Klimaatovereenkomst Parijs: toenemende kloof tussen doelstellingen en implementatie

 

De hamerslag waarmee de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, in december 2015 de klimaatconferentie in Parijs bezegelde en tot succes verklaarde, bracht een golf van euforie teweeg. Deelnemers omhelsden elkaar en dansten op stoelen en banken. Alom sprak men van een historische overeenkomst. Maar nadat de regering Trump had verklaard uit de overeenkomst van Parijs te zullen treden, verklaarde nog geen anderhalf jaar later Bondskanselier Merkel op de G-20 Top in Hamburg met een van onheil bezwangerd gelaat: ‘Wij weten allen dat we met grote mondiale uitdagingen worden geconfronteerd en we weten dat de tijd dringt. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden als we tot compromis bereid zijn en toenadering tot elkaar zoeken, maar zonder – en ik zeg dit met nadruk – te veel te buigen, want we kunnen natuurlijk ook duidelijk erkennen wanneer er verschillen van opvatting zijn.’ Aldus Merkel.

Ondertussen is de nieuwe directeur van het Amerikaanse ‘Evironmental Protection Agency’ (EPA), Scott Pruitt, bezig met de samenstelling van een zogenoemd ‘Red Team’, dat de taak zal krijgen om de dominante menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’), die de wetenschappelijke basis vormt van het klimaatbeleid, kritisch te toetsen. De uitkomst daarvan wordt met spanning tegemoet gezien.

In een recent interview met Christiane Amanpour (CNN) verklaarde de voormalige VN-klimaatonderhandelaar, Christiane Figueres (links op de foto), dat China had besloten om 100 kolengestookte elektriciteitscentrales minder te bouwen dan het aanvankelijk van plan was. Daarmee werd de suggestie gewekt dat China een voortrekkersrol in de wereld speelde wat betreft de vermindering van de CO2-uitstoot en in feite het estafettestokje had overgenomen van de VS.

Terzijde zij opgemerkt dat de VN-vertegenwoordigster, Christiane Figueres, een opmerkelijke rol speelt.

Bij herhaling heeft zij verklaard:

This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution.

Dat is een vérstrekkende uitspraak. Ik kan mij niet herinneren dat zij daarvoor een mandaat van de VN of wie dan ook heeft gekregen.

Maar speelt China werkelijk de rol die Figueres suggereert? De schijn bedriegt. Recente cijfers over de bouw en planning van nieuwe kolencentrales laten een ander beeld zien. De Chinese industrie bouwt bijna de helft van de nieuwe kolencentrales die de komende 10 jaar in China en andere landen in gebruik zullen worden genomen. In totaal gaat het om 1600 centrales in 62 landen. De nieuwe centrales zullen de mondiale capaciteit van kolencentrales met 43 procent doen toenemen. Volgens deskundigen zal het hierdoor nagenoeg onmogelijk worden om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen, die beoogt de temperatuurstijging van de aardse atmosfeer beneden de 2 graden Celsius te houden. Elektriciteit die wordt opgewekt door centrales die met kolen of andere fossiele brandstoffen worden gestookt, levert de grootste bijdrage aan de stijging van de CO2-uitstoot.

En hoe staat het ondertussen met de opwarming van de aarde (eigenlijk de atmosfeer)?

Na de quasi-stagnatie sinds 1998, schoot de temperatuur in 2016 weer omhoog. Maar deze stijging wordt door klimatologen in het algemeen niet met CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) in verband gebracht, maar met El Niño, die opwarming brengt. El Niño en La Niña zijn tegenovergestelde fasen van de zogenoemde ENSO-cyclus (El Niño-Southern Oscillation), die de fluctuaties in temperatuur beschrijft tussen de oceaan en de atmosfeer in de Pacific – El Niño opwarming; La Niña afkoeling.

