Inheemse soorten veroorzaken veel meer jeuk en irritatie dan uitheemse soorten. Bayer heeft er een oplossing voor

Inheemse biodiversiteit veroorzaakt veel meer irritatie dan uitheemse soorten.

Vandaag gaat de exotenverordening in met de Unielijst van 37 ongewenste vreemdelingen- exoten- die we van Brussel kado kregen. De huisdieren-handel Dibevo gaat nu juridisch in verweer, zij noemen de Unielijst een olifant in de porseleinkast:Die lijst zou getoetst moeten worden door de Raad van State.

Een exoot is een plant of dier niet van hier, bijvoorbeeld uit Eritrea die door de globalisering hier al dan niet intentioneel terecht kwam. Ze worden invasief, planten zich razendsnel voort als het leven ze hier bevalt. De meeste planten en dieren zijn een verrijking van de samenleving die al snel een rol als arts, chirurg of andere hoog opgeleide functie innemen in het Vaderlandse Ecosysteem om zich dan braaf aan de wet te houden.

De afdeling beleidsverkoop van de overheid (‘communicatie’) noemt die 37 meestal onschuldige plant- en diersoorten ‘schadelijk’ omdat dit van Brussel moet. Onze media schrijven dat over. Tijd voor wat duiding dus.

De aardappel, een exoot die miljarden euro's opbrengst geeft. Wanneer je exoten 'schadelijk' noemt, moet je van die schade wel de winst aftrekken die exoten geven

De aardappel, een exoot die miljarden euro’s opbrengst geeft. Wanneer je exoten ‘schadelijk’ noemt, moet je van die schade wel de winst aftrekken die exoten geven

Waarom? Blut und Boden-natuur van vreemde smetten vrij
Het meeste groene beleid dat uit Brussel komt overwaaien is het resultaat van succesvolle lobby van een minderheidsgroep met teveel subsidie en loterijgeld op de rekening. In dit geval: Er zijn activisten in Brussel opgestaan die de ecologische variant van Blut en Boden oplegden aan het natuurbeleid. Het vloeit voort uit Agenda 21 en de Convention on Biological Diversity (CBD) van de Verenigde Naties.

Dankzij Agenda 21 krijgen al die milieuclubs ook zoveel geld van de overheid, omdat ze de overheid helpen bij doordrukken van die Agenda. Brussel wil Aichi-doelen halen, en exoten zijn deel van dat symboolbeleid. Voor 2010 gold ‘no net loss’, een vermeende afname in soortenrijkdom zou gestopt moeten zijn. Dat is nu 2020 geworden.

Screen Shot 2016-08-03 at 22.20.18Die Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) die hun subsidies ontlenen aan de CBD willen een natuur ‘van vreemde smetten vrij’. De Unielijst die vandaag van kracht wordt is daarvan een gevolg. Als we pech hebben, komen er nog veel meer soorten bij waarvoor onze lieve overheid dan allemaal ‘beheerplannen’ gaat opstellen. Dat doet onze nationale overheid namelijk al sinds 2009.

Het Ministerie van Henk Groenewoud besteedde al miljoenen euro’s om risicobeoordelingen te maken voor ongeveer 60 soorten: dat zijn rapporten van onderzoeksbureaus, die dan iets roepen over de vermeende schadelijkheid.

 

Een lekkere exoot, die je gewoon door vissers kunt laten vangen en verkopen, geheel zonder enige bemoeienis van de overheid: de Amerikaanse rivierkreeft, die op de Unielijst staat

Een lekkere exoot, die je gewoon door vissers kunt laten vangen en verkopen, geheel zonder enige bemoeienis van de overheid: de Amerikaanse rivierkreeft, die op de Unielijst staat

Nederland is Oligarchie, overheid is oester
Wij kunnen er vanuit gaan dat onze ambtenarij de lijst via ‘beheerplannen’ tot de letter zal opvolgen, mensen zal terroriseren via de kennisloze amateurs van de NVWA tot maximale hinder van Nederlandse ingezetenen.

Dat doet de overheid niet voor het algemeen nut, want daarvoor is de overheid niet. De overheid bestaat voor zichzelf en ter werkverschaffing van de oligarchie van belangenclubs rond die overheid, met de beste lobby. Van dit beleid profiteren de rapportpoepers van Sovon Vogelonderzoek, RAVON, Alterra, Waterschappen die om budget verlegen zitten. Alle bureauspul dat ooit een groene studie afmaakte, vervolgens kinderen kreeg en nu de hypotheek moet afbetalen. Mensen die willen doen geloven dat de natuur hen nodig heeft, omdat zij de natuur financieel nodig hebben.

