Wil je iemand vergelijken met het Absolute Kwaad, dan vergelijk je 'm met Hitler.

Wil je iemand vergelijken met het Absolute Kwaad, dan vergelijk je ‘m met Hitler. Als ik de Club van Rome was, zou ik Larouche financieren, dan lijken je critici extremistisch en redeloos.

De afgelopen weken in mijn zoektocht door ideologie en geschiedenis zijn een ware achtbaanrit. Wat begint als poging om de machts-mechanismen achter de groene agenda te verklaren en de macht van propaganda, die onze massamedia ons overleveren. Dat doet je al snel belanden in donkere steegjes van de geschiedenis en verboden observaties.

Vandaag borduur ik als 40-jarige daarom voort op de Hitler-vergelijking van gisteren door fanatiek Libertarier Larouche. Adolf kwam bij hem in 1982 uit de hoge hoed, vanwege het fascistische uitroeiingsprogramma dat de Club van Rome volgens hem voorstaat door naar maximaal een half miljard mensen op aarde te streven (6,5 miljard minder dan nu).

Wie ‘het Absolute Kwaad’ een naam geeft, komt automatisch uit bij AH in de Westerse wereld.Alles wat we nu doen en denken zijn een voetnoot bij de twee wereldoorlogen van afgelopen eeuw en vooral: hoe die gebeurtenissen ons zijn gepresenteerd.

Wanneer je nu je politieke tegenstander in een hoek wilt zetten, dan noem je ‘m Nazi en vergelijk je die met Hitler. En zo- met het ‘racisme’-argument en ‘angst voor dictator’-argument, kun je ieder debat over zin en onzin van import van welke etnische groep ook kalltstellen.  Wanneer je een ideologie als de Islam bekritiseert met universele aspiratie, die los staat van ras: dan heet je ‘racist’ en is het voorbij. Het hele idee dat de racistische boze blanke boeman schuldig is aan alle wereldleed, het komt regelrecht uit de Tweede Wereldoorlog getransporteerd.

Zodat door asielzoekers aangerande vrouwen in Duitsland zelfs stellen; better a rapist than a racist.

Hoe kon zo'n vijandbeeld groeien bij een volk met top-universiteiten en volledige burgerrechten voor Joden sinds 1869: de vraag stellen is je op verboden terrein begeven...

Hoe kon zo’n vijandbeeld groeien over de Jood als oorlogshitser, bij een volk met top-universiteiten en volledige burgerrechten voor Joden sinds 1869. Mag je 70 jaar later die vraag stellen?

Propaganda van de overwinnaar
Bij de Publieke Omroep zijn ze vooral gek op de Hitler-vergelijking richting Wilders en eerder Pim Fortuyn. Maar ook in de VS vergelijken morele Ubermenschen Trump met Hitler. Die dekselse Tweede Wereld Oorlog. Zoals ik hier laat zien, speelt een stukje propaganda bij die verabsolutering van Het Kwaad in de Duitsers en de Absolute Onschuld van hun slachtoffers met ‘racisme’ als hoogste misdaad.

Een eenzijdige lezing van de geschiedenis speelt een veel grotere rol dan ik tot vorige week nog dacht. Zodat ik me na beter inlezen bekocht voel, bij iets dat mijn leven lang mijn wereldbeeld bepaalde. Je ziet hoezeer je wereldbeeld door abstracties van anderen gekleurd is. Zoals propagandist uit de Eerste Wereld Oorlog in dienst van de VS, Walter Lipmann constateert over de kloof tussen informatie en realiteit:

And then over four years later (in de Eerste Wereldoorlog op een eiland met Britten en Duitsers RZ), on a Thursday morning, came the news of an armistice, and people gave vent to their unutterable relief that the slaughter was over. Yet in the five days before the real armistice came, though the end of the war had been celebrated, several thousand young men died on the battlefields.

 

Dat vraag je jezelf wel eens af....

Dat vraag je jezelf wel eens af bij alweer een Facebook-mening,..

