Subsidieloze windstroom?

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het is nog maar de vraag of wind op zee zonder subsidie kan zoals ons onophoudelijk wordt voorgespiegeld door o.a. de staatstelevisie het NOS-journaal.

Eerder heeft de Groene Rekenkamer er het volgende over geschreven. De opwekkingskosten van wind op zee zijn 12 cent/kWh, althans gebaseerd op de offerteprijs van 5,45 cent/kWh. De vraag is in hoeverre deze offerteprijs realistisch is. Volgens opgave van de energiebedrijven, immers was dit in 2013 21 cent/kWh. Zie hier.

Is die offerteprijs in 2017 echt zo spectaculair gedaald t.o.v. 2013? Hier kunnen heel wat vraagtekens bij worden gezet. Creatief boekhouden blijkt onze beleidslieden niet geheel vreemd. Dit natuurlijk in de geest van het dictaat van, oeps had ik bijna gezegd Versailles 1919, Parijs 2015 om maar vooral de klimaatdoelen te halen, waarvan 97% van de wetenschappers schijnt te beseffen dat dit echt noodzakelijk is.

Hoe dan ook, allerlei kosten worden naar andere boekhoudkundige posten overgeheveld in het kader van de 40% window dressing , lees optisch goede sier maken voor de staatstelevisie, terwijl uiteindelijk de volle 100% kosten langs verschillende wegen bij de burger terecht komen; kosten netbeheer op de energierekening, belasting op gas bovenop de andere posten op de energierekening, en de doorberekende kosten van het bedrijfsleven. Hier zijn twee artikelen die er dieper op ingaan. Zie hier. Verweer tegen wind op zee concludeert:

Bijgevolg zullen windturbines alleen parasitair op het bestaande stroomnet kunnen functioneren. Dit houdt in dat de inpasproblemen toenemen naarmate het percentage windstroom groeit. Het stereotype antwoord van de windenergieprotagonisten op deze vragen is dat er ‘natuurlijk aanpassingen aan het net nodig zijn, maar met behulp van goede verbindingen komt het allemaal goed’. Hiermee vegen ze de echte problemen onder het tapijt. Juist deze discussie moet in dit blad gevoerd worden: hoe hervormen wij de bestaande stroomvoorziening om windenergie in te passen? Hierop moet een technisch goed uitgekiend antwoord komen voordat er nog meer overbodige turbines bijkomen.

Interessant is dat Merkel heeft toegegeven dat de gemodelleerde 40% CO2-reductie in 2020 niet is gehaald. Gemodelleerd dus, net als de klimaatmodellen. We lezen uit BP-statistics downloads in miljoen ton CO2: 761 in 2011 start Energiewende; 760,8 in 2016. Ik krijg niet de indruk dat de Energiewende een substantieel effect heeft. Niet verwonderlijk als je CO2-vrije kerncentrales sluit om er bruinkolenmijnen voor te openen wil het licht blijven branden. We kunnen stellen dat al wat hierboven is geschreven over windmolens op zee en de zogenaamde gedaalde kosten nog eens grondig worden bezien in deze studie.

Twee krenten uit de pap:

Because the successful bid prices (£57.50/MWh and £74.75/MWh, in 2012 prices) for offshore wind in the second round of competition for UK renewable electricity Feedin Tariffs with Contracts for Difference (FiTs CfDs) are very significantly lower than those awarded in 2015 (£114–£150/MWh in 2012 prices) it has been widely assumed that the underlying costs of offshore wind are falling, and that the CfD prices indicate a sudden paradigm shift for the technology. However, statistical analysis of the data available, covering 86 offshore wind farms, suggests that the capital cost of offshore wind (£/MW installed) is not in fact falling, since the extra costs of necessarily moving into deeperwater are offsetting a real but modest rate of technological progress. The successful projects in the second round are almost certainly not viable at the low CfD prices offered, and these bids therefore must have other explanations.

