Mieke van der Weij.

Van een onzer correspondenten.

Nieuwsweekend (MAX) is het zaterdagochtendprogramma op de radio van de NPO. Het is gemaakt met publiek geld, veel beluisterd met een keur aan onderwerpen. Het programma, dat aanvankelijk werd ingevuld door de TROS, had tot doel tegen de verzuiling van de Publieke Omroep in te gaan. Los van religie en politieke overtuiging moest de kijker en luisteraar onbevangen kennis kunnen nemen van wat er in de samenleving speelde. In de loop van de jaren is het radioprogramma evenwel steeds meer spreekbuis geworden van politiek correct denken en klimaatalarmisme, niet in de laatste plaats door de komst van presentatoren van VPRO en NOS.

MAX-presentatrice Mieke van der Weij roept zonder schaamte luisteraars op te doneren in rechtszaak tegen ING …

Wie schetste onze verbazing toen politiek commentator Kees Boonman (ex NOS) in zijn bijdrage in de bespreking van de kandidaten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer vond dat de keuze voor Martin Bosma (PVV) toch niet zo goed zou zijn. Hij raadde kamerleden zelfs aan, die dus hun stem nog moesten uitbrengen, toch nog even de ‘CV’ met politieke uitspraken van Bosma te raadplegen. Boonman: ‘wil je zo iemand als kamervoorzitter? ‘

En na de eclatante overwinning van Bosma als voorzitter vond dit politieke geweten van het journaille dat bij uitspraken van Bosma ‘de haren je gaan overeind staan’ en dat zijn opvattingen raakten ‘aan de grens van extremiteiten.’

Nee, dan de tegenkandidaat van GroenLinks, die had het ‘pittiger’ moeten doen in de ogen van Boonman. En met de arme verdwaalde Timmermans had onze politieke spreekstalmeester op de zaterdagmorgen alleen maar ‘te doen’.

Maar het kan altijd nog in overtreffender trap bij de NPO, zoals vanochtend. Na een groot interview met Ronald Pols van Milieudefensie, die zowel een rechtszaak tegen Shell als tegen ING voert, en kritiekloos zijn malle mantra over ‘gevaarlijke klimaatverandering’ kon opvoeren, verwees presentatrice Mieke van der Weij naar de website van Milieudefensie met de oproep aan luisteraars om toch vooral te ‘doneren’: ‘een rechtszaak voeren is een dure zaak’.

NPO die zelf het licht uit doet.

***

Bron hier.

***