kees-le-pair-achtergrond-geldversnipperaarKees le Pair.

Lang ben ik lid geweest van de VVD. Daarvoor heb ik veel geslikt. Toen Minister Rutte met de windmolens meedraaide bijvoorbeeld. Daarna het onverteerbare ‘Energieakkoord’. Maar nu ik Minister Kamp’s Energie agenda heb gezien, en ook de lijst toekomstige Tweede Kamer Leden, waaruit ik mocht kiezen, kap ik. Onderstaande brief aan het partijbestuur legt uit, waarom.

Nieuwegein, 2016 12 09.

Dames en heren,

De Nederlandse energievoorziening gaat mij ter harte. Ooit was ik lid van de Algemene Energie Raad, directeur van de FOM en van de Technologiestichting STW. Als fysicus weet ik, hoezeer energie onmisbaar is voor alles wat beweegt, leeft en groeit. Voldoende energie is een zaak van levensbelang voor de bevolking.

Samen met een aantal collega’s heb ik de technische aspecten grondig onderzocht. Onze conclusies hebben wij ter kennis gebracht van de Tweede Kamer en minister Kamp. Voor zover zij betrekking hebben op het vervolg van deze brief, zijn zij in het kort:

  • Windmolens leveren stroom, maar niet in overeenstemming met de vraag. Zij besparen daardoor in de Nederlandse constellatie niet of nauwelijks fossiele brandstof en verminderen navenant geen CO2 uitstoot. Als elektriciteit producent zijn zij ten gevolge van de variabele wind onbetrouwbaar, dus ongeschikt voor een geïndustrialiseerde samenleving. (Alleen al in de twee laatste maanden waren windmolens in Australië twee keer de oorzaak van een stroomonderbreking die honderdduizenden mensen trof, een keer zelfs dagenlang.) De EROIE – netto energie opbrengst in verhouding tot de eerst geïnvesteerde energie – is veel minder dan 7, de waarde die nodig is om onze welvaart op peil te houden.
  • Voor zonnepanelen geldt hetzelfde. De energie die ze hier leveren is er eerst deels dankzij Chinese steenkool ingestopt. Het is fout bij de berekening van de verdiensten de geïnvesteerde energie in installatie, conversie, opslag, bekabeling en back-up niet mee te tellen. Zelf beantwoord ik de vraag, waarom ik geen zonnepanelen op mijn gunstig gelegen dak zet, met: ‘omdat ik geen ruzie wil met mijn buren.’ Vanwege de vragende blikken, die het antwoord oproept, verduidelijk ik dan: ‘Wel, wanneer de buren er achter komen dat zij voor mijn stroom betalen, worden ze vast kwaad.’
  • Biomassa is eveneens geen oplossing, zoals de Kon. Akademie van Wetenschappen al eerder duidelijk maakte. In de huidige constellatie vergroot het de CO2 uitstoot. Het verstoken van Amerikaanse houtpellets in centrales heeft een EROIE kleiner dan één. Ook in dit systeem geldt: de verdienste van profiteurs is niet hetzelfde als de verdienste voor de wereld. Het is operatie roofbouw.

Zoals de molenvoorstanders toegeven moet de fossiel gestookte opwekkingscapaciteit nagenoeg geheel in stand gehouden worden naast de molens. Molens zijn dus extra en de kosten, ca. 60 miljard in het energieakkoord, betaalt de bevolking. Ik onderstreep: dit is extra boven wat nodig is om de overige capaciteit op peil te houden. De 18 miljard subsidie is slechts het topje van de ijsberg. De molenaars en de netbeheerder verhalen de rest van die 60 miljard ook op de bevolking.

Kortom het huidige beleid is een catastrofe voor ons land. Daar komt nu de zojuist gepresenteerde Energie agenda van VVD-Minister Kamp bij. Ten uitvoerlegging zal rampzalig zijn.

Voor de verkiezingen zei de heer Rutte, dat windmolens alleen op subsidie draaien. Hij betoonde zich een tegenstander. Niettemin heeft het kabinet, waarvan hij voorzitter is, besloten dat het land er 60 miljard voor moet betalen. Ik voel me daardoor bedrogen. Coalities vergen compromissen, dat is me bekend. Maar als het om wel of niet 60 miljard gaat, is zo’n draai onvergeeflijk.

Naast de zorg om oprakende brandstof – die dus door de genoemde hernieuwbare productie techniek niet gespaard wordt – noemt de Energie agenda klimaatverandering. Die zorg berust op verkeerde interpretaties van klimaat verschijnselen door een klimaat ‘panel’, het IPCC. Dat zijn geen klimaatonderzoekers. Het is een groep ambtenaren die, selectief en alarmistisch bevooroordeeld, grasduint in wat klimaatonderzoek passend in hun straatje oplevert. Strijdige onderzoeksresultaten worden genegeerd. Hoewel de concentratie van CO2 in de atmosfeer onverminderd stijgt, neemt de aardse temperatuur al 19 jaar niet toe. Die is nu 1 °C minder dan IPCC’s klimaatmodellen voorspelden. Het klimaat is wetenschappelijk een onbegrepen systeem. Slechts één ding weten we tenminste zeker. CO2 in de atmosfeer doet niet, wat dat panel beweert. Ook die motivatie voor de gepresenteerde Energie agenda is ongegrond.

Dezer dagen stuurde u mij een brief met een overzicht van tachtig kandidaat leden voor de Tweede Kamer. In de lijst vond ik één civiel ingenieur en één niet afgestudeerd wiskundige. Voor de rest zijn er geen kandidaten die iets hebben geleerd over hoe de wereld in elkaar steekt, of hoe je iets kunt maken. Hun studies gingen over hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je die kennis kunt gebruiken om er beter van te worden.

Van zo’n gezelschap verwacht ik dat het evenals de zittende Kamerleden technische adviezen negeert, of slechts luistert naar technici die hun brood verdienen met de door ons ongeschikt bevonden systemen. In de volksmond, slagers die het eigen vlees keuren.

Een en ander heeft mij doen besluiten mijn lidmaatschap van de VVD te beëindigen. Ik ben van mening dat uitvoering van het gevoerde beleid ons land onvoorstelbaar veel schade toebrengt en dat er geld verspild wordt op een manier die nog niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Met zulk beleid wil ik geen spoor van verwantschap hebben. Schrapt u mij dus van de ledenlijst.

Groetend,

C. le Pair

Bron hier.