Verboten!

Verboten! Volgens Mr Ad Hominem spelen wij ‘hard op de man’. Ach gossie, noem mij 1 dag waarin bij links journaille impopulaire politici niet persoonlijk door het slijk worden gehaald

Vandaag deel 6 van de serie ‘Glijdt Nederland af richting (eco)totalitair regime, en daarin de vraag; wat betekent ’totalitair’ eigenlijk? Aanleiding is dat de Vereniging voor Nationale Eenheidsjournalistiek NVJ bij monde van Raymond Krul de twijfelzaaiers van Climategate.nl aanvalt. Door zijn eigen totalitaire opinie te verschuilen achter de ‘deskundige’ waarmee Krul politiek sympathiseert: Jan Paul van S. Een ondernemer die zoals zijn eigen vakredactie van de Volkskrant al schreef- financieel binnenloopt bij klimaat-agitatie.

Vervolgens stelt Raymond Krul dat je dus eerst met de vakredactie moet overleggen, voor je in de pen klimt. Om de lezer tegen zelfstandig nadenken te beschermen. Een beetje het beleid dat Dagblad Trouw aanhield. Hun opinie-redacteur Arjen van der Ziel belde mij in al zijn onschuld om een opinie-stuk te schrijven voor Groen. Maar de Groen-redactie ontdekte deze wandaad en stuurde hem naar Siberië.

Raymond, overleg beter met je vakredactie voor je in de pen klimt

Raymond Krul, overleg beter met je vakredactie voor je in de pen klimt

Dus Raymond Krul; overleg eerst even met je vakredactie voor je in de pen klimt. Maarten Keulemans heeft meer verstand van deze materie dan jouw, en ook Tonie Mudde is ietsje slimmer dan jouw genre. Goed advies!

= eufemisme voor: ieder dissident geluid bij De Grote Transitie uit kolommen weren

= eufemisme voor: ieder dissident geluid bij De Grote Transitie uit kolommen weren.

Met Bord voor je hoofd kun je Tegel winnen
Krul tikt als groen medium via zijn OUJA-bord een stuk in de geest van Jan Paul van Soest: een zuiver ad hominem-verhaal. Dus, wie betaalt Climategate om iets te schrijven waar je het niet mee eens mag zijn van Mr Ad Hominem himself Jan Paul van S. Natuurlijk is ‘de Twijfelbrigade’ in haar titel louter een persoonsaanval, 1 grote stroman. Wie de prioriteiten van Jan Paul’s versie van klimaatwetenschap niet deelt, die is een slecht mens met duistere financiën.

Terwijl Jan Paul’s eigen inkomsten en sociale status morgen op 0 zouden staan, wanneer zijn alarmistische klimaatvariant geen (overheids)krediet meer kreeg. Ter informatie, een congres Circulaire Economie in de Brabanthallen 2 februari met Jaqueline Cramer als keynote-speaker kost per kaart ZES HONDERD EURO. Daar deelt de overheid belastinggeld uit aan bedrijven en Van Soesten met groen gedicht. Ik heb de uitnodiging afgeslagen, ook tegen 20 procent korting kan ik dat zo niet even ophoesten met een belastingaanslag voor de deur, gemeentebelasting, Hefpunt, Waterschapsbelasting.

 

De Nationale Vereniging voor Eenheidsjournalistiek wil ons isoleren

De Nationale Vereniging voor Eenheidsjournalistiek wil ons isoleren. Nuchterheid en boerenverstand zijn de grootste vijand der duurzamen

Nationale Eenheid door Historische Noodzaak
Het is dus volgens de NVJ een tijd van Nationale Eenheid, we bevinden ons in tijden van Historische Noodzaak waarin twijfel niet langer is toegestaan. Zelfs huisblad der VVD-plebejers De Telegraaf stookt al het transitievuurtje waarin De Grote Wijze Pier Vellinga de radicale transformatie van de economie als groot goed bezingt. Omdat het Klimaatmanifest de mensheid daartoe oproept.

In deze interessante tijden raadplegen we daarom econoom Bryan Caplan zijn studie ‘The Totalitarian Threat’. Hij geeft de volgende definities voor wat ’totalitair betekent. Waarbij de eerste het meest wezensvreemd klinkt aan de Nederlandse praktijk. Immers, waar is- vooralsnog- het laarzengestamp aan de deur? Ik zag gisteren in Amsterdam Noord bij De Pont alvast geen grauwe bedrukte gezichten in de rij met bonkaart. Wij hoefden geen ster te dragen met ‘Scepticus’ er op en mochten gewoon het restaurant in.