Bum Bum, Aufmachen, Raus!!
Als kind heb ik bij de tv zitten janken bij al die films waarin onschuldige Joden door die racistische gemene Duitsers bij bosjes worden geliquideerd. Nog steeds is de waanzin niet te vatten, van het isoleren van een etnische groep die je vervolgens op transport zet uit je midden, de systematische aanpak van die operatie. En waarbij in de oorlogs-situatie een mensenleven zo goedkoop kan worden. Dat gevoel moet bekend voorkomen.

Maar dan?

De officiële complottheorie die de geschiedenis van de overwinnaars ons leerde is: zomaar out of the blue werd Europa’s hoogst ontwikkelde volk plots door een idiote ideologie bevangen. Plots waren ze helemaal gek en militaristisch. Vanuit blinde haat die uit de hemel was komen vallen werd een heel volk redeloos volger van een incarnatie van Satan, een redeloze Jodenhater, een gek. En gedreven door een redeloze haat uit het niets, zijn door de Duitsers de grootste misdaden in de geschiedenis van de mensheid gepleegd.

Tot ze door de heldhaftige en smetteloze geallieerden tot de orde werden geroepen en hun verdiende loon kregen, die vuile racisten. Deze blog onderzoekt de rechtmatigheid van die interpretatie.

De kunst van het weglaten….
Voor de context en balans van dit vijandbeeld nu even de volgende punten. Waar ik eerder nooit bij stilstond – mede dankzij de geschiedenis die ons is geleerd en opvoeding- is het volgende:

 • De Verenigde Naties behandelde in 1977 een resolutie waarin Zionisme tot vorm van racisme werd verklaard. Dat roept bij Westerlingen eerst weerstand op, maar lijkt wel verdedigbaar. Het Jodendom is een vorm van religieus gesanctioneerd racisme. Immers, je wordt Joods via overerving via de moeder vanuit de wetenschap dat je mamma’s baby bent maar pappa’s maybe. Bovendien gelden niet-Joden als ‘Gojim’, een vorm van Untermenschen die niet uitverkoren zijn door de enige ware God, JHWH.
 • Die enige ware god JHWH leidde Joden uit Egypte, sanctioneerde hun genocide op volken in Kanaän (Jozua en de slachting bij Ai, ‘roei uit al wat ademt’, vrouwen kinderen en vee, mensen werden doorgezaagd), waarna ze het  in bezit namen tot de Babylonische ballingschap. En eenmaal weer terug vanuit Babylon, tot Hadrianus ze er in de 2de eeuw uitknikkerde en het omdoopte tot Palestina.
 • Met een Blut und Boden-argument (dit land behoort ons ras) namen ze het in 1948 opnieuw in bezit. De vlag van Israel bevat een territoriale claim van de Zionistische beweging. De blauwe lijnen staan voor de Nijl en de Eufraat, met daartussen de Lebensraum van Groot Israel dat ooit aan David zou zijn toegekomen. Dat is een nogal brutale claim, die je vanuit een motivatie van Ubermensch doet. We zijn even weggeweest, maar nu hebben we er op grond van ons ras meer recht op dan de mensen die er al woonden.
  Ook atheistische Joden beroepen zich op hun Jood zijn vanuit racistische/erfelijke overwegingen

  Ook atheistische Joden als Paul Erhlich beroepen zich op hun Jood-zijn als ‘ras’ vanuit racistische/erfelijke overwegingen, en vaak op een manier alsof dit hen beter maakt dan anderen.  Is dat geen racisme?

   

 • Niet religie maar ‘ras’ verbindt de Joden, en dat zeggen ze zelf. Daarom identificeren ook atheïstische seculieren als de klimaatalarmisten Ben Santer, Gavin Schmidt en Michael Mann zich als ‘Joods’, ook atheïst Paul Ehrlich doet dat, de regisseur van Al Gore zijn klimaat-apocalypse Inconvenient Truth doet dat. Er is geen volk dat zo prat gaat op haar ‘ras’, en daar een verwantschap aan ontleent op een wijze die niet verschilt van wat ‘Ariers’ ook deden. Als dat geen racisme heet, wil ik de lezer vragen: waarom dan niet?

