Friesland is niet meer het zelfde als in de jaren '80 toen de weidevogels het zo goed deden

Friesland is niet meer het zelfde als in de jaren ’80 toen de weidevogels het zo goed deden

De provincie Friesland vernielde recent nog honderden hectares top-weidevogelgebied bij Wirdum en Goutum via aanleg van de Haak om Leeuwarden- luxe-asfalt van 900 miljoen euro subsidie voor de bouwsector met gebruik van de Crisis en Herstelwet.

...wie gek op asfalt is komt in Friesland aan zijn trekken

…wie gek op asfalt is komt in Friesland aan zijn trekken

Op resterende broedgebieden voor kieviten verrijzen in Friesland nu mogelijk- met subsidie van de provincie- ‘zonneweides’, zoals van 42 hectare bij Wirdum.

Zelf zou ik ze op het dak zetten en de tuin vol fruitbomen planten

Zelf zou ik ze op het dak zetten en de tuin vol fruitbomen planten

Het Foens Skjinne Enussie (provinciaal Klimaatwaan-fonds) is daarvan een financieringsbron. Dit fonds betreft rond de 90 miljoen euro niet aan burgers teruggegeven dividenden van de NUON-verkoop. De PvdA vond er een betere bestemming voor: ut klimaet. 

Subsidie voor de installatiesector.

Subsidie-woestijnen
Bij Wirdum staat een gesubsidieerde siliciumwoestijn van 42 hectare in (deels voormalig) weidevogelgebied op de rol, die tot commotie leidt. Tegelijk is het eierzoeken ook dit jaar verboden, om de kievit te beschermen. Die 10 bejaarden met liefde voor de kievit van de BFVW die vormen een ernstige bedreiging voor instandhoudingsdoelen :-)

Dit is de locatie

Dit is de locatie ongeveer, die grutto daar heeft U niet gezien: afgesproken?

Ik geef hier even een foto van zo’n silicium-subsidiewoestijn bij Delfzijl. De toekomst van weidevogels EN de spannende toekomst van zonne-energie in Nederland in 1 beeld.

'Schone energie'/Red de Rijke Weide

‘Schone energie’/Red de Rijke Weide

Het is retorisch onmogelijk om tegen ‘schone energie’ te zijn in de hijgerige karikatuur-samenleving die massamedia als de Leeuwarder Lugenpresse helpen veroorzaken. Je bent ook niet tegen de wereldvrede. Voor redelijke discussie is geen ruimte tussen de reclameblokjes.

Hoe je natuur in Nederland herkent? Aan de bordjes...

Hoe je natuur in Nederland herkent? Aan de bordjes…Dan leveren ze subsidie en Europese betalingsrechten op

Kijk je naar de grootste breedbeeld-tv ter wereld- de realiteit buiten- dan zie je ongeveer wat ‘schone energie’ dus in dit geval inhoudt. We doen er nog eentje:

Het succes van zonne-energie in NL

Het succes van zonne-energie in NL/Red de Rijke Weide. Het lijkt wel zo’n vernattingsproject van een ecologisch bureau…

En je krabt je achter de oren krabben: is dit nu goed voor weidevogels? Het is alvast goed voor de subsidie. Juist op braak-terreintjes- hier ‘industrieterrein’ genoemd- vinden kieviten en scholeksters nog broedgebied, waar ze van regulier boerenland- de facto ook industrieterrein- al lang vertrokken.

Vroeger weidevogelland, nu eigenlijk ook industrieterrein

Vroeger weidevogelland, nu eigenlijk ook industrieterrein

Maar als je op papier schrijft ‘industrieterrein’ denkt iedereen ‘oh dan geeft het niets’.  En mensen geloven de leugen zodra die met sociale autoriteit gedrukt staat. Wanneer je zelf nadenkt en waarneemt wat je ziet met je boerenklompen aan, dan heet je al snel ‘extreem’. Dus laten we deze extreme foto’s voor wat ze zijn, en publiceren we een ‘wetenschappelijk’ rapport waarin wordt aangetoond dat Recht toch krom is.

Toch zijn veel industrieterreinen biologisch rijker dan de moderne kuilgrasmatten die ‘weide’ heten.

Stille Lente

Stille Lente

De boerensubsidiekaketoe, kostte per opgegroeid jong 8750 euro

De boerensubsidiekaketoe met gouden eieren, kostte per opgegroeid jong 8750 euro

Grutto-productieboeren
Je kunt de boeren niet verwijten dat zij die grond verkopen aan een gesubsidieerde opkoper. Ontwikkelruimte heb je nauwelijks met door Brussel en milieuclubs geforceerde fosfaat-plafonds aan de ene kant, en hypotheekschulden bij de Rabo.

