Thea Hilhorst.

Van een onzer correspondenten.

Klimaatverandering wordt een steeds grotere factor in de verklaring van natuurrampen en extreem weer, stelt Thea Hilhorst. Maar juist om de crisis te beteugelen, is het belangrijk ‘klimaatverandering’ niet als enige oorzaak aan te voeren voor rampspoed, zegt de klimaatalarmistisch hoogleraar en wegblokkade- demonstrant.

Het is volgens haar een groot gevaar als politici zich verschuilen achter ‘het klimaat’. Zo werden in de Filipijnen overstromingen in de hoofdstad door de regering toegeschreven aan de zeespiegelstijging terwijl de grootste bijdrage kwam van mismanagement van de ondergrondse watervoorraad, waardoor het getroffen gebied tot wel 30 centimeter was ingezakt. Door klimaatverandering als enige oorzaak aan te wijzen, duiken politici weg van maatregelen.

Is het pure klimaatalarmisme daarmee op zijn retour?

Hilhorst:

‘Uiteindelijk is de vraag hoe wij mensen, onze bestuurders en politici omgaan met de gevolgen. Hoewel het verleidelijk en deels terecht is om bij een ramp de vinger te wijzen naar het klimaat, moeten we oppassen het klimaat te snel de schuld te geven.’

Haar opmerkingen zijn opvallend omdat veel klimaatalarmisten tot nu toe meedeinden op de nietsontziende framing van weerextremen door zowel politici in getroffen landen alsook door de VN-organisaties en hun wetenschappers. En dat de onontkoombare klimaatverandering het gevolg zou zijn van de vermaledijde westerse fossiele economie waar u en ik schuldig aan zijn. Nu lijkt het denkmodel van Hilhorst te haperen door vermeende humane opwarming nevengeschikt te maken aan, zeg, foute politiek van domme politici. Is het pure klimaatalarmisme daarmee op zijn retour?

Hilhorst:

‘Een treffend voorbeeld daarvan zijn de bosbranden die deze zomer Europa teisterden. Experts zeggen dat het probleem is dat brandweerlieden te weinig bekend zijn met het fenomeen en vooral dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. Brandgangen en gecontroleerde preventieve branden kunnen bijvoorbeeld veel van de ellende en schade voorkomen.’

Dat juist kwetsbare mensen de prijs betalen komt niet door het klimaat maar door beleidsfalen en onrechtvaardigheid, aldus de geleerde. Om die reden moeten we volgens haar actievoeren – niet alleen voor afschaffing van fossiele subsidies, zoals dagelijks op de A12 wordt geëist, maar ook voor andere klimaatrechtvaardige maatregelen.

We moeten dus wegen blokkeren tegen domme politiek als we het allemaal goed begrijpen. Daarmee zijn we weer bij af.

***

Voor het gehele artikel zie hier.

***