FullSizeRenderEn alweer sturen we met steeds meer mensen die het goede voorbeeld volgen de ongevraagde brievenbusverstopping terug van de Postcode Loterij.  Retour Afzender naar de bron van deze milieuvervuiling, multi-miljonair Boudewijn Poelmann en zijn ‘Droomfabriek’, die miljoenen-multinational van het Salon Socialisme (SS). Zijn droomfonds is anderman’s nachtmerrie.

Vanaf 1991 werd het ledental van de grootste milieuclubs kunstmatig opgeblazen, om ze tot effectiever lobby/marketinginstrument te maken

Vanaf 1991(Natuurmonumenten) en 1994 (WNF) werd het ledental kunstmatig opgeblazen door de Postcode Loterij, om ze tot effectiever politiek lobby/marketinginstrument te maken.

Dankzij de campagne-terreur van de clubs die deze multi-miljonair en salon socialist met miljoenen sponsort is menig boer, visser en MKB’er tot wanhoop gedreven. Dankzij de barrage van negativiteit waarmee de clubs van Poelmann ze afgelopen decennia overladen, alsof de mensen die ons van voedsel voorzien een soort criminelen zijn.

Poelmann kwam op de Crossroads de duivel tegen en verkocht zijn ziel in ruil voor wereldlijke roem, zodat hij op de foto mag met de verkrachter Bill Clinton en andere bezeten figuren van De Macht. Dat concept- corrumpering- drong Poelmann vervolgens op aan doelen die van oorsprong misschien nog goed waren. Hij blies ze op met loterijmiljoenen tot het kosmopolitische propaganda-clubs werden, politieke instrumenten van de macht.

15896188_1756213711365661_1378272198753125043_oWat is het ‘goede doel’ volgens de Postcode Loterij? Multi-miljonairsclubs met directie-salarissen boven de anderhalve ton euro die met hun marketing-gedram doen alsof zij de natuur en het milieu beschermen, of zich bekommeren om dierwelzijn. Terwijl ze vooral hun eigen politieke macht en inkomsten beschermen. Want zouden zij om de natuur, dierwelzijn of het milieu geven, dan zouden zij zich bekommeren om het resultaat in de praktijk van hun propaganda-campagnes.

15578028_1175135895940275_3658475127889207846_oHet resultaat is vooral: hogere belastingen en regeldruk, een continue bombardement van misleidende propaganda via media, heel veel windturbine-subsidies voor energie- multinationals, meer bemoeienis van Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) die voor vervangende overheid spelen met geheven vinger. Met jouw lot spelen deze lieden voor God.

15781100_841582069318299_6810405030662311837_nZe sponsoren bijvoorbeeld het keurmerk waarmee Unilever controle wil over de grondstoffenmarkt bij vis: MSC. Dat krijgt jaarlijks een half miljoen euro steun, om zich samen met het door de loterij gesteunde Wereld Natuur Fonds (jaarlijks ongeveer 14 miljoen euro loterijsteun) als enige standaard voor ‘duurzaam’ op te dringen in de winkel, dankzij de lobby van British Petrol-topman Anthony Burgmans, tevens commissaris bij de Jumbo.

Terwijl de vissers zelf met wetenschappers dat beter weten, dan die MSC-CEO Rupert Howes die met 2,3 ton euro jaarsalaris naar huis gaat.  Zie bijvoorbeeld het nieuwe merk Solt van Zoutkamper garnalenvissers, vers uit zee met oog voor de natuur. Of neem ‘De Goede Vissers’ met hun Slowfish, en Valduvis van de Belgische vissers samen met wetenschappers van ILVO. Mensen die zelf in de praktijk werken, in plaats van overbetaald op een duur kantoor in een bureaustoel te hangen.

Waarom moeten de grootste rovers van de zee en de planeet- Unilever en haar groenwasserette het Wereld Natuur Fonds- bepalen wat duurzaam mag heten?

15978096_1919689428254551_4640927305576601115_n-1 Of neem Friberne van varkensboeren. Of noem welk keurmerk ook van enthousiaste kleine ondernemers die geen bemoeienis nodig hebben van salonsocialistische betutteltrutten met politieke pretenties zonder enige kennis van de praktijk. To hell with the Devil.

Geld geld geld geld geld geld dat stomme rotgeld. Geld ist nicht Wichtig, es muss nur Da Sein. En ze hebben meer geld dan ooit...

Geld geld geld geld geld geld dat stomme rotgeld. Geld ist nicht Wichtig, es muss nur Da Sein. En ze hebben meer geld dan ooit…

De betere wereld begint bij mensen die op eigen terrein en met eigen geld hun eigen ideaal waar maken. In plaats van bij overbetaalde parasitaire kosmopolieten die met hun ‘droomfonds’ een ander tot hinder zijn. Snif snif…Het stinkt hier naar zwavel. Ik ruik Boudewijn Poelmann. Nou, laten wij het liedje van Elvis er maar eens bij opzetten om toch vrolijk te eindigen: Return to sender…