Gebiedsvreemde bemoeizucht van Kees de Pater zijn liegbeestjes.

Gebiedsvreemde bemoeizucht van Kees de Pater zijn liegbeestjes.

En aan de andere kant mensen als Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland die jouw land zien als hun hobbyterrein/subsidie-wingewest, clubs met een sterke lobby die het met integriteit niet zo nauw nemen.

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Voor de boeren subsidie-kaketoe

Voor de boeren subsidie-kaketoe

Dat claimen van boerengrond is wat De Pater met Vogelbescherming Nederland letterlijk van plan is.  Zij willen met beroep op de Vogelrichtlijn een claim op boerengronden leggen, om de grutto ’te redden’. Liefst 20 duizend hectare er bij en ze willen bovendien boeren verder hinderen in de bedrijfsvoering.

Je leest dat in een artikel van Rik Nijland De Levende Natuur, het ecologenblaadje waar ‘Meten met Twee Maten’ exacte wetenschap werd.

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen, voor de weidevogels

Er zijn nu nog 30 duizend gruttoparen, die (ondanks 35 miljoen euro subsidie per jaar sinds 1990 RZ) minder dan 4000 vliegvlugge jongen voortbrachten. Aldus een schatting van Sovon Vogelonderzoek en Kening fan de Greidefugel-subsidie Theunis Piersma met zijn door WNF betaalde leugenleerstoel.

  • Per vlieg-vlugge subsidie-kaketoe die dan in Senegal op de rijsttafel belandt betalen we dus 8750 euro. En dan gaat de populatie nog met 4-7 procent per jaar achteruit.
Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Die 30 duizend subsidiekaketoes leven op grutto-productieland van 60 duizend hectare, beheerd door 6600 boeren. Hier bij De Deelen en Akkrum zie je ze er mee adverteren, maar ik liet ook al het terrein rond Jorwerd zien.

Boeren zijn van ‘u vraagt, wij draaien’. Nog 20 duizend hectare met grutto-productiedoelen. Of je nu aardappels verbouwt of grutto’s. Ook klimaatdoelen verbouwen ze, iedere boer heeft ook zo’n windsubsidie-generator naast het bedrijf staan.

De voorzitter van Boerennatuur.nl Alex Datema zegt hier dat je 15 miljoen euro nodig hebt voor het extra verbouwen van grutto’s op nog eens 20 duizend hectare boerenland. Bovenop die 35 miljoen euro dus. Tot nu toe gaan ze bij dat beheer dan met 4-7 procent per jaar achteruit.

In mijn jeugd was vooral de zwarte kraai de eierrover. Die kreeg veel concurrentie

In mijn jeugd was vooral de zwarte kraai de eierrover. Die kreeg sindsdien veel concurrentie

Er is dus een negatieve correlatie tussen subsidie-hoeveelheid en welzijn van de grutto.

In mijn jeugd was er nauwelijks subsidie voor de grutto, en de boeren deden het er een beetje voor de lol bij met de vrijwillige vogelwachters/aaisikers. Toen was Vogelbescherming ook nog een hobbyclubje, dat daar bleef waar ze niemand tot last waren: in Zeist. Waar ze nu 13 miljoen euro per jaar binnenharken en miljoenensubsdies. Opnieuw een negatieve correlatie tussen geld en effect.

Voor een zwakke positieve correlatie tussen opwarming in anderhalve eeuw en CO2 hebben we biljarden euro’s over.

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen, voor de weidevogels

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen, voor de weidevogels

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Via het kappen van bomen hoopt de Provincie Friesland de uitvalsmogelijkheden van roofdieren te verwijderen

Doos van Pandora die Predatie heet
Je kunt er terecht op wijzen dat weilanden van nu qua biotoop nu geen weidevogelparadijs zijn. Maar Vogelbescherming Nederland en de Levende Natuur laten consequent de predatie onvermeld door reigers, ooievaars, buizerds, vossen, steenmarters. Ze verkopen halve waarheden. Wanneer de hele werkelijkheid je niet interesseert, dan ben je- logischerwijze- dus vooral in subsidie geinteresseerd.

En niet in effectief herstel van die grutto.

Predatiebeheer in Fryslan levert ook nog eens takhoutsubsidie van 20 euro per ton

Predatiebeheer in Fryslan levert ook nog eens takhoutsubsidie van 20 euro per ton. Die boom is sssiek!