  Joden bewaken hun raszuiverheid, zo toont genetisch onderzoek

  Joden bewaken hun raszuiverheid, zo toont genetisch onderzoek

 • Dat bewaken van  raszuiverheid in de Diaspora maakte ze volgens deze studie in het American Journal of Human Genetics in 2010 genetisch bijzonder homogeen, en verwant met bloedlijnen in het Midden Oosten. Je zou kunnen zeggen, dat als er 1 volk het racisme uitvond…. Door zich 1800 jaar lang af te zonderen van anderen om zich heen op basis van een racistisch argument, en zelfs haar identiteit aan die genetische afscheiding te ontlenen… Maar dat mag je niet zeggen, volgens mij is dat zelfs strafbaar.
 • Ik las een nieuwsbericht over het Eerste Zionistische Congres in Basel dat Theodor Herzl organiseerde in 1897. De journalist citeert diverse kritische Rabbi’s die niets van Zionisme moesten hebben, en die vonden dat zij beter loyaal konden zijn aan het land waarin ze leefden. En daar streven naar volledige participatie. Anti-Zionistische Rabbi’s waren toen al bang dat landgenoten dan hun loyaliteit zouden betwijfelen, en dat dit zou terugslaan op hun emancipatie. Dat gebeurde later dan ook in Duitsland. De journalist schrijft ook over de Joden hun ‘ages old passion for trade and finance’.
 • In Zesdaagse oorlog verwoestte Syrische bunkers op Golan met zicht op Mount Hermon.

  In Zesdaagse oorlog verwoestte Syrische bunkers op Golan met zicht op Mount Hermon. Kun je op basis van je ‘ras’ een stuk land claimen en militair bezetten? De Joden wel….De Duitsers mochten dat niet

   

 • Wat ik niet wist, is dat de Pruisen eerder dan de Engelsen (1872) wettelijk volledige burgerrechten en maatschappelijke deelname garandeerden, al in 1869. De journalist noemt hier echter alleen de Engelsen. Maar de 1 procent van het totale Duitse volk dat zich etnisch Joods noemde, kon juist in Pruisen vrij in het maatschappelijk verkeer deelnemen en academische posities innemen. Zo kwam niet alleen Albert Einstein maar nog 11 andere Nobelprijswinnaars van Joodse komaf uit de Duitse invloedssfeer, ze werden rijk vertegenwoordigd in het bedrijfsleven en politiek (Rathenau). Velen verklaarden zich ook solidair in militaire zin, zoals Helmut Haber, de uitvinder van gifgas (en het Haber Bosch-proces) en vriend van Einstein. Dus vanaf en tot een zeker punt, werden Joden in Duitsland zo beroerd niet behandeld. Sterker nog, mede door die goede behandeling voelden vele Duitse Joden sterke patriottische sentimenten. Voor de Duitsers…
 • Van de rijkste 1 procent van de VS is 21 procent van Joodse komaf

  Van de rijkste 1 procent van de VS is 21 procent van Joodse komaf: clichés en generalisaties zijn in feite gewoon 7-mijlslaars-observaties. Die observatie maakte Hitler ook in Weimar Duitsland…

  Wat ik ook niet wist, maar dankzij een lezing van de anti-Zionistische Jood Benjamin Freedman leerde: De Duitsers waren aan de winnende hand in de Eerste Wereld Oorlog rond 1916. Maar een clubje Duitse Zionisten bedong vervolgens stiekem een akkoordje met de Britten: help bij onze aanspraak op Palestina, dan zorgen wij ervoor dat de Amerikanen in de oorlog deelnemen. De Balfour Declaration kwam zo tot stand. De Amerikanen werden na een propaganda-offensief door Joodse PR-medewerkers als Bernays en Lippmann de oorlog in getrokken, zo kantelde de oorlog ten nadele van de Duitsers. Vanuit Duits perspectief is dat zuiver verraad.

