Frans Timmermans. Foto: PvdA.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

De nu lopende Nationale Klimaatweek van de overheid kreeg zowaar te maken met een spontane spinoff: ineens passeerden de voordelen van kernenergie op veel podia de revue. Het kwam allemaal door de onfortuinlijke struikelpartij van Frans Timmermans die in Collegetour een aantal onwaarheden over kernenergie debiteerde, waardoor een ware dam leek gebroken. Een onophoudelijke stroom argumenten voor kernenergie bewoog zich ineens door het publieke laagland tot in de huiskamer.

Kernenergie brengt ons land bij elkaar: het is noch links noch rechts. Mensen kunnen eindelijk de handen ineenslaan.

Timmermans kon het tij niet ook meer keren en moest bij Tijd voor MAX met betraande ogen zijn toevlucht nemen tot zijn fotoalbum en zuur vaststellen dat de campagne helemaal niet meer over zijn angstaanjagende klimaatcrisis ging. Ons pientere land heeft het door: voor mensen die willen vechten tegen klimaatverandering is de keuze voor kernenergie veruit de meest duurzame aanpak en voor lieden die geen last hebben van klimaatangst is kernenergie ook de beste optie. Om hele goede andere redenen, zoals betrouwbare energie-zekerheid.

Jan van Friesland.

De eerste tekenen van wederopbouw laten zich zien nu de dwaze en ruimtevretende energietransitie met wind- en zonneopvang is mislukt. Een bevrijding zo men wil. Het enthousiasme voor kernenergie is niet te stuiten en provincies lijken elkaar inmiddels de loef af te steken wie deze ‘groene’ energie als eerste bij de eigen burger mag afleveren. Men loopt allemaal voorop. Wie nu nog tegen kernenergie is bevindt zich in een andere tijd. De NRC, nog geheel verkrampt in een klimaat-alarmistische ‘doe-journalistiek’, vroeg in het hoofdcommentaar zich af of Nederland niet te klein is voor kleine kerncentrales. Tja, dat zou een argument tegen kunnen zijn. Maar er was volgens de bezorgde krant nog een veel belangrijker bezwaar tegen kernenergie: het kan politieke luiheid veroorzaken die de nationale voortgang stokt op terreinen als landbouw en transport. De NRC als zelfbenoemde baken van ‘licht en vrijheid ‘ is gewoon bang dat we met meer kernenergie niet meer zoveel zullen doen. Daar hebben ze zowaar een punt.

***