Sinds het hoogtepunt van een jaar geleden is de gemiddelde wereldtemperatuur weer met ruim 0,6 graden Celsius gedaald en heeft de zogenoemde opwarmings’pauze’ zich weer hersteld. Dat betekent dus dat Moeder Natuur met haar werkelijke opwarming en de politieke perceptie van het opwarmingsfenomeen een toenemende divergentie vertonen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.
Door |22 augustus 2017|16 Reacties

Deel deze pagina!

16 reacties

 1. Jef Reynen 22 aug 2017 om 08:52- Antwoorden

  Het is jammer dat onderstaande tekst is weergegeven : 
  « Volgens deskundigen zal het hierdoor nagenoeg onmogelijk worden om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen, die beoogt de temperatuurstijging van de aardse atmosfeer beneden de 2 graden Celsius te houden. Elektriciteit die wordt opgewekt door centrales die met kolen of andere fossiele brandstoffen worden gestookt, levert de grootste bijdrage aan de stijging van de CO2-uitstoot. »

  Men had moeten schrijven:

   ‘Volgens de alarmisten, die zich deskundig noemen, zal het hierdoor nagenoeg onmogelijk worden om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen, die beoogt de temperatuurstijging van de aardse atmosfeer beneden de 2 graden Celsius te houden. Elektriciteit die wordt opgewekt door centrales die met kolen of andere fossiele brandstoffen worden gestookt, levert volgens die « deskundigen » de grootste bijdrage aan de stijging van de CO2-uitstoot.
  Maar CO2 is helemaal niet de oorzaak van klimaatveranderingen.
  CO2 is groeigas.en indien de kolencentrales de CO2 concentratie verhogen is dat een middel om de groeiende wereld bevolking te kunnen blijven voeden.”

  Onderstaande link geeft een artikel van Dan Pangburn :
  http://climaterealists.com/attachments/database/2010/corroborationofnaturalclimatechange.pdf
  Het artikel is al 7 jaar oud, maar heeft weinig aandacht gekregen.

  Recentelijk heeft Pangburn een ander artikel geschreven :
  http://globalclimatedrivers2.blogspot.fr/

  Beide artikelen bevestigen de hiatus :
  de temperatuur volgt niet de verandering van CO2 concentratie , maar juist andersom !
  Klimaatschommelingen zijn het gevolg van veranderingen in zonneactiviteit. CO2 is plantenvoedsel.

  0
  0
 2. Bartje 22 aug 2017 om 09:12- Antwoorden

  Indien het klimaat verhaal op waarheid berust is er geen enkel probleem om de afspraken na te komen.
  Helaas is het klimaat verhaal een op leugens, politiek, en bedrog gebaseerd en dat heeft tot gevolg dat de kostenfactor neergelegd word bij de politiek maar ook economisch zwakke landen.
  De gevolgen van dit alles zien we dan ook dagelijks.
  Windenergie heeft tot op heden 0,0% winst opgeleverd t.o.v. welke andere energie verzorger.
  Elektrische mobiliteit is een verlegging van het gebruik fossiele brandstof.
  Helaas om op welke manier we ook energie opwekken om ons mobiel te verplaatsen of ons met elektrische stroom het leven te veraangenamen dat is alleen te verkrijgen met KOOLWATERSTOFFEN en het is een natuurlijke reactie die plaats vind met als gevolg dat de uitkomst van deze reactie tussen koolwaterstoffen CH4 bv. en zuurstof plus stikstof ook vast staat nl. Energie plus Co, Co2, NOX.
  Resultaat wie denkt dat de klimaat beheersing te beïnvloeden moet terug in de tijd ca 5 miljard jaar terug een utopie want een ietsje minder heeft geen nut.
  24 uur de grootste vulkaan op Kamchatka werkt dan word er meer Co en Co2 in de atmosfeer gebracht als de mensheid in 365 dagen kunt produceren

  0
  0
  • Boels 22 aug 2017 om 10:49- Antwoorden

   “dat is alleen te verkrijgen met KOOLWATERSTOFFEN”

   ???
   Kernenergie vergeten?
   Vrijwel geen CO2-uitstoot, de enige echt groene oplossing om de toegezegde oververhitting tegen te gaan.

