De grootste gasvoorraden liggen buiten de landen die deze voorraden het meeste nodig hebben

De grootste gasvoorraden liggen buiten de landen die deze voorraden het meeste nodig hebben, EN de top 2 ligt buiten de Amerikaans-Israelische militaire alliantie, met Saudi Arabie en Quatar in een mogelijke dubbelrol

In de diepe geopolitiek rond de klimaatagenda en energie zagen we nog 1 speler over het hoofd; Israel. Ooit grapte premier Netanyahu dat Mozes zijn volk naar het enige stuk woestijn in de regio leidde zonder oliereserves. Maar met het offshore-gasveld Leviathan raakten ze in 2010 in 1 keer de jackpot. De concessie werd verleend aan Noble Energy in Houston. Dit voorjaar werd in de Knesset nog gesteggeld over de al te voortvarende wijze waarop Netanyahu de concessie voor Noble wilde doorvoeren.

Maar vroeg of laat komt dat gas de bodem van de Middellandse Zee uit.

In 2017 zou Israel dan exporteur van gas kunnen worden, als het daar kopers voor kan vinden. Maar de lage olie- en gasprijzen die onze Koninklijke Shell duperen, die werken nu ook commercieel in het nadeel van de Israeli’s. Dus wat kunnen ze doen om die prijzen weer op te schroeven?

Welke relatie zou hier kunnen zijn met andere geopolitiek? Tegelijk is het dividend voor energiebedrijven sterk geslonken, wat gaat er mis behalve de lage olie (en dus gas)prijzen? De vraag kan het niet zijn, die blijft op peil. Dit blog wil een verband onderzoeken, waar ook de door ‘filantropische’ stichtingen gefinancierde klimaathysterie een rol in moet spelen.

globalnaturalgasconsumption_large

Dividend-problemen bij de olie-en gasboer
Ondertussen geeft Shell duizenden medewerkers ’the boot’, dankzij de door de OPEC-landen geforceerde lage olieprijzen, in combinatie met het afknijpen van Slochteren na de aardbevings-hysterie, die milieufanatici dankbaar aangrepen. Dankzij de absolute macht van mede door Amerikaanse filantropen gefinancierde milieuclubs, komt schaliegas in Groot Brittannie te moeizaam van de grond. Ook daar valt geen eer te behalen. Terwijl de kosten voor de winning van moeilijker olie en gas hoger zijn, en de olieprijzen laag, kelderen de marges.

Een feest voor milieufreaks.

Daarnaast speelt het feit dat de aandeelhouders hun dividend op korte termijn belangrijker vinden dan de continuïteit van het bedrijf en het behoud van kennis in huis, en werkgelegenheid. Die wentelen de last weer af op de maatschappij, onder het motto ‘winst is privaat, verlies is publiek’.

Shell heeft wel weer in Quatar- nr 3 van de wereld- ’s werelds grootste LNG-fabriek staan.

 

 

De vraag naar fossiel blijft groeien

De vraag naar fossiel blijft groeien, sinds de klimaatpaniek in de jaren ’80 loskwam is de vraag verdrievoudigd

Klimaat/maatschappelijke maskerade voor internati0naal zakenverkeer
We zagen al hoe die stichtingen van legaten uit de olie-industrie en van multinationals tegelijk de grootste financiers zijn van klimaatpropaganda. We zagen ook hoe de Nato in 1969 een maatschappelijk gezicht aannam. En we zagen dat Nato-militaire en zakelijke belangen synergie vertonen. Mijn stelling is nu: de klimaatagenda is een groene vermomming voor het globalistisch georienteerde zakenverkeer.

Die elite kan over militaire macht beschikken, en streeft naar het opheffen van nationale soevereiniteit. Bij die agenda tegen nationale soevereiniteit en democratie komt het dreigen met de klimapocalypse handig uit. Want gullible politici op nationaal niveau gaan dan akkoord met het overdragen van nationale bevoegdheid naar organen als de Verenigde Naties.

