Kanarie in de kolenmijn is nog springlevend

Bonte strandlopers in schrikreactie op roofvogel

Bonte strandlopers in schrikreactie op roofvogel

In een recente bijdrage op dit blog schreef Jan Jacobs:

Ikzelf ben 53 jaar. Welke NIET voltrokken, doch met veel aplomb aangekondigde rampen heb ik tijdens mijn leven al zien voorbijkomen. Toen ik opgroeide, voorspelden de toenmalige wetenschappers en doemdenkers van hun tijd, mij al een leven vol miserie, tekortkomingen en ontberingen. De wereldbevolking zou dermate exploderen dat voedselschaarste en massale verhongering onvermijdelijk zouden zijn, een kankerepidemie veroorzaakt door onder andere DDT was zeker en zou onze levensverwachting danig inkorten, de woestijnen zouden zich uitbreiden met minstens twee kilometer per jaar, de ijstijd zou terugkeren, olie zou er niet meer zijn, luchtverontreiniging zou ons verstikken, de vis zat vol kwik en de oceanen verzuurden, het gat in de ozonlaag was niet te stoppen en de bomen waren aangetast door zure regen. Een nucleaire winter zou dan de rest van de overlevers wel onder de zoden krijgen. RIP humanity.

Wie mijn leeftijd heeft of ouder is, die heeft al die doemberichten zien voorbijkomen. We groeien op en zien er geen enkele uitkomen en worden vanzelf sceptisch voor alle verdere doemberichten, waaronder o.a. de klimaatcatastrofe. ….

Aldus Jan Jacobs.
De dreiging van het smelten van het drijfijs op de Noorpool, die door klimaatalarmisten nu al vele jaren als kanarie in de kolenmijn van de opwarming van de atmosfeer wordt gepresenteerd, laat ook maar steeds op zich wachten. De kanarie is nog steeds kerngezond.

Onder de titel, ‘How Arctic ice has made fools of all those poor warmists’, schreef Christopher Booker daar onlangs over:

For more than a decade now, the belief that, thanks to global warming, Arctic ice was vanishing has been for the warmists the ultimate poster-child for their cause (along with those “vanishing” polar bears). In 2007, with the aid of scientists such as Wieslaw Maslowski and Peter Wadhams, the BBC and others were telling us that the Arctic would be totally “ice free by 2013” (the Independent even cleared its front page to announce that the ice could all have disappeared within weeks).

By 2011, the BBC’s science editor Richard Black was telling us that the ice would “probably be gone within this decade”. In 2012, his colleague Roger Harrabin was reporting that the sea ice was now melting so fast that more had vanished that summer than “at any time since satellite records began”. …

Of course, the reason why they have all wanted the ice at the poles to melt, not least on the land in Antarctica and Greenland, is that this would bring about their ultimate scare scenario: those sea levels rising by as much as 20 feet, which, as Al Gore showed in his Oscar-winning film ‘An Inconvenient Truth’, would flood New York, Shanghai and many of the world’s most populous cities.

But, alas, it just isn’t happening. In recent years there has been more polar ice in the world than at any time since satellite records began in 1979. In the very year they had forecast that the Arctic would be “ice free”, its thickness increased by a third. Polar bear numbers are rising, not falling. Temperatures in Greenland have shown no increase for decades.

The greatest scare story of all simply isn’t turning out as their computer models predicted. And no one has been more dangerously taken in by this silly scare story than the warmists themselves.

Aldus Christopher Booker.

Zie verder hier.

Alweer een sprookje minder!

Maar klimaatalarmisten blijven wijzen op de 97% consensus die onder klimatologen over AGW (‘Anthropognic Global Warming’) zou bestaan. En ondanks overtuigende weerlegging daarvan, blijven politici en de milieubeweging dat sprookje maar gretig recyclen om de klimaathysterie levend te houden, ten einde het geldverslindende doch ineffectieve beleid te kunnen legitimeren.

In het debat hanteren zij ook vaak de retorische vraag: ‘Als 9 dokters dezelfde diagnose stellen en één een afwijkende, naar wie zou u dan luisteren?

