Door NEE zeggen spaar je meer natuur dan via loze beloften

Door NEE zeggen spaar je meer natuur dan via loze beloften, zie de actiegroep Carnissegrienden.nl

De PVV wil vooral de menselijke biodiversiteit in Nederland terugdringen, en rept met geen woord over natuur en landschap. Dat blijkt althans uit de beschrijving van kiesprogramma’s in Vakblad Natuur Bos en Landschap. Nou ja, niets doen aan natuur en gewoon met je tengels er vanaf blijven, dat zou in veel gevallen goed zijn. Je zou de PVV haar hoofdpunt voor de verkiezingen met 1 rijmwoord kunnen samenvatten.

NEE

..en dan weer overgaan tot de orde van de dag.

Born to Say No, het zou ooit de naam worden van een hardcore-herriebandje waarbij je dan als basbeest over het podium stuitert. Wie deze dwarse naam alsnog adopteren wil: ik ben er nu te oud voor en heb om nektechnische redenen een headbang-verbod afgekondigd.

De Ecologie van het Nee
Toch willen we hier een lans breken voor de Ecologie van het Nee. Iets niet doen of afkappen. Zoals zwijgen ook goud kan zijn, als je toch niets te vertellen hebt. Of enkel iets dat het gezonde verstand beledigt, waar je bij uitdelen van de hersens toch al achteraan stond.

Nee tegen het Energieakkoord bijvoorbeeld waardoor- zie mijn blog van gisteren- al ons landelijke en stedelijke groen de klimaatsubsidie-kachel in verdwijnt. En nee tegen de verdubbeling van windturbines op land. Zodat IN vele natuurgebieden zoals de Carnisse Grienden bij Barendrecht windturbines gepland staan. En bij de Drentse Monden, waar Satan/Henk Kamp met zijn RVO-demonen tegen de wil van bewoners in het land wil vol zetten met deze subsidie-generatoren voor RVO-gunstelingen.

En waarbij aanwonenden in verzet komen, terwijl MILIEUCLUBS- die industrialisering van ons overvolle landschap aanmoedigen. Om hun klimaatangsten en andere onbestendige gevoelens van angst te bezweren. Inclusief verzekering van hun machtspositie en bijbehorende greep naar financiele middelen.

Hoe minder milieu hoe beter. Het betekent in het Frans ook zoiets als ‘het criminele circuit’, le Milieu. Le Milieu-beweging. Nee, dan liever de natuur, inspiratie voor het leven.

Een enorme landschappelijke diversiteit in zo'n overbevolkt land: wees daar trots op!

Een enorme landschappelijke diversiteit in zo’n overbevolkt land: wees daar trots op!

De topprestatie die Nederland leverde
Nederlanders lijken zich niet bewust en zijn ondankbaar voor de topprestatie die we leverden in een delta met al 17 miljoen inwoners. Dat je in zo’n overvol land nog zoveel groene en afwisselende gebieden kon bewaren, zoals hier reeds vaak beschreven. Een sterke traditie van ruimtelijke ordening en natuurbescherming van langer dan een eeuw.

Vergelijk dat eens met de ruimtelijke wanordening bij de Vlamingen met hun ‘lintbebouwing’. Je kunt van Brussel naar Mechelen over een B-weg rijden zonder 1 maal buiten de bebouwde kom te geraken.

Niet 1 groen ademgat, waar je opgelucht kunt zijn.

klimaatvriendelijke energie...

klimaatvriendelijke energie…

Met een groot NEE tegen de klimaatwaanzin scoort de PVV misschien wel hoger in groene zin, dan al die andere partijen die je loze beloftes doen die ze niet kunnen waarmaken. Of slechts als waterig compromis in een ondergelopen polder met wat wilder-kitsch er in en van die Herman Goering-stieren. De PVV heeft een partijprogramma over natuur met een bijna Zen-Boeddhistische insteek: het grote niets. Het geluid van 1 klappende hand.

Zwijgen over natuur in je programma, maar hard ingrijpen op thema’s die daar wel invloed op hebben. Dat sluit aan bij mijn eigen filosofie: natuur is overal, alles is overal. Wanneer je drukfactoren op dat ‘overal’ opvoert, hou je van al steeds minder over. Meer asfalt, meer mensen, meer ruimtedruk, meer lastendruk. En hogere lasten = minder natuur, meer noodzaak voor intensievere exploitatie.