...maar bij ons neemt de vraag wel af. Er zijn dus nieuwe markten die geopend moeten buiten de traditionele

…maar bij ons neemt de vraag wel af. Er zijn dus nieuwe markten die geopend moeten buiten de traditionele, sinds wij efficiënter met fossiele energie omgaan (en in Europa meer steenkool gebruiken)

COP-conferenties: zakendiners onder groen vernis
Die liefdadigheids-stichtingen met hun giften en diners, zijn tegelijk de vehikels voor internationale deals. Waarbij je met een ‘groen’ en maatschappelijk gezicht de aandacht afleidt. Dat zelfde doel diende ook de Rio Earth Summit in 1992, gesponsord door multinationals. In Parijs (COP 21) kwamen niet voor niets ook 40 duizend organisaties en zakenlui bij elkaar om de jackpot met publiek geld te verdelen. Dat is het werkelijke doel, het klimaat is het groene vernis.

Alleen de ultra-gelovigen, de allerdomsten, Sharon Dijksma en mainstream-journalisten geloven dat het over het klimaat gaat.

Noble heeft ook een eigen liefdadigheids-stichting, de Noble Foundation, vergelijkbaar met de uit Standard Oil ontstane Rockefeller Foundation. Die stichtingen worden opgezet vanwege belastingtechnische voordelen. En om de harde zakelijke kant van een bedrijf een maatschappelijk gezicht te geven. Wat ik nu las, is dat in 1969 de Verenigde Staten een wet aannamen, die deze stichtingen verplichtte om niet meer dan 20 procent van hun inkomsten uit aandelen van het moederbedrijf te halen. Een maatregel die stichtingen namen, is zichzelf opknippen in andere entiteiten.

Wanneer je Rockefeller Foundation hebt en een Rockefeller Brothers Fund kun je dus mogelijk weer gezamenlijk meer aandelen van je (olie)bedrijven in de hand krijgen. Feit is dus, dat die stichtingen hun miljoenen ontlenen aan olie. En dat clubs als Greenpeace met geld van he Rockefeller Brothers Fund dus mede door oliegeld op de been blijven.

Climateworks, opgezet en gebruikt door Hewlett en Packard

Climateworks, opgezet en gebruikt door Hewlett en Packard

Climate Works: speeltje Amerikaanse filantropen
In absolute bedragen besteed aan klimaatpropaganda spande overigens de William and Flora Hewlett Foundation– afgelopen 10 jaar de kroon. Die spendeerden in 2008 liefst 480 miljoen dollar om een nieuwe klimaatpropaganda-firma op te zetten in Californie: Climate Works. Die stichting financiert weer de European Climate Foundation die in 2008 in Den Haag werd opgezet, met Javier Solana van de Nato als adviseur.

Climateworks fungeert als autonome geldsluis naar andere stichtingen.

Ze financieren ook futuristische wetenschapstudies waarbij ze ontwikkelende landen als India opleggen om te investeren in ‘decarbonisation’, waarbij ze een nadeel met ‘wetenschappelijke’ autoriteit verpakken als voordeel.

De Hewlett Foundation was toen ook belangrijk donateur van die European Climate Foundation met 4,8 miljoen dollar ‘For efforts to decarbonize the European Union’, stelde die stichting als voorwaarde. Die Hewlett Foundation werd in 1966 opgericht door de ene zakelijke helft van Hewlett-Packard, William Reddington Hewlett. Die was ook directeur van de Manhattan Chase Bank (nu JP Morgan Chase), waarvan David Rockefeller voorzitter was. En waar de Verenigde Naties in New York haar rekening heeft. Die bank opende in 1973 – na de VN ‘Milieuconferentie’ van Rockefeller-protege Maurice Strong- een filiaal in Moskou. De Chase Bank werd ook de eerste Amerikaanse bank in China, mede door de bemiddeling van VN-klimaatkampioen/zakenman Maurice Strong.

