Van een onzer correspondenten.

In Eindhoven gebeuren grote dingen als het gaat om de reductie van CO2 uitstoot. Er wordt geschiedenis geschreven. Er zullen, als het aan klimaatbevlogen ondernemers ligt, grote machines worden gebouwd die CO2 uit de lucht opzuigen.

Business-Insider.nl:

‘Aan ondernemer Hans de Neve zal het niet liggen. De voormalig TNO-onderzoeker richtte in 2019 DAC-startup Carbyon op, waarmee hij zetelt in Eindhoven. De Neve ziet een toekomst voor zich vol industriële parken met dit soort machines, vergelijkbaar met de huidige wind- en zonneparken.’

Prof. W. Witteman.

Dat veel prominente wetenschappers, waaronder zelfs Nobelprijswinnaars en ook Nederlandse onderzoekers, weerspreken dat CO2 een gevaarlijk broeikasgas is en dat de atmosfeer juist meer CO2 nodig heeft, is aan deze planeetredders niet besteed. Climategate.nl interviewde eerder CO2-expert Prof. W. Witteman:

‘CG: Het klimaatdebat lijkt volledig in het teken te staan van CO2. Een belangrijk gas – waar wij niet zonder kunnen zo leerden wij op school – blijkt met de humane uitstoot ineens levensbedreigend voor velen. Kunt u dat verklaren?

Witteman: Inderdaad in onze jeugd werd ons al op school verteld dat CO2 door de planten wordt opgenomen en essentieel is voor de groei. Van het opgenomen CO2 wordt m.b.v. zonlicht het koolstofgedeelte als bouwstof verwerkt en de zuurstof weer vrij in de atmosfeer gebracht. Voor het leven op aarde dus van wezenlijk belang. Nu in onze tijd is de aandacht voor CO2 meestal negatief omdat door de toename van CO2 door menselijk toedoen volgens velen de aarde zo zeer gaat opwarmen dat ons leven onmogelijk zal worden. Met dit rampscenario worden we helaas dagelijks in de media geconfronteerd. De oorsprong van deze angst is volgens mij het gevolg van de onheilspellende klimaatrapporten die de V.N. al enige decennia in omloop brengt, ofschoon de inhoud van deze rapporten en de integriteit van de samenstellers erg in twijfel kan worden getrokken. Overheden met veel respect voor de instituties van de V.N. zijn door deze rapporten overtuigd dat levensbedreigende klimaatveranderingen gaan komen.’

Carbyon mikt niettemin in 2050 op een reductie van 5 miljard ton CO2 per jaar. De Neve denkt dat zijn machines tot tien keer zoveel CO2 uit de lucht kunnen filteren als die van concurrenten. Men maakt hiervoor gebruik van een zogenoemde dunne filtertechnologie, waarbij een soort spons zich in enkele minuten volzuigt met CO2. Momenteel test het bedrijf de techniek en in 2026 hoopt De Neve de eerste machines aan klanten te kunnen leveren.

Wel hangt er nogal een prijskaartje aan de techniek. Het IEA schat dat iedere uit de lucht gefilterde ton CO2 zo’n 600 tot 1000 dollar kost.

De Neve in Business-Insider.nl:

‘Om tot die 5 miljard per jaar te komen, moeten we wel op grote schaal produceren’, nuanceert de ondernemer. ‘Net zoals de auto-industrie moeten we honderden miljoenen van deze installaties per jaar van de band laten rollen.’

Princeton-professor William Happer tijdens zijn bezoek aan Nederland over het belang van juist meer CO2:

 

De C02-jagers uit de lichtstad verwachten niettemin steun van de overheid.

***

Bronnen: o.a. hier en hier.

***