...stiekem jaagt Natuurmonumenten in het Naardermeer ook op vossen, die de purperreigers anders van het nest plunderen

…stiekem jaagt Natuurmonumenten in het Naardermeer ook op vossen, die de purperreigers anders van het nest plunderen

De bits en bytes van mijn Naardermeer-post over Geldmachine Natuurmonumenten zijn nog maar net in de server ge-etst, of daar meldt het Weespernieuws dat Natuurmonumenten in 2016 massa-vernietigingsoperaties wil uitvoeren op ganzen in en rond het Naardermeer. Let wel, die zelfde club – Natuurmonumenten- lobbyde in de Tweede Kamer voor een verbod op jacht. En die zelfde club lobbiet hier in Friesland met Vogelbescherming Nederland voor een jachtverbod op 500 meter rond ieder Natura 2000-terrein. Oftewel: bijna overal waar ganzen zitten.

De ganzen verzamelen zich in van die typische ‘nieuwe natuur’: voormalige boerengrond die Natuurmonumenten kreeg van de overheid als buffer rond het Naardermeer. Die laten ze dan verwaarlozen en verzompen. Ze zetten er hun eigen variant op de koe neer, noemen dat dan Oerrr. Maar omdat de grond decennia als boerenland is bemest, spuit het voedselrijke gras hier de grond uit. Dat werkt natuurlijk als ganzenmagneet en ganzenfok-paradijs. Dus vervolgens transformeert zo’n gebied tot ganzenplaag-fokkerij, waar van Natuurmonumenten geen jacht mocht plaatsvinden.

Friese Gea liet Duke Faunabeheer in de Oude Venen tijdens de rui- als ganzen niet kunnen vliegen- ook al ganzen ter vergassing bij elkaar drijven. Zodat de koelhuizen van poeliers in Amsterdam nu vol zitten. Dat levert dan centjes op. Terwijl het ze geen geld oplevert als jagers op boerenland een gans schieten.

 

Natuurmonumenten gaat dit bos kappen in het Naardermeer omdat ze subsidies lospeuterden

Natuurmonumenten gaat dit bos kappen in het Naardermeer omdat ze subsidies lospeuterden

Groene clubs gaan voor het geld 
En daar gaat het deze groene clubjes altijd om. Geld, subsidies en grondbezit om geld en subsidies te genereren. Net bemachtigde Natuurmonumenten nog 13,5 miljoen subsidies samen met Staatsbosbeheer om onder andere het Naardermeer om te keren. Onder het mom van veenherstel kappen ze daar bos, en stellen ze dat ‘vermesting’ dat veen zou bedreigen, dus een beschuldigende vinger naar boeren.

Voor zover er  een mestprobleem in natuurgebieden als het Naardermeer is, dan speelt de door natuurclubs gemaakte ganzenoverlast daarbij een rol. Iedere 7 minuten een poepje van duizenden ganzen per dag. Tel uit, uw eutrofiering. Het ‘vermesting’-argument is gewoon een manier om meer land van boeren via de overheid te krijgen.

Ook zou dat herstel nodig zijn voor de ‘zwarte stern’. Terwijl dat sierlijke zwarte sterntje vooral door agressieve ganzen van zijn nestvlotje wordt getreiterd. Dankzij een ganzenprobleem dat Natuurmonumenten zelf baarde.

Als een boer hier overlast of schade van 1 van de 2,5 miljoen ganzen heeft, moet hij een week wachten tot de jager- ALS- hij al mag jagen- kan komen. Met dank aan de lobby van clubs als Natuurmonumenten, die baas spelen op andermans grond. En die vissers van hun visgrond jagen omdat die de zandbodem zouden beschadigen en verstoren. Terwijl ze zelf de commerciele houtkap opvoeren in hun natuurgebied, om zo een miljoen euro binnen te halen.

De ijsvogel redt zich prima zonder Natuurmonumenten, dankzij zachtere winters

De ijsvogel redt zich prima zonder Natuurmonumenten, dankzij zachtere winters

Steun de ontledingsactie van Hans Keuper, wordt ex-lid van Natuurmonumenten
Daarom: er is bij Natuurmonumenten een stukje website, waar ieder natuurmens in hart en nieren goede zaken kan doen. Door op te zeggen en de ontledingsactie te steunen van ex-lid Hans Keuper. Hij werd Full-time Natuurmonumenten-hater met knipoog, nadat deze subsidieprutsers het prachtige weidevogelgebied voor zijn huis verpesten, het Ettelandse Veld.

Zelf ging ik u voor in 2011 toen ik zag hoe deze multi-miljonaire subsidiegraaiers uit naam van natuurbescherming onze vissers behandelden. Met zulk asociaal en arrogant volk wenste ik als natuurmens niet langer geassocieerd te worden. Al dat subsidievolk dat op de stoel van de overheid baas wil spelen op andermans terrein, vanuit een ideologische opvatting over natuur. En de wens om uit het Waddenfonds te graaien.

Afgelopen jaar zegden al 45 duizend mensen deze club vaarwel. Dit jaar streven wij naar de 100 duizend opgeluchte ex-leden met onze ontledingsactie en dat gaat ons lukken. Besteedt uw geld liever aan het planten van een boom, het vergroenen van de tuin of wat ook dat uw tuin, straat of buurt groener, vogel- bij-en vlindervriendelijker maakt.

Dat geeft lol, en daar is natuur voor. Voor de lol, niet voor de subsidie of het in stand houden van zo’n links subsidieclubje met rechtse graaier als directeur.