Wopke Hoekstra. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De noodzaak van een mondiale overeenstemming om de opwarming van de aarde aan te pakken is ‘groter dan ooit’, maar het is nog nooit zo moeilijk geweest gezien de geopolitieke omstandigheden van dit moment die internationale samenwerking bemoeilijkt, zei klimaatcommissaris Wopke Hoekstra (CDA) van de Europese Unie voorafgaand aan de klimaatconferentie COP 28 deze maand.

De uitdaging om landen tot overeenstemming te brengen is des te groter nu Israël zijn bombardementen op Gaza heeft geëscaleerd, de Russische oorlog tegen Oekraïne voortduurt en de spanningen tussen de VS en China hoog oplopen, aldus Hoekstra.

Hoekstra onder vuur door klimaatactivisten.

Hoekstra zei ook dat de EU een uitkomst van de COP 28 die alleen maar afspraken zou maken over minder controversiële onderwerpen – zoals het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie – niet zou accepteren als ze er niet in zou slagen lastigere kwesties zoals het uitfaseren van fossiele brandstoffen op te lossen.

Hoekstra:

‘Dit is geen à-la-cartemenu. Het is eigenlijk alles wat op het menu staat dat moet worden geleverd’,

zei hij tegen Reuters aan de zijlijn van een voorbereidende COP 28-bijeenkomst in Abu Dhabi voorafgaand aan de VN-top.

Jetten: mondiaal liggen we niet op koers

Eerder kwam Hoekstra onder vuur te liggen omdat zijn uitspraken op het gebied over de afschaf van fossiele energie minder stringent leken dan klimaatactivisten in de eerder ingenomen EU standpunten lazen. Hoewel Hoekstra het doel van het uitfaseren van fossiele brandstoffen steunde, reageerde hij niet direct op de oproep om het begrip ‘onverminderde fossiele brandstoffen’ uit het standpunt van de EU te verwijderen.

Demissionair minister Jetten (D66) ziet ook zonder de geopolitieke complexiteit van oorlog en spanningen dat de COP 28-top een ingewikkelde onderhandeling wordt met verschillende machtsblokken, die wat betreft de balans tussen mitigatie, adaptatie, financiering, of afspraken rond de afbouw van fossiele brandstoffen nog lang niet op één lijn zitten. In zijn recente kamerbrief over de komende top:

‘In de Overeenkomst van Parijs is afgesproken dat de internationale gemeenschap elke vijf jaar stilstaat bij de voortgang ten aanzien van het behalen van de klimaatdoelen. Het antwoord is helaas overduidelijk: ook al is er sinds Parijs flink vooruitgang geboekt, alle landen doen samen nog niet genoeg om de afgesproken doelen te behalen in 2030. Ook de wetenschap laat ons zien dat de wereld op de huidige manier niet op koers ligt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, met alle gevolgen van dien. Wereldwijd laten heftige weersverschijnselen ons nu al de effecten van temperatuurstijging zien.’

Demissionair premier Rutte zal zijn laatste rede houden op de komende klimaattop.

***

​Bronnen o.a. hier en hier.

***