Amoreel, arrogant, leugenachtig. mensonwaardig

Volgen? VERvolgen voor onmenselijkheid

De Ingenieurs van de Ziel der zelfbenoemde kwaliteitsmedia (van de overheid/PvdA) vieren vandaag hun Parijse feestje. Arie Elshout maakt met de Volkskrant op obscene wijze misbruik van de door armoede- niet CO2- getroffen Bengalen. Door dit klimaatproletariaat voor hun salon-socialistische subsidiekar te spannen. Bengalen die juist door MEER CO2-uitstoot gered zouden worden om zo uit abjecte armoede (lees Tegengeluid)getild te worden, zodat ze zich tegen vloed kunnen beschermen die niets met CO2 van doen heeft. Het grootste klimaatprobleem is armoede zoals Indur Goklany betoogt, in zijn interview met Ralf Bodelier..

Daarmee toont Arie Elshout samen met de Volkskrant hoe onmenselijk de salonsocialisten zijn, hoe wereldvreemd en van het padje af, gegrepen door de wrange geest van zelfrechtvaardiging en onbegrensde arrogantie die de ‘liberals’ zo kenmerkt, de Betere Menschen die zich nu vanwege ‘de toon’ in afschuw afwenden. Oh ja de toon jongens? Je kunt het hier krijgen, ik ga nu in de turbo.

Obsceen en decadent
Nee, Arie Elshout verkoopt liever de leugen (zie betoog Ted Nordhaus) dat klimaattoppen ook maar een tiende graad opwarming beperken omdat hij zijn salon-socialistische geestverwanten graag van publiek geld wil voorzien. En dat daarom zijn angst hitsen een nuttige functie heeft over smeltende ijsberen. Zonder direct de exorbitante publieke kosten te noemen van alweer zo’n 22ste COP-top. Een top waar 40 duizend subsidie-profiteurs over uw vrijheid en publiek geld willen beslissen onder de strengste beveiliging denkbaar. En met de meest exorbitante banketten op publieke kosten denkbaar.

Ingevlogen met prive-jets op prive-jetbasis Paris le Bourget. Zoals eerder de klimaatbabbelaars in Davos met 1700 prive-jets werden ingevlogen. Terwijl de Bengalen van de armoe creperen, en Arie Elshout die Bengalen er met de haren bijsleept voor zijn decadente agenda: nee, jullie hebben minder CO2 nodig!

Oftewel Arie Elshout, hoe ideologisch verblind kun je zijn om de Nederlandse bevolking zo voor te liegen en op te lichten. Jouw journalistiek is hier van een niveau, dat de hoofdredacteur van de Pravda onder Stalin zelfs tot twijfels had gebracht.

Amoreel misbruik van straatarme Bengalen voor salonsocialistische klimaatprop. Bengalen lijden aan ARMOEDE, niet CO2

Exhibit 1 in zaak tegen falende journalistiek: Amoreel misbruik van straatarme Bengalen voor salonsocialistische klimaatprop. Bengalen lijden aan ARMOEDE, niet CO2

Armoede en overbevolking maakt Bengalen kwetsbaar voor overstroming
De Volkskrant is dubbel misleidend en  door er een foto bij te plaatsen van mensen in een roeibootje in Bangladesh, ‘dat nu al last heeft van DE klimaatverandering’.

Een dergelijke foto en bijschrift zijn dusdanig obsceen en leugenachtig, dat we de Volkskrant hier niet meer serieus MOGEN nemen als krant, en dat het legaal mag zijn om Arie Elshout voor zijn leugenachtige PvdA-smoel te meppen.

Hoe ik dat weet? Ik sprak voor een verhaal voor De Ingenieur in 2009 Bengaalse ingenieurs tijdens een waterconferentie in de RAI. Bangladesh is een delta net als Nederland, maar dan straat straat arm, en er zijn liefst 300 rivieren en de bevolkingsdichtheid is er het dubbele van ons. En oh ja, er valt jaarlijks 2 meter regen, jaarlijks krijgen ze bezoek van 10-20 tropische stormen.

