werkgroep-Schaliegas-Nee

In Amerika is de winning van schaliegas al een hoog-ontwikkelde technologie geworden dankzij een decennium praktijkervaring. En binnen enkele weken kunnen ze gaan exporteren, zo meldt de Wall Street Journal. Ook de LNG produktie in Australië wordt verder opgevoerd en de verwachting is dat de gasprijs nog verder zal dalen. Goed nieuws, tenzij je business-model afhankelijk is van groene energiesubsidies.

De gegarandeerde ‘hernieuwbare’ energieprijzen waarvan windmolenaars profiteren zullen dus nog meer uit de goedkope pas van de rest van de wereld gaan lopen. Voorbeeld-continent Europa. Duitsland betaalde al 25 miljard aan electriciteit die op de markt slechts 2 miljard waard was, hoe duur(zaam).  Importeren van schaliegas naar Europa kan dus wèl, terwijl in Europa schaliegas proefboringen op allerlei manieren worden gefrustreerd. Ironisch is ook dat WSJ meldt dat import uit de VS nodig kan zijn om ‘curtailment to the Groningen gas field’ te compenseren..

Ondertussen in Europa
In deze internationale context wordt de absurditeit van duur-energie-eiland Europa steeds groter. En beschamender. En kostbaarder voor ons, burgers. De EU voert voortvarend zijn energie subsidiebeleid verder en fantaseert zich een virtuele markt waarmee hun virtuele wereld gered moet worden van CO2-gedreven opwarming. Wij melden hier op climategate.nl al dat we daarom hout-pellets over de wereld verslepen om die hier te verbranden. Ondertussen gaat de echte wereld gewoon door met ontwikkelen van de echte energiemarkt om hun echte economie te ontwikkelen.

In Europa is de renewables ‘markt’ al voor 60% ‘biomassa’ en om de Brusselse energiedoelen te halen moet dat nog groeien. Europa gebruikte in 2013 al 79% van de wereldproduktie van houtpellets, zo meldde techinsiderl en de import komt vooral uit de VS. In 2013 verbrandde Europa voor 40 miljard pond (53 miljard euro) aan houtpellets en de produktie daarvan wordt verwacht te groeien van 22 naar 50-80 miljoen ton in 2020. Ooit heeft innovatie ons fossiele bronnen gegeven en daarmee werden onze bossen gered..

Hoe absurd kan zo’n overheids-gestuurde energie’markt’ worden, tijd voor een kritische studie zou je denken. Maar de consultants die deze studie voor de Europese Commissie deden “ontdekten” iets heel anders. Volgens hen zou er een ‘bioenergy sustainability problem’ kunnen zijn.

Zij vonden dat als het biomassa-gebruik zou worden afgeremd dat zou zorgen voor een hogere CO2 uitstoot. Dan zouden er namelijk meer windfarms moeten komen die dan in gebieden met weinig wind gebouwd zouden gaan worden. Ja, ik heb het ook twee keer moeten lezen:

This is because if the use of bioenergy is constrained, the remaining available lower cost energy options would not be sufficient to meet renewable energy and emission reductions targets, so higher cost options, such as wind farms in low-wind areas would also have to be deployed.

De boerenverstand conclusie zou zijn te stoppen met deze gekte, maar ja, dat zou in een rapport voor de Commissie die Zijn Doelen wil halen natuurlijk niet (politiek) correct zijn. En mogelijk zou ook de opdrachten-bron kunnen opdrogen. Dus raden ze aan dat voor nieuwe grote projecten (’tens of MWs’) aangetoond zou moeten worden (ja ja, nieuwe opdrachten!!) dat deze echte en belangrijke CO2 besparingen opleveren.

Dus even samenvatten voor als het misschien wat onlogisch aanvoelt. Wij zijn in Europa voorlopig tegen schaliegas-winning want dat zou rampzalig zijn voor het milieu. Maar in de VS kan het gewoon gewonnen worden en we transporteren het duurzaam en subsidie-vrij helemaal over de Atlantische Oceaan om het hier te verbranden.

Daarnaast blijven we biomassa-bijstook subsidiëren en ondersteund door ‘wetenschappelijke’ studies zoals boven vermeld moet dat zelfs meer worden. Er is nu al niet genoeg pellet-hout in Nederland en Engeland, dus worden er met ons belastinggeld in Amerika bossen gekapt en tot pellets verwerkt om.. ook over de oceaan te transporteren om.. het hier te verbranden. Logisch toch?