Josh hearing

De Amerikaanse parlementaire organen, het Congres en de Senaat, schenken regelmatig aandacht aan de klimaat’problematiek’, waarbij de sceptici ruim de gelegenheid krijgen hun opvattingen naar voren te brengen. Af en toe is dat ook in Engeland het geval. In continentaal Europa, inclusief Nederland, gebeurt dat in het algemeen niet. Daar volgt men kritiekloos de door het VN-klimaatpanel (IPCC) uitgezette partijlijn.

Onlangs vond er in de VS een hoorzitting van het Congres plaats, waarin naast drie klimaatsceptici – Judith Curry, John Christy en Roger Pielke Jr. – ook de de klimaatalarmist en geestelijke vader van de hockeystick-grafiek, Michael Mann, was uitgenodigd. Dit gaf af en toe aanleiding tot een aantal verhitte confrontaties tussen de sprekers.

De ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWP) publiceerde enkele impressies.

A group of prominent US climate experts have told a Congressional committee hearing that climate science is dysfunctional, beset by bias and groupthink, and is using a profoundly unscientific approach. Speaking before the U.S. House Committee on Science, Space and Technology, Professor John Christy told representatives that “consensus science”, as practiced by much of mainstream climatology, was “not science” at all, while Professor Judith Curry explained that “self-deception” had got the better of far too many climatologists.

Both concluded that there had been a wholesale failure to use the scientific method in climatology, something that could only be put right by the introduction of official “red teams” – groups of eminent scientists, who would be asked to challenge and provide dissenting opinions on official climate assessments.

Professor Christy said: “Congress needs a parallel, scientifically-based assessment of the state of climate science. Many important issues are left out of government-directed climate reports entirely; our policymakers need to see the entire range of findings regarding climate change”

The testimony of all four climatologists who spoke at the congressional hearings, including the dissenting views of Professor Michael Mann, are being republished by the Global Warming Policy Foundation, the London-based think tank which seeks to enhance the public debates on climate science and policy.

Bron hier.

Voor de tekst van de getuigenissen zie hier.

Tijdens de hoorzitting ontkende Mann diffamerende opmerkingen te hebben gemaakt over zijn opponenten. Helaas bleek dat onjuist te zijn. Zijn waren allemaal zwart op wit te vinden. Zie hier.

Judith Curry heeft inmiddels de universiteit waaraan zij was verbonden verlaten. Op 20 minuten herhaalde zij nog eens waarom.

“… I realized the premature consensus was harming the progress of science”

“Scientists who demonize opponents are behaving in a way that is antithetical to the scientific process. These are the tactics for enforcing a premature theory for political purpose.”

De gehele hoorzitting is hier te volgen.

Het is een hele zit. Maar leerzaam! Al was het alleen maar om te zien dat Amerikaanse parlementariërs kritischer en professioneler weten op te treden in debatten over wetenschappelijke vraagstukken dan hun Europese collega’s.

Een indringend ooggetuigenverslag is hier te vinden.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.