Dat is het recept voor haar mega- probleem: armoede plus overbevolking in ongeschikt leefgebied, een inklinkende delta. Dat heeft niets met CO2 van doen, of het moet omgekeerd zijn: doordat ze niet welvarend zijn en allen toegang tot Parijse klimaatbuffetten, die op de prive-jetvliegbasis worden aangevoerd van de COP22-conferentie, kunnen zij zich niet tegen het wassende water weren met fatsoenlijke deltawerken. Werken, die wij wel konden bekostigen toen 1100 Zeeuwen verzopen. Dat is 1/10de van wat in de jaren ’90 PER JAAR in Bangladesh verzoop.

Niet 2 mm zeespiegelstijging per jaar, maar abjecte armoede, 300 rivieren en inklinkende delta maken Bangladesh kwetsbaar

Niet 2 mm zeespiegelstijging per jaar (gelijk aan ons), maar abjecte armoede, 300 rivieren en inklinkende delta maken Bangladesh kwetsbaar

Dit jaar nog maar 4000 doden
Die Bengaalse ingenieurs waren toen in de RAI verheugd dat er bij afgelopen overstromingen ‘nog maar 4000 doden’ vielen, dankzij een ingenieus waarschuwingssysteem: een mobieltje per gemeenschapshoofd. Waarbij de weerdienst in Bangladesh ze voor typhonen en vloed waarschuwt per sms, zodat mensen op tijd een hoogwatervlucht-plaats konden opzoeken.

De Bengalen kregen in de jaren ’60 en ’70 Hollandse dijken en polders met ontwikkelingshulp. Jaarlijks treden de grote rivieren buiten hun oevers, en omdat de Bengalen GEEN GELD HEBBEN VOOR ONDERHOUD, brokkelden die dijken af. En dan krijg je de mega-overstromingen die tien- tot honderdduizenden slachtoffers maakten.

Slachtoffers die Arie Elshout met de Volkskrant nu uit hun graf tilt- ‘mensen massa’s in kolkende waterstromen’- om met hun schedels fondsen te werven voor zijn abjecte klimaat-socialisme. Gore lijkenpikker dat je bent Rooie Arie!

De delta klinkt in, dat heeft weer niets met ‘de zeespiegelstijging’ te maken. Lees mijn verhaal ‘Nazorg in de Dessa’ in De Ingenieur van juli 2009. Zo bedrijf je journalistiek over delta’s in ontwikkelingslanden, waarbij je geen risico’s uit hun verband rukt om je politieke agenda door te duwen. Bij ons stijgt de zeespiegel OOK per jaar tussen 1 en 2 mm, maar wij hebben daar dankzij onze welvaart geen last van.

 

Bij Knack beginnen ze ook te ontwaken: iedereen met een consequente mensvisie, humanist, christen enz kan tot deze analyse komen

Bij Knack beginnen ze ook te ontwaken: iedereen met een consequente mensvisie, humanist, christen enz kan tot deze analyse komen

Sorry, dit moest ik even kwijt, even ongegeneerd schelden. Nu kan het nog: straks staat de Waakzaam en Dienstbaar Gestapo aan de deur om onze mond te snoeren.  Lees overigens liever Knack.be, dat vandaag met Jean Marie DeDecker alweer een prachtig kritisch stuk plaatst over de de hoogmis van het apocaholisme. De metaforen die Dedecker gebruikt, je moet daarvoor de basis van onze cultuur kennen. Wie dat niet kent is een ezel, en domheid maakt kwetsbaar voor beïnvloeding.

Wie de Bijbel niet kent en geen kennis heeft van de klassieke literatuur, kan ook het fenomeen Arie Elshout niet duiden, niet zien door welke geest de salonsocialisten zijn gegrepen om hun klimatopia op aarde te vestigen:

…waarbij ze de mens tot middel degraderen.

Wat de Volkskrant betreft: laat algemene correspondentjes niet langer klimaatonzin op schrijven, besteedt dat uit aan wetenschapsredacteuren. Die berichten niet op basis van politieke loyaliteiten, maar proberen daar te blijven waar het om draait: de feiten…