Hier lijkt geen woord Chinees bij: het laaghangende fruit is geplukt. De kosten zullen dus stijgen, niet dalen. Dan toch zulke lage biedprijzen? Ook dit is verklaarbaar:

We infer that developers see the CfD as a low-cost, no-penalty option for future development, and that, because the contract is easily broken once the windfarm has been built, they regard the price as a minimum not a ceiling. Should the market price rise above the contracted price, because of rising fossil fuel costs or a carbon tax, they would cancel the CfD contract and take the higher price that would become available. On the other hand, if there is no significant probability of that elevated market price, these sites are very unlikely to be built. Contrary to media exaggerations, the lowCfD prices are commercial speculation, not the dawn of a new age for offshore wind and renewables.

Precies: geen ontwaken van een nieuw tijdperk, maar wel de zoveelste mythe die de argeloze burger/belastingbetaler krijgt voorgeschoteld door de staatstelevisie zijnde het NOS-journaal om deze rijp te maken voor nog meer belastingafdracht als ware het Winterhilfe voor de ideologie.

Het “klimaatdenken” is immers van de oorsprong af een ideologisch systeem en heeft niets met wetenschap te maken. De CO2-hypothese is om politiek praktische redenen door Thatcher van stal gehaald om de machtige Coal Board de nek om te draaien, maar eerder al door ideologen als Strong en de evangelist Sir Houghton. Het effect bleek een samenloop van omstandigheden, zij het wel met verstrekkende gevolgen: het IPCC domineert thans het mondiale beleid. Velen hebben zich vol hebzucht gestort op de gesubsidieerde vleespotten van het klimaatalarmisme met op gedeelde nummer 1 Al Gore en het Eco Industrieel Complex; beiden strijken miljarden op die de belastingbetaler worden afgeperst.

Wij moeten ons geen illusies te maken en kritisch blijven, want Hiemstra heeft zich tot deel van dit systeem gemaakt vanwege zijn verplichtingen tegenover zijn bedrijf, omdat de winstgevendheid van dit bedrijf binnen het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex valt en niet kan bestaan zonder de ideologie van o.a. Maurice Strong, Figueres, Holdren, Soros c.s. Wikipedia schrijft o.a. over hem:

…nieuwe onderneming MeteoVista. Naast de weerpresentaties bij het NOS Journaal werkt Hiemstra als meteorologisch adviseur mee aan verschillende meteorologische projecten. In 2004 werd hij genomineerd voor de Award Best Geklede Man.

Ik had liever gezien: de Award Best Geïnformeerde Weerman. Hij is dus een soort uithangbord voor iets. Eigenaardige naam trouwens MeteoVista, want Hiemstra propageert voor het NOS-journaal en overal een KlimaatVista, al ontbeert hij die kennis. Hiemstra is niet onbevooroordeeld, maar schijnt kennelijk te passen in het NOS-journaal van Henk Hagoort. Zie hier. Hagoort blijkt niet de enige met een eigen (ideologische) agenda: De voormalige baas van de NPO schreef herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Gegeven de perikelen van de laatste dagen tussen Baudet en Hiemstra, zeker het artikel in de Volkskrant (zie hier) en de weigering door Hiemstra om in debat te gaan, laat zien dat er heel wat kritiekloze volgzaamheid en logischerwijs tegelijkertijd evenredig veel onzekerheid schuilgaat achter Hiemstra’s boude beweringen. Dit is een mogelijke verklaring van hem om het debat niet aan te (durven?) gaan. Hannah Arendt schreef over dit universele dilemma, deel van het systeem, een fascinerend boek. Het is een verschijnsel van alle tijden.

Meerder malen, zo ook hier, is de vraag gesteld hoe zeker alarmisten van hun zaak zijn. Bij nader inzien valt dit tegen. Zie hier, hier en hier.

Ook Marcel Crok roert dit vraagstuk aan in zijn rapport.

De conclusie luidt dat bestgeklede weerman op wetenschappelijk niveau geen recht van spreken heeft om particuliere politiek correcte ononderbouwde klimaatscenario’s te verkondigen op de Noordkoreaanse, pardon Nederlandse Staatsomroep. Elke concrete zekerheid ontbreek aan zijn uitspraken. Zie ook William Briggs: Uncertainty.

Subsidieloze windstroom is boerenbedrog, maar we worden overspoeld door adepten die een graantje willen meepikken gepropageerd door de media en vooral de Staatstelevisie het NOS-journaal.