  Zo werden Duitsers weggezet door Joodse propagandisten in dienst van Amerikaanse defensie

  Zo werden Duitsers weggezet door Joodse (bv Bernays en Lippmann) haat-propagandisten om Amerikanen tot moordlust op te zwepen, waar de immigranten-natie geen enkele zin in oorlog met de Duitsers had

   

 • De financiële slavernij waartoe de Duitsers in het Verdrag van Versailles werden veroordeeld na de Wapenstilstand van november 1918, wordt algemeen door historici aanvaard als aanloop tot de Tweede Wereld Oorlog. Bij het opstellen van de economische voorwaarden waren Zionisten betrokken, die tegelijk doorslaggevende invloed hadden op het beleid van Amerikaanse president Woodrow Wilson. Zoals Bernard Mannes Baruch, die met Zionistische advocaat Samuel Untermeyer hielp bij invoering van de FED-act. Die leidde tot creatie van de Federal Reserve Bank, een ‘staatsbank’ in private handen. En JP Morgan, de Amerikaanse bankiers waren betrokken bij het houden van de Duitsers aan de herstelbetalingen.
 • Je ziet dus geen spoken of leidt aan een Freudiaanse kwaal, wanneer je waarneemt dat Joden oververtegenwoordigd waren, in zaken waar de Duitsers in de Weimar-repubiek last van hadden. Daar had ik me nog niet eerder serieus in verdiept…Volgens sommigen herhaalt sinds de kredietcrisis die Weimar-situatie zich nu bij de VS, waarbij de FED een kwalijke rol speelt.
De onverwerkte Eerste Wereld Oorlog en rol van Zionisten bij betrekken Amerika baarde Duitse anti-Joodse sentimenten.

De onverwerkte Eerste Wereld Oorlog en rol van Zionisten bij betrekken Amerika baarde Duitse anti-Joodse sentimenten, samen met het Verdrag van Versailles

 • De complottheorie die wij door onze opvoeding leerden accepteren is nu: dat anti-Semitisme van die Duitsers kwam zomaar uit de lucht vallen vanuit een primitief redeloos sentiment. Terwijl de Duitsers intellectueel en cultureel Europa’s meest hoogstaande volk waren, werden hordes academisch opgeleiden plots buiten zinnen zonder aanleiding. Maar een alternatieve verklaring ligt in lijn van wat de anti-Zionistische rabbi’s al vreesden. Dankzij het verraad door Duitse Zionisten en de betrokkenheid van Amerikaanse Zionisten bij het gehate Versailles-verdrag, werden ALLE Joden op de daden aangesproken op het ‘mes in de rug’. Althans, in die lijn redeneert anti-Zionist Benjamin Freedman.
Een week VOOR de Duitse boycot van Joodse winkels.....die was reactie op de Joodse boycot van Duitsland, die in Amerika succes kreeg

Een week VOOR de Duitse boycot van Joodse winkels wilden Amerikaanse Joden een Amerikaanse boycot van alle Duitse producten…..Zie de New York Times van 21 maart 1933. Ik wist dat niet

Wat ik ook niet wist…
Iedere partij heeft geld nodig om aan de macht te komen. De Nazi-Partij kreeg financiering uit Amerika van de Bush-familie, en van de Union Banking Coorporation (UBC) in Nederland en de Nederlandse Bank voor Handel en Scheepvaart, waarvan Duits Industrialist Fritz Thyssen eigenaar was. Thyssen was katholiek en steunde het anti-Joodse beleid van de Nazi’s. Maar hij was tegen de oorlog en de vervolging van katholieken door de Nazi’s. Zo raakte hij uit de gratie bij het regime en belandde uiteindelijk in concentratiekamp Dachau.

Wat ik al dankzij het werk van Diettrich Bonhoeffer wist en ‘God in de Oorlog’ van Jan Bank: alle religie die in strijd was met de Arische ideologie moest het ontgelden, ook de Protestanten. Aanvankelijk waren ook 2 Joodse banken in Berlijn betrokken bij de financiering van de Nazi-partij, zo stelt David Irving op basis van aan Churchill toegeschreven Memoires.

