Geen wetenschappelijke consensus over het klimaat

Jan Jacobs (België).

Het doel van het argument of debat moet niet de overwinning zijn maar wel vooruitgang.

Joseph Joubert

Op 10 oktober verscheen er op Doorbraak een column van mijn hand Aarde weigert gevaarlijk op te warmen  Als resultaat van dit veel gelezen artikel (ook in Nederland, meer dan 2000 maal gedeeld op Twitter en Facebook) werd mij het predicaat ‘klimaatnegationist’ opgeplakt door een bekende journalist in België, een andere vond dan weer dat de wetenschappers niet correct werden weergegeven en plaatste op Twitter een opmerking met zogezegde verbeteringen en fouten. Desinformatie schreeuwde hij over twitter. Dus deed hij een professionele factcheck.

Althans dat dacht hij zelf. Veel van zijn collega journalisten van de gevestigde pers en hun aanhangers waren in extase en deelden gretig deze tweet. Dat zijn informatie/verbetering fout is en in totale tegenspraak met de wetenschappelijke wereld en zelfs wat het IPCC zegt? Ze keken het niet eens na.  Er is dus een noodzaak om de puntjes op de i te zetten en in enkele afleveringen de kritiek te weerleggen.

Laten we beginnen met de eenvoudigste professionele factcheck die deze Knack-journalist uit de gevestigde media had kunnen doen, door  een mail of een telefoontje naar mezelf of de redactie nml de datum van plaatsing van het artikel op 10 oktober. Dat was wat laat volgens hem, niet dat ik er in onze pers veel over gelezen heb, misschien overgekeken. Mijn artikel is naar de redactie gestuurd op 4 oktober, maar door de Catalaanse kwestie, was plaatsing pas op 10 oktober voorzien. Voor 4 oktober was ik echter in de onmogelijkheid om te schrijven. Als enige overgebleven familielid (vader overleden in 2005 en zus in 2011), heb ik immers de plicht om voor mijn zwaar demente 81 jarige moeder te zorgen, die op dat ogenblik in Gasthuisberg te Leuven lag. De tijd ontbrak gewoon om sneller dit artikel te brengen. Dat had de journalist van Knack makkelijk professioneel kunnen factchecken als hij de moeite had gedaan om te mailen of te bellen. Maar blijkbaar moeten subhuman klimaatnegationsten niet rekenen op persoonlijk contact.

Klimaatopwarming door de mens?

De Knack journalist schrijft in zijn professionele factcheck dat Millar zegt dat de mens de aarde ongeveer 1° graad warmer heeft gemaakt. Dat is niet minder dan verbazingwekkend. Myles Allen (co-auteur van de studie) spreekt in zijn radiointerview met Julia Brewster over een totale opwarming van de aarde tussen 0,9° en  1° graad. De aarde warmde in totaal dus ongeveer 1° graad op sinds het eindigen van de  Kleine IJstijd. Maar zelfs het IPCC gaat er niet van uit dat de mens die volledige 1° graad opwarming voor zijn rekening nam. Want wat zegt het IPCC: ‘It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010.’ Dat is zeer ver van de 1° graad die u exclusief toeschrijft als menselijke oorzaak.

Het is zelfs zo, dat niemand er een exact cijfer kan opplakken. Als Millar dat inderdaad zo zou gezegd hebben, dan is er een journalist nodig die kritisch denkt en dat rechtzet. Tussen 1860 en 1880 warmde de aarde aan dezelfde snelheid op als de periode 1975-1998. Hoe menselijke activiteit en menselijke CO2 in de periode tussen 1860 en 1880 de aarde heeft doen opwarmen, is  voor mij en alle wetenschappers dan een raadsel. Sinds 1750 steeg de CO2 in atmosfeer met 110 ppm, de menselijke bijdrage bedroeg daarin 17 ppm  U kan dus bewijzen dat die 17 PPM de aarde 1° graad heeft doen opwarmen. Proficiat, uw Nobelprijs ligt klaar.

Immers, tot vandaag is er niet één wetenschappelijk experiment met data, dat kan aantonen dat door toedoen menselijke CO2 en menselijke activiteit de aarde in een ‘gevaarlijke’ opwarming of uitzonderlijke ‘klimaatverandering’ is terecht gekomen. Niet één. Deze uitspraak deed Harvard-Smithsonion wetenschapper Willie Soon.