Een goed antwoord zou zijn: ‘Als gebleken is dat die dokters het al tientallen jaren bij het verkeerde eind hebben, wordt het dan niet eens tijd voor een ‘second opinion’?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door |2016-10-18T09:39:53+00:004 oktober 2016|20 Reacties

20 Comments

 1. Andre Bijkerk 4 oktober 2016 om 09:02 - Antwoorden

  Hier de laatste voorspelling van een ijsvrije Arctische oceaan dit jaar:

  https://www.theguardian.com/environment/2012/sep/17/arctic-collapse-sea-ice

  This collapse, I predicted would occur in 2015-16 at which time the summer Arctic (August to September) would become ice-free.

  Weer niet gelukt.

 2. Herman Vruggink 4 oktober 2016 om 09:26 - Antwoorden

  ” Als gebleken is dat die dokters het al tientallen jaren bij het verkeerde eind hebben, wordt het dan niet eens tijd voor een ‘second opinion’? ” Dat lijkt mij zeker van wel. Maar wat het Noordpool drijfijs betreft hebben al die dokters het nog steeds bij het rechte eind. De consensus van al die dokters is te vinden in IPCC AR5 waarin ook de verwachtingen voor het ijsvrij zijn in September te vinden is. Ergens tussen 2050 en 2100. Zie:
  http://icons.wxug.com/metgraphics/climate/IPCC_model_vs_obs_sea_ice.png
  Tja, en dan is het inderdaad waar dat er mensen zijn die denken dat het nog veel sneller kan gaan. En ja, dat is nu net wat kranten graag aanhalen. Wat al die doktoren van het IPCC aangeven is namelijk nogal saai, geen nieuws en niet alarmistisch genoeg. Dat leest niemand.

  • Ivo 4 oktober 2016 om 10:23 - Antwoorden

   de voorspelling is niet te falsificeren en valt daardoor onder pseudowetenschap.

   • Herman Vruggink 4 oktober 2016 om 10:38 - Antwoorden

    Op zich kan ik mij wel vinden in je uitspraak Ivo. Maar nu hebben we het over het blog van Hans L die beweert:
    ” Als gebleken is dat die dokters het al tientallen jaren bij het verkeerde eind hebben, wordt het dan niet eens tijd voor een ‘second opinion’?” Het gaat dus over het verleden Ivo, het verleden. Daar heeft Hans L het over. En ook al is de bewering in de vragende vorm gesteld, de bewering is onwaar. Het is namelijk zo dat al die IPCC dokters geheel iets anders hebben beweert en indien we de beweringen gaan toetsen aan de werkelijkheid dat het eerder: ” Erger dan verwacht is” wat het Noordpool ijs betreft. Er is dus helemaal niet gebleken dat al die IPCC dokters ongelijk hebben gekregen. Integendeel zelfs. En dus is de bewering van Hans L vals. Gezien zijn overige beweringen is dat geen verassing.

 3. Henk 4 oktober 2016 om 12:47 - Antwoorden

  En onlangs is een jaar geleden ….,.

  Want de resultaten van dit jaar zijn natuurlijk wat tegenvallend voor een “scepticus “

  • Hugo Matthijssen 4 oktober 2016 om 13:41 - Antwoorden

   Henk
   als je wat beweert dan graag cijfers

 4. Bart Vreeken 4 oktober 2016 om 16:24 - Antwoorden

  “als je wat beweert dan graag cijfers”
  Ik ben Henk niet. Toch wat interessante cijfers voor Hugo Matthijssen.

  De opwarming heeft een flinke impuls gekregen van de El Niño van afgelopen winter.
  Hier de langjarige gemiddelden, als mix van de verschillende temperatuurseries (tot en met augustus, bron: Henk Lankamp, weerwoord.be)
  https://www.weerwoord.be/uploads/209201630051.png

  En hier de cijfers van UAH tot en met september. Met de aangekondigde La Niña wil het nog niet zo vlotten.
  http://www.drroyspencer.com/