Screen Shot 2016-04-22 at 07.40.11Het Holocaust Memorial Museum vermeldt WEL dat de Nazi’s in Duitsland op 1 april Joodse winkels gingen boycotten. Maar wat ik NIET wist en wat ze niet vermelden, is dat Amerikaanse Joden de week daarvoor massaal opriepen tot een boycott van alle Duitse producten met massaprotesten op straat, en daar succesvol in waren. Je vindt dat eenvoudig terug in de New York Times. De Duitse actie was een reactie op de door Zionisten in Amerika gecreëerde hetze, die de Duitse exporteconomie in het hart zou treffen.

De Duitse regering vermeldde in de boycot-affiches netjes de motivatie met volgende bijschrift- verwijzend naar uitspraken van de Zionist Theodor Herzl op het Eerste Zionistische Congres in Basel in 1897.Deze uitspraak staat op het zelfde affiche dat het Holocaust Memorial Museum ten toon stelt, om maar te tonen hoe redeloos racistisch die Duitsers wel waren…

So bald ein Nicht Judischer Staat es wagt, uns Juden Widerstand zu leisten, mussen wir in der Lage sein, seine Nachtbarn zum Kriege gegen ihn zu veranlassen. Als Mittel dazu werden wir die offentliche Meinung vorschussen. Diese werden wir verher durch die sogenannte ‘achte Grossmacht’, die Presse in unserem Sinne bearbeiten. Mitt ganz wenig Ausnamhmen, die uberhaupt nicht in Frage kommen, liegt die ganze Presse der Welt in unserem Handen.

Opnieuw: de Duitsers voelden zich ondankbaar bejegend door Zionisten die hun mediamacht aanwenden tegen Duitse belangen. Zij gedroegen zich als vijfde kolonne in de ogen van veel zeer intelligente universitair geschoolde Duitsers. Niet enkel achterlijke malloten met een Facebook-mening. De vraag is nu: heeft Herzl bovenstaande NIET gezegd in 1897?

Je krijgt de indruk; net als de vis die het water niet opmerkt, merken Joden het racisme van hun eigen ideologie niet op?

...wat op het eerste gezicht redeloze haatzaaierij is, blijkt op het tweede gezicht beredeneerde haatzaaierij...

…en zo werden Joden door Duitse haat-propagandisten weggezet als vorm van oorlogspropaganda, nadat Amerikaanse Joden in 1933 de Heilige Oorlog verklaarden aan de Duitsers…

Aansturen op escalatie?
In Prora vond ik het haatzaai-postertje van de Jood als ‘Kriegs-anstifter’. Vanuit je opvoeding denk je dan: bizarre redeloze haatzaaierij. Maar ook dat beeld behoeft context.

Wist u dat de zionistische advocaat Samuel Untermeyer op 7 augustus 1933 een oorlogsverklaring van alle Joden aan Duitsland liet publiceren in de New York Times, zodat de Daily Express kopte met ‘Judea Declares War on Germany’. Een ‘Heilige Oorlog’ zelfs, en het aanwakkeren van haat tegen alle Duitsers. Bij zijn oorlogsverklaring maakt Untermeyer expliciet melding van de plicht die het Joodse RAS heeft om hier aan mee te doen. Hij is dus ook gewoon racist, maar dan legaal. Dit deed hij na overleg in Amsterdam.

To our shame be it said that there are a few Jews among us, but fortunately only a few, so wanting in dignity and self-respect that they are willing to travel on German ships where they are despised and meet with the just contempt of the servants who wait upon them and of their fellow passengers. Their names should be heralded far and wide. They are traitors to their race.

Samuel Untermeyer publiceerde in de New York Times op 7 augustus een toespraak met oproep tot 'Heilige Oorlog' tegen de Duitsers, omdat ze Hitler democratisch hadden gekozen....

Samuel Untermeyer publiceerde in de New York Times op 7 augustus een toespraak met oproep tot ‘Heilige Oorlog’ van alle Joden in de wereld tegen de Duitsers, omdat ze Hitler democratisch hadden gekozen….De Daily Express kopte ermee. Tenzij dit een vervalsing is, maar ook Wikipedia verwijst hiernaar….