Waarin verschilt Nederland hierin van Rusland?

Bron hier.

Door |2018-01-13T22:49:55+00:0014 januari 2018|59 Reacties

59 Comments

 1. jan van friesland 14 januari 2018 om 10:30 - Antwoorden

  Nu twee kemphanen Baudet versus Hiemstra zich tegenover elkaar hebben geplaatst, blijft het debat over de klimaatverandering
  nog wel een tijdje doorgaan. Niet uit te sluiten valt dat Baudet door journalisten en in de talkshows tot op het bot wordt doorgevraagd over zijn standpunten en argumentatie op dit punt. En anders zal hij nu en dan zelf van zich laten horen. Vanuit die hoek is nog het een en ander te verwachten en het is ook goed om de zaak helder te krijgen. Politici horen immers het vuur aan de schenen gelegd te krijgen. Het is jammer dat een debat tussen beide er voorlopig niet komt. Hopelijk – voor het debat althans – kan Hiemstra het toch niet kan laten en zal hij bij elk nieuw Baudetargument toch weer gaan reageren. Hoeveel vrijheid de NOS hem ook geeft om zich in het debat te mengen, en los van zijn inhoudelijke standpunt, zijn geloofwaardigheid als vertegenwoordiger van een onafhankelijk instituut als de NOS raakt gaande weg meer in het geding. Is de NOS opgericht om een gekozen volksvertegenwoordiger publiekelijk te berispen? Om een kleine analogie op te voeren: als iemand van de Haagse NOS-redactie expliciet een politiek standpunt zou innemen en politici met een afwijkende mening openbaar zou kapittelen, zouden de spreekwoordelijke rapen gaar zijn. De NOS kiest hier voor een riskante ingezette koers.

 2. Frits Popma 14 januari 2018 om 11:05 - Antwoorden

  Het is moot dat de Nederlandse regering subsidies verstrekt. Speciaal voor innovatie en ontwikkeling. Nu spreek ik uit ervaring en deze ervaring wil ik u niet onthouden. Met een collega een subsidieverzoek ingediend en dit is gehonoreerd. Wij hebben onderzoek gedaan en volgens de eisen van het RVO de benodigde rapportage en financiële verantwoording ingediend. Kregen de complimenten en op mijn vraag wat gebeurd er nu verder ? Wat gaat er met de resultaten gebeuren was het antwoord, niets, geen tijd voor.
  Buiten het feit dat sommige projecten ingewikkeld zijn moet de subsidieverstrekker ook nog eens kennis van zaken van uiteenlopende projecten hebben. Dat is gewoon niet mogelijk. Achteraf gezien is het gênant dat dit gebeurt. En zo zal het ook met innovatieprojecten gaan op het gebied van duurzame energie.

 3. Scheffer 14 januari 2018 om 11:28 - Antwoorden

  De best geklede weerman verdient zijn boterham met weerpraatjes en alarmistisch gepolitiseerde klimaatsprookjes voor de NPO-NOS. Deze groen gebrainwashte NPO-NOS weeracteur en tevens ondernemer/adviseur in doemverhalen benoemt een ervaren wetenschapsjournalist tot een klimaatkwakzalver.

  Deze ervaren wetenschapsjournalist, Simon Rozendaal, die 30 jaar onafhankelijke analyses publiceerde van de overwegend boude alarmistische beweringen door politiek gesubsidieerde propaganda vanuit GreenPeace, milieubeweging, Urgenda, IPCC-computermodellen, Climategate, corrupte IPCC-voorzitters, KNMI-uitglijders en hun data “harmonisaties”, falende Kyoto-akkoorden, gepolitiseerde VN-klimaattops en gepolitiseerde weermannetjes van de NPO-NOS.

  Het gaat in deze casus NIET over Baudet, maar over Baudet’s recente stellingen in tweets, die volstrekt correct zijn en terechte kritiek geven op de algehele dominantie in de Nederlandse politiek en klimaat-“wetenschap” van gepolitiseerde catastrofale doemscenario’s over CO2-effect en klimaatverandering, die tot de huidige volledig verdwaasde “duurzame” energiepolitiek van de Rutte II en Rutte III kabinetten heeft geleid, die beide geheel géén klimaatbeheersing als resultante opleveren, maar wél toekomstig 200 miljard € gaat kosten voor de consument, voor de minima inkomens en de schatkist (belasting betaler).

