Spencer UAH_LT_1979_thru_February_2016_v6Onder de titel, ‘After El Niño, Will The Global Warming Pause Continue?’ schonk David Whitehouse voor de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) aandacht aan de vraag of de huidige piek in de gemiddelde wereldtemperatuur het einde van de opwarmings’pauze’ of hiatus zou inluiden, dan wel een kort intermezzo zou blijken te zijn in een verdere stabilisatie dan wel afkoeling van de gemiddelde wereldtemperatuur.

Is the global warming pause over for good — or will it continue once the current El Niño dies down? That is the key question raised by Dr David Whitehouse, the GWPF’s science editor, in a new video produced by the Global Warming Policy Foundation. The current El Niño is one of the strongest on record. It has elevated global temperatures to a record level. Many headlines claimed that 2015 was the year the “hiatus” was busted. But is the pause in global warming really over? El Niños are frequently followed by cooler than average periods called La Niñas, so we can probably expect 2016 to be warm with the following two years somewhat cooler.

What does this mean for the global warming “hiatus?” It means we have to wait for the current exceptional El Niño to end, and the subsequent La Niña, and a few years into ‘normal’ conditions. Will global temperatures then start to rise again or will they continue to slow down?

De temperatuurpiek van El Niño van eind 1998 was tot voor kort de hoogste van de gemeten waarden sinds de satellietmetingen in 1979 begonnen. De piek van februari 2016 zit daar nog 0,1 graad Celsius boven! Betekent dit dat de protagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) toch gelijk hebben?

Naar mijn mening is dat niet het geval. Immers zo’n scherpe piek correspondeert niet met de aanzienlijke, maar geleidelijke stijging van de CO2–concentratie in de atmosfeer (van welke oorsprong dan ook: menselijke of natuurlijke). Naar aanleiding van het recente artikel van Fyfe et al, ‘Making sense of the early 2000’s warming slowdown’, waarvan notoire klimaatalarmisten als Michael Mann en Ben Santer ook coauteur zijn, verwees Judith Curry naar een uitspraak van een alom gerespecteerde klimatologe uit de mainstream en actief binnen het VN–klimaatpanel (IPCC): Susan Solomon.

Susan Solomon, a climatologist at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, says that Fyfe’s framework helps to put twenty-first-century trends into perspective, and clearly indicates that the rate of warming slowed down at a time when greenhouse-gas emissions were rising dramatically. “It’s important to explain that,” Solomon says. “As scientists, we are curious about every bump and wiggle in that curve.”

Dat lijkt mij een verstandige en juiste benadering – beter dan een simpelweg doortrekken van lineaire trendlijnen, zoals vele pro–AGW’ers plegen te doen. Al was het alleen maar omdat Moeder Natuur geen lineaire trendlijnen kent, alleen maar oscillaties.

De piek van 1998 werd in de daarop volgende twee jaar gevolgd door een afkoeling van één graad Celsius! Zal dat dit keer ook zo verlopen? En zal dit dan het begin zijn van een nieuwe Kleine IJstijd, zoals vele klimaatsceptici verwachten?

De toekomst zal het leren.

Lees en bekijk verder hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.