Het NOS is vooral goed in het kritiekloos laten leeglopen van clubs waarmee ze politiek sympathiseren, ookal verkopen die halve waarheden/hele leugens

Het NOS is vooral goed in het kritiekloos laten leeglopen van clubs waarmee ze politiek sympathiseren, ookal verkopen die halve waarheden/hele leugens

In mijn post van zonet over het WNF-rapport ben ik wat evenwichtiger. Maar hier moet ik toch mijn irritatie kwijt over de propagandistische pseudojournalistiek van het NOS-staatsjournaal die vandaag met het WNF-natuurrapport openen. Hoe zij het Nederlandse volk bedonderen met evidente onwaarheden om zo de winkelnering van WNF bv te verkopen. Voor zover er positieve trends in de natuur van Nederland waarneembaar zijn, droeg het WNF aan fysiek herstel geen cent bij tot tenminste 2010: hun natuuruitgaven in NL verdampen aan campagne en lobby voor eigen winkelnering. Het WNF wil hooguit een grotere voet tussen de deur krijgen bij bestaande natuurprojecten, en pronken met andermans (weidevogel)veren. Daarbij kopen ze wetenschappers van naam zoals Theunis Piersma, om zo zichzelf gezag te verlenen.

Even weer tegen boeren schoppen
En neem de volslagen uit de lucht vallende beweringen die de NOS verkoopt op gezag van WNF als

‘Vooral het gebruik van gif in landbouw is slecht voor De Dieren’,

Dit meldt de voice-over, nadat Johan van de G. met huilende stem meldt dat de natuur op de heide met ‘de heeeelllft’ is afgenomen.  Bij heide speelt de vergrassing en verbossing een rol in afname van bepaalde soorten, stikstofdepositie speelt bij vergrassing een rol. Maar neem de spectaculaire van heide en bosrand-soorten als de nachtzwaluw en vele anderen: Van de G. schetst een eenzijdig beeld, een halve waarheid en dus hele leugen.

Dat heeft niets met ‘gif’ te maken. De stikstofdepositie uit de landbouw nam sterk af. Blijkbaar is de veronderstelde relatie tussen minder stikstof en biodiversiteit niet zo positief als men zou willen, het rendement per uitgegeven milieu-euro is alvast zeer negatief.

Terwijl boeren qua miljarden investeringen juist het meest betaalden voor de natuur, geeft de NOS ze weer een draai om de oren vanuit haar welbekende onkunde.  Er is eerder bewijs dat dit kostbare milieubeleid de hyperintensivering aanwakkerde, die juist leidde tot verdere daling van natuurwaarden in agrarisch gebied.

Ongeveer 40 procent van gewasbeschermingsmiddelen in volume komt voor rekening van de aardappelteelt. Het gebruiksvolume schommelt landelijk al 20 jaar rond de zelfde constante, met zelfs lichte afname.

Dat is in de landbouw, maar het kelderen van natuurwaarde in boerenland heeft weinig met de aardappelteelt van doen. Het moet waarschijnlijk verwijzen naar de omstreden bewering dat neo-nicotinoiden bijenvolken zouden uitroeien en andere insecten in wijde omtrek van haar gebruik. Maar mondiaal neemt bijvoorbeeld het aantal bijenvolken sterk toe, waaronder in landen als China. En ook in ons land is die negatieve relatie alles behalve vastgesteld. Er is wel een duidelijke relatie met parasieten als de exotische Varroamijt. En met de verminderde dracht, een minder bloemrijk boerenland bijvoorbeeld.

Ook is ‘de waterkwaliteit’ hier synoniem met voedselarm water. Aan visparasiet de beekprik zou je dan de ‘kwaliteit’ herkennen. Er bestaat niet zoiets als DE waterkwaliteit die voor alle vissoorten ‘goed’ is, en die dan dus automatisch voedselarm moet zijn.

Het belangeloze miljoenenbedrijf WNF BV krijgt weer een kontje van de NOS

Het belangeloze miljoenenbedrijf WNF BV krijgt weer een kontje van de NOS

Waarom moet de NOS met haar 250+ redacteuren nog 1 cent publiek geld krijgen, tenzij ze dat krijgen om het establishment in het zadel te houden via op zijn best eenzijdige, maar meestal feitelijk onjuiste propaganda? Of beter: wanneer nemen ze eindelijk een wetenschapsjournalist in dienst….

Maar goed, wij leggen ons er bij neer. Wie genoeg geld heeft, en een beetje links leutert, die kan via de NOS de mening van Nederland kopen.