Twijfel aan het dominante klimaatnarratief van de nakende verschrikkelijke opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) was in Duitsland gedurende vele jaren een taboe – alsook in veel andere westerse landen, inclusief Nederland. De overgrote meerderheid van de media schonk daaraan geen aandacht – een thema dat kennelijk diende te worden gecancelled.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Onlangs rapporteerde Climategate.nl over een heftige klimaatdiscussie in het programma van de bekende Duitse TV-presentator, Markus Lanz. Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat deze zich in deze discussie niet geheel neutraal opstelde. De uitgenodigde klimaatrealist, Steffen Kontré, werd kritischer bevraagd dan Mojib Latif, klimatoloog en wellicht de meeste bekende klimaatalarmist in Duitsland.

Maar er is meer in het Duitse taalgebied. Op de Oostenrijkse TV-zender AUF1 – enigszins te vergelijken met Ongehoord Nederland (ON) bij ons en op overeenkomstige wijze bekritiseerd vanwege haar politiek incorrecte denkbeelden – vond eveneens een interessant klimaatdebat plaats.

Ik citeer:

De zogenaamd dreigende klimaatcatastrofe is een wetenschappelijk dogma en de maatstaf van alle dingen geworden: alles moet nu worden gedaan om het einde van de wereld te stoppen door de CO2-uitstoot radicaal te beperken, zo wordt er van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de gevestigde media gezegd.

Onze industrie, onze energievoorziening, onze auto’s – uiteindelijk onze hele economie en ook onze voedselzekerheid – moeten daarom worden opgeofferd aan de klimaatreligie. Net als bij de verplichte Corona-maatregelen zijn er geen discussies over het nut van deze ‘klimaatbeschermingsmaatregelen’. Net als bij Corona worden er pogingen ondernomen om critici en dissidenten het zwijgen op te leggen met de onzinnige term ‘klimaatontkenners’.

Dietmar Heuritisch heeft met zijn nieuwe “Aufage1 situation briefing” voor sensatie gezorgd: voor het eerst bespreekt een groep van topklasse openlijk en zonder enige inhoudelijke beperking de brandende vraag: “Waar brengt de klimaathysterie ons naartoe?”

Bij de première in de nieuwe Auf1-studio brengen de historicus Dr. Holger Thuß,  de meteoroloog Thomas Globig, de econoom Dr. Eike Hamer en de journalist Kornelia Kirchweger de stelling van de ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ aan het wankelen.

***