 5. Hugo Matthijssen 4 oktober 2016 om 18:05 - Antwoorden

  Bedankt Bart een duidelijk maar niet verontrustend beeld
  De opwarming van de atmosfeer heeft altijd een flinke impuls tijdens el nino
  Het zal ook duidelijk zijn dat, als direct gevolg van El nino er veel warmte vrij komt uit de oceanen die direct wordt afgegeven aan de atmosfeer.
  Lucht die over zee van het koude deel naar het warme deel van de oceaan stroomt en onderweg veel warmte en vocht opneemt.
  Een fors deel van deze warmte wordt bij aankomst boven land naar boven gebracht en mede door vocht in de stijgende lucht en de convectie naar de bovenste lagen van de stratosfeer gebracht en extra uitgestraald naar de ruimte ook dat is gebruikelijk bij dit soort processen.
  Ergo afkoeling zeewater opwarming lucht en nu maar even afwachten hoever de luchttemperatuur na el nino zal gaan dalen.
  Op basis van de huidige temperatuur kun je nog weinig zeggen tenzij je als echte warmist alleen naar de laatste 2 jaar kijkt.

  • Henk 4 oktober 2016 om 23:09 - Antwoorden

   Ik kijk als echte warmst naar een standaard periode van 30 jaar en dan blijft opwarming ook gewoon opwarming en dat is compleet onafhankelijk of je dan naar de satellieten kijkt of naar de oppervlakte reeksen, en als “scepticus” kijken jullie natuurlijk bijvoorkeur naar de opwarming sinds 1998 en sluiten dan de laatste 2 jaar uit onder het motto dat die opwarming wordt veroorzaakt door el nino en dus niet telt ( maar er vervolgens niet bij vertellen dat je in 1998 begint omdat het een el nino was )

   • Hugo Matthijssen 5 oktober 2016 om 08:29 - Antwoorden

    Henk
    De eerste echte meetreeks begint in 1735 in de buurt van Utrecht. het KNMI heeft dat voortgezet in het begin werd de grondtemperatuur gemeten op ongeveer 1,5 tot 2 meter boven de grond.
    Kenmerken waren dat er relatief weinig meetpunten waren en men pas bij de komst van de luchtvaart en weerballonnen in staat waren ook de temperatuur in hogere luchtlagen te meten.
    Ook verdwenen of verplaatsten meetpunten en werd de meethut ook wel aangepast. urbane ontwikkeling bogengroei en veranderen van grondgebruik zijn zichtbaar in de ruwe data.
    Sinds de komst van de satellietmetingen heeft men getracht de verschillende meetreeksen uit het verleden te koppelen homogeniseren.
    Helaas is men daar mee doorgegaan en als je de ruwe data van de Bilt met nu vergelijkt is een deel van de opwarming daar op terug te voeren.
    Ook de geleidelijke trend van opwarming sinds de laatste kleien ijstijd is te herkennen .
    Sinds de komst van satellietmetingen was het nodig deze meting te ijken en het was wel handig aan te sluiten op de bestaande meetreeksen en daar gaat is mis de ene homogenisatie volgde op de andere.
    je kunt deze gehomogeniseerde metingen van voor het satelliettijdperk dan ook niet meer koppelen aan de satelliet reeks.
    Daarmee laten we dan meteen de kleien ijstijd weg en de afkoeling tussen 1890 en 1910 en tussen 1945 en 1978.
    Daarna kwam de opwarmingshipe en verschillende meetreeksen.
    Toch hebben we het over een opwarming die sinds 1890 niet meer bedraagt als ongeveer 0,8 graden.
    Normaal kun je er van uitgaan dat meten weten echter de metingen zijn nu zo vaak gehomogeniseerd dat die geringe opwarmingstrend compleet verwaterd is.
    Kijk maar eens naar de situatie in de Bilt.
    “Het KNMI heeft in de temperatuurreeks van De Bilt op een aantal momenten dergelijke inhomogeniteiten gehad:

    1) 1950: de verplaatsing van de thermometer van de meetplaats nabij het KNMI-gebouw naar een open veldje 300m verderop
    2) 1950: de gelijktijdige verandering van een open hut naar een Stevensonhut
    3) 1951: de verplaatsing van de Stevensonhut op het meetveldje
    4) 1961: de verlaging van de Stevensonhut van 2,2m hoogte naar 1,5m hoogte
    5) 1993: de verandering van Stevensonhut naar schotelscreen
    6) 2009: de verplaatsing van de thermometer over een afstand van 200m op het meetveldje als gevolg van opgroeiende bomen
    7) De opwarming van het meetpunt als gevolg van het UHI-effect door oprukkende verstedelijking van Utrecht, De Bilt en Zeist. Het KNMI gaat uit van een UHI effect van 0,11° C/eeuw.

