Het is zover, de ergste nachtmerrie van elke klimaat doemdenker wordt werkelijkheid. Donald J Trump zal de klimaatpolitiek van Obama onmiddellijk stopzetten. Het was de ultieme poging van Obama om via het opleggen van een totalitaire politiek, de menselijke welvaart en industriële vooruitgang te stoppen, alsook wetenschappelijke vrijheid te onderdrukken.

Met het afscheid van Obama – de man die in zijn ultieme afscheid Bergrede zichzelf maar liefst 86 maal bewierookte – zal ook zijn klimaatpolitiek ten grave worden gedragen. Amper 1 uur nadat Trump de macht had overgenomen was de Witte Huis webpagina met klimaatpropaganda al verwijderd.

Onder het Obama-bewind, kunnen we gerust spreken van een echte heksenjacht op wetenschappers. Wie niet in zijn klimaatalarmistische gareel wilde lopen, werd opgejaagd. Zo wou democratisch senator Sheldon Whitehouse elke wetenschapper die kritiek had en/of twijfelde aan de gevaarlijke opwarmingsthese gerechtelijk vervolgen onder de speciale maffia RICO wetgeving. Hij wou dus het uiten van ongewenste gedachten, wetenschappelijk onderzoek en opinie over het klimaat gerechtelijk vervolgen en laten veroordelen. Tekstboek fascisme dus.

20 wetenschappers onder leiding van professor Jagadis Schukla gaven gevolg aan senator Whitehouse zijn oproep en dienden klacht in bij Loreta Lynch de US-Attorney-General ,een Obama getrouwe. Dat was voor Lamar Smith (chairman of the house science committee) een uitgelezen kans (hier de brief) om aan de heer Shukla verantwoording te vragen voor zijn onrechtmatig verkregen miljoenen subsidies. Bleek dat de professor Shukla zijn vrouw en dochter ongeveer $800.000 belastinggeld achterover drukten om het klimaat te redden. De 20 ondertekenaars zitten ook op de fraude radar van de Federale overheid nu.

Democratisch congreslid Raül Grijalva achtte het nodig om een brief aan zeven sceptische instanties te sturen. Hij wilde een volledig onderzoek naar de handel en wandel van sceptische wetenschappers. Grijalva wilde de private geldschieters van deze instellingen kennen en ook de levenswandel van de wetenschappers in beeld brengen. Zelfs hun private email verkeer vroeg hij op. Hij dacht dan weer aan een samenzwering van sceptici en bedrijven blijkbaar.

Om nog maar te zwijgen over de poging van Al Gore die een eerste instantie een achttal openbare aanklagers verzamelde om sceptische wetenschappers en bedrijven te vervolgen. Ondertussen opgelopen tot zeventien openbare aanklagers Nog meer fascisme dus.

Klimatologe Judith Curry –Georgia institute of Technology- schreef op haar blog het volgende onthutsende verhaal. Voor haar waren de laatste jaren enorm zwaar, de druk, verdachtmakingen en regelrechte bedreigingen, het was de hel. Haar studenten moesten echt kiezen voor de alarmistische trom. Anders geen werk, geen mooie carrière, onderzoek of prestigieuze aanstelling. Wie afwijkt en maar de kleinste bedenking of opmerking maakt wordt onmiddellijk door de gepolitiseerde instellingen gefnuikt.

De alarmistische trom roffelen is heel erg lucratief. Zo schreef wetenschapsblogster Jo Nova in haar onderzoek naar het “climate change consulting rapport” over de 4 miljard per dag, die naar klimaatgerelateerde projecten gaan. Dat is 1500 miljard dollar per jaar, zoveel als de volledige wereldwijde internethandel. De belangen zijn enorm en het spreekt vanzelf dat er in Davos enkele crony kapitalisten in het hernieuwbare energie debacle met klamme handen rondlopen.

Donald Trump heeft tot verbijstering van de vierde macht de rollen helemaal omgedraaid. Die stugge arrogante houding van “the debate is over and the science settled” en al wie ons grote gelijk in twijfel trekt is een negationistische klimaatontkenner, is nefast gebleken voor de gevestigde pers.