The main function of the brutality and oppression (door totalitaire regimes RZ), rather, was to radically change human behavior, to transform normal human beings with their selfish concerns into willing servants of their rulers. The goals and methods of these governments were so extreme that they were often described – by friend and foe alike – as “total” or “totalitarian.

De 'early adopters' en echte gelovigen maken de kern uit van De Partij volgens Caplan

De ‘early adopters’ en echte gelovigen maken de kern uit van De Partij volgens Caplan

Dat gaat nogal ver, zoals gezegd. Even verder, de centrale karakteristieken van een totalitair regime:

Totalitarian regimes have many structural characteristics in common. Richard Pipes gives a standard inventory: “[A]n official all-embracing ideology; a single party of the elect headed by a ‘leader’ and dominating the state; police terror; the ruling party’s control of the means of communication and the armed forces (Rijkscoordinatieregeling windturbines zet lokale democratie buiten spel); central command of the economy.”

In bovenstaande definities zien we hier al een hint. Vanuit de overkoepelende ideologie willen utopistische regimes  een radicale gedragsverandering afdwingen, van de leefwijze van haar onderdanen via centrale planning van de economie, gehersenspoeld met totale controle van de communicatiemiddelen. En dit keer is het ECHT anders, nu is er een echte wetenschappelijk-historische noodzaak.

De Grote Transitie is begonnen met Historische Noodzaak die geen Twijfel verdraagt

De Grote Transitie met Historische Noodzaak. Al ver voor het klimaatpanel IPCC er uit was, al in 1990 stond bij Pier en het Ministerie van Klimaatzuiverheid (VROM) vast dat CO2 de boosdoener was die uit ons leven gebannen diende te worden. Wetenschap speelde bij Pier nooit enige rol in zijn ideologie

De Grote Transitie is al begonnen
Met de sterke klimaatleider Henk Kamp (VVD) stort Nederland zich in het spannende avontuur van de Grote Transitie richting Duurzaam Avondland, kosten 1 middenklasse auto (25 duizend euro) per gezin tot 2035, kritische vragen taboe bij de eenheidspolitiek en nationale eenheidsmedia.Er is geen enkele partij die vragen durft te stellen, behalve de partij die door NVJ-journalisten en publieke omroep en hun politieke geestverwanten met Nazi’s wordt vergeleken. Omdat ze bij de NVJ en Nationale Propaganda Organisatie zo graag over de inhoud debatteren.

De Grote Transitie vanwege De Historisch Wetenschappelijke Noodzaak

De Grote Transitie vanwege De Historisch Wetenschappelijke Noodzaak

Eigenlijk mogen wij dus niet genieten van de wijze waarop wij nu leven, een leefwijze uitsluitend mogelijk door fossiele brandstoffen. Alles dat u aanraakt in huis kwam met die brandstoffen tot stand. Die leefwijze is Slecht. Dus is volgens het Klimaatmanifest een Grote Transformatie nodig.

Miljarden euro’s propaganda, en nog blijft Nederland in ontkenningsfase
Dus al die vrolijke meiden die voorbij fietsten vanaf de Pont, die zorgeloos confererende hipsters met hun Macbook, en uw bloggende ontkenner van de Grote Noodzaak met disgenoten, die verkeren eigenlijk nog in de ontkenningsfase. Aan de hoeveelheid propaganda kan het niet liggen. Greenpeace heeft 300 miljoen euro per jaar te besteden aan klimaat-agitatie, kreeg meer dan 50 miljoen euro van de Postcodeloterij.

De Postcodeloterij gaf tientallen miljoenen euro’s aan nationale klimaat-agitatie, van Urgenda (2 miljoen euro) en klimaatcampagne HIER (8 miljoen euro) en Carbon Warroom tot de European Climate Foundation en de Clinton Foundation.

Een Sterke Leider is nodig

Een Sterke Leider is nodig volgens de geestverwanten van Raymond Krul

Militaire kreten bij invoering ideologie van De Partij (Greenpeace)
Henk Kamp ziet dat hij de bevolking nog niet voldoende warm krijgt voor de opwarming. De Doelen dreigen niet gehaald te worden, zoals Ed Nijpels stelt voor de Energievakbeurs in wat zij ‘het jaar van de energie’ noemen. Hij stuurt daarom Greenpeace- samensteller van het Energieakkoord- met 2 clubs van de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht het land in als agitatoren van de Transitie met het ‘Offensief Lokale Energie‘. In mijn dorpje Dogville krijg je daarom 30 januari ook al een ‘Dag van de Duurzaamheid’. Er is hier een lokaal clubje subsidieverteerders opgestaan, die dorpsgenoten in hun lokale energiebedrijfje wil lokken. Het bordje van ‘Subsidiepartners’ staat op hun raam geplakt.

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij (Greenpeace)/NWEA-windbankiers

Je kunt op die dag zelfs laten controleren of je banden wel op de juiste spanning staan die de Aarde verlangt  De hele economie en onze gehele leefwijze tot de kieren en voegen van uw huis worden kortom onder controle gebracht van de ideologie en de Partij. Of zoals Caplan beschrijft:

The official ideology is the rationale for radical change. It must be “all- embracing” – i.e., suppress competing ideologies and values – to prevent people from being side-tracked by conflicting goals. The leader is necessary to create and interpret the official ideology, and control of the means of communication to disseminate it. The party is comprised of the “early-adopters” – the people who claim to have “seen the light” and want to make it a reality. Police terror and control of the armed forces are necessary to enforce obedience to the party’s orders. Finally, control of the economy is crucial for a whole list of reasons: to give the party the resources it needs to move forward; to suppress rival power centers; to ensure that economic actors do not make plans that conflict with the party’s; and to make citizens dependent on the state for their livelihood. (=’meeprofiteren’ met windmolens in je buurt, maar ook de 8 miljard euro aan medeplichtigheidsubsidies die Henk Kampf dit jaar strooit)

Reichs-coordinatieregeling Henk Kampf bij plaatsing 6000 MW in achtertuin
Wat nu nog ontbreekt – van de elementen die Bryan Caplan opsomde- is de politie-terreur. Of wacht, hoor ik daar al laarzengestamp aan de deur? Door de Reichs-coordinatieregeling van Henk Kamp staat de lokale democratie buiten spel, zie ook hier. De Reichs-coordinator heeft absolute macht om ze tot 400 meter afstand van je huis neer te zetten, waar buurlanden een minimumafstand van 900 meter aanhouden. Het is slikken of stikken, en anders komt de ME opdraven.

De Reichs-coordinatiegeling

De Reichs-coordinatiegeling: met geweldsmonopolie van De Staat dringt de ideologie van De Partij (Greenpeace)zich op in je achtertuin, anders draaft de ME op

Dus er is

  • a. een overkoepelende ideologie, die met het geweldsmonopolie van de staat wordt opgedrongen, zoals via de Reichs-coordinatieregeling die lokale democratie buiten spel zet
  • b. nationale eenheidsmedia die deze ideologie eensgezind er dagelijks inhamert
  • c. en de staat maakt met subsidies de gehele economie van zichzelf afhankelijk, zodat iedereen een aandeel in die ideologie krijgt
...despite propaganda emphasising economic growth living standards of non party-members often fell to starvation levels

…despite propaganda emphasising economic growth living standards of non party-members often fell to starvation levels

En oh ja, wat Caplan verder nog schrijft:

Despite propaganda emphasizing rapid economic growth (groene groei, Energieakkoord voor Duurzame Groei, 15 duizend banen!), living standards of non-party members frequently fell to the starvation level. Totalitarian regimes focus on military production (strijd tegen weersverandering) and internal security, not consumer well-being. Another notable problem with totalitarian regimes was their failure to anticipate and counteract events that even their leaders saw as catastrophic.

Screen Shot 2016-01-04 at 13.26.36

Als het niet zo opzichtig was en zo’n bijna clichématige herhaling van historische zetten…..Maar nee, ik mag die vergelijkingen niet maken en maak ook geen persoonlijke vergelijkingen. OK De Reichs-coordinatieregeling….Die was toch grappig en functioneel, en niet op de persoon.

Het echte smerige demoniseren van andersdenkenden laten wij verder graag aan de Publieke Omroep en haar Policor-Polizei die de Ideologie van De Partij bewaken. Wat Jan Paul van Soest wil is dat ook het laatste tegengeluid bij zijn overgefinancierde partijlijn financieel wordt afgeknepen. Uiteindelijk loopt onderdrukking in een kapitalistisch land via het banksaldo. Wie geen geld heeft of meer krijgt (door demonisering en negatieve associatie) kan zich niet meer verplaatsen of verzet plegen.

..zo vreselijk, die persoonlijke aanvallen....

..zo vreselijk, die grove persoonlijke aanvallen….Alleen Kwaliteitsjournalisten en Kwaliteitsmedia weten dat op de Juiste Wijze toe te passen bij Slechte Mensen