  Waar het wel over gaat is over de best geklede NPO-NOS weerpraatjesmaker Hiemstra, zijn dédain, zijn hoogmoedigheid, om zich buiten het klimaatkritische discours te stellen, daar een open en publiekelijk klimaatdebat te weigeren.

 4. j,e,[email protected] .nl 14 januari 2018 om 14:16 - Antwoorden

  Een windmolen zonder subsidie is er een die geen voorrang op het net
  net krijgt en de stroom tegen de marktprijs levert zonder enige overheids garantie.
  Net zoals nu een fossiele centrale.
  Ik geloof het pas als het eerste windpark op zee onder die voorwaarden is gebouwd.

  Het beschikbaar stellen van aansluitkabels voor windparken op zee die slechts voor
  30 % benut worden is ook een vorm van subsidie. Het is kosten verhogend voor de netwerk kosten.

 5. Marc 14 januari 2018 om 15:19 - Antwoorden

  Wederom het standaard verhaaltje om maar niet te hoeven nadenken wat de werkelijke oorzaken zijn van het goedkoper worden van windstroom en dat onderbouwd met bronnen die niet van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. (Heb toch echt mijn best gedaan om vaak genoeg feitelijke input te geven aangezien climategate pretendeert van discussie te houden. Raar dat nooit wat met die comments gedaan wordt waardoor ik wederom de conclusie trek dat Hetzler helemaal niet van discussie houdt en alleen maar wil zenden.)

  Maar goed, Hetzler heeft weer wat “nieuwe” bronnen gevonden om wederom een windenergieverhaaltje van zich af te schrijven.

  De kern van het GWPF rapport is dat diepte van de zee een significante invloed heeft op de kosten. Laat de Noordzee en alle geplande windparken in Nederland allemaal in ondiepe gebieden liggen met een maximale diepte van 25m.

  Het Fred Udo en Cees Lepair verhaaltje is inmiddels ook alweer meer dan 4 jaar oud maar deze opmerking is interessant:
  “Juist deze discussie moet in dit blad gevoerd worden: hoe hervormen wij de bestaande stroomvoorziening om windenergie in te passen? Hierop moet een technisch goed uitgekiend antwoord komen voordat er nog meer overbodige turbines bijkomen.”
  Deze discussie wordt nooit op climategate gevoerd want het zal wel ongemakkelijk zijn dat zaken als:
  * meer interconnectiecapaciteit;
  * meer vraagsturing;
  * betere windvoorspellingen;
  * toekomstige beschikbaarheid van opslag.
  inmiddels aan de orde zijn. Daarnaast zit de totale windcapaciteit nog lang niet in de zone dat curtailment een probleem is. Fred Udo en Cees Lepair zijn overigens verdacht stil de laatste tijd. Zou dat zo zijn omdat de realiteit hun verhaal inhaalt?

  Dus wederom een artikel vol met afleidingsmanoeuvres om het maar niet over de daadwerkelijk beschikbare gegevens te hebben waaruit blijkt dat windenergie inderdaad goedkoper is geworden. Wanneer gaat Hetzler eens wat nieuws schrijven, bijvoorbeeld hoe windenergie wel is in te passen en wat het effect is van die maatregelen op curtailment. Zal er wel niet van komen vanwege het ontbreken van kennis en/of omdat het helemaal niet gaat over de inhoud maar om de gecreëerde mist en de zieltjes die het nog geloven ook.

  Dus ik zeg tot ziens. Ik ga me niet meer bezighouden met de middelmatigheid van Hetzlers schrijfsels. Succes met de resterende kritiekloze massa.

  • Leo Bokkum 14 januari 2018 om 20:31 - Antwoorden

   Waar in mijn energierekening kan ik dat “goedkoper worden van windenergie” vinden?

