Josh Adjustocene

We hebben nu al geruime tijd gekrakeel over de pauze in de opwarming of het nu al 15 of 17 jaar of zo niet meer aan het opwarmen is. Op zich niet zo belangrijk, ware het niet dat er een consequentie aan was verbonden waarbij de kracht van de antropogene opwarming. Dat was natuurlijk onbestaanbaar en het duurde dan ook niet lang voordat er een aanpassing kwam medio vorig jaar, waardoor de pauze verdween, de zogenaamde pause buster, uiteraard in voorheen het meest prestigieuze blad ‘Science’, tegenwoordig headquarters of the thermageddon alarmists.

De oceanen zouden misschien wel wat meer doorgewarmd zijn geweest dan we oorspronkelijk gedacht hadden.

Uiteraard werd het artikel zorgvuldig doorgeplozen en wat bleek? Die plotselinge opwarming had alles te maken met de keuze van bepaalde datasets en enige manipulatie daarmee. Heel vroeger werd de oppervlakte temperatuur van het water vanaf schepen gemeten door een emmer met water naar boven te halen. Dan was natuurlijk maar onhandig en men bedacht dat het net zo makkelijk was om de watertemperatuur in de water-inlaat van de motoren te meten. Dit leverde echter wel een kunstmatige extra verwarming op door de omgevingstemperatuur op het schip. Maar deze metingen waren ook nooit bedoeld voor wetenschappelijke toepassingen.

Tegenwoordig worden de zeewatertemperaturen gemeten door een armada aan boeien. Oorspronkelijke calibratie had al aan het licht gebracht dat er verschil was in temperatuur met de scheepsinlaten en dat probleem werd destijds op de juiste wijze rechtgetrokken. Wat nu de ‘pauzebusters’ gedaan leken te hebben, was dat proces om te keren. Het lijkt erop dat ze de huidige boeien temperaturen omhoog hebben gecorrigeerd naar die van de te warme scheepsmetingen om ze zo te ijken; te homogeniseren. Ja, zo kun je de pauze wel laten verdwijnen.

Nu is er in de VS een datakwaliteitswet op grond waarvan 300 deskundigen bezwaar hebben aangetekend tegen deze datadans:

“We, the undersigned, scientists, engineers, economists and others, who have looked carefully into the effects of carbon dioxide released by human activities, wish to record our support for the efforts of the Committee on Science, Space and Technology to ensure that federal agencies complied with federal guidelines that implemented the Data Quality Act,…

…In our opinion in respect to Karl et al. 2015 and related documents, NOAA has failed to observe the OMB [Office of Management and Budget] (and its own) guidelines, established in relation to the Data Quality Act.”

We houden onze adem in, is er nog een weg terug naar normaal dataverwerking of zijn we vanuit het Anthropoceen definitief beland in het “Adjustoceen”? (Met dank aan Josh – zie illustratie boven.)

Voor de goede orde, iedereen mag reageren met willekeurig wat haar/hem voor de geest komt, onder willekeurig welke naam, zolang het maar in relatie is met deze blog, en zolang we het maar bij nette netiquette houden.