TU Delft. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

We wisten dat de scheidslijn tussen wetenschap en handjeklap bij de TU Delft ver te zoeken was. Het verstrekken van een eredoctoraat aan zittend politicus Frans Timmermans is daar het meest schrijnende voorbeeld van. Climategate.nl heeft daar zeer herhaaldelijk over bericht. Zie o.a. hier  en hier.

Ook TUD- promovendi bewegen zich in het dynamisch werkgebied tussen wetenschap en politiek. Men neme Lieke Brackel die een ’felbegeerde’ EU-traineeship mocht doorlopen, gekozen na een uitgebreide selectieprocedure.

Brackel in TU Delta:

‘Of je wordt aangenomen, hangt erg af van je achtergrond. Ik had al veel gedaan met politiek en communicatie. (…) Ook ben ik politiek betrokken. Ik heb bijvoorbeeld voor duurzaam transport gelobbyd in 2019 met een groep jongeren tijdens de klimaatconferentie in Madrid (COP25).’

TUD-promovenda: ‘Ik hielp de communicatieadviseur van Timmermans.’

Politieke betrokkenheid is klaarblijkelijk een asset bij de toekenning. Tijdens haar stage droeg ze naar eigen zeggen ook inhoudelijk bij aan onderwerpen binnen de Green Deal.

Lieke Brackel:

‘In eerste instantie hielp ik de communicatieadviseur van Timmermans. Ik bereidde interviews, speeches en persconferenties voor, bijvoorbeeld over de Circulaire Economie-wetgeving over het terugdringen van grondstoffengebruik en milieuvervuiling. We volgden de onderhandelingen, bedachten welke vragen journalisten konden gaan stellen, schreven media-analyses en bereidden communicatiemateriaal voor. We waren daardoor voorbereid op vragen over de weerstand van een deel van de verpakkingsindustrie. Ik bracht ook Timmermans’ speeches onder de aandacht van journalisten. Mijn begeleider onderhield vooral de contacten en ik zorgde ervoor dat teksten zo snel mogelijk op de EU-presscorner te vinden waren.’

Na een tijdje mocht ze daarnaast meewerken aan verschillende beleidsdossiers en onderhandelingen over klimaatbeleid en circulaire economie. Eerder was ze al betrokken bij review voor het laatste IPCC rapport.

Brackel denkt dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om communicatie over Europees milieubeleid. Volgens haar komen veel mensen niet in actie terwijl in haar optiek de feiten over klimaatverandering en klimaatadaptatie zo helder zijn en steeds helderder worden.

‘TU Delta: Waar kunnen wetenschappers naast de inhoud van hun bericht nog meer op letten?

 Ze kunnen effectiever invloed hebben door op het juiste moment te lobbyen: een simpele boodschap onder de aandacht van beleidsmedewerkers brengen, specifiek van Europarlementariërs, op het moment dat een wetsvoorstel over jouw onderwerp wordt onderhandeld, kan inzichten uit de wetenschap beter bij zo’n debat aan laten sluiten. Een voorbeeld is de lobby van de Duitse auto-industrie tegen nieuwe wetgeving over verbrandingsmotoren.’

Vooruit maar weer daar in Delft: Hora est!

***

Zie voor het hele interview hier.