Wij zitten nu wel eens aan onze tax nadat we op ons hele kleine stukje aarde in de jaren ’90 nog 15 miljoen mensen hadden. Hoewel je in Oost Groningen bij Hongerige Wolf nog best wat mensen kwijt kunt. Maar daar gaat niemand zitten.

 

IN tongen spreken over klimaat, dat is iets voor de vrouwtjes en vrouwelijke mannetjes

IN tongen spreken over klimaat, dat is iets voor de vrouwtjes en vrouwelijke mannetjes

Partij van de Arrogantie
Het sluiten van grenzen voor asfaltvragende kansarme burgeroorlogstokers die per ingerichte woning al 10 duizend euro kosten, die op de gemeentebegroting dan bij gemeentegroen worden wegbezuinigd.Opnieuw een groot pleidooi voor de Ecologie van het Nee. Als je per ton takhout 20 euro subsidie krijgt. Dan heb je dus 500 ton takhout nodig om 1 asielzoekerswoning in te richten als gemeente. Een compleet bos naar de gallemiezen voor zo’n emigree in gangsta-kleding die je met een tolk om de woonwensen moet vragen.

Stemt u nog PvdA?

Kamerkakel Stientje, als ze los rondloopt tikt ze 's ochtends tegen het raam: waar blijft het graan?

Kamerkakel Stientje, als ze los rondloopt tikt ze ’s ochtends tegen het raam: waar blijft het graan?

Partij voor de nep-intellectuelen en de vrouwtjes
Onder de vraag ‘Vrouwenstemrecht, waartoe dient het?’ zien we dat de groene partijen met het onredelijke geslacht op het natuur-dossier nog met de ’15 procent’-Sjoemelnatuur adverteren, Kamerkakel Stientje (D66) en de groupies van Nico Koffeman van de actiegroep voor aaibare zachte vachtjes met 2 zetels in de Kamer. Ze krijgen bij mij niet ‘het goede gevoel’ dus kan het ook niet waar zijn wat je schrijft.

Terwijl iedereen weet dat waarheid is wat de meeste sociale bevestiging krijgt. Zodat wij niet angstig en onwennig worden omdat we ons geborgen willen voelen. Als het goed voelt is het goed. Dan werkt het ook. Een energiesysteem werkt goed als het sociaal lekker in de markt ligt voor de duurzame klimaatbestendigheid en dan heb ik zoiets van duhh, lekkuh belangurijk. 

Als het aan de vrouwelijke innovatie- en denkkracht lag, dan leefden we kortom nog in de steentijd. Alle vrouwenpartijen moedigen dan ook ruimhartig de terugkeer tot de steentijd aan en vuistbijl-technologie als windenergie, technologie die met Wechseljahres-bedingte Hitze-Wellungen ons afwisselend licht en donker brengt.

Ach, het voordeel van labiel zijn is dat iedere dag weer anders is. En afwisseling is de motor van het bestaan.

RZ12ijzerenrijn (2)In tongen spreken over klimaat, Grrristenunie
Met deze beschrijving heb ik tevens het partijprogramma van de Christenunie behandeld, gevoelschristenen die samenklitten in fabriekshallen terwijl oorverdovende herrie met  drumstel God onverstaanbaar maakt en zijn Engelen het hazenpad kiezen.  Ze kunnen vast goed met de handen in de lucht de Heer prijzen. Carla Dikker-Hupkes spreekt kortom in tongen over energie en klimaat.

Ergens tussen Pasen en Pinksteren is de rede verloren gegaan. Piet Adema van de Grrrrristenunie heeft hier de Noordelijke Friese Wouden vernield met zijn Centrale As. Er dampt zwavel uit zijn mond.

Dankzij de VVD, die zich aan haar belofte hield: ze draaien op subsidie, dus maakte Henk Kamp er tientallen miljarden subsidies voor vrij

Dankzij de VVD, die zich aan haar belofte hield: ze draaien op subsidie, dus maakte Henk Kamp er tientallen miljarden subsidies voor vrij

De Nijpelitaanse Maffia
Over de Nijpelitaanse Maffia (VVD)- de graaiende arm van bankiers en multinationals-  de Vijanden van Vrijheid en Democratie hebben wij reeds uitgebreid ons misnoegen ge-adverteerd. Die partij van reclamemakers, asfalt-junkies, windsubsidie-opstrijkers en bonusgraaiers is gewoon veruit het meest schadelijk voor alles dat je dierbaar is. Zeker wanneer je voor de middenstand bent, de echte kleine ondernemers die risico’s moeten nemen.