   • J van der Heijden 14 januari 2018 om 20:40 - Antwoorden

    Niet op je energie rekening, maar je zou je wel wat kunnen doen

    https://www.windcentrale.nl

    • Hans Erren 14 januari 2018 om 20:53 - Antwoorden

     Dus als ik de spercieboontjrs te duur vind, dan moet ik zelf maar boer worden?

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 21:04 - Antwoorden

     Hans,

     Waarom niet?

     • Hans Erren 15 januari 2018 om 06:21

      Waarom wel?

     • Hans Erren 15 januari 2018 om 06:24

      Een particuliere kleine producent heeft altijd hogere productiekosten dan een grootschalige producent.

    • Leo Bokkum 14 januari 2018 om 21:14 - Antwoorden

     Je blijft leuk Jan. Het is alleen zo jammer dat je niet kunt rekenen.
     Die link samengevat: Investeer tussen de €200 en €350 om over de levensduur van een molen waarschijnlijk minder terug te krijgen.
     Gelukkig staat de rente spaargeld op nul, anders zou je dik verlies draaien.

  • F. Udo 15 januari 2018 om 14:40 - Antwoorden

   Marc, je schrijft, dat Udo en LePair verdacht stil zijn tegenwoordig.
   Op mijn website https://fredudo.home.xs4all.nl/Zwaaipalen/Inhoud.html vind je twee artikelen uit Sept 2017
   Het zijn: Groene Energie – 1 Het akkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energiewende (Sept 2017)
   en: Groene energie-2 Het rendement van windenergie. (Sept 2017).
   Daarnaast is er het interview met Kees de Lange gepubliceerd op Climate gate.
   Soms worden mensen moe om op de barricaden te staan De wal zal het schip wel keren. Duitsland is daar dichtbij.

 6. Leen 14 januari 2018 om 16:41 - Antwoorden

  Even een optelsom maken van alle kosten van alle windmolens op land en zee, de netwerken die nu al daarvoor zijn uitgebreid, zoals een stopcontact op zee inclusief 2x 110km 220kV hoogspanningskabels en transformatoren op het land van 220kV naar 380kV. Ik heb niet het getal paraat, maar ik reken op vele miljarden.
  En dan de opbrengst van alle windmolens nemen = 2% van alle Nederlandse energiebehoefte in 2017 (zonne-energie =0,5%).
  Omdat openbare gegevens ontbreken is het voor de burger niet mogelijk om uit te rekenen wat de vermeden hoeveelheid (in de elektriciteitscentrales) bespaarde brandstof is. En daar ging het toch om? CO2-uitstoot verminderen? Ik heb een keer een simulatie gemaakt en doorgerekend met een gascentrale, in combinatie met echte windgegevens van een windpark: de bespaarde brandstof kwam niet boven de 16% uit.
  De politiek en vooral het energietransitieteam o.l.v. Ed Nijpels moet eens het volk de echte cijfers tonen: alle kosten (ook van Tennet) versus gerealiseerde brandstofbesparingen van de elektriciteitsproducenten.
  Als de uitkomst dan zo is dat we allemaal blij van worden, dan is het een goed plan en kunnen we daar verder mee gaan. Nu is dat volstrekt onduidelijk.
  En tot het moment dat er geen duidelijkheid is moet elk energietransitieplan worden opgeschort.

  • Hugo 14 januari 2018 om 19:51 - Antwoorden

   Leen in 2016 leverden windmolens samen 29,95 PJ en zonne energie 6,75 PJ op het totale finale energiegebruik van 2119 PJ. en daar niet je ook nog de inpassingsverliezen af trekken.
   https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016

   • Leen 14 januari 2018 om 20:22 - Antwoorden

    Hugo,
    Met de cijfers van Energieopwek.nl heb ik de opbrengst over 2017 berekend: 2% dus.
    2016 op basis van CBS-cijfers: 29,95/2119 x 100 = 1.4%.
    Het CBS publiceerde deze cijfers op 30 mei 2017, bijna 6 maanden na sluitingsdatum van 2016 en dat vind ik voor onze cijfer-professionals opmerkelijk laat.
    Inpassingsverliezen blijven een groot mysterie. Maar het CBS gaat wel onze totale CO2-uitstoot publiceren en dan blijkt weer dat het is gestegen, met verklaring: economische groei, minder werkeloosheid, meer bedrijfsactiviteiten, hogere productie, meer consumptie en meer vliegverkeer.