    Met name de inhomogeniteiten met betrekking tot ad 1) en 6) hebben grote invloed gehad op de temperatuur. De verplaatsing van de thermometer in 1950 van de open pagodehut nabij het KNMI-gebouw naar de Stevensonhut op het meetveldje introduceerde een meetfout van ongeveer 1° C naar beneden. Maar ook het kleine schandaal vanwege de niet gemelde verplaatsing van de thermometer in 2009 had een niet gering effect: op zonnige dagen werd in de “oude” situatie een extra opwarming opgewekt tot 0,5 ° C als gevolg van opschietende bomen. Bedenk hierbij dat de globale opwarming sinds 1880 gaat over 0,8° C !”
    Bron klimaatgek

    En wat roept Bart vervolgens weet je niet dat de satellietmetingen in 1979 zijn gestart. Simplistisch hoeveel nieuwe satellieten zijn er sinds die periode ingezet en hoe was de dekkingsgraad van deze satellieten. Hoeveel meer metingen boven zee zijn er bij gekomen( we weten allemaal dat je door het opwarmen of afkoelen van lucht boven zeewater en de zeestromingen je een heel andere dagelijks gang ziet als boven land)
    Hoe zijn de temperatuurmetingen van die opeenvolgende satellieten gehomogeniseerd en hoe is de koppeling gemaakt met de meetreeks van voor het satelliettijdperk.
    En dan komt slimme Bart met de volgende opmerking
    “Huh??? Als je al een tijdje meedraait in de klimaatdiscussie zou je toch moeten weten dat de satellietgegevens pas vanaf december 1978 beschikbaar zijn.”
    Geweldig Bart dat is het nu weten we waard e opwarming vandaan komt en de rest vergeten we.
    Manipulatie en cherry picking.

    • Bart Vreeken 5 oktober 2016 om 09:58 - Antwoorden

     Nee, beste Hugo, ik doe niet aan manipulatie en cherrypicking. Het ging mij er om om aan te tonen dat de opwarming op wereldschaal weer op gang is gekomen. Daarbij gaat het alleen om de laatste periode. Nergens ontken ik dat er in de 20e eeuw ook een periode van afkoeling is geweest, al was dat veel minder dan de opwarming die later (weer) begon.
     Je verhaal over De Bilt is wel heel vermoeiend. Eerst klaag je dat er te veel gehomogeniseerd is, dan kom je met een hele opsomming van veranderingen in de meetopstelling waardoor dat homogeniseren juist noodzakelijk was.
     En dan kom je met een oud verhaal dat de gegevens in De Bilt met 1 graad gecorrigeerd zijn. Dat is hier al meerdere keren aan de orde geweest. Het heeft ermee te maken dat de gemiddelden tot 1950 berekend werden op basis van 3 dagelijkste metingen, ipv 24. Daar is een correctie op te komen. Heeft verder niets met homogenisatie te maken.

    • Boels 5 oktober 2016 om 13:46 - Antwoorden

     @Bart Vreeken:
     “Het heeft ermee te maken dat de gemiddelden tot 1950 berekend werden op basis van 3 dagelijkste metingen, ipv 24. ”

     Wat is de wetenschappelijke basis om historische gegevens aan te passen aan moderne?
     De moderne metingen (in De Bilt) zijn gewoon onvergelijkbaar aan de historische door ander landgebruik, begroeiing die in de weg staan (en ultimo een aanslag zijn op de wettige taak van het KNMI; hoe dom kan men zijn!).
     Temperatuurmetingen daar zijn waardeloos op momenten dat de zon laag staat in het westen. Menselijk falen verknoeien moderne data meer dan de onvolkomenheden in de historische data.

  • Erik 5 oktober 2016 om 00:43 - Antwoorden

   Bart en Hugo, en wat heeft dit alles nou met CO2 te maken? Volledig natuurlijke opwarming, niets aan de hand.