   0
   0
   • Bartje 24 aug 2017 om 10:11

    Fout, om Kernenergie te gebruiken is een voortraject nodig om van de erts geschikte brandstof staven te masken geschikt voor kerncentrales.
    Dit voortraject kost heden in de gehele wereld behalve Rusland meer aan energie en geld dan dat het opbrengt.
    Het resultaat laat zich raden.
    Rusland is heden nog het enige land die kernenergie centrales bouwt en er uranium 214 voor gebruikt.
    Immers uranium 234 is alleen nodig om plutonium in de kernreactor te maken benodigd voor nucleaire wapens.
    Rusland heeft sinds 12 maanden een nieuw type in bedrijf dat alle soorten nucleair afval kan verwerken met als eindresultaat kleigrond als eindproduct.
    Waterkracht is feitelijk de enige klimaat vriendelijke energie op wekker daarbij wel vermeld dat de bouw veel energie vraagt.

    0
    0
   • Boels 24 aug 2017 om 21:36

    “Dit voortraject kost heden in de gehele wereld behalve Rusland meer aan energie en geld dan dat het opbrengt.”

    Graag een linkje.

    0
    0
 3. Ook Boos 22 aug 2017 om 09:45- Antwoorden

  En intussen wringt Merkel zich in allerlei bochten om de kool, geit en vooral zichzelf te sparen:
  https://www.reuters.com/article/us-germany-emissions-idUSKCN1B00QH

  Het is trouwens heel interessant om op google eens de resultaten te bekijken van “Merkel diesel”. Veel kranten spenderen er aandacht aan. Inhoudelijk valt mij op hoezeer ze gespaard wordt door journalisten.
  Geheel terzijde, maar je leest wel veel over die NOx uitstoot, maar daarentegen weinig over de bijzonder hoge energiedichtheid van diesel en de efficiëntie van de dieselmotor.

  0
  0
  • dwk 22 aug 2017 om 10:56- Antwoorden

   Merkel is helemaal niet bezig met het klimaat.
   Merkel is helemaal niet bezig met CO2 noch NOx
   Merkel is helemaal niet bezig met de Eurocrisis (oh sorry die is al voorbij)
   Merkel is helemaal niet bezig met de vluchtelingencrisis

   Waar zou ze toch mee bezig zijn?

   Misschien eens vragen aan Wilhellemus van Nassauwedus die van zolder werd gehaald om “opkomend rechts” de wind uit de zeilen te nemen.

   0
   0
   • Ook Boos 22 aug 2017 om 11:08

    Die dame is volledig geïndoctrineerd door haar evangelische, communistische opvoeding. Nou wil dit niet zeggen dat daar geen goede dingen uit voort kunnen vloeien. maar Merkel is wel vooringenomen.

    0
    0
 4. Anton Bakker 22 aug 2017 om 10:36- Antwoorden

  Wat Ms. Figueres eigenlijk bedoelt is: As secretariat of the UNFCCC, Ms. Figueres’ emphasized that governments, particularly in developing countries, cannot act on climate change exclusively out of global concern, and that climate change should be reframed to address the priorities and interests of each nation. She advocated that the pursuit of climate change should be addressed as a vehicle through which each country can pursue economic stability and growth, greater energy independence, better food and water security, and healthier citizens.
  Al eerder had Edenhofer ook een uitspraak over herdistributie:
  “We redistribute de facto the world’s wealth by climate policy,” said Edenhofer.
  Dat is iets duidelijker dan wat hierboven staat.

  0
  0
  • Bleeker 22 aug 2017 om 12:10- Antwoorden

   Puur socialisme aan de kant van het IPCC. Er is maar 1 weg om de welvaart op de wereld gelijker te verdelen en dat is via het Oost Aziatische kapitalistische model. Zie hiervoor landen als Japan en Korea deze landen zijn inmiddels het westen voorbij gestreefd. China heeft het model ook omarmt en is goed op weg. Geld weggeven (zoals naar Afrika) heeft nog nooit tot verhoogde welvaart van de ontvangende landen geleid. Maar maak dat een socialist maar wijs want kapitalisme is vies.