Hoeveelheid 'bewezen reserves' op papier blijven groeien

Hoeveelheid ‘bewezen reserves’ op papier blijven groeien, laatste rondje is 2013. Maar het zijn de Russen en Arabische landen die op de pot met goud zitten, terwijl de Chinezen, West-Europeanen en Amerikanen de vraag domineren

..voor het opblazen van de Klimaat-Leviathan
Rockefeller vormde tegelijk de Chase International Advisory Council (IAC). Na fusie tussen Chase en JP Morgen veranderde die naam in International Council. Hier zat ook toenmalig Shell-baas en WWF-president (1977-1981) John Loudon in, en Fiat-baas Agnelli. Aurelio Peccei van de Club van Rome kwam bij Fiat vandaan. JP Morgan Chase werd de spil van het internationale bancaire verkeer.

Hewlett zijn wederhelft van Hewlett-Packard, David Packard, elektrisch ingenieur opgeleid aan MIT, tevens lid van IAC. Packard was tegelijk de onderminister van defensie onder Nixon (1969-1971). Precies in de tijd dat Nixon de Nato opdroeg om een groen vernis aan te nemen en een maatschappelijk gezicht te tonen. Packard richtte zijn eigen filantropische stichting op: de David and Lucille Packard Foundation. Die stichting is na de Hewlett Foundation en de Rockefeller Foundation de andere grote financier van klimaatpropaganda.

Climateworks is het gezamenlijke speeltje van Packard en Hewlett. Een andere stichting waar ze vele miljoenen dollars geld in steken is de Energy Foundation. Die richt zich vooral op China en Azie. Met de Rockefeller Foundation domineren ze de top 10 van klimaatmiljoenen. De Rockefeller Foundation sluist  ook weer geld door naar de Clinton Foundation, zoals 2 miljoen dollar ‘for removing the barriers to the implementation of carbon finance that benefit the poor’. Yeah right.

Ik tel in Brussel aan lobbyisten nu 377 clubs– deels Amerikaans gefinancierd, deels met Europees publiek geld- die zich bezighouden met het opblazen van de Klimaat-Leviathan: een economie-ontwrichtende molensteen van overregulering en kunstmatig duur maken van energie en consumptie. Met ook veel Britse clubs, die zijn oververtegenwoordigd.

  • Ook opvallend: die Hewlett en Packard financieren alles dat de vruchtbaarheid van mensen omlaag brengt, zoals Planned Parenthood. Een echo van de Club van Rome. Ze steunen alle policor-pietpraat en massamedia-pulp via Hollywood dat in het Westen mensen tot Atheisme, abortus, defaitisme en echtscheiding drijft, van die ‘liberal values‘, homo- en transgender-verheerlijking, massa-immigratie, als het maar weinig kinderen oplevert en gezinnen/gemeenschappen destabiliseert: liberals zijn voor.
  • Het is een feit dat gezinnen van atheïsten in de VS een (veel) lager geboortecijfer kennen, 1,3 per gezin, vergeleken met christenen (1,7).

Het Militair-Industrieel Complex
We zien hier opnieuw: zakelijke, politieke en militaire belangen komen allen samen in een zelfde elite, en die elite was de belangrijkste protagonist van de Club van Rome, klimaatalarmisme en verdere globalisering met de baas van Petro Canada, Rockefeller-protege Maurice Strong als organisator en mannetjesmaker. Met zakenfamilies als de Rockefellers als spil. Tot die elite behoorde zowel Hewlett als Packard.

Die energieboer Noble is met 140 miljard dollar omzet is vooral actief in Gabon en Kameroen, maar ook op de door de Britten bezette Falkland Eilanden. Nu richten ze hun pijlen op de Oostelijke Middellandse Zee. Noble is gevestigd in…. het oude hoofdkantoor van Hewlett-Packard.