Het wereldwijde verzet van duizenden wetenschappers, journalisten, bedrijfsleiders, bloggers en ook ecologisten. Het ging allemaal voorbij aan onze gevestigde media,. Die “klimaatontkenners” dat brengen we gewoon niet, was hun arrogante neerbuigende houding. Dat heeft gevolgen voor hun geloofwaardigheid, maakt hun in sneltempo irrelevant en heeft hun reputatie vrijwel onherstelbare schade toegebracht. Meer dan 1000 sceptische peer reviewed papers zijn er de laatste drie jaar verschenen. Maar u las dit nooit in uw krant of hoorde dit nooit op uw radio of tv journaal.

Trump zelf, die communiceert ondertussen liever direct met zijn 50 miljoen volgers en de talrijke niet gevestigde nieuwe media kanalen die ondertussen meer kijkers, lezers en luisteraars hebben dan de gevestigde media, doen de rest. Wanneer mainstream media nu hengelen naar interviews met deze sterren van de burgerjournalistiek, weigeren die doodleuk om zelfs maar in te gaan op die uitnodigingen. Als ultieme opgestoken middelvinger naar de gevestigde pers kan dat tellen.

In de gevestigde media en ook in de Vlaamse scholen was de alarmistische trom zeer luid de laatste jaren. Niet volledige en ronduit gekleurde informatie, hele en halve leugens, het werd afgedaan als vaststaande feiten en wetenschap. Wie twijfelde of een kritische vraag durfde stellen, was een klimaatontkenner, flatearther, denier, trol, negationist.

Historische metingen die niet pasten in doemverhaal werden aangepast. Boomringen bovengehaald om 2000 wetenschappelijke papers die de Middeleeuwse warme periode en de kleine ijstijd bewijzen te ontkrachten. Computermodellen die elkaar tegenspreken, telkens een andere uitkomst geven en die gewoon de complexe atmosfeer en aarde niet kunnen bevatten, werden als toekomstvoorspellende zekerheden gepresenteerd.

Sneeuw was iets dat tot het verleden behoorde, gletsjers weg, alle ijs op de Noordpool gesmolten, ijsberen uitgestorven en Groenland zou terug groen zijn, de zeespiegel zou zo snel stijgen dat we in België al Gent-aan-Zee zouden hebben. En het was allemaal de schuld van de mens. Breng het vaak genoeg gedurende de laatste dertig jaar en stel vast dat er werkelijk niets is van uitgekomen, dan zou je verwachten als lezer dat er toch ergens wat gezond verstand op de redacties komt te zitten. Nee dus!

In plaats van heel erg beïnvloedbare kinderbreinen al van in de scholen te vullen met schuldgevoel, zou dit misschien plaats mogen maken voor vooruitgangsoptimisme. Misschien leren kinderen wel dat vooruitgang en welvaart nastreven in een vrije wereld een zegen en geen vloek is en niet tot het einde der tijden zal leiden voor mens, dier, milieu, klimaat en planeet

Net zoals elke president voor hem zal Trump voorkeuren hebben en daardoor kansen creëren voor bedrijven die in zijn strategie passen. Het grote verschil tussen Obama politiek en Trump politiek is dat Obama de vrijheid van ondernemen had vervangen door een crony kapitalisme. Alleen groene ondernemers kregen miljarden subsidies en mochten rijk worden van belastinggeld. Het bleek rampzalige politiek.

Trump zal vast en zeker fouten maken en niet alles wat hij wil verwezenlijken zal lukken. Maar dat de miljarden stromen naar milieuorganisaties stoppen, staat buiten kijf. Als die politieke moed naar hier overgewaaid komt zullen Bond Beter Leefmilieu en konsoorten zich terecht zorgen mogen maken. Laten we dit vervangen door organisaties die voor menselijke vooruitgang gaan en stoppen met misantropisch gedachtegoed te financieren met uw belastinggeld.