Dus- voor sprake was van gewelddadige vervolging- hebt je een Amerikaanse Joodse advocaat die met andere Zionisten aan het Duitse volk eist, dat ze hun democratisch gekozen leider afzetten. Een leider die ze beloofde uit de armoede van het Versailles-verdrag te tillen. Maar als ze geen leider kiezen die Untermeyer blieft, dan  zijn alle Joden in oorlog met alle Duitsers.

Dat lijkt me geen opmaat tot een vreedzame afhandeling van een geschil met een regime, dat van haat tegen Joden is vervuld vanwege hun rol in Versailles, herstelbetalingen, de dolk in de rug tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de rol die vooral Joodse intellectuelen speelden bij agitatie voor communistische revolutie. Bij het Sovjet-partijkader was ook de meerderheid van Joodse komaf. Al hadden de Duitsers hier een dubbelrol. Ze hielpen zelf Lenin mede aan de macht om zo de tegenstand aan het Oostfront te verzachten.

De Duitsers gaven zelfs een boekje uit in 1933 voor andere landen, waarin ze hun anti-Joodse beleid verdedigden. Hoofdargument is dat Joden sinds 1869 volledige burgerrechten hadden, maar daar in Duitse ogen ondankbaar mee om waren gesprongen

De Duitsers gaven zelfs een Engelstalig boekje uit in 1933 voor andere landen, waarin ze hun anti-Joodse beleid verdedigden. Hoofdargument is dat Pruisische Joden sinds 1869 volledige burgerrechten hadden, maar daar in Duitse ogen ondankbaar mee om waren gesprongen

Daarom doen wij het beste buurlanden
Wat ik ook niet wist, is dat de Duitse regering een boekje uitgaf in 1933 in het Engels, waarin ze de plotse inperking van Joodse burgerrechten wilden verdedigen. Eerst slaan ze zichzelf op de borst, dat het Pruisen was dat al in 1869 volledige burgerrechten verleende. Maar dat ze zich ondankbaar bejegend voelden sinds de periode van de Eerste Wereld Oorlog en het Versailles-verdrag. Zo kom je dus op een geschiedenis-versie die veel beter past bij de aard van Duitsers, zoals je ze zelf kent: beter gemanierd dan veel Nederlanders. En bij ervaringen die je zelf in Israel had.

Anti-Semitisme kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen in Duitsland. En Benjamin Freedman noemt ‘anti-semitisme’ ook een onzinnige term. Er gingen observaties aan vooraf die in de realiteit gegrond waren. Dat is geen rechtvaardiging voor een totale oorlog tegen alle Joden, wel een verklaring. Om Hans Teeuwen te citeren in ‘Hard en Zielig’:

ze hebben het danwel over de Joden, maar die Duitsers, dat waren ook geen lieverdjes.

Stukgestoten moskee Golanvlakte

Door Joodse racisten stukgeschoten moskee Golanvlakte

Ik heb dit niet geweten….
Nu de Duitsers 70 jaar van schuldbesef hebben kromgelegen voor de misdaden die een kleine groep fanatici uit hun midden beging, is het misschien ook tijd voor de wederpartij:

Waarom niet eens kritischer kijken naar de racistische rechtvaardiging waarmee een club fanatieke (vaak seculiere/atheistische) Zionisten territoriale claims op Israel verzilverde als door JHWH uitverkoren Herrenvolk? Waarom niet eens beter kijken naar hun rol in de escalatie van de afgrijselijke geschiedenis, dat fanatisme om koste wat kost die op etnische segregatie gebaseerde staat maar te realiseren?  Stel dat de uitgeputte Britten in 1916 waren ingegaan op het Duitse vredesverzoek. Hoeveel jonge soldatenlevens had een eerder einde van die gruwelijke oorlog gespaard, wanneer de Amerikanen niet die oorlog in waren getrokken dankzij lobby van Zionisten?

