...je kunt de troefkaart spelen van 'ze begrijpen mijn vooruitstrevendheid niet', maar bij Climategate.nl doen we liever gewoon rationeel...

…je kunt de troefkaart spelen van ‘ze begrijpen mijn vooruitstrevendheid niet’, maar bij Climategate.nl doen we liever gewoon rationeel…

Wanneer je lang genoeg een of ander linksig idee doordramt zoals advocate van de aarde Polly Higgins, lanceert de publieke omroep je vroeg of laat als ‘Hoger Vooruitstrevend Inzicht’.  En dus vanavond is onze Polly de Planeetredder eindelijk prominent bij VPRO’s Tegenlicht. Higgins agendeert ‘Ecocide’ als gelijkwaardig aan misdaden tegen de menselijkheid. Het idee dat er dusdanig objectieve kennis mogelijk is van een object als De Aarde, dat een jurist zich voor dat object kan uitspreken.

Vanzelfsprekend bedrijft Higgins een opzichtige debattruc om beslissingen uit het politieke domein en economische domein weg te nemen, met een beroep op pseudo-objectieve grootheden als ‘De Ecosystemen’ of De Aarde.

Het is De Aarde alvast om even het welk klimaat er heerst, hoeveel bos ergens groeit, of dat een bosbrand, teerzandwinning, ijstijd, Indianen de zaak vernietigen of in lichterlaaie zetten zodat er betere jachtgrond overblijft. Iedere juridische aangelegenheid gaat dus niet over ‘de aarde’ of ‘de dieren’ maar altijd over MENSEN die zich getroffen voelen, in het geval van Higgins om welvarende salonsocialisten die van ‘ongerepte’ natuur houden, en die emotioneel geraakt worden wanneer hun natuurbeeld wordt verstoord.

Juridisch meeliften op spraakverwarring
Higgins valt dus overduidelijk in de valkuil van het Scientisme (absolute zekerheid via wetenschap boven alle andere domeinen), maar zie ook weer mijn vier puntjes spraakverwarring over klimaat in dit verband. Je hebt

  1. Het wetenschappelijke debat met haar onzekerheden: hoe gevoelig is het klimaat voor menselijke invloed/hoeveel visserijdruk kan een visbestand hebben/hoeveel enz
  2. Het economische debat: hoeveel goed kunnen wij doen per euro/hoeveel schade kunnen wij voorkomen
  3. Het levensbeschouwelijke debat: welke invloed van mensen vinden wij goed/slecht
  4. Het politieke debat: is topdown via overheidsdwang (linkse politiek) of bottum up (liberaal) via vrij ondernemerschap de beste aanpak

Wie pretendeert als juridische spreekbuis voor De Planeet op te treden, moet de pretentie hebben te weten hoe DE natuur er hoort bij te liggen. Die begeeft zich dus niet in het wetenschappelijke domein (puntje 1), maar het levensbeschouwelijke debat (puntje 3). Immers de aarde is al miljarden jaren van gezicht veranderd, hoe De natuur ‘hoort’ te zijn- een objectieve referentie is niet te geven langs wetenschappelijke weg. Higgins lijkt dus vooral een levensbeschouwelijke component met juridisch instrumentarium tot gemeengoed te willen maken.

Een soort Eco-Islam, inclusief een eindtijd-verwachting.

...mooi is anders na teerzandwinning: verdienen morele overwegingen tav natuur hier meer juridisch gewicht?

…mooi is anders na teerzandwinning: verdienen morele overwegingen tav natuur hier meer juridisch gewicht?

Verdienen morele vragen ten opzichte van natuur meer juridisch gewicht?
Wat niet wegneemt dat Higgins natuurlijk een punt heeft. Neem de teerzanden. Ik sprak een medewerker van Shell die in Calgary werkte voor een verhaal in De Ingenieur,. Vriend en vijand zijn het er over eens dat teerzandwinning veel vervuiling geeft (de tailing ponds, met het spoelwater), enorme bosoppervlakten veranderen in maanlandschappen. Volgens mij zijn bij weinig grondstof-extracties de negatieve gevolgen zo opzichtig.