   0
   0
   • David 22 aug 2017 om 14:21

    De vrije markt is ook democratisch: consumenten stemmen dag in dag uit met hun portemonnee.

    0
    0
 5. Scheffer 22 aug 2017 om 10:47- Antwoorden

  De voorspelbaarheid van het mislukken van Kyoto-protocol was reeds in aanvang zeer groot, en is daarom ook mislukt, en het gevolg van 30% meer CO2 in de atmosfeer sinds haar ratificatie. Het zelfde gaat gelden voor het Parijse COP21-akkoord. De oorzaak ligt voor beide in het contra-economisch-vrije-markt-model, dat deze “klimaat”-akkoorden tot een “succes” moet brengen en dus mede door de subsidiëring van voor het klimaat effectloze uiterst kostbare “duurzame” beleidsmaatregelen (die niet duurzaam blijken en tevens grof het milieu aantasten). Het is een kwestie van minder dan een decennium dat zal blijken dat de Klimaatovereenkomst van Parijs slechts negatieve gevolgen heeft gehad voor het milieu, de economie en de lagere inkomens uit de consument, die het gelag heeft moeten betalen. Zonder klimaat-effect! Het klimaat trekt zich al 40 jaar niets aan van politiek “duurzaam” bevlogenen.

  0
  0
 6. Hugo Matthijssen 22 aug 2017 om 12:28- Antwoorden

  Scheffer
  waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. er zit veel meer waterdamp in de atm dan CO2
  Kijkend naar hoeveelheden en werking is 90% van de broeikaswerking direct een gevolg van waterdamp en 10% van CO2 en de overige broeikasgassen.
  Nu wordt er van uitgegaan dat 120ppm toename CO2 een enorm effect op de opwarming zou hebben en dat door de versterkende werking een theorie die niet bewezen is.
  Ook wordt gesteld dat de groei van 120 ppm de afgelopen 140 jaar van antropogene oorsprong is en daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan de natuurlijke bronnen zoals vulkanische activiteit etc.

  0
  0
 7. Wiersma 23 aug 2017 om 04:21- Antwoorden

  Kweenie of ik deze al eens geplaatst heb, maar al dan niet nogmaals:

  Zeespiegel gedaald.

  http://www.naturalnews.com/2017-07-26-nasa-confirms-sea-levels-have-been-falling-across-the-planet-for-two-years-media-silent.html

  Mooi klote voor de warmista’s dus.
  En ijsberen populatie is sinds paar decennia ook al enorm toegenomen.
  K**t! Kl**te!
  Als er straks helemaal niks meer te redden valt, wat moeten al die warmista’s dan?

  Iemand een idee?
  Actie opzetten? “Redt de warmista’? “Help de wereldverbeteraars”?
  Stort geld op giro 666 en help de useful idiots van het grootkapitaal de winter door?

  Oh wacht, de redding is nabij!

  Gelukkig stijgen zeespiegels weer, is er slechts 300 miljard per jaar nodig of zo om dat tegen te gaan etc. En we hebben nog maar drie jaar te gaan!
  Poeh hee, dat was op het randje he? Maar gelukkig vergaat de wereld binnenkort dus er moet hard geld afgetroggeld worden en nep oplossingen verzonnen gewerkt worden door de heren en dames en andere LHGBT Soros warmista’s.
  Zet hem op jonges, zet hem op! Redt de aarde nu het nog kan!
  Go go go!

  https://www.weforum.org/agenda/2017/07/these-experts-say-we-have-three-years-to-save-the-planet-from-irreversible-destruction

  PS: dat was écht op het nippertje he? Maar ik schrok echt.
  Ik ga ff een glaasje Brawndo drinken. Zitten electrolytes in.

  —————————

  0
  0
 8. Bobny 23 aug 2017 om 21:56- Antwoorden

  Waar kan ik de cijfers vinden over de daling van de temperatuur van 0,6 graden? Graag bij claims een linkje toevoegen :-)

  0
  0

Geef een reactie