Bonte strandlopers in schrikreactie op roofvogel

Bonte strandlopers in schrikreactie op roofvogel

In een recente bijdrage op dit blog schreef Jan Jacobs:

Ikzelf ben 53 jaar. Welke NIET voltrokken, doch met veel aplomb aangekondigde rampen heb ik tijdens mijn leven al zien voorbijkomen. Toen ik opgroeide, voorspelden de toenmalige wetenschappers en doemdenkers van hun tijd, mij al een leven vol miserie, tekortkomingen en ontberingen. De wereldbevolking zou dermate exploderen dat voedselschaarste en massale verhongering onvermijdelijk zouden zijn, een kankerepidemie veroorzaakt door onder andere DDT was zeker en zou onze levensverwachting danig inkorten, de woestijnen zouden zich uitbreiden met minstens twee kilometer per jaar, de ijstijd zou terugkeren, olie zou er niet meer zijn, luchtverontreiniging zou ons verstikken, de vis zat vol kwik en de oceanen verzuurden, het gat in de ozonlaag was niet te stoppen en de bomen waren aangetast door zure regen. Een nucleaire winter zou dan de rest van de overlevers wel onder de zoden krijgen. RIP humanity.

Wie mijn leeftijd heeft of ouder is, die heeft al die doemberichten zien voorbijkomen. We groeien op en zien er geen enkele uitkomen en worden vanzelf sceptisch voor alle verdere doemberichten, waaronder o.a. de klimaatcatastrofe. ….

Aldus Jan Jacobs.
De dreiging van het smelten van het drijfijs op de Noorpool, die door klimaatalarmisten nu al vele jaren als kanarie in de kolenmijn van de opwarming van de atmosfeer wordt gepresenteerd, laat ook maar steeds op zich wachten. De kanarie is nog steeds kerngezond.

Onder de titel, ‘How Arctic ice has made fools of all those poor warmists’, schreef Christopher Booker daar onlangs over:

For more than a decade now, the belief that, thanks to global warming, Arctic ice was vanishing has been for the warmists the ultimate poster-child for their cause (along with those “vanishing” polar bears). In 2007, with the aid of scientists such as Wieslaw Maslowski and Peter Wadhams, the BBC and others were telling us that the Arctic would be totally “ice free by 2013” (the Independent even cleared its front page to announce that the ice could all have disappeared within weeks).

By 2011, the BBC’s science editor Richard Black was telling us that the ice would “probably be gone within this decade”. In 2012, his colleague Roger Harrabin was reporting that the sea ice was now melting so fast that more had vanished that summer than “at any time since satellite records began”. …

Of course, the reason why they have all wanted the ice at the poles to melt, not least on the land in Antarctica and Greenland, is that this would bring about their ultimate scare scenario: those sea levels rising by as much as 20 feet, which, as Al Gore showed in his Oscar-winning film ‘An Inconvenient Truth’, would flood New York, Shanghai and many of the world’s most populous cities.

But, alas, it just isn’t happening. In recent years there has been more polar ice in the world than at any time since satellite records began in 1979. In the very year they had forecast that the Arctic would be “ice free”, its thickness increased by a third. Polar bear numbers are rising, not falling. Temperatures in Greenland have shown no increase for decades.

The greatest scare story of all simply isn’t turning out as their computer models predicted. And no one has been more dangerously taken in by this silly scare story than the warmists themselves.

Aldus Christopher Booker.

Zie verder hier.

Alweer een sprookje minder!

Maar klimaatalarmisten blijven wijzen op de 97% consensus die onder klimatologen over AGW (‘Anthropognic Global Warming’) zou bestaan. En ondanks overtuigende weerlegging daarvan, blijven politici en de milieubeweging dat sprookje maar gretig recyclen om de klimaathysterie levend te houden, ten einde het geldverslindende doch ineffectieve beleid te kunnen legitimeren.

In het debat hanteren zij ook vaak de retorische vraag: ‘Als 9 dokters dezelfde diagnose stellen en één een afwijkende, naar wie zou u dan luisteren?

Een goed antwoord zou zijn: ‘Als gebleken is dat die dokters het al tientallen jaren bij het verkeerde eind hebben, wordt het dan niet eens tijd voor een ‘second opinion’?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.