 6. Gerard d'Olivat 4 oktober 2016 om 21:11 - Antwoorden

  Het verhaal van de heer Jacobs is typisch een geval van een verhaal waarin het ‘kind met het badwater wordt weggegooid’ Het lijkt te gaan over ‘rampen van allerlei aard’ die de opsteller in zijn leven zoal op geduikeld heeft in zijn omgeving en van horen zeggen.
  En dus… concludeert hij op ‘onze polen’ is niks aan de hand. Allemaal ‘business as usual’ Allemaal bangmakerij…en ja daar hoef je helemaal geen aandacht aan te besteden.
  Ik ken zijn trackrecord niet en weet niet of hij een gerespecteerd Poo londerzoeker is. Zo op het oog lijkt het er niet erg op. Tja en dan….
  Voor wie werkelijk wetenschappelijk geinteresseerd is van alles aan de hand op (ant)arctica. Er treden zelfs in hoog tempo grote wijzigingen op. Wijzigingen die ongetwijfeld veranderingen in allerlei opzichten met zich mee zullen brengen.
  Het tot vermoeiens toe verwijzen naar data van sommige alarmisten waarin de Noordelijke IJszee nog (net) niet ijsvrij is dragen nauwelijks bij tot enig inzicht ‘what so ever’.
  Veranderingen van complexe systemen en hun oorzaken laten zich minder makkelijk herleiden en vertalen tot ‘falsificatie’ euforie die deze site regelmatig kenmerkt.
  In die zin levert bijvoorbeeld een grondige kritiek de publicatie van Wadham , ‘A farewelle to the ice’ meer op voor deze site dan een verwijzing naar de bijna 80 jarige Telegraph journalist Booker.

 7. Hugo Matthijssen 4 oktober 2016 om 21:23 - Antwoorden

  Bart

  Wat ook wel niet toevallig zal zijn is de keuze dat je grafiek start bij 1979
  Kijk ook eens hier dan zie je dat in 1979 de afkoeling net overgaat naar opwarming.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde#/media/File:Temperature_Anomaly_1880-now_NL.svg
  Een nieuwe afkoeling de komende periode is dan ook niet ondenkbeeldig.
  Spannende tijden https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde#/media/File:Temperature_Anomaly_1880-now_NL.svg

  • Henk 4 oktober 2016 om 23:11 - Antwoorden

   En welke wetenschappelijk publicatie wijst er dan op afkoeling? Of komt de afkoeling gewoon uit de dikke duim van mijnheer Matthijssen

 8. Bart Vreeken 4 oktober 2016 om 23:40 - Antwoorden

  “Wat ook wel niet toevallig zal zijn is de keuze dat je grafiek start bij 1979
  Kijk ook eens hier dan zie je dat in 1979 de afkoeling net overgaat naar opwarming.”

  Huh??? Als je al een tijdje meedraait in de klimaatdiscussie zou je toch moeten weten dat de satellietgegevens pas vanaf december 1978 beschikbaar zijn.

  Als we afgaan op alleen astrofysici zoals Prof. Kees de Jager (interview 2009) dan had de afkoeling al lang begonnen moeten zijn. Maar er komt zo weinig van terecht …

  Hoe verontrustend het is weet ik ook niet. We zien wel dat het verschil tussen modelberekening en meting in 2016 kleiner is geworden.

 9. Hugo Matthijssen 5 oktober 2016 om 10:53 - Antwoorden

  Bart

  Je tekst
  “Nee, beste Hugo, ik doe niet aan manipulatie en cherrypicking. Het ging mij er om om aan te tonen dat de opwarming op wereldschaal weer op gang is gekomen. Daarbij gaat het alleen om de laatste periode.”

  Sinds wanneer neem je een el nino als bewijs dat de opwarming op gang gekomen is.
  Cherry picking iets anders kan ik er nog steeds niet van maken.

  • Bart Vreeken 6 oktober 2016 om 09:06 - Antwoorden

   El Nino is ook onderdeel van het klimaatsysteem. Je moet het wel in perspectief zien door over wat langere tijd te kijken.

   • Hugo Matthijssen 6 oktober 2016 om 10:29 - Antwoorden

    Je eigen tekst
    “Het ging mij er om om aan te tonen dat de opwarming op wereldschaal weer op gang is gekomen. Daarbij gaat het alleen om de laatste periode.”
    En vervolgens:
    Je moet het wel in perspectief zien door over wat langere tijd te kijken.

    Bart Wat probeer jij je er op een knullige manier uit te kletsen.
    Ga nog eens nadenken wat je nu echt wil zeggen.

Geef een reactie

Solve : *
12 × 20 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK