Sander Smit, BBB.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Over zo’n drie weken is het weer zover, we mogen stemmen voor de Europese verkiezingen. Voor stemmers waarbij klimaatrealisme zwaar weegt, hier een vette tip voor in het stemhokje. Het gaat om BBB-lijsttrekker Sander Smit uit Goor. Smit heeft, naar eigen zeggen, weinig vertrouwen in het zwaar opgetuigde en miljarden verslindende EU-beleid van Frans Timmermans, waar landbouwers en vissers onder lijden. Dat is goed nieuws. Hij ziet dat het niet werkt.

Smit zal aantreden in een ander politiek Europa na de revolutie van de tractor.

We geven hem het voordeel van de twijfel, als hij zegt:

‘We moeten de verouderde Europese wetgeving aanpassen. De Green Deal bijvoorbeeld, willen we veranderen in de Real Deal. Iets waar boeren, vissers en landbouworganisaties echt wat aan hebben.‘

Politieke pruttelaars kunnen stellen dat Smit eerder bij het CDA heeft gezeten en dus een halve bekeerling is met nog te veel christendemocratische groenigheid aan zijn vingers. Daartegenover staat dat hij in Europa beleidsmedewerker was van de roemruchte boerin Annie Schreijer Pierik, die binnen het CDA al de eerste oprispingen had van beginnend klimaatrealisme.

Inmiddels kantelt de gehele EVP op het gebied van klimaat in Europa en BBB wil zich daarbij aansluiten. Smit zal aantreden in een ander politiek Europa na de revolutie van de tractor. Het nieuwe realisme, ook op het gebied van klimaat, vindt zijn natuurlijke bodem in het Europa van de regio’s. In het land van de ‘Beentjes van Sint Hildegard’ weet men allang hoe het echte leven in elkaar steekt, als men zegt:

‘Nen boer zet gin vee op stal as hee d`r gin heuj veur hef.’

Smit is ook realistisch over methaan uitstoot:

‘Een groot deel van de uitstoot van de landbouw is toe te schrijven aan methaan dat vrijkomt in de veehouderijsector (door de ‘boeren’ van graasdieren zoals koeien en schapen). Deze uitstoot uit de veehouderij is onderdeel van de korte koolstofkringloop. Dat betekent dat – anders dan bij gebruik van fossiele brandstoffen – er geen nieuwe broeikasgassen aan de atmosfeer worden toe gevoegd. Deze uitstoot heeft dan ook een andere bijdrage aan de opwarming van de aarde.’

Jan van Friesland.

Dit is gewoonweg vloeken in de groene kerk.

Volgens de Europese lijsttrekker van de BBB staan de pijlers van voedselzekerheid, energiezekerheid, bestaanszekerheid, veiligheid en welvaart onder druk door jarenlange interne verwaarlozing van de grondslagen van onze manier van leven in vrijheid, rechtsstaat en een werkende democratie.

Zo gaat het met een door links begraven Europees ideaal. Herman Finkers zou zeggen:

‘Aj ‘m inkuult dan graf ik ‘m persoonlijk wier op’

***