Levende Natuur-lezers kunnen wel terecht bang zijn dat- bij het vermelden van predatie als vaak belangrijkste kuikendoder -de doos van Pandora open gaat, zoals in Friesland met ‘predatorenbeheer’.  Maar het vergroot de geloofwaardigheid bepaald niet van Kees de Pater en Theunis Subsidiesma. Althans niet bij mensen die gewoon nuchter de realiteit bezien.

Stille Lente

Stille Lente

Toen ik in de jaren ’80 de Friese weilanden afschuimde, stokjes zette bij weidevogelnesten in hoog gras van boerenland, toen was de vos nog zeldzaam, en steenmarters had je alleen in Limburgse boerenhoven, gefilmd door het bronsgroen eikenhouten natuurduo met de zachte ‘g‘.

Veel leuker om te zien, maar hij levert geen subsidie op dus vinden 'natuurbeschermers' hem waardeloos

..hij levert geen subsidie op, maar doet het uit zichzelf al goed

De nieuwe weidevogel zegt ‘miauw’, en is veel leuker om te zien
Ik weet nog hoe het zien van een buizerd als 10 jarig ventje, zomaar in het weideland, een ware extase teweeg bracht.

Red de Rijke Weide

Red de Rijke Weide, alleen buizerds en ganzen overleven hier

Nu broeden buizerds zelfs op de kale grond, en je kunt een vossenbouw midden in kaal weiland vinden. In Friesland willen ze nu zelfs bomen omzagen zodat er geen buizerd op kan zitten. Dan moet je ook alle verkeersborden en paaltjes weghalen. En dan gaan ze op de grond zitten, want die buizerd is niet voor 1 gat te vangen.

Weidevogels die subsidie ter bestrijding vragen, de grauwe ganzenplaag

Weidevogels die subsidie ter bestrijding vragen, de grauwe ganzenplaag

Het is een ecomodernistisch succesdier, een held van de ecologie van de 21ste eeuw. Hij heeft lak aan ieder bestemmingsplan en gesubsidieerde reddingspoging. En omdat hij geen subsidie oplevert, lijkt de buizerd straks rijp voor de geweerloop. Predatorenbeheer, de Koninklijke Jagers Vereniging dreigt zich nuttig te gaan maken als schietambtenarij, bij halen van grutto-productiedoelen.

Dus ik snap De Pater ook wel.

Er is een redeijk alternatief voor deze kansloze subsidie-smijterij

Er is een redeijk alternatief voor het investeren in de verliezers

We zien het zelfde bij het Waddendossier, waar ze consequent de vispredatie door de 20 duizend extra zeehonden op de Waddenzee sinds 1980 onvermeld laten. En vervolgens babbelen ze over ‘het mysterie van de verdwenen visstand.’

Wat eerder illegaal gewoon gebeurde in Fryslan, het lijkt nu provinciaal beleid te worden

Wat eerder illegaal gewoon gebeurde in Fryslan, roofvogelnesten kapot maken, het lijkt nu provinciaal beleid te worden en zelfs subsidie te geven. Voor de subsidie-kaketoe

Milieuclubs schuldig aan Stille Lente
Ze zijn ongetwijfeld weer overtuigd van de eigen goede bedoelingen en morele superioriteit, die milieu-ridders.

Maar met je boerenklompen aan en kennis van basaal menselijk gedrag concludeer je: ze willen vooral zichzelf tot in lengte van jaren aan de subsidie en ‘meer onderzoek’ houden. Dat is althans de conclusie die ik hier trek. Maar argumenten met bewijs van het tegendeel staan we altijd voor open.

...die eenzijdige boertje-pesterij hebben ecomodernisten al helemaal niets mee

…die eenzijdige boertje-pesterij hebben ecomodernisten al helemaal niets mee.

Ondanks een vriendschappelijk intermezzo met Natuurmonumenten wil ik ze toch vragen: wat wensen jullie met dit eenzijdige boertjepesten nu te bereiken? Wat is het rendement van fosfaat-fetisjisme voor mens en natuur?Bij een veelvoud fosfaat in 1980 en anderhalf miljoen MEER koeien in de Rijke Weide hadden we ook recordaantallen weidevogels.

Dus waarom zou fosfaat-knijperij en lastenverzwaring voor boeren weidevogels helpen?

Terwijl die lastenverzwaring een, zo niet DE grootste drijver is achter de intensivering die ons in Friesland Stille Lente gaf…Ja wat willen jullie nu bereiken, behalve jezelf verrijken?