Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Opnieuw schrapt de Europese Commissie groene regelgeving in reactie op onvrede van boeren. Vrijdag deed Brussel een voorstel voor een flinke aanpassing van de Europese landbouwregels die in de praktijk vooral neerkomt op: nog slechts een minimum aan groene eisen. De afgelopen weken kondigde de Europese Commissie al andere ‘noodmaatregelen’ aan, maar nu wil ze natuurregels voor de lange termijn opschorten.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spreekt in een verklaring van ‘krachtige en snelle actie’ om ‘onze boeren te ondersteunen in een tijd waarin ze met talloze uitdagingen en zorgen te maken hebben.’

Het voorstel kan op brede steun van Europese lidstaten rekenen, maar komt wel op een pikant moment. Eerder deze week bracht het Europees Milieuagentschap nog een omvangrijk rapport uit over de effecten van klimaatverandering waarin vooral werd onderstreept dat een groene transformatie van de landbouwsector zeer urgent is. Natuur- en milieuorganisaties reageerden vrijdag verontwaardigd en teleurgesteld op de nieuwe aanpassingen.

Boerenbusiness schrijft:

‘EU vreest BBB-effect en snijdt dieper in Green Deal. Grote veranderingen gaan soms sneller en schijnbaar meer vanzelf dan (relatieve) detailveranderingen. Illustratief hiervoor is het tempo waarin de huidige Europese Commissie de Green Deal-elementen wegsloopt uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) ten opzichte van de muizenstapjes bij bijvoorbeeld de inzet van kunstmestvervangers.’

De afgelopen maanden gingen in verschillende EU-landen grote groepen boeren de straat op om uiteenlopende redenen – van regeldruk tot oneerlijke concurrentie en te lage prijzen, zo duidt de NRC. Het zette volgens de krant druk op nationale regeringen en daarmee ook op de Europese Commissie, die de afgelopen weken al verschillende concessies aan de boeren aankondigde. De druk om snel te handelen wordt extra vergroot door de naderende Europese verkiezingen, begin juni, waarvoor peilingen een opmars van rechtsradicale partijen voorspellen.

NRC: Natuurorganisatie Birdlife spreekt van een ‘frontale aanval op de milieu-elementen van het landbouwbeleid, die nu al het absolute minimum waren om de urgente natuur- en klimaatcrises aan te pakken.’

Eerder werd daarom al onder meer een wetsvoorstel voor pesticidereductie geschrapt. Nu gaat Brussel nog een stap verder, met het flink op de schop nemen van het zogeheten ‘Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’: een omvangrijke set afspraken die elke zeven jaar worden gemaakt over de inrichting van de Europese landbouw.

In die afspraken zitten sinds vorig jaar ook bepaalde minimumeisen rond natuur en milieu waaraan boeren moeten voldoen – een onderdeel van pogingen de landbouw te vergroenen. Nu stelt de Commissie voor een flink aantal van die minimumeisen zo te versoepelen dat ze volgens critici nauwelijks meer iets voorstellen.

In een reactie noemt het Wereldnatuurfonds de maatregelen ‘misplaatst’: door groene maatregelen te schrappen, vernietigt de EU het beste instrument om duurzame landbouw en de Europese voedselzekerheid te garanderen: de natuur.

***

Bron o.a. hier.

***