Sigaren uit eigen doos, nu met groene kleur

Sigaren uit eigen doos, nu met groene kleur

Wat voor volk lokken de riante fiscale regelingen en subsidies voor ‘schone’ energie, en hoe zuiver op de graat zijn zij? Die vraag kun je stellen over de Enschedese vermogensbeleggers Raedthuys Groep BV achter ‘Pure Energie’ waarvan Marcel Bovenmars sinds 11 november financieel gevolmachtigd is met financieel manager Jos Hofste.

Zij noemt haar afsplitsing ‘Pure Energie’ de groenste van 2014, 15 en 16, al voor 2016 nog moet beginnen. Groen is altijd een eufemisme voor binnenlopen op riante belastingvoordelen danwel subsidies, waarbij mediasukkels van het NOS Journaal er nog bij roepen dat we dat doen voor ‘het klimaat’.

Gunstig investeren zolang belastingklimaat niet verandert/subsidies Energieakkoord stromen
In haar investerings-brochure die geldschieters moet lokken voor nieuwe projecten stelt zij al 225 miljoen euro te hebben geïnvesteerd in wisselvallige energie die voor subsidie in aanmerking komt, met goedkeuringsstempel van de milieubeweging (duurzaam). Wie per obligatie (Opwekker) 37,50 euro aan ze betaalt, krijgt over 10 jaar de opbrengst van 50 kWh windstroom per jaar afgetrokken van zijn energierekening, volgens het door Raedthuys vastgestelde tarief. Bij gelijkblijvende of stijgende stroomprijs.

Raedthuys stelt met de opbrengst in nieuwe turbines te investeren. Wij brengen graag in herinnering dat de opbrengst van windturbines voor 2/3de uit subsidies bestaat en aftrekposten, dus slechts 1/3de van de inkomsten van een turbine komt van windstroom. Wanneer de Opwekker dus enkel de opbrengst van de STROOM vangt als aftrek over de energierekening, dan is Raedthuys als specialist in financiële en fiscale trucs de spekkoper, wanneer zij ook aandeelhouder in zo’n coöperatie van nieuwe windturbines is.

Terwijl de Opwekker stroom inkoopt tegen vaste kostprijs, kan Raedthuys bij dalende stroomprijs de maximale subsidie innen

Terwijl de Opwekker stroom inkoopt tegen vaste kostprijs, kan Raedthuys bij dalende stroomprijs de maximale subsidie innen. Van de totale energierekening maakt belasting een steeds groter deel uit, en stroomprijs een steeds kleiner deel.

Zie ik dit goed: Raedthuys casht met Opwekker meer winst op subsidies, dan Opwekker aan kostenaftrek
Onze prognose is namelijk dat stroomprijzen dankzij de dump van Duitse windstroom eerder dalen dan stijgen. Dat betekent in de SDE+-regeling van Henk Kamp, dat een windmolenaar/investeerder verzekerd is van de maximale subsidies, als hij eenmaal stroom produceert of aandelen in een windcorporatie heeft. Terwijl de opbrengst van stroom marginaal is, althans op de stroommarkt van Leipzig.

Is het nu niet zo, dat Raedthuys dus het opgehaalde Opwekker-geld kan investeren in turbines, die hen bij een soms negatieve stroomprijs maximale subsidies geven? Terwijl de Opwekker zich laat vastzetten op een vaste inkoopprijs van stroom (die eerder zal dalen dankzij overaanbod dan stijgen)

Gemiddeld betaal je nu per kWh ongeveer 21 cent, waarbij transportkosten en belastingen de grootste post zijn. Stroom zelf kost niet zoveel.

...voor Le Milieu

…voor Le Milieu: de Opwekker betaalt voor de inkoopprijs van ‘groene stroom’ van ongeveer 9,7 cent, maar Raedthuys kan het belegde geld in turbines investeren die een veelvoud subsidie en belastingaftrek leveren.

Stel dat we bij echt groene stroom, Atoomstroom inkopen. Dan kopen we niet in voor 9,7 cent per kWh maar dik 6ct (inclusief BTW) zuivere kernenergie. 14,7 cent is vervolgens belasting zodat je ook 21 ct betaalt per kWh. Het stroomdeel van de rekening zal verder enkel goedkoper worden, terwijl belastingen eerder stijgen door de SDE+-opslag.

Het gros van de energierekening komt uit belasting

Het gros van de energierekening komt uit belasting: bron Atoomstroom, goedkoper dan wind-energie (9,7 ct)

Nieuw Raedthuys start in 2007 
Voor de opgewekte groene medemensen brengen wij graag de volgende affaire nog even in herinnering. Investeringsclub Raedthuys is onderverdeeld in diverse holdings. De Raedthuys Groep is onder die naam in 2007 opgericht. Zij beginnen dan met een kasstorting van 18 duizend euro, althans ik zie 18.000,00 staan in hun dossier. Dikke kans dus dat ze vooral opereren met geleend geld, waarbij ze via aftrek over investeringen en leningen vooral op de fiscale voordelen binnenlopen.