Zo bereikten Zionisten in Duitsland als ‘vijfde kolonne’ met hun mes in de rug, waarvoor anti-Zionistische Rabbi Dr Adler in 1897 waarschuwde:

The Idea of establishing a Jewish State in Palestine, said the Chief Rabbi, is absolutely mischievous, contrary to Jewish Principles, the teaching of the Prophets and the traditions of Judaism- a movement which might lead people to think that the Jews are not fired with ardent loyalty for the country in which it is their lot to be placed, and which to the oppressed and down-trodden members of their community would be a misleading light, attracting them to an emigration to Palestine, already unhealthy and overpopulated (….). Emancipation and full civil rights as navive-born citizens of the countries in which tehue live is according to Dr Adler and Mr Simon the batter way. They already enjoy it in England: why should they not ultimately enjoy it elsewhere?

 

Zicht op Mount Hermon

Zicht op Mount Hermon met Syrische bunkers, die door Israeli’s onklaar werden gemaakt

Wie claimt het kampioenschap op slachtofferschap?
Er zijn onafhankelijk van ras regimes en elites die nietsontziend uit honger naar macht te werk gaan, die mensen daarbij als middel zien voor ‘realpolitik’, om hun hogere doel te bereiken. Zo stuurde ook Officer Haig- lid van de Schotse Aristocratie- die Engelse jongens bij de Battle of the Somme van 1916- 100 jaar geleden- openlijk wandelend op de Duitse mitrailleurs af, en de Duitse schutters kregen zo zelfs medelijden met de Britten. Nietsontziend, hij vond het nog een goede operatie ook.

In 1 dag 30 duizend jonge levens neergemaaid. En Haig heeft nu een standbeeld in Glasgow, verheven op zijn paard. De Britten die meer dan een half miljoen Duitse burgers in brand bombardeerden in WO2, die kregen standbeelden.

De bedenker van (chloor)strijdgassen van de Duitsers was Helmut Haber, een Joodse Duitser die voor de Duitsers vocht

De bedenker van (chloor)strijdgassen van de Duitsers als massa-vernietingswapen in 1914 was Helmut Haber, een Joods-Duitse officier die voor de Duitsers vocht.

En omwille van een racistische groep mensen met een territoriale claim op alle gebied tussen Egypte en Irak- Zionisten – zijn 70 jaar lang ALLE Duitsers belast met wat een kleine club racistische lieden uit eigen gelederen aan wandaden bedreef.  Werden 2 miljoen etnische Duitsers vermoord bij etnische zuiveringen in de Oostelijke gebieden, 70 duizend burgers van Hamburg in een vuurstorm verkoold, 130 duizend Duitsers in brand gegooid in Dresden. Werden alle steden groter dan 50 duizend in de as gelegd, werd de grootste lijkenvreter in de geschiedenis-Stalin- plots tot bondgenoot gemaakt….

Je hebt  een website ‘Justice for Germans‘: eerst denk je vanuit je opvoeding via jeugd en media van ‘huh, zijn ze daar gek geworden’? Nu ik meer puzzelstukjes vind denk ik: Wie kan in zo’n met bloed geschreven geschiedenis het monopolie claimen op leed, en er zelfs een aura van (morele) superioriteit en politieke exclusiviteit aan blijven ontlenen, en zelfs het eigen racisme rechtvaardigen?  Is het de manier waarop je gedood bent? Of het aantal lijken, waar communisten Lenin, Stalin, Mao een veelvoud doden op hun geweten hebben?  Als etniciteit zo belangrijk is wanneer dat  goed uitkomt, moeten we dan wijzen op de etniciteit van het gros van het moorddadige Lenin- en Stalin-regime?

Of van de gisteren beschreven haviken rond George Bush die Irak in verderf stortten’, waarover het boek ‘The Israel Lobby’ ook schrijft?  Met het ‘dictator’-argument valt de VS nog steeds ieder willekeurig land binnen met de leugen van ‘massavernietingswapens’, twee argumenten die hun zeggingskracht ontlenen aan halve waarheden over de Tweede Wereld Oorlog-geschiedenis….

Zo voel ik me dus een klein beetje bedrogen…Bij dodenherdenking zal ik voor de Duitsers een extra kaarsje opsteken. Die zijn mooi genaaid.