Alles van Waarde is hier weerloos, zij zijn niet tot enig goed in staat. De kiezersbedriegers. De partij die met Mark Rutte/Henk Kamp en witteboord-gangsta Ed ‘dubbele pet’ Nijpels de grootste ecologische ramp in gang zette sinds de gletsjers van de Saalien-ijstijd ons land bulldozerden.

Zij moedigen de komst van Stille Lente alsnog van harte aan in hun verkiezingsprogramma met van dat Mark Rutte en Managers-succesgelul:

Er liggen kansen om snoeiafval niet als dure kostenpost te beschouwen, maar te gebruiken als grondstof voor een biomassacentrale. Hiervan profiteren zowel het energiebedrijf als de beheerorganisatie: een voorbeeld van nieuwe verdienmodellen.

Hup de brand er in voor subsidie, er mag geen boom meer blijven staan

Mark Rutte kon beter weten, want ik heb ‘m zelf de Staat van het Klimaat in handen geduwd in Amsterdam- het beste klimaatboek sinds Kroonenberg: en Mark weet dat nog best.

Vaste gast bij Climategate EN VVD

Vaste gast bij Climategate EN VVD, de klimaatsoep wordt zo heet niet gegeten

Het enige goede aan een stem op de VVD is dat die niet naar de PvdA of erger kan gaan. Dus ook een soort Nee, en daarom dus beter VVD. Je moet het hier tactisch bekijken, en ten diepste zijn de meeste VVD’ers ook gekant tegen windturbines in ons mooie landje. En ik ken diverse mensen die wel OK zijn en toch VVD. De ideologische grenzen liggen niet zo diep, wanneer je libertair van zin bent.

Toch zou een echte natuurparagraaf, meer dan ‘de natuur mag niet in de weg zitten’ of ‘de natuur, wat duur’ een aanwinst zijn. Gewoon ecologisch onderlegd. Het is heel goed mogelijk.

Gekapt na klagende burgers

Gekapt na klagende burgers

Klagende Bejaarden-partij
Er is ook een 50 plus-partij, waarvoor ik de komende 9 jaar nog niet in aanmerking wens te komen. Een klaagverbod voor die verwende babyboomers, het zou een actiepunt kunnen zijn. Mensen die klagen over blaadjes op de stoep, of dat hun laarzen vies worden bij wandelen over het bospad. Mensen die de Gemeente bellen met klacht over ’takjes in de dakgoot’, en of tie de boom dan omver kan zagen.

Groen is het nieuwe Bruin
Groen Links:  eigenlijk ben ik het verregaand eens met veel van hun groene voorstellen. Ware het niet dat die groene voorstellen onderdeel zijn van een enge zuiverheids-ideologie met de zelfde ideologische wortels als het Nazisme (geen overdrijving), hier reeds ettelijke malen besproken.

Mensen van Groen Links vind ik echt eng en tegen rechtmatige natuurgebruikers tonen zij zich onmenselijk. Meestal zijn ze arrogant, leugenachtig, onsympathiek, genre Han Olff. Maar dan ook weer op zo’n manier dat het bijna komisch wordt, zo gespeend zijn van ieder zelfrelativerings-vermogen. Het zijn meestal ook wat zwakke verwijfde ventjes, dus ze vormen ook weer geen bedreiging.

Iedereen vindt zichzelf een uitzondering

Iedereen vindt zichzelf een uitzondering

De Mannenbroeders der Staatkundig Gereformeerde Partij
Laten wij ons dan vooral behoeden voor het zingen van Sireense Minneliederen als Psalm vermomd, zoals de Christenunie-leden gewoon is geworden. Zonder ritme en stijf in maatpak geperst zingen wij in hele noten de lof der Schepping, en laten onze zondige natuur geselen met een vermaning uit de Heidelbergse Catechismus. Wij zijn niet tot enig goeds in staat.

Kijk, dat zei Schopenhauer, Ome Sjoop voor Intimi nu ook al.

Zo kom je- net als in een eerdere blog- tot je verrassing uit bij de mannenbroeders van de SGP, die een rij punten opsommen: het is alsof je jezelf hoort praten.

‘Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft, zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke diversiteit is door God in de schepping gelegd. Het maakt de natuur weerbaar, en is prachtig om te zien en te bestuderen. Het beschermen hiervan is niet minder dan een opdracht waaraan wij serieus invulling moeten geven.

En dan hoop ik dat de getrainde lezer en goede verstaander net zo heeft kunnen lachen om deze blog als ik zelf. Lachen om jezelf, blijf dat vooral doen en neem ook dat verkiezings-circus niet al te serieus.