Dus de morele vraag, puntje 3, of je na het betalen van een zak geld aan de Canadese regering zomaar in de natuur je gang mag gaan is legitiem. Misschien mag die morele vraag best meer juridisch gewicht krijgen.

Maar…..

Vergeet niet de enorme economische bloei die de teerzanden Calgary en Alberta brachten in Canada. Van een slaapstadje groeide het zo tot economisch epicentrum uit. Wanneer je de positieve morele consequenties van welvaart WILT erkennen (marxisten hebben daar moeite mee), dan zul je bij puntje 3 ook dat moeten meewegen: dat meer mensen dankzij het beschadigen van die bossen rond Calgary profiteren dan dat er hinder ondervinden.

Dus dan komen we bij puntje 2: tegen de niet kwantificeerbare schade- nou vooruit een paar grizzlyberen en een bever zijn hun bos kwijt- staan evidente economische voordelen voor een enorme groep mensen.

Het juridiseren van wat in feite een levensbeschouwelijk debat is, ontneemt zo via de rechter en vervolgens de overheid (dus topdown linkse politiek puntje 4) een stem aan al die mensen die er van profiteren. Je omzeilt een zinvol economisch debat (puntje 2) op morele gronden (puntje 3), en wilt via juridische weg het politieke debat (puntje 4) doodslaan.

Bij open dagbouw leisteen Duitsland, zijn naderhand ecologische herstelprojecten al gewoon zoals hier voor de appollovlinder...

Bij open dagbouw leisteen Duitsland, zijn naderhand ecologische herstelprojecten al gewoon zoals hier voor de appollovlinder…

Daarnaast: neem de Duitse open dagbouw. De mijnbouw-industrie heeft daar bij leisteenwinning ZELF al ecologische herstelprojecten op touw gezet, nadat de mijnen zijn opgebruikt. In Beieren zag ik dat bij Solnhofen. Sterker nog: juist die ex-mijnbouwgebieden zijn ecologisch rijker dan de monotone landbouw-enclaves die haar omringen.

Ecocide, de Centrale As door Nationaal Lanschap de Noordelijke Friese Wouden: laat Polly Higgins hier een proefzaak van maken

Ecocide, de Centrale As door Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden: laat Polly Higgins hier een proefzaak van maken

Polly: klaag de provincie Friesland aan voor Ecocide
Toch vind ik dat Polly Higgins hier in Friesland mag beginnen. Sleep het provinciebestuur voor de rechter voor ecocide; wat die achterlijke lieden hier presteerden met hun Centrale As, een vierbaansweg van ergens naar nergens dwars door Nationaal Landschap in een krimpregio, het historische landschap voor eeuwig vernield. Totaal gesloopt, omdat men hier nu eenmaal achterlijk is geworden na een eeuw braindrain.

En zie mijn fotoreportage daarover, inclusief verwensing aan de verantwoordelijke gedeputeerde in die tijd. Kijk: dan komt abstract salon-geouwehoer waarin de VPRO en NPO grossiert wel erg dichtbij. Wat Polly doet, een beetje huilie huilie in Lapland of Tuvalu voor ‘de zeespiegelstijging’, dat geeft mooie excuses voor een kosmopolitische levensstijl. Maar hier gebeurt het gewoon voor onze ogen.

Ik durf gewoon niet meer door de Friese Wouden te rijden om de aanslag te zien, de toetakeling op de landschappelijke identiteit van deze provincie. Dus laten we het dan zo zeggen: Polly Higgins bedoelt het goed, haar motieven zullen op moreel juiste grond zijn ontstaan. Maar met goede bedoelingen plavei je de weg naar de hel.

En wie is daarvan ook maar weer heer en meester?