  • David 14 januari 2018 om 21:13 - Antwoorden

   Ik vraag mij af welk percentage de brandstofkosten van een gascentrale uitmaken.

   • Leen 14 januari 2018 om 23:26 - Antwoorden

    David,
    In de simulatie met een 24MW (kleine) Siemens gascentrale en 24MW windpark heb ik een bedrag van 14 miljoen euro voor de gascentrale opgenomen. Deze gascentrale heeft een rendement bij nominaal vermogen van 34% en levert in een jaar bij continubedrijf 210.000 MWh. De gascentrale verstookt dan 71 miljoen m3 gas dat tegen een grootverbruikersprijs van 8 cent/kuub, 5,6 miljoen euro kost. Hoe hoger het rendement hoe beter uiteraard, maar de inpassing van windenergie zorgt voor een lagere belasting van de gascentrale en daarmee daalt het rendement, zodat de brandstofbesparing lager wordt.
    .

 7. Aad Vermeulen 14 januari 2018 om 17:27 - Antwoorden

  Het heeft mij ook verbaasd dat op geen enkele manier een verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de energietransitie. Talloze parlementaire enquetes kwamen steeds tot de conclusie dat grote financiele debacles vooral waren toe te schrijven aan gebrek op controle op de voortgang.
  Minister Kamp haalt zijn schouders op, vertrekt en van Wiebes horen we ook niet over die cijfers. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om een rekensom te maken van wat het heeft gekost en wat het precies heeft opgeleverd aan vermindering fossiele brandstof. Misschien dat we de cijfers te horen krijgen bij de volgende parlementaire enquete.

  @Mark Je somt een rijtje op van ontwikkelingen die windenergie goedkoper en beter inpasbaar zouden maken. Maar ze zijn niet reeel. Vraagsturing verbeteren gaat niet of wil je het harder laten waaien als me meer stroom nodig hebben? Betere weersvoorspelling zal niets veranderen. Als het niet of te weinig waait kun je voorspellen dat je windmolen stil staat. Daarmee los je verder niets op.
  Verbetering opslag hoor ik telkens als oplossing. Als dat zou kunnen heb je een groot probleem opgelost.
  Ik heb onlangs voor de grap eens uitgerekend voor mensen die ook bezig zijn met dit opslagprobleem wat een opslag kost om in Duitsland een Dunkelflaute van 10 dagen op te vangen. Even uitgezocht wat de laatste grote batterij van Tesla gekost heeft die ze gebouwd hebben in Zuid-Australie. 50 miljoen Euri voor 129MW. Dan kom je op een bedrag uit van 432 Miljard Euri. Het is maar wat je een oplossing noemt.

  • Marc 14 januari 2018 om 17:50 - Antwoorden

   @Aad, het is ook waanzin om bij de huidige percentages aan hernieuwbare energie voor 10 dagen stroom te willen opslaan. Waarom zou je dat in godsnaam willen terwijl het net vol hangt met gascentrales die windloze perioden kunnen overbruggen, we stroom kunnen importeren en exporteren via internationale interconnectiecapaciteit die groeit enz enz. Langdurige opslag is alleen handig wanneer er alleen wind- en zonne-energie zou zijn maar dat is nu niet het geval en over 20 jaar nog steeds niet. Dus jouw berekening is voor de bühne. Zelfs in Duitsland heeft men nauwelijks opslag met een veel groter aandeel wind- en zonne-energie.