Anne Cornelis Geerling Offereins stapt voor 2 weken in het bedrijf om 8 februari er bij oprichting weer uit te stappen.

Raedthuys bestond voor die tijd ook al, als Raedthuys en Partners, dat op haar beurt weer onderdeel was van Raedthuys Holding. Zij zetten zich toen in de markt als ‘Vermogensbouwers met Windenergie’. Zij liepen toen binnen door het schuiven met belastingvoordelen tussen dochter-ondernemingen.

Tot 2005 was dochter van Raedthuys Holding Groenraedt actief in de windhandel. In 2004 belegden zij in 58 windturbines.  En dan vooral: de fiscale voordelen die investeren opleverde in windturbines via de investerings-aftrek.

2 jaar voor AG (Al Gore) deden media hun huiswerk nog

2 jaar voor AG (Al Gore) deden media hun huiswerk nog

Cashen op 55 procent fiscale aftrek, speculeren op onveranderd belastingklimaat
Diverse media, waaronder NOVA (publieke omroep…) en De Volkskrant deden hun huiswerk nog. De Volkskrant schreef over Raedthuys het artikel ‘Gratis investeren op kosten van de fiscus’. Nova berichte over ‘De Wereld van de Windhandel’ het volgende:

Er zit geld in de wind. De overheid subsidieert windenergie met forse bijdragen. (De Energie Investerings Aftrek in 2002 was slechts 169 miljoen euro, een lachertje vergeleken met het huidige miljardenbal van Henk Kamp en zijn Nijpolitaanse klimaatmaffia RZ) En ook beleggingen in groene stroom leggen investeerders geen windeieren. Het bedrijf Groenraedt in Enschede maakt woekerwinsten op zijn windmolens en strijkt daarmee ook veel te veel subsidie op.NOVA bericht uit de wereld van de windhandel.

  • De truc van Raedthuys holding en dochter Groenraedt was dat zij veel te duur 7 windmolens inkochten/lieten bouwen, en naar zichzelf doorverkochten. Geld voor die molens kwam van 1371 beleggers die 12.500 euro konden inleggen tot een vermogen van 17 miljoen euro. Raedthuys leende 25 miljoen euro om vervolgens van zichzelf (Groenraedt) voor 41 miljoen euro een windfarm van slechts 7 turbines over te kopen. Om dit na 5 jaar weer aan zichzelf (Groenraedt) terug te verkopen voor 12 miljoen euro, dus met dik verlies.
  • Het verlies voor beleggers buigen ze om in winst via de fiscus, die 55 procent van de investering en verliezen aftrekt. Dankzij de lening is de investering per participatie opgelopen tot bijna 31.000 euro. Via de belasting krijg je dan het eerste jaar 17.000 euro terug, en het jaar daarop 9.000 euro, en de jaren daarna nog iets minder. Daarom adverteerde Raedthuys/Groenraedt met een rendement van bijna 20 procent.
  • Zie hier de uitleg op basis van Stichting Bijsluiterscore

De Volkskrant schreef:

Raedthuys adverteerde in december 2002 met investeringen in windmolens die een rendement van 35 procent op basis van Internal Rate of Return (IRR) zouden opbrengen. IRR is een voor de leek complexe rekenmethode om de opbrengsten van beleggingen in schepen, films of vastgoed te kwantificeren.Dit torenhoge rendement behaalt Raedthuys door deelnemingen in een vennootschap onder firma (VOF) te verkopen à raison van 12.500 euro per participatie. De VOF leent vervolgens een flinke som geld en koopt op zijn beurt een windmolen in aanbouw.Raedthuys mocht in december de participaties nog verkopen, omdat de VOF’s al voor september 2002 – toen het rijk de regelingen opschortte – waren opgericht. ‘De constructie garandeert maximaal fiscaal voordeel. Met één participatie koop je in feite een aftrekpost van 28 duizend euro’, zegt Rutger Hafkenscheid van Deloitte & Touche, die Raedthuys adviseerde over de constructie. ‘Wie in het toptarief zit, heeft in zes maanden zijn investering terug.

Een vrolijk 2016 met honderden euro’s energiebelasting er bij
In Nova sprak het toenmalig kamerlid Diederik Samsom van Fraude, en tegenover het Financieele Dagblad. Nu noemt hij dit gewoon klimaatambitie en is dit volstrekt normaal. Zie de handige geldjongens van Happy Capital die ook de gulheid met belastinggeld van Kamp kapitaliseren. Een vrolijk 2016 gewenst, waarin iedereen mag graaien uit elkaars portemonnee en weer ietsje meer medeplichtig wordt aan het groene graaien. Voor Le Milieu.