Mijn trouwe lezers zullen zich wellicht herinneren dat ik vaak aandacht heb geschonken aan andere opwarmingshypothesen dan AGW (‘Anthropogenic Global Warming’). Volgens de aanhangers daarvan is meer dan 50% (sommigen beweren zelfs 100%) van de opwarming, die sinds 1950 heeft plaatsgevonden, van menselijke oorsprong, als gevolg van CO2-uitstoot die vrijkomt bij het verstoken van fossiele brandstoffen.

Op dit blog is vaak betoogd dat deze hypothese in strijd is met feiten, waarnemingen en metingen, en dus dient te worden verworpen. Maar deze opvatting wordt te vuur en te zwaard bestreden door AGW’ers, als zijnde in strijd met de vermeende klimaat’consensus’ van de mainstream. Daarmee verschaffen zij de politiek een alibi om vrolijk door te gaan met een klimaatbeleid, dat geen enkele aantoonbaar effect heeft, behalve dan dat het de gezamenlijke landen die een dergelijk beleid voeren dagelijks miljarden kost.

Op de website van Pierre Gosselin behandelt Kenneth Richard regelmatig nieuwe peer-reviewed literatuur, waarin de auteurs een dominante invloed aan de zon en andere natuurlijke factoren toekennen. Onder de titel, ‘Russian Scientists Find ‘Appreciable Contribution’ From Natural Variability, Solar Forcing To Recent Warming’, schonk Kenneth Richard onlangs aandacht aan de analyse van Russische wetenschappers, Ugurtsov et al.

Ik pik een aantal krenten uit zijn ‘posting’.

According to a new statistical analysis of centennial-scale surface temperature changes, half (0.5 °C) of the warming trend over the last 135 years (0.95 °C) can be explained by both (a) the existence of commonly-occurring natural (non-anthropogenic) variations of temperature that can reach the same amplitudes of the modern trend (see above image), and (b) external factors such as solar activity and greenhouse gases, with the latter factor accounting for “less than is commonly believed”.

Scientist Dr. Maxim Ogurtsov and his colleagues cite extensive evidence that any external forcing of the modern trend that falls outside the range of natural variability can be appreciably attributed to non-greenhouse factors. ….

Conclusion
[I]t is reasonable to regard the global warming as a phenomenon exceptional from the point of view of intrinsic climatic oscillations, which need an additional external forcing factor for explanation. On the other hand, the statistical experiments showed that an appreciable part of the global warming might be a result of natural fluctuations of climatic system. … [O]ur results show that the contribution of these external factors (including greenhouse effect) to the global warming could be less than is often believed.

Lees verder hier.

AGW’ers hebben er in het verleden regelmatig op gewezen dat ook de Russische Academie van Wetenschappen zich achter de klimaat’consensus’ heeft geschaard. Formeel klopt dat ook. Maar de Russische wetenschappers die van de hoed en de rand wisten, hebben daar heftig tegen geprotesteerd. Tevergeefs! Politieke overwegingen hebben destijds geprevaleerd boven wetenschappelijke argumenten.

In mijn interview met Hajo Smit voor ‘Weltschmerz’

(vanaf 33 minuten) heb ik uitgelegd hoe de vork werkelijk in de steel zat.

Het zijn nu opnieuw Russische wetenschappers die met alternatieve opvattingen komen, die in strijd zijn met de vermeende, want nooit-bestaande, consensus.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.