sportvisserij een gezonde manier van natuurdeelname en beleving, waarbij je een verbintenis aangaat met je omgeving, die je zo echt leert kennen, ruiken, voelen en proeven. Dat past in mijn natuurvisie van bescherming door benutting en liefde voor eigen omgeving, versus de angst voor het onbekende van de groene clubs en hun leugenachtige miljoenenmarketing. Al hoef ik niet met een vis op de foto te poseren, tenzij het een haai of een marlijn zou zijn. Een vis vang je om op te eten, dat deed ieder jong Fries ventje vroeger vanzelfsprekend.

Screen Shot 2015-09-30 at 08.41.47

Sportvisserij Nederland haalt jaarlijks 8 miljoen euro binnen voor vispassen van leden, en deelt er 50 uit aan asielzoekers op TV bij Paul de Leeuw. Een paar screenshots van de Facebookpagina geven een representatief beeld van de kloof tussen wat leden vinden en wat de organisatie doet voor mediapunten: Eigen Vissers Eerst!

Screen Shot 2015-09-30 at 08.43.08

Nu vinden sportvissers ook dat alle beroepsvissers van het water moeten verdwijnen, op het IJsselmeer zijn dat er nog 60. Alle concurrentie van hun hobby moet weg, en hier krijgen zij steun van de groene beweging. Ik stel mij voor dat Van den Gronden en geestverwanten bij deze actie staan te applaudiseren.

Screen Shot 2015-09-30 at 08.44.45

Mijn vraag is dan: welke consequente natuurvisie op verantwoorde natuurbenutting binnen ecologische draagkracht, inclusief de overgevoelige thema’s, draagt Sportvisserij Nederland nu uit en hoe representatief is die visie voor het gedrag en de standpunten van leden? Of is het enkel mediapopulisme, dat wat je imago versterkt bij Fred Bloot, Jaap Quak en consorten? Of heeft het qua praktische natuurbescherming ook echt wat om het lijf?

Ik zag bijvoorbeeld een Imares-rapport waaruit blijkt dat leden nogal wat illegale aal meenemen naar huis, of nog erger: met uit de stukgescheurde slokdarm getrokken haak een ‘levende’ aal weer terugzetten.

PS: Boosheid kan gerechtvaardigd zijn
 Er is ook een gezonde positie mogelijk, waar ratio op 1 komt en waarbij compassie meer dan virtueel mag zijn: Facebook-compassie is betekenisloos, zoals ook Facebook-woede en Facebook-meningen vaak niet meer dan wat digischeten zijn. Compassie zit niet in standpunten die je gemakzuchtig ventileert, maar in ‘move your ass‘.

Ik zelf was toen ik in Amsterdam woonde vrijwilliger voor het Leger des Heils en deelde soep uit aan daklozen. Het was voor mij puur egoïsme:  het was gewoon leuk om te doen, beetje in een busje door Amsterdam crossen, en tot in holen op het NDSM-terrein daklozen vinden die met kaarsjes en een vuurtje zichzelf verwarmden. Veel mooie mensen zaten er tussen met een verhaal, en daar komt de journalist in je boven. Wanneer het vroor dat het kraakte, maakte de gemeente Amsterdam geld vrij voor opvang in verwarmde lokalen.

Wanneer mensen fel reageren, kan het ook zijn vanwege de in onze moderne tijd alomtegenwoordige leugenachtigheid en hypocrisie. Boosheid in zichzelf kan een gezonde reactie zijn, indien zij plaatsvindt op basis van observaties en logica. Hoedt u voor namaak, mensen willen echtheid, geen marketing, we worden al genoeg bedonderd.

Ik constateer dat veel mensen een totaal vals beeld van Nederland koesteren, vanuit een nogal verwende positie, met name de Marc van den Tweels en Johan van de Grondens van deze wereld. Mensen die anderen vervolgens gaan beschuldigen dat ze als ‘verwend’ reageren. Mijn vraag aan de lezers is dan ook: waar ligt bij u de grens?  Zijn er in visserij-ecologisch opzicht voor ons land vaste grenzen, of kunnen we die oprekken? Bijvoorbeeld door fosfaat toe te voegen aan het water….

Oftewel, wie is er bereid praktisch en logisch de natuur te benaderen zonder ideologische bril of loze marketing?