   Mocht het je verder ontgaan zijn dat de slimme meter tegenwoordig uitgerold wordt, de krachten steeds groter worden om toch maar het de cv-ketel te gaan afbouwen en te vervangen door warmtepompen met opslagvaten voor sanitair warm water, de EV de wind mee heeft en er over 10 jaar een aanzienlijk aandeel EV’s is, dan kan je zelf vaststellen dat er daarmee legio mogelijkheden komen om aan vraagsturing te doen. Door vraagsturing kan je de rest van de centrales soepeler laten draaien door minder vaker op- en af te schakelen en daarmee is de totale te beïnvloeden vermogen veel minder groot dan men je hier wil laten geloven omdat je de valse voorstelling krijgt voorgeschoteld dat de totale opgestelde capaciteit aan hernieuwbaar via vraagsturing zou moeten compenseren. Maar goed, stap 1 is niet alles geloven wat op climategate wordt gezegd en zelf kritisch nadenken. Voor velen is dat te veel of ongewenst omdat het ze eigenlijk gaat om het niet geloven in AGW en daardoor per definitie hernieuwbaar energie foute bingo vinden. Met dat als achtergrondinfo kan je bijna geen objectief nieuws verwachten over hernieuwbare energie.

   Maar goed, op climategate zijn dat soort onderwerpen taboe want zo min mogelijk windenergie is het credo en dan zijn oplossingen die helpen het aandeel te vergroten en de impact op stabiliteit te verminderen natuurlijk ongewenst dus laten we net doen alsof iedereen gek is geworden en de langspeelplaat met oud nieuws uit den treuren te herhalen.

   • Boels 14 januari 2018 om 18:15 - Antwoorden

    @Marc:

    Vraagsturing op basis van een lagere dan nominale prijs als er overschotten zijn aan zonne- en windenergie?

    Dat is eeerder ter sprake gekomen.
    Wie of wat bepaalt welke gebruiker er gebruik van mag/kan maken?
    Want als iedere gebruiker de energievreters op die momenten aan zet (of automatisch laat aanzetten) dan zou het aanbod de vraag niet meer altijd kunnen volgen.
    Dan moet er òf een prijsstijging volgen omdat er fossiel opgeschakeld moet worden òf er moeten energievreters afgesloten worden.

    De infrastruktuur voor de vraagsturing is vele malen duurder dan een infrastruktuur die (een deel van) het aanbod van zonne- en windenergie niet accepteert als er geen vraag naar is.

    • Marc 14 januari 2018 om 18:44 - Antwoorden

     Boels, het gaat niet om jouw wasmachine, het gaat om autonome slimme acculaadregelaars, opwarmen van SWW (dus i.p.v. direct bij gebruik dat 200l voorraad vat op een geschikter tijdstip richting 65 graden opwarmen. Alles wat hysteresis regelingen heeft kan je aanpassen voor vraagsturing.
     Het boeit ook niet of jij mee doet of niet, het gaat om de grote getallen, Als 500.000 huishoudens op verzoek 2 kWh meer of minder trekken dan beïnvloed je 1GW aan vermogen. En wie zegt dat vraagsturing binair is en je niet slimmer kan regelen welk deel van de huishoudens automatisch meer of minder stroom gaan verbruiken. Kan zelfs op regionaal niveau. En met slimme algoritmen kan er nog veel meer.

     Het gaat er ook niet of dat nu al kan (het kan wel en gebeurd al bij de wat grotere stroomverbruikers), het gaat er om of over 10 jaar er voldoende huishoudens en bedrijven zijn die in meer of mindere mate de vraag kunnen sturen.

     Dat de infrastructuur voor vraagsturing duurder is kan je ook niet hard maken want het meeste is gewoon software en heeft juist als bijkomend doel om de infrastructuur juist efficiënter te gebruiken waardoor je met minder capaciteit toe kan. Zeer belangrijk als straks de mensen thuis ’s hun EV gaan laden zodat niet tussen 18 en 20 uur iedereen gelijktijdig met vol vermogen gaat laden.

     Maar dat denkpiste gaat er maar niet in bij jou omdat jij alleen vanuit jouzelf denkt en blijkbaar niet op een wat hoger niveau kan beschouwen dat met een relatief klein percentage huishoudens je een enorme potentie hebt om de vraag te sturen.

     • Scheffer 14 januari 2018 om 19:45

      Je kan het ook eenvoudiger uitleggen, Marc, in plaats van zo’n lang misleidend verhaal.

      Het gaat dus om toekomstig (verplichte!) spreiding van stroomgebruik/-afname van huishoudens, mobiliteit (verkeer), handel en industrie en dan gepaