screen-shot-2016-11-22-at-10-10-19Er zijn diverse NGO’s als de Eurogroup for Animals die door fanatieke en goed betaalde lobby een – democratisch gezien- onevenredig grote macht vertegenwoordigen in Brussel, net als de milieumaffia van Greenpeace/WNF. Met gebruik van pseudowetenschap en misbruik van overheidsmacht zetten ze de economische en politieke situatie naar hun hand, samen met bevriende bureaucraten.

Na het verbod op circusdieren richt de diermaffia haar pijlen op dierentuinen, die ze willen laten sluiten. Ze hebben een jaarlijks lobbybudget van 1,6 miljoen euro te besteden, voornamelijk van leden. En daarnaast 11 duizend euro subsidies.

Ze zijn in Nederland gelieerd aan de Postcodeloterij-Maffia: Stichting AAP, de commerciële subsidie-dierentuin die ‘opvang’ heet van David van Gennep (57 duizend leden), de Dierenbescherming (200 duizend). En daarnaast Bont voor Dieren (5000) en Stichting Vissenbescherming. Clubs die vinden dat je van dieren moet afblijven, tenzij je er zelf via bemoeizucht/fondsenwerving/werkverschaffing rijk van kunt worden zoals de Dierenbescherming.

Lobbyisten Eurogroup for Animals

Lobbyisten Eurogroup for Animals

Een nieuw middel om hun zin door te drijven is via petities. Je kunt namelijk sinds kort– als manier van de Europese Commissie om haar gebrek aan democratische legitimiteit weg te poetsen- bij een miljoen handtekeningen een wetswijziging indienen bij het Europarlement. Dat kwam er na een resolutie van het Europarlement in 2015. Waar deze clubs dan hun fanatieke achterban meteen mobiliseren.

Een andere manier is wanneer de Europese Commissie richtlijnen gaat evalueren via enquetes. Wanneer 1 effectieve lobbyclub dan alle extremisten optrommelt die ze bij elkaar kunnen sprokkelen, wordt de ‘NEIN’-visie overgerepresenteerd

screen-shot-2016-11-22-at-10-08-34Zoals jurist Erna Philippi- die het opneemt voor dierhouders- schrijft via Facebook

Eurogroup for Animals zet aan tot ongeoorloofde praktijken. Even iets over dierentuinen, omdat zij net zo onder vuur worden genomen als particuliere houders. De Europese Commissie is de Europese Dierentuinenrichtlijn aan het evalueren. Dat doen ze door middel van een enquête. In de enquête kunnen dierentuinen, verenigingen en particulieren een reeks vragen beantwoorden over dierentuinen, hun nut en het nut van Europese regels. Tot zover niets geks.

Maar dan dit: De Eurogroup for Animals, die wij kennen als fel tegenstander van dierhouderij, heeft zijn aanhang opgeroepen mee te doen met de enquête, maar dan niet eerlijk door de enquête op basis van de eigen ervaring in te vullen. Nee, Eurogroup for Animals vraagt iedereen de door deze groep ingevulde enquête, of tenminste de gekopieerde antwoorden, in te dienen.

En die antwoorden zijn natuurlijk slecht voor dierentuinen. Het op deze manier mensen te vragen input te geven voor de evaluatie van een stuk wetgeving (waarvan ik het nut overigens niet betwist) lijkt meer op aanzetten tot fraude dan op een effectieve bijdrage aan bestaande wetgeving.

De voorgestelde manier van antwoorden

De voorgestelde manier van antwoorden