Energiewende succesvol voorbeeld voor Nederland

Groen brengt steeds meer belastingkapitaal in omloop, dat zo vele medeplichtigen in groen maakt De Energiewende- de Duitse versie van het Energieakkoord maar dan ambitieuzer- symboliseert de totale overwinning van het groene denken in Europa. Gemeten in de enige parameter die er in een kapitalistische economie toe doet: Geld. Er vindt een historische kapitaal-transplantatie plaats van midden [...]

Door |30 januari 2016|17 Reacties

Waarom de ‘Energiewende’ niet kan werken

  Naast Friedrich von Hayek, was Ludwig von Mises een leidende figuur in de zogenoemde Oostenrijkse economische school. Ze worden beiden vaak in één adem genoemd. De klassiek liberale denkbeelden die zij in de eerste helft van de vorige eeuw hebben ontwikkeld, hebben nog niets van hun glans verloren. Zij stonden kritisch tegenover een overmatige [...]

Door |30 januari 2016|9 Reacties

Waarom feiten volledig onbelangrijk zijn

Feiten....Kaart voor werkverschaffing van de milieubureaucratie, adviesbureaus en het Academisch overschot Als na 6 jaar klimaat-'debat' mij iets duidelijk werd, dan is het wel dat feiten volledig onbelangrijk zijn in huidig opinieklimaat. Althans, bij de motivaties van beleid en mensen, zowel aan alarmistische als sceptische kant. Voor feiten komen mensen per definitie niet hun [...]

Door |29 januari 2016|57 Reacties

Waarom feiten zo belangrijk zijn

Jeroen Hetzler. Bij alle discussies vóór of tegen hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen en kernenergie maken onbekendheid met de materie en misverstanden, maar ook desinformatie en eigenbelang dat feit en fictie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Dit frustreert niet alleen het debat, maar, wat veel erger is, voorlichting aan de kiezer en politieke besluitvorming in [...]

Door |29 januari 2016|17 Reacties