Peer review

Dat geldt trouwens ook, voor wetenschapster Jennifer Marohasy, John Nicoll en Penny Whetton. Hun verhaal.

Toen John Nicoll (dean of science James Cook university Australië) naar CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in 2006 een brief schreef, met de vraag of ze hem alle wetenschappelijke peer review stukken ivm opwarming van de aarde en de menselijke CO2 invloed (cause and effect) kon sturen, was het antwoord, zeker dan gaan we voor u regelen.

18 maanden later was er niet 1 wetenschappelijke peer review studie gevonden –wereldwijd- die de hypothese van de menselijke CO2 en invloed op het klimaat kon bevestigen. Alles wat metereologe van dienst Penny Whetton had gevonden voor John Nicoll was een stukje in ‘wetenschappelijk’ sectie van ‘climate change in Australië 2007’ met de vermelding ‘We believe that most of the increase in global temperatures during the second half of the 20th century was very likely due to increases in the concentration of atmospheric carbon dioxide’. Wat ook het IPCC eigenlijk schrijft.

Wetenschapster Jenifer Marohasy Merkt op: ‘Believe’ ‘most’ en ‘very likely’ zijn niet meteen de meest overtuigende woorden of argumenten. Zeker mijlenver verwijderd van ‘debat is over en wetenschap is er uit’.

Uiteraard was het de bedoeling van deze studie om aan te tonen dat de afspraken in Parijs nog konden gehaald worden. In zijn radiointerview trapt Myles Allen met beide voeten in de val van Julia Brewster. Hij zegt, ja de de studie kan mensen hoop geven dat het toch nog kan en hun de motivatie geven er toch nog wat aan te doen. Als we maar ons stinkende best doen. Activisme dus.

Computermodel

Dat alles heeft als basis een ‘computermodel’ een model dat dus de toekomst van ons klimaat zou kunnen voorspellen. De Knack journalist gaat ervan uit dat dit klopt en wetenschap is. Zelf zit ik op de lijn van het IPCC. Wat zegt het IPCC immers in AR4. ‘The climatesystem is a coupled non-linear climate system, and therefore the long-term prediction of future climate systems is not possible‘. Ook de grote wetenschapper Freeman Dyson, Nobelprijswinnaar Giaever en  een enorm schare van andere wetenschappers stellen onomwonden dat computers de toekomst van het klimaat niet kunnen voorspellen.  Wie het artikel leest van de gekwalificeerde wetenschappers Kees De Lange, Fred Udo, Kees Le Pair, Hans Labohm, Dick Thoenes, Kees De Groot en Marinus Winnink, weet meteen hoe moeilijk het is om klimaat te vatten in een computermodel.

Parijs

James Hansen de peetvader van de klimaatopwarmingsbeweging, noemde het Parijs akkoord één grote fraude. Hij pleit voor nucleaire en thorium oplossingen. Hansen zegt onomwonden dat alle klimaatactivisten die geloven dat windmolens en zonnepanelen de mensheid van alle energie gaan voorzien, net zo goed in sprookjes en paashazen kunnen geloven. Hansen is voor het heersende klimaatestablishment nu ook een denier een klimaatnegationist aldus.

Indien alle landen het klimaatakkoord van Parijs correct zouden uitvoeren (wat nu al niet het geval is) dan zou dit volgens Bjorn Lomborg 0,18 graden verschil uitmaken tegen het einde van deze eeuw. Ook Al Gore gaf in een interview met Kris Wallace toe dat het Parijs akkoord geen enkele invloed op het klimaat zou hebben. De kostprijs is 100 biljoen aan de wereldgemeenschap. Er is dus inderdaad een moreel component aan de ganse klimaat- en energieproblematiek. ‘Politici gooien geld dat ze niet hebben, naar een probleem dat niet bestaat, om oplossingen te financieren die geen verschil maken.‘  (Micheal Hart)

PS: In een volgende artikel zal ik de John Bates affaire toelichten. Want ook daar ziet u imo de zaken fout en is wat u schrijft niet juist.

Bron hier.

 

 

Door |2017-10-21T21:28:14+00:0021 oktober 2017|65 Reacties

65 Comments

 1. Arthur Rörsch 25 oktober 2017 om 14:58 - Antwoorden

  Vervolg Hans en Guido 25 oktober
  Vooropgesteld, ik heb me nooit degelijk verdiept in de icecore data. Merkte slecht kritiek op onder andere, Segelstad, Jaworowski en Pitit, die Harde in zijn weerlegging aanhaalt. Durf daar geen mening over te geven.
  We kunnen opmerken dat selectief gebruik van data (zoals Guido opmerkt) aanleiding zou kunnen geven dat de claim dat zijn huidige berekeningen goed in overeenstemmen met de paoleo record zouden zijn, te ver gaat.
  Hij voert dit echter ter verdediging op:
  Warm periods can render information in ice sheets useless. When upper layers are sunlit, melt water from one level percolates into another, contaminating whatever properties were present. Much the same occurs when ice at higher temperature melts, destroying the layered structure relied upon for dating individual depths. For this reason, ice core data for temperatures even 2-3 °C warmer than during the20th century were excluded from our analysis .
  En vervolgt met:
  Of fundamental importance to interpreting the ice core record is the transformation of carbon dioxide to CO2 clathrate, a hybrid solid wherein CO2 actually joins H2O in the molecular lattice. This transformation occurs for all gases at sufficiently great pressure. For CO2, however, clathrate forms readily – at pressures of only 5 bars (Jaworowski et al., 1992). Corresponding to core depths of only ~100 m, this feature of carbon dioxide means that, over almost the entire ice core record, much of the CO2 actually resided, not in gas phase, but in the form of clathrate.The formation of clathrate imposes a serious limitation on relating CO2 that has been extracted from icecores to CO2 that was in the atmosphere when that water substance was laid down.

 2. Arthur Rörsch 25 oktober 2017 om 18:34 - Antwoorden

  Hans E Guido
  Kan ik nog inhoudelijk commentaar op de Harde paper verwachten? Het lijkt mij dat zijn selectieve gebruik van data uit de icecore wel hout snijdt.

  • Hans Erren 25 oktober 2017 om 18:54 - Antwoorden

   Wordt aan gewerkt Arthur.

  • Ha 25 oktober 2017 om 21:33 - Antwoorden

   Harde maakt een klassieke fout mbt de CO2-cyclus die ook Segalstadt, Salby, Rörsch, Courtney en Thoenes maken. Uit de Vostokijskern kan een relatie van 8 ppmv/°C afgeleid worden, uit de Law Dome ijskern volgt 10 ppmv/°C. Uit de CO2metingen van Mauna Loa volgt een gevoeligheid voor de SNELHEID van de CO2stroom, namelijk 2-4 ppmv/°C/jaar. Vooral de laatste wordt vaak verward met de ijskernmetingen zelf. Ferdinand Engelbeen heeft de volgende formule afgeleid voor de stijging in de atmosfeer als gevolg van emissies: dC(atm) = 0.5 F(emissions)/0.21 + 3*dtemp, C(atm) in ppmv, F(emissions) in GtC.

   Zie commentaar van Ferdinand Engelbeen op wattsupwiththat.com
   https://wattsupwiththat.com/2008/01/25/double-whammy-friday-roy-spencer-on-how-oceans-are-driving-co2/comment-page-1/

 3. Arthur Rörsch 25 oktober 2017 om 23:57 - Antwoorden

  Ha 25-10-2017 21.33
  Ja ik ben me wel degelijk bewust dat uit de overall icecore data (afwisseling van glacialen en interglacialen) kan worden afgeleid dat een mondiale temperatuur stijging of daling van niet meer dan 8-10 ppmv CO2 concentratie variatie, mijn inziens terecht wordt afgeleid. Ik kom zelf ook tot die conclusie op grond van de geringe temperatuurgevoeligheid van de reactieconstanten die in het proces van vrijkomen van CO2 uit de diepzeevoorraad meespelen. Maar dat is geen einde verhaal zoals Harde uitlegt in zijn weerlegging. Hij wijst mijn inziens, als fysicus terecht op een te verwachten afwijkend gedrag van CO2 opgesloten in clathrates .als de temperatuur lokaal boven een bepaalde waarde stijgt. Wat dus aanleiding is tot zijn gebruik van selectieve data uit de ice core.
  Die suggestie zou ik graag aan een nadere kritische beschouwing onder hevig zien. Jaworoski, Segelstad zijn daar nooit eerder op ingegaan. Behalve dan dat Jaworoski al eerde heeft gewezen op afwijkingen in icecore data die zijn verwaarloosd waaruit de beperkte waarde ervan zou blijken.

 4. Arthur Rörsch 26 oktober 2017 om 21:23 - Antwoorden

  Hans E 25-10-2017 18.54
  Op het dispuut tussen Spencer en Engelbeen
  https://wattsupwiththat.com/2008/01/25/double-whammy-friday-roy-spencer-on-how-oceans-are-driving-co2/comment-page-1/
  volgt een interessante opmerking van WuWT die ik van harte onderschrijf
  One thing I’m sure of, we don’t fully understand our earth-climate system, so there’s room for discovery.
  Spencer wijst er op dat ‘weersomstandigheden’ een invloed kunnen hebben op het vrijmaken van CO2 uit de grote oceaanvoorraad en dat zit niet opgesloten in de eenvoudige formule van Engelbeen.
  26-10-2017 06.31
  Was het tijdens het Eemien boven de noordpoolcirkel ook warmer dan in de Gelderse Vallei of is dit speculatie?
  Dit is een interessante opmerking in https://www.climategate.nl/2010/03/wat-gebeurt-er-echt-met-de-permafrost/ :
  Een andere verrassing is het effect van vegetatie. Struiken zoals de dwergberk beschermen de permafrost tegen instraling van de zon, zodat er minder dooi optreedt.
  Je zegt in je stukje: https://klimaathype.wordpress.com/2009/04/15/vragen-van-lezers-2/
  Onder het kopje methaan: Tijdens het Eemien dus toen de Noordzee zo warm was dat er mediterrane schelpen leefden, is het methaanniveau niet hoger geweest dan nu, dus die enorme metaanuitgassing komt er voorlopig niet. Geen katastrofe dus.
  Het onderschrift van de figuur daaronder luidt echter anders: De Methaanwaarde tijdens het Eemien was minder dan 800 ppb terwijl de huidige waarde al 1800 ppb is.
  Hier klopt iets niet of begrijp ik iets verkeerd?
  Als het laatste getal juist is, wijst dit er op dat nu de perfafrost wel degelijk aan het ontdooien is. En dit gepaard zal gaan met CO2 uitstoot. Wat dan wijst op een andere belangrijke bron dan humane emissie.
  Nu redeneren de AGW aanhangers, de temperatuurstijging wordt door de humane emissie veroorzaakt en dit wekt de ontdooiing verder op en maakt alles nog erger. Een andere redenering zou kunnen dat de ontdooiing een heel andere oorzaak heeft dan temperatuurverhoging van de atmosfeer, waarop Harde dus speculeert om de CO2 stijging te verklaren.
  Ik kan ten minste twee andere redenen bedenken om de ontdooiing te verklaren. (1) Bovengenoemde, door verandering van de vegetatie (ook aangetoond aan de voet van de Kilimanjaro) (2) meer warmte wordt uit de aardkern aangevoerd doordat meer magma de oppervlakte bereikt in het noorden sinds het einde van de laatste grote ijstijd. Het effect en de oorzaak van deze magma domes is mij lang geleden uitgelegd door de geoloog Emil den Text. Ze verklaart waarom de berg Monte Negro (zwarte berg) in Lombardije altijd ijsvrij blijft. Daaronder zit zo’n dome.

 5. Hans Erren 26 oktober 2017 om 23:00 - Antwoorden

  Arthur, de huidige spike in methaan wordt veroorzaakt doir intensieve veeteelt, intensieve rijstteelt en methaan dat vrijkomt bij oliewinning, niet door permafrostsmelt. De noordpool was tijdens het Eemien niet warmer dan de Noordzee.
  De heatflow onder scandinavie is de laagste van heel europa, dat komt omdat daar de aardkorst zeer dik is onder het scandinavisch schild, maar ook omdat daar door de lage warmtegeleiding van steen “de kou nog in de grond zit”. Emile den Tex (sic!) heeft mij ook nog college petrologie gegeven in Utrecht. Er is geen sprake van warm magma onder Scandinavie, integendeel. Bij de kilimanjaro spelen heel andere factoren, dar heerst een savanneklimaat, langs de berg groeide van oudsher een bos dat voor luchtvochtigheid zorgde die als sneeuw op de bergtop viel, door ontbossing is deze aanvoer van vocht afgenomen.

  • Hans Erren 27 oktober 2017 om 06:33 - Antwoorden

   Zie ook ter Voorde, van Balen, Luyendijk en Kooi 2014 Weichselian and Holocene climate history reflected in temperatures in the upper crust of the Netherlands 2014 voor het meetbare effect van ijstijden op de geothermische gradient in Nederland

   In the Netherlands the present-day thermal gradient in the shallow subsurface (i.e. the upper few 100 m), is around 20°C km–1, whereas at depths between 0.5 and 3 km it is ∼33°C km–1. This large contrast in the gradient between shallow and deeper parts of the subsurface occurs throughout the country and cannot be explained by either systematic thermal property changes with depth or the depositional setting of the region. In this paper we use a 1D thermal model for the crust and demonstrate that this observed temperature-depth trend most likely reflects a transient condition inherited from past climate change. It is shown that the prolonged cold period during the Weichselian (∼110–10 kya) and the subsequent warmer conditions during the Holocene account for the increase in the thermal gradient with depth. Moreover, we demonstrate that thermal history further back in time still influences the present-day subsurface temperature. Geothermal climate-change influences on these long time scales have not been documented before for the Netherlands.

   https://research.vu.nl/en/publications/weichselian-and-holocene-climate-history-reflected-in-temperature

 6. Arthur Rörsch 27 oktober 2017 om 14:21 - Antwoorden

  Hans Erren 26-20=2017 23.00
  Dank voor je uitgebreide toelichting.
  Dus als ik het goed begrijp, het verhaal dat we deze zomer op de TV te zien kregen, met een demonstratieve verslaggever op de ontdooiende permafrost, is ‘bedrog’? (Viel dit onder de actie bij de ombudsman van DGRK?)
  Ik ging er van uit dat er een grond van waarheid in zat en toen ik het stukje over de dwergeiken op de permafrost las, bracht dit me op het idee dat er sprake zou kunnen zijn dat de Lappen die wellicht in toenemende mate zouden kunnen zijn gaan kappen met een overeenkomstig effect als dat van de vegetatie aan de voet van de Kilimanjaro (al hoewel die van andere aard is).
  [Leroux had overigens nog een heel andere verklaring voor de Kilimanjaro namelijk een schommeling van de grens van de meteorologische equator, zoals ook de keerkring op 30 NB lijkt te doen. Bij een bezoek (10 jaar geleden) van Marcel Crok en mij aan hem, gaf hij als algemene ‘speculatie’ voor het optreden van klimaatvariabiliteit gedurende een halve eeuw te vinden zou zijn in het verleggen van de klimaatzones waarmede deze van omvang veranderen. Daarmede zou de omvang van die compartimenten die warmte vasthouden veranderen. En daarmee consequenties hebben voor de gemiddelde wereldtemperatuur en daarmee ook voor de totale opslag van CO2 op mondiale schaal. ]
  Over magma. Mijn ‘wijsheid’ hierover beperkt zich tot de ‘colleges’ die Emile den Tex en Henk Schalke (beiden geologen en kritisch over AGW) gaven bij bijeenkomsten van onze Leidse kegelclub en gedurende excursies daarvan). Emile geloofde sterk in het effect van de plaatselijk optredende magma domes . Opwellend magma tot nabij het oppervlak, die daar niet doorheen breekt en net geen vulkaan veroorzaakt. Hij sprak daarbij echter niet specifiek over Scandinavië. Henk echter wel. Zijn hobby is de geologie sinds de laatste ijstijd. Niet wat betreft het effect van domes. Maar over de toename van de magma stroom noordwaarts die zou optreden omdat op onze breedtegraad het oppervlak daalt en in Scandinavië stijgt. Waarmee ondergronds warmtetransport gepaard gaat. Is deze veronderstelling in strijd met Van Balen et al 2014? (“In this paper we use a 1D thermal model for the crust and demonstrate that this observed temperature-depth trend most likely reflects a transient condition inherited from past climate change. It is shown that the prolonged cold period during the Weichselian (∼110–10 kya) and the subsequent warmer conditions during the Holocene account for the increase in the thermal gradient with depth.”)
  Aanvoer van geothermische warmte lijkt relatief van weinig betekenis voor de oppervlaktetemperatuur, maar de vraag blijft of een kleine verandering over een eeuw toch geen significant effect kan hebben.

Geef een reactie

Solve : *
26 − 24 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK