Eerder schreef Hugo Matthijssen over de beslissing van staatssecretaris Wiebes om de subsidiekraan voor stekkerauto’s dicht te draaien. Dat muisje heeft een staartje gekregen. De NRC heeft een rubriek waarin de krant gewichtige uitspraken op ‘waar’, ‘onwaar’, of een van beide ‘grotendeels’ beoordeelt. Het vonnis voor de heer Wiebes was: ‘grotendeels onwaar’. Kees le Pair denkt daar anders over. Hij schreef een ingezonden brief. Maar zoals mijn trouwe lezers inmiddels weten, wordt alle informatie die afbreuk zou kunnen doen aan de klimaathysterie stelselmatig door deze krant geweigerd (hetgeen trouwens ook voor vele andere MSM geldt).

Een bijdrage van Kees le Pair.

Staatssecretaris Wiebes vertelde dat ze € 6.000.000.000 (!) hebben weggegooid aan elektrische auto’s, die het milieu niet sparen en net zo min klimaatverandering tegengaan. Met zes miljard hadden ze ook een kabinetsperiode lang de geslonken koopkracht van bejaarden kunnen goedmaken.

De NRC oordeelde het in zijn pretentieuze ‘check op waar of onwaar’-rubriek grotendeels onwaar. Van de motivering in de kwaliteitskrant lusten de honden echter geen brood. Voor een ingezonden brief van mij was in die ‘slijpsteen van de geest’ geen plaats. Die werd ingenomen door hartverscheurende kwesties als boerkini’s, Lunteren al of niet in het midden van Nederland en of linksmensen wel of niet dedain mogen tonen jegens anders gelovigen. In de redactie ontbreekt het aan lieve Dorissen die domme Liza’s leren wat je met droge slijpstenen moet doen.

Ik heb mijn brief dus maar op het web gezet.

– – –

Op 10 augustus melde het RTL-nieuws dat Staatssecretaris Wiebes in een interview met Autoweek de 6 miljard subsidie aan elektrische en hybride auto’s weggegooid geld had genoemd. Het leverde geen milieuwinst, waar het om begonnen was. De NRC heeft een rubriek waarin de krant gewichtige uitspraken op ‘waar’, ‘onwaar’, of een van beide ‘grotendeels’ beoordeelt. Het vonnis voor de heer Wiebes was: grotendeels onwaar.

Ik vind dat een kwaliteitskrant met zo’n pretentieuze rubriek een ‘check’, zoals ze het zelf noemt, grondig moet doen. In dit geval ging ze af op beweringen van een actiegroep. Ik stuurde daarom een ingezonden brief. Vandaag ontving ik het bericht:

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. Ik moet u helaas laten weten dat hij niet wordt geplaatst. Onze brievenredacteur heeft voor andere brieven gekozen.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Ronald Leeflang
Redactie-assistent Opinie
NRC Handelsblad | nrc.next

Het gebeurt niet vaak dat bewindslieden in mijn ogen over milieu en klimaatzaken verstandige dingen zeggen. Daarom wil ik het voor de heer Wiebes opnemen. Hier is waarvoor de krant bij een kwestie van 6 miljard geen plaats had.

De beoordeling van de stelling van de heer Wiebes door Paul Luttikhuis is krakkemikkig. Hij gebruikt o.a. het argument dat het grootste deel van de 6 miljard naar verbetering van diesel en benzine-auto’s ging. Indien dat waar is, heeft hij een sterk punt. Maar het argument is afkomstig van Natuur en Milieu.

karretjeEen goede krant moet niet op dubieuze bronnen afgaan in zo’n belangrijke kwestie. Voor zes miljard zou je honderdduizend van zulke karretjes als op de foto kunnen kopen! Natuur en Milieu is een activistische organisatie. Mededelingen uit die hoek gelden niet als bewijs. Een vraag over de besteding van de 6 miljard aan het ministerie is de geëigende weg. Dat deel van zijn redenering is daarom onbewezen.

Het deel van het geld dat wel naar facilitering van elektrische en hybride auto’s ging, is zonder meer weggegooid uit het oogpunt van CO2-uitstootvermindering.

De elektrische energie in Nederland komt grotendeels van fossiel gestookte centrales. Verder van biomassa en van windmolens. De fractie die afkomstig is van zonnecellen is verwaarloosbaar. (Overigens is de CO2-winst van zonnestroom ook discutabel.)

Biomassa veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan steenkool en windmolens besparen nauwelijks fossiele brandstof, zoals wij hebben aangetoond. De winst door efficiëntie van elektromotoren verdwijnt door transport en omzettingsverliezen van stroom. Dat elektrische en hybride auto’s minder CO2 in de atmosfeer brengen is daarom zonder meer onwaar, los van het argument van de heer Wiebes dat het elders tot meer uitstoot leidt. Indien dat geheel of gedeeltelijk waar is, maakt het de zaak alleen maar erger.

Het argument dat de uitstoot in Europa is gedaald slaat vermoedelijk op de uitstoot van auto’s; het gevolg van betere motoren. In elk geval niet op die van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Die is, zoals het CBS bekendmaakte, juist gestegen, ondanks molens en zonnepanelen.

Kortom een klungelige beoordeling.

Aldus Kees le Pair.

Bron hier.

Naschrift

Zie ook Jalta:  ‘6 miljard euro in een groot zwart gat.’ hier.