Zou er een verborgen connectie kunnen zijn die we nog niet hebben gezien: wie het weet/vindt, meldt het ons! Mijn gok: die link loopt via het militair-industrieel complex van de Amerikanen waar Packard tot zijn nek in zat.

Pew is een legaat van Sun Oil, nu Suncor, groot geworden met teerzandwinning. Anti-visserijpropaganda dient als groen vernis en afleidingstactiek van milieuclubs: gecontroleerde oppositie

Pew is een legaat van Sun Oil, WWF is een Bilderberg/Rockefeller-vehikel, en Rockefeller is oliegeld

Terug naar de olie-oorlogen
Aardgas-kampioen Rusland is door onze AIVD en de Nato gebombardeerd tot boeman, en onze massamedia vervullen braaf hun rol met Russo-fobische propaganda. Dat zal in niet geringe mate liggen aan Russische betrokkenheid bij ontwikkeling van de aardgas-as Syrie-Iran die voor 2010 gepland stond: zo zou gasland nr 2 in de wereld Iran via Syrie een exporteur kunnen worden. Die gas-as ligt nu in puin dankzij burgeroorlog, waarbij de Amerikanen Assad wilden wegbombarderen.

 Volgens dit diepgravende artikel van Steve Austin van Oilprice.net speelt een proxy-oorlog van Saudi Arabie en gasland Quatar tegen hun Sjiitische gasconcurrenten Iran-Syrie en de Russen een rol bij de aanstichting van die Syrische chaos. Zij stellen dat Saoudi Arabie en Quatar de extremistische moslimgroepen hielpen financieren, die Syrië nu in chaos stortten.

Saudi diplomatic efforts and generous contracts to US and UK arms manufacturers gave the Kingdom an unwritten call on the military of Western powers to fight its war for it. And so the Saudi king merely needed to lift a finger for President Obama and Britain’s Prime Minister Cameron to schedule air strikes against Syria in an effort to overthrow Assad.

En nadat de Amerikanen en Britten hier politieke weerstand over kregen in huis…

The Saudis came up with a new strategy that would punish Russia for their intervention in Syria, stall Iran from retooling its oil industry and cripple America’s fracking production. They increased oil production and aggressively offered low oil prices to grab market share. The oil price fall conveniently stymied all the parties involved in keeping Assad in power.

De Saudi’s slaagden echter niet in het slopen van de Amerikaanse schalieboeren. Die wisten door innovatie de kosten te drukken. Nu lijken de Saoudi’s deels de dupe te worden van hun eigen politiek. Dikke kans dat de olieprijs binnenkort weer flink stijgt. En dan is Leviathan voor de Israeli’s plots ook weer de gedroomde cashcow.

Elwar had de sleutel in 1995 al in handen!!!

Elwar had de sleutel in 1995 al in handen!!!

Welke lezer helpt mee bij de oplossing?

  • Terwijl onze massamedia de Amerikaans-Arabische propaganda van ‘dictator Assad moet weg’ blijven papegaaien (is Saoudi Arabie niet veel erger….), en terwijl er een duidelijke synergie bestaat, al decennialang tussen Amerikaanse en Israëlische belangen: wie ziet hier een grand unifying theory, waarbij ook Israel een rol moet spelen?
  • Hoe verklaren we in geopolitieke context de ‘Shellbashing’ door Greenpeace. Steeds moeten ze Shell hebben. We weten dat Greenpeace werd betaald door de Rockefellers, die uit de afsplitsingen van Standard Oil (Esso/Exxon) hun geld halen. Maar Shell is met Exxon weer eigenaar van de NAM. Dus als onderlinge concurrentie-strijd hier een rol speelt, dan lijkt dat nogal schizofreen.
  • Ik vraag dus niet om je mening, maar om nieuwe tips, bronnen, info. En reageer onder eigen naam of reageer niet.