Geacht college van bestuur van mijn pensioenfonds,

Het gerucht doet de ronde dat u met de gedachte speelt om de financiële middelen in toenemende mate te investeren in de zogenaamde ‘renewables’ met name aan windindustrie; energiebronnen die ogenschijnlijk geen gebruik maken van fossiele brandstof. Dit om het redden van de aarde te bevorderen van een verschrikkelijke opwarming. U heeft er wellicht geen idee van welke gevolgen u daarmee riskeert.

‘Global warming’ is één van de hypes waaraan de mensheid constant behoefte schijnt te hebben. Het is de laatste in het allesbehalve volledige rijtje van de millennium bug, de zure regen, peak oil, de populatiebom, eugenetica, de nucleaire winter, dolle dinsdag, de heksenjachten, de kruistochten, etc. Van de fysica en bewijsvoering deugt ook nu niets en het gaat dan ook nu weer vanzelf over, net zoals alle andere hypes. Ik begrijp dat het hier nu weinig zin heeft om u daarvan te overtuigen met een stortvloed aan referenties. Ik vraag u alleen om even met de gedachten te spelen dat dit een reële mogelijkheid is.

Wanneer in de niet al te verre toekomst de klimaatsverandering door CO2 definitief van de agenda is afgevoerd, hebben de renewables geen enkel bestaansrecht meer om de aarde te redden. De windfarms moeten dan geheel op eigen kracht economisch kunnen renderen, concurrerend tegen andere energieleveranciers. De diverse schattingen voor rendement lopen nogal uiteen, maar de kostenexplosie van de energiewendes bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland en Spanje geven geen aanleiding tot optimisme. Een belangrijke factor is ook de beperkte fysieke levensduur van windturbines van 15-20 jaar ten gevolge van hoge belastingenkrachten, hetgeen tot overmatige vervangingskosten zal gaan leiden. Het laat zich dus aanzien dat investeringen in deze branche – objectief gezien – overmatige risico’s met zich meebrengen. Het is alleen de waan van de dag – het redden van de aarde – die blind maakt voor deze latente financiële catastrofes. Ik wil niet dat deze avonturen worden beleefd met mijn opgebouwd pensioenrecht en ik geloof dat vele lotgenoten mijn mening delen.

Daarom heb ik het volgende voorstel: het houden van een (niet-vrijblijvende) enquête met de hoofdvraag: ‘Mag het pensioenfonds investeren in renewables?’ Het antwoord dat de reflectanten geven, heeft echter consequenties, die samenhangen met de risico’s die hun keuze met zich meebrengt. Voor de blanco–stemmers zijn de gevolgen als ware de poll nooit gehouden.

Wanneer na de poll wel wordt geïnvesteerd in renewables, en deze blijken bovendien te renderen en het redden van de aarde te bevorderen, dan profiteren alleen de ja-stemmers hiervan. De nee-stemmers blijven verstoken van enige indexering. Van mij mag het zelfs negatieve indexering opleveren. Wanneer echter de markt voor renewable in elkaar stort en wanneer dat bovendien geen enkel effect had op het klimaat, zijn de gevolgen voor rekening van de ja-stemmers. De nee-stemmers worden gevrijwaard van de ellende die ze hebben zien aankomen en behouden hun rechten.

Wanneer niet wordt geïnvesteerd in renewables zijn er meerdere opties mogelijk. In de eerste plaats kan de klimaathype voorbijgaan zonder de voorspelde opwarmingsrampen, Nu kunnen we ofwel geen consequenties verbinden aan de economische concurrentiepositie en levensvatbaarheid van renewables, ofwel de correcte stemmers kunnen worden beloond voor hun toekomstvisie. Ik zou aan dat laatste voordeel hebben, maar ik wil niet teren op kosten van de volksstammen misleide medeburgers.

Mocht zich echter wel een klimaatramp voltrekken en de investering in renewables had de gevolgen hiervan kunnen verlichten, dan is de last geheel ten koste van de nee-stemmers die daarmee zelfs hun pensioenrecht kunnen verliezen. Dat risico draag ik gaarne.

Geacht college, we staan mogelijk aan de vooravond van belangrijke verandering in de klimaathype. Theoretisch kan dat in twee richtingen zijn. Wie voor de onjuiste richting heeft gekozen, is wellicht verantwoordelijk / aansprakelijk voor onvoorstelbaar grote lasten. Wanneer u  die keuze unilateraal maakt, draagt u ook de directe en volledige verantwoordelijk voor het voortbestaan van de bestaansmiddelen van een aanzienlijk deel van de bevolking. Wanneer u echter de voorgestelde enquête houdt, draagt u de verantwoordelijkheid over aan de individuele leden. Degene die individueel de onjuiste keuze heeft gemaakt, draagt dan individueel de gevolgen daarvan.

Met vriendelijke groet,

Één lid.