Baseline volgens IUCN cijfers

Baseline volgens IUCN cijfers

Fondsenwervende bedrijven als WNF die van Europese subsidies profiteren, jubelden recent nog dat dankzij Europa de natuur zo goed gaat. Nu zegt Europa zelf, althans- De Europese Commissie: het gaat helemaal niet goed met onze natuurdoelen. Ends Daily meldt zelfs dat het ‘Biodiversiteit Plan faalt’. Zelden bevat zo’n rapport betrouwbare informatie over de werkelijke staat van de natuur. Het huidige rapport van de Europese Commissie roept dit:

The EU 2010 biodiversity baseline indicated that up to 25 % of European animal species were facing extinction, and 65 % of habitats of EU importance were in an unfavourable conservation status, mainly due to human activities. Basic ecosystem services have continued deteriorating.

De 25 procent slaat op mariene zoogdieren, en daar gaat het eigenlijk best goed mee

De 25 procent slaat op mariene zoogdieren, en daar gaat het eigenlijk best goed mee

Dit is standaard groen-clubje proza. Maar wat blijkt uit die baseline-studie, opgesteld door clubs die uit de EU-ruif willen eten als ECNC: die 25 procent geldt alleen voor mariene zoogdieren, door ALLE categorieën van bedreigingen op te tellen van de IUCN Rode Lijst in 2007 van de lichtste (gevoelig) tot de zwaarste (Kritiek Bedreigd). De laatste betekent dat een beest binnen 3 generaties kan verdwijnen, en voldoet dus aan de beschrijving die de Europese Commissie geeft. Dat is bij mariene zoogdieren maar 7 procent, terwijl 40 procent van de mariene zoogdieren in aantal toeneemt of stabiel blijft in populatie. En van het gros, 45 procent, heeft men geen flauw idee hoe de populatiestatus is. Dat geldt zelfs voor overbekende soorten als de orca.

Van alle Europese zoogdieren, dus ook buiten de EU, zijn er 260 beschouwd, waarvan 179 landzoogdieren. Daaruit leiden we af: het gaat bij die mariene zoogdieren om in totaal 80 soorten van walrus (status onbekend) op de Noordpool tot de monniksrob in de Middellandse Zee (knuffelrob van vele beschermingsclubs). Als 7 procent van die 80 soorten daadwerkelijk binnen 3 generaties kan uitsterven, praten we over 5,6 soorten. Ik heb nog nooit een halve soort zeehond zien rondzwemmen, dus laten we er dan 6 van maken.

Onze mariene zoogdieren doen het juist erg goed, deze grijze zeehond bijvoorbeeld

Onze mariene zoogdieren doen het juist erg goed, deze grijze zeehond bijvoorbeeld

Dus de claim ‘up tot 25 percent of animal species facing extinction’ is terug te brengen tot 6 mariene zoogdiersoorten waaronder die monniksrob, die allen onder 1 of ander EU-pamperprogramma vallen. Waarschijnlijk valt bijvoorbeeld de Umea Ringed Seal er onder, zo’n Finse endemische zoetwatersoort- een relict van de ijstijden- die onder ettelijke pamperprogramma’s valt. In de moderne tijd vanaf 1500 stierf 1 soort daadwerkelijk uit, de oeros, al zou ik daar ook het oerpaard bij willen voegen. Afgelopen eeuw stierf MOGELIJK 1 zoogdiersoort uit, de Beierse woelmuis. Je kunt het allemaal lezen in mijn boekske voor de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid: ‘Biodiversiteitscrisis’, Massa uitsterven of Massahysterie.

En zo kun je claim voor claim tot de ware proporties terugbrengen. Niet dat het overal goed gaat.Aan de Rode Lijst valt op dat vooral laag mobiele soorten als amfibieën en reptielen het minder goed doen.

 

Mijn boekje lezen doet je van alarmisme genezen

Mijn boekje lezen doet je van alarmisme genezen

1,7 miljard euro naar groene graaiclubs tussen 1992 en 2008
Tussen 1992 (instelling Habitat Directive onder Nederlands voorzitterschap, naar model van de EHS)  en 2008 verbrandde Groensubsidie BV (ECNC, Natuurmonumenten, Birdlife, WNF, enz) al 1,7 miljard euro LIFE-subsidies om zichzelf rond te eten bij buffetten en conferenties, terwijl ze het ene rapport na het andere uitpoepten. Een rapport is de papieren rechtvaardiging van aanwezigheid in een uithoek van de EU voor NGO- consultants.

Jaarlijks doen zij nog tientallen miljoenen euro’s verdampen om zichzelf in bedrijf te houden. Die industrie heeft tot 2020 nog zeker een rechtvaardiging nodig, liefst tot ver daarna. Ik kan dat zeggen omdat ik zelf als journalist met ze op betaalde vakantie ben geweest en meerdere malen in de groene EU-keuken keek.