Geheel zonder steun van Natuurmonumenten, mede dankzij de opwarming van Nederland steeds algemener

Geheel zonder steun van Natuurmonumenten, mede dankzij de opwarming van Nederland steeds algemener: de ijsvogel

Ex-lid Hans Keuper voert met uw blogger- ex-lid sinds 2011- de grote Ontledingsactie om Natuurmonumenten van haar leden af te helpen, en reeds tienduizenden gaven daar afgelopen jaren gehoor aan. Caspar Janssen van de Volkskrant deelt vandaag nog twee argumenten waarom u ook het beste de tweedehands-autoverkoper Marc van den Tweel en Natuurmonumenten vaarwel kunt zeggen. Vermarkting vernietigt ons ontzag voor de natuur is zijn stelling. Wij kunnen 2 componenten van zijn betoog onderschrijven.

  1. Draagvlak-manie
    Er is geen relatie tussen steeds meer betonnen draagvlak in natuur voor tokkies van diverse pluimage, en meer betrokkenheid bij natuurbescherming: aandacht voor de vogeltjes, plantjes en beestjes waarvoor je natuurgebieden beschermt tegen menselijk hoofdgebruik. Dat schreef ik 2006 al in HP de Tijd in mijn verhaal ‘Oorverdovend Natuurschoon’. Als je natuur verkoopt als recreatiemiddel, dan kun je immers net zo goed op een dakterras zitten of sportveld. En als je mensen wilt zien, dan kun je beter naar de kroeg.

Natuurgebieden hebben enkel toegevoegde waarde als, eh ja, natuurgebied, anders kan de Recron net zo goed beheerder zijn. Natuur hoort ook niet bij het Ministerie van Economische Zaken maar bij Onderwijs. Het is een middel waarmee je mensen de-tokkiseert. Richard Owen richtte ooit om die zelfde reden het British Natural History Museum op. Natuureducatie maakt mensen beschaafder en daardoor minder bevattelijk voor revolutionair geweld. In theorie dan…

 

Wat Caspar Janssen nog niet wil zien, maar wat De Volkskrant al wel schreef: het anti-wetenschappelijk gezwam van Natuurmonumenten....

Wat Caspar Janssen nog niet wil zien, maar wat De Volkskrant al wel schreef: het anti-wetenschappelijk gezwam van Natuurmonumenten en andere natuurclubs

2. Uitverkoop natuur
Ook neemt Janssen de uitverkoop van natuurgebieden op de korrel- met Natura 2000 als zaag-excuus. Waarbij men een noodzaak uitvindt om meer stuifzanden en heide ten koste van bos te maken. Natuurclubs melken de natuur steeds meer, en natuurorganisaties zijn steeds meer een bedreiging voor de natuurwaarden in eigen gebieden. Wij constateerden al dat de ledenservice van Natuurmonumenten tegen ons liegt, ze voeren de commerciele houtkap steeds verder op (1,6 miljoen euro), om het bruto salaris van de directie van meer dan een half miljoen euro te kunnen bekostigen. Hans Keuper zijn bericht over de directie-salarissen werd overigens 407 maal gedeeld op feesboek.

6 ton euro van de houtkap-opbrengst dient om het directiesalaris te bekostigen

6 ton euro van de houtkap-opbrengst dient om het directiesalaris te bekostigen

Steeds boort Natuurmonumenten onder het mom van ‘natuurherstel’ weer een subsidiepot aan om al zagend en vernattend de begroting weer op orde te krijgen, ten koste van de bestaande natuur. Een gotspe, bonuskoning Marc van den Tweedehands-autoverkoper vergelijkt zich met Jac P. Thijsse. Thijsse zou zich in zijn graf omdraaien zoals ik al schreef. En zoals Janssen nu schrijft:

Er is een subtiel verschil: Jac. P. Thijsse wist mensen enthousiast te maken en liefde bij te brengen voor het leven van dieren en planten. En hij wist ze te overtuigen van de noodzaak om die te beschermen, juist tegen de invloed van mensen. Een inhoudelijk en enthousiast verhaal, dat gepaard ging met onverzettelijkheid en strijdbaarheid. Dat is toch iets anders dan het verkopen van een groen decor voor een fijne wandeling of een mooie bruiloft.

Natuurmonumenten is een slecht beheerder, waardoor jaarlijks alle legsels van kraanvogels mislukken

Natuurmonumenten is een slecht beheerder, vooral uit op subsidies en media-effect, waardoor jaarlijks alle legsels van kraanvogels mislukken

 

Wanneer natuurorganisaties hun doelstellingen en expertise verwateren in de jacht op geld en populariteit, en ook openlijk onzin uitslaan over natuur, verliezen zij gezag. En die tokkisering/vulgarisering van natuurclubs, dat proberen zij nu met miljoenenmarketing te compenseren. Stem daarom met je voeten, en zeg nog op voor Oudjaarsavond. Het afglijden begon overigens al bij Natuurmonumenten toen zij hun ziel verkochten aan de Postcode Loterij van dr Faustus Boudewijn Poelmann.

Directiesalarissen Natuurmonumenten

Directiesalarissen Natuurmonumenten

Om dan toch positief af te sluiten. Voor een dichtbevolkt landje hadden we het qua natuur lang zo slecht niet voor elkaar. Ook Natuurmonumenten leverde daar ooit een positieve bijdrage aan. Maar nu-ingekapseld door de overheid en klimaatwaan- dreigen natuur- en milieuclubs de grootste vijanden van natuurbescherming te worden, vermomd als vriend. Andere partijen met frissere benadering kunnen dan beter het stokje overnemen.