Screen Shot 2016-02-05 at 09.32.35

Het klimaat verandert altijd, maar er is niets zo stabiel als het debat over klimaatverandering. De Verenigde Naties en globaliserings-instituten  framen dat debat al een kwart eeuw op exact de zelfde wijze. Dat kun je opmaken uit de conclusies die UNEP -adviseur Michael Grubb trekt in 1990 uit het eerste IPCC-rapport waar hij zelf bij betrokken was. De UNEP is het milieubureau van de Verenigde Naties dat werd opgericht door de godfather van groene globalisering: Maurice Strong.

Doe met ons mee, het is CO2
In ‘Energy Policies and the Greenhouse Effect’ in 1990 noemt Grubb de basistheorie -dat de aarde moet blijven opwarmen door meer CO2- ‘unchallengable‘. De klimaatwetenschap met haar klimaatmodellen plaatste zichzelf dus direct buiten het domein van wetenschap volgens de definitie van Karl Popper: dat deze falsifieerbaar moet zijn.

Ook werd meteen de wetenschappelijke oppositie gemarginaliseerd. De tot mainstream verkozen wetenschapselite die vanaf 1988 aan het IPCC mag meedoen steunt ingrijpend CO2-beleid- aldus Grubb. Er zijn volgens Grubb hooguit ‘a few scientists‘ die betwijfelen of CO2 wel zo ingrijpend werkt op het klimaat, als dat de klimaatmodelleerders van het IPCC aannemen.

Vanuit die constatering springt Grubb direct naar het retorische argument van het voorzorgprincipe (blz 10):

In changing the planet without fully understanding the consequences, humanity is clearly running a degree of risk: even if the known impacts were negligible, with only one planet on which to experiment uncertainty argues in favour of caution rather than continued and accelerating changes. Furthermore, the time delays involved in the climate system, and in modifying patterns of greenhouse emissions, mean that the world is already committed to significant changes decades beyond any decisions tot do something about them, thus compounding the risks.

Laten we die zevenmijlslaars-redenering even rustig nalopen. De door John Tyndall 150 jaar geleden in het laboratorium vastgestelde fysische eigenschappen van het CO2-molecuul zijn inderdaad basale natuurkunde. Onweerlegbaar als het biologische feit dat meer CO2 dan ‘vroeger’ de aarde helpt vergroenen. Maar op basis daarvan beweren dat krakende klimaatmodellen DUS onweerlegbaar zijn….fiew

..met groene technocraten aan het roer zal alles goed komen...

..met groene technocraten aan het roer zal alles goed komen…

Veiligheidsklep voor CO2-retorica: natuurlijke variatie
Vervolgens filosofeert Grubb met het IPCC over de vraag wat volledige kennis inhoudt. Omdat hij met niet-falcificeerbare wetenschap in de hand voor globale transformatie wil kunnen pleiten, en de tegenstand als anti-wetenschap van de hand wil doen:

The IPCC warned that- even if all the modelling studies are accurate- and recent events are related to the greenhouse effect- it will be at least an other decade (dus tot het jaar 2000….)before it is possible to be certain of the fact because of the range of natural variability.

Goh, waar kennen we exact dat zelfde argument een kwart eeuw later ook maar weer van, nadat opwarming al vanaf rond jaar 2000 achter blijft bij model-voorspellingen. De zogenaamde ‘hiatus’ waarbij men uiteenlopende opvattingen heeft over het exacte startjaar in de wetenschappelijke literatuur (31 publicaties). De helft daarvan plaatst de start tussen 1998 en 2000, de rest daarna.

  • Het argument was in 1990 gelijk aan nu: Als we de falsificatie maar ver genoeg de toekomst in schuiven, krijgen we vanzelf gelijk. In de tussentijd moet de wereldeconomie gereorganiseerd, met energiebeleid als basis van alle transacties. Dat is exact het doel van het in 1933 opgerichte Technocracy Inc, dat de economie wil reorganiseren. En wie ons tegenspreekt is ontkenner van de wetenschap, complotdenker, klimaat-scepticus, gek, gefrustreerd huhuhuhuhuh enzovoort.
  • Het doel van internationaal klimaatbeleid stond dus al vast in 1990, toen aardopwarming nog maar 10 jaar weer was opgeveerd na de afkoeling in de jaren ’50-’70.
...klinkt herkenbaar, die definitie?

…klinkt herkenbaar, die definitie?

…until hell freezes over
Dat doel- de wereldeconomie reorganiseren, niet op prijs maar energie- zal vaststaan until hell freezes over, met beroep op het voorzorgprincipe: angst voor het onbekende. Het World Economic Forum, mede door Maurice Strong opgericht, roept via Johan Rockstrom alvast op tot autoritair ingrijpen. Slaap rustig verder/babbel rustig door over ‘het klimaat’.

Sterk leiderschap, eufemisme voor minder inspraak

Sterk leiderschap, eufemisme voor minder inspraak