Je kunt de verantwoordelijke ambtenaar Henk Groenewoud bij de met leugens, corruptie en arrogantie gevulde oligarchische Oester genaamd Overheid bellen. Het is ongetwijfeld een aardige vent, maar binnen een foute organisatie kan de meest aardige kerel tot instrument van het kwaad worden.

Bevraag hem de zin van zijn bestaan en dat van zijn gehele afdeling. Want wat kun je anders, de moderne overheid is als Allah: zij doet wat zij wil. Procederen heeft ook geen enkele zin, want de Raad van State is ook overheid. En de overheid kan zelf tijdens het proces de doelpalen verschuiven. Ik heb het live in werking gezien: Nederland is een oligarchie, een lobbycratie. Maar geen democratie.

Het konijn is ook een invasieve exoot. Natuurfreaks zetten hem nu op de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten, en willen de kale duinen 'herstellen' die door zijn gegraaf ontstonden

Het konijn is ook een invasieve exoot. Natuurfreaks zetten hem nu op de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten, en willen de kale duinen ‘herstellen’ die door zijn gegraaf ontstonden

In onze ‘democratie’ worden de regels voorgekookt bij niet gekozen organisaties en onderzoeksbureaus. Wanneer een ecoloog bij Alterra/Imares in zijn rapportje verzint dat een soort schadelijk is, of juist gewenst, dan wordt dat – door ambtenaren bestelde- rapportje via beleid vervolgens wet. Een wet waaraan de Raad van State toetst. Zo is ook de boerenstand aan miljardenverliezen geholpen via stikstof- en fosfaatbeleid. Zo kegelt de overheid vissers uit hun visgebied. En zo maken ze ‘exoten’ nu tot een probleem van 17 miljoen Nederlanders, terwijl er hooguit 3 extreem linkse Wageningse idioten zijn die vinden dat exoten principieel een probleem zijn.

De bever richt meer schade aan dan de Indische Huiskraai. De bever werd met miljoenen euro's geherintroduceerd, de huiskraai vestigde zich spontaan

De bever richt meer (graaf)schade aan dan de Indische Huiskraai. De bever werd met miljoenen euro’s geherintroduceerd, de huiskraai vestigde zich spontaan. De huiskraai moest dood van Groenewoud

Bel daarom:

 • Henk E. GroenewoudMinisterie van Economische Zaken – Directie Natuur en Biodiversiteit – Team Soorten
  Postbus 20401, 2500 EK Den Haag – Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73 (C4-Noord), 2594 AC Den Haag
  Mobiel: +31 (0)6 113 764 31 Telefoon: +31 (0)70 378 4926 Secretariaat: +31 (070)-379 8824 / 8825
  E-mail: h.e.groenewoud@minez.nl
  Werkdagen Ma, Di, Do, Vr
 • Wanneer er dan zo’n troel van ‘communicatie’ (= Autisme en beleidsverkoop) zichzelf nuttig wil maken en de ambtenaartjes wil afschermen, vertel haar dan dat de overheid op onze kosten werkt en dat zij er is ten dienste van burgers, in plaats van burgers ten dienste van hun. Dat besef is bij EZ volledig zoek. Het is een arrogante door niemand te corrigeren terreurorganisatie geworden die lukraak smijt met miljarden euro’s belastinggeld.
 • Als EZ de biodiversiteit wil beschermen, vraag ze dan waarom ze dan 1,2 miljard euro subsidies aan RWE betalen om Amerikaans bos bij te stoken in de Amercentrale. Welk gezag heeft dat ministerie nu, om ons te vertellen wat wel en niet goed is voor de natuur? Een ministerie dat gigaturbines doorduwt in natuurgebied het Ijsselmeer, die honderden tot duizenden beschermde vogels uit de lucht meppen..het enige dat EZ beschermt is zichzelf en de oligarchie van belangenclubs rondom dat corrupte en leugenachtige ambtenarentuig.
...tegen de ganzen valt al niet op te schieten. Volgens natuurpuristen zijn deze brandganzen ook 'exoot'. De natuur is niet maakbaar, tenzij je baan van dat waanidee afhangt

…tegen de ganzen valt al niet op te schieten. Volgens natuurpuristen zijn deze brandganzen ook ‘exoot’. De natuur is niet maakbaar, tenzij je baan van dat waanidee afhangt

 Je kunt enkele vuistregels hanteren, die de zin van dit beleid ondergraven.

