Gavin Schmidt is de directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies – een van de belangrijkste promotors van het mondiale klimaatalarmisme.

Gedurende vele decennia beweren klimaatalarmisten: ‘The science is settled. All scientist agree.’ Zelfs de voormalige Amerikaanse president Obama heeft zich publiekelijk achter deze stelling geschaard.

In deze video erkent Schmidt dat zulks niet het geval is en legt hij uit waarom.

Zijn dit nieuwe inzichten? Of zijn de onzekerheden hierbij uitputtend geïdentificeerd? Nee, en nogmaals nee.

Voor een bredere en grondiger analyse van deze materie zij verwezen naar de openingshoofdstukken van Annalen van de klimaathysterie, zoals beschreven door (wijlen) Dick Thoenes zo’n twintig jaar geleden.

***