 • Zinvol exotenbeleid richt zich op 1 of enkele soorten- schadelijk voor de volksgezondheid- waar je alle beleidsenergie op richt. Denk aan de tijgermug (knokkelkoorts)
 • Veel exoten zijn een delicatesse, die je zonder bemoeienis van de overheid kunt oogsten. Denk aan de rivierkreeft en de Japanse oester.
 • Het ‘schade’-argument bij exoten is een gelegenheidsargument van Blut en Boden-ecologen die subsidie willen om rapportjes te schrijven. Inheemse soorten veroorzaken een veelvoud aan schade, zie de ganzenplaag rond vliegvelden, bij boeren. Daarvoor hebben we het Faunafonds. Zie bijvoorbeeld koolmezen in Gelderland, die voor miljoenen euro’s schade aan fruitbomen veroorzaken. Waarom dan WEL soorten willen uitroeien die GEEN schade veroorzaken, maar geen diersoorten uitroeien die WEL schade geven.
 • De meeste exoten zijn een verrijking die juist miljoenen euro’s WINST geven. Zie de aardappel, zie botanische tuinen, de snoekbaars. Wanneer je enkel de schade van exoten noemt, moet je dat bedrag verminderen met de winst die alle nuttige exoten ons geven.
 • Het onderscheid exoot/niet exoot is arbitrair. In de plantkunde maak je onderscheid tussen neofyten en archeofyten. De neofyten zijn de soorten die zich hier na 1500 vestigden, het jaar waarin de globalisering begon dankzij Columbus en het gesleep met biologisch materiaal tussen Oude en Nieuwe Wereld. Waar bureauplakkers roepen dat dit beleid er is voor ‘de biodiversiteit’ zijn juist al die nieuwkomers een oorzaak van een sterke toename in soorten, dus meer biodiversiteit. Het zijn een paar kwaaie peren (‘worst invaders’ op de IISG-lijst), die het voor de rest verpesten. Vooral op eilandjes en in eilandsituaties, bij ons zijn ze alvast geen bedreiging voor de natuur.
 • De overheid is veel schadelijker voor de natuur dan exoten, zoals via haar klimaatbeleid, miljardensubsidies voor bijstoken van bos en windturbines in natuurgebied
  ...Inheemse soorten kunnen veel meer schade veroorzaken

  …Inheemse soorten kunnen veel meer schade veroorzaken

  En nog enkele detail-opmerkingen

 • Bomen als de Sequoia waren vroeger in Europa ook inheems, maar verdwenen door de ijstijden bij gebrek aan refugia.
 • Vele invasieve exoten staan niet op de lijst, die bestrijd te overheid niet, die beschermt de overheid zelfs. Voor sommige exoten die invasief zijn bestaan vanuit die zelfde overheid zelfs beschermingsplannen voor Natura 2000.  Omdat de inheemse watervogels ze blieven. Op het Markermeer kwamen hersteldoelen vanwege de duikeenden die te weinig driehoeksmosselen (exoot) zouden vinden. Via deze drogredenering kreeg Natuurmonumenten van de Ministeries van EZ en I&M 30 miljoen euro staatssteun om de Marker Wadden op te spuiten met Boskalis en co, 15 miljoen Euro van de Postcode Loterij. En nog eens vele miljoenen euro’s staatsteun uit andere overheidspotjes. Omdat Natuurmonumenten zich zo heeft ingelikt bij de overheid van ons Noord Korea aan de Noordzee.
 • In de Noordzeekustzone bestond het ambtenaren van EZ om de invasieve exoot Amerikaanse zwaardschede (ensis) als beschermenswaardig dier te verkopen, om zo de vissers weg te pesten. Vanwege de zwarte zee-eend die deze Ensis nu eet. Die invasieve exoot de Spisula heeft verdrongen, het voorheen favoriete eendenvoedsel. Dat schuift het Ministerie van Henk Groenewoud met die achter zijn bureau verschanste Machiavelli Ton IJlstra nu in de schoenen van visserij. Door bij Imares een ‘geheel onafhankelijk onderzoek’ te bestellen dat hun beleid helpt doorduwen.  Een ambtenaar heeft 1 doel: zijn bureau leegmaken, ten koste van alles, en via de weg van de minste weerstand zodat hij om 5 uur naar huis kan, kwart voor 5 is de tas al ingepakt.
 • Soorten die de overheid met van die bio-organische Wageningse idioten ter eigen werkverschaffing herintroduceert als de bever, die zijn pas schadelijk. Binnenkort moet de bever ook bestreden omdat die dijklichamen doorgraaft.
 • Staatsbosbeheer liet in de Biesbosch zelfs exotische waterbuffels los, Natuurmonumenten laat exotische bisons los op Schiermonnikoog. Die bio-organische graasmachines noemen ze dan visionair natuurbeheer: er wordt met 2 maten gemeten, waarbij de mensen met de meeste groene subsidie en loterijgelden bepalen wat wel/niet gewenst is omdat zij zich dankzij dat loterijgeld verkopen als ‘de deskundige’. De natuursector bestaat echter voornamelijk nog uit corrupte baantjesjagers model Sylvo Thijssen en Marc van den Tweel, die de mensen met hart voor de zaak verdringen.

 

Krijgen Botanische tuinen en Horti nu een overdaad papier toegezonden en lastenverzwaring?

Krijgen Botanische tuinen en Horti nu een overdaad papier toegezonden en lastenverzwaring?

Overheid=Overhead
Waarschijnlijk krijgen ook waardevolle culturele erfenissen als de Hortus van Amsterdam, Leiden en andere instituten een papierpak aan nutteloze regels opgelegd, ter werkverschaffing van een stel corrupte en hersenloze metromannetjes bij de NVWA die na het kijken van teveel televisie een machtscomplex kregen. Die kunnen bij je binnenvallen, je financieel te gronde richten, en je moet maar afwachten of je dan later na jaren procederen bij de rechter alsnog je gelijk haalt.

Tegen die tijd kun je al in een camper leven.

Exotisch paard in 'wildernis' van natuurclubs: wat wel en niet 'exoot' wordt genoemd en als 'schadelijk' bestreden is volslagen arbitrair

Exotisch paard in ‘wildernis’ van natuurclubs: wat wel en niet ‘exoot’ wordt genoemd en als ‘schadelijk’ bestreden is volslagen arbitrair, bepaald door enkele bio-organische fanatici uit Wageningen en Groningen

Bureaudiversiteit terugdringen
Van de overheid kun je niet winnen, omdat zij een eindeloze bron van financiering hebben die hen kan laten procederen tot in de einder. Uw belastinggeld. Zo werkt Nederland, wanneer je voorbij de oppervlakte kijkt die massamedia bieden. Helaas geloven de meeste mensen in NL nog dat je voor een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid op massamedia kan varen. Dat deed ik vroeger ook, tot de realiteit doordrong: onze overheid is de vijand van alle burgers, een plaag voor de samenleving die lasten nodeloos verzwaart.

Via stemmen kom je er niet vanaf, juist onder de VVD (Vijanden van Vrijheid en Democratie) is het nog veel erger geworden. Dat is geen wonder, omdat hun vice-voorzitter verweven is met de Council on Foreign Relations die ook achter Agenda 21 zit.

Ook met de PVV zal het niet beslist beter worden. Mochten zij aan de macht komen, dan heb ik nog wel enkele adviezen van beleids-afdelingen waar het rigoureuze mes der bezuinigingen heilzaam werk kan verrichten voor geheel Nederland, te beginnen bij de RVO: de Rijksdienst voor Onderdrukking van Nederland.

Ambtenaren mogen weer eens weten dat zij alles behalve onschendbaar zijn. Hele afdelingen opheffen, het is eerder gebeurd, zo is ook VROM verdwenen: ik heb het hoofd communicatie bij dat Ministerie in tranen gezien die zijn jaren arbeid zag verdampen. We kunnen dat kunstje zo weer herhalen. Afvloeien, opheffen, wegbezuinigen, snoeien, wegpromoveren naar Siberië, de bureaudiversiteit kan met tientallen procenten omlaag, de kettingzaag in het Groenewoud. Met mij als milieu-adviseur kunnen we tientallen miljarden euro’s besparen, lasten verlichten. En via lastenverlichting zijn niet alleen mensen geholpen maar ook de diversiteit in natuur. Dan houden meer mensen tijd en geld over om naar eigen inzicht te handelen.

Het overschot aan nutteloze academici in Nederland gaat maar paprika’s plukken in kassen, vuilnis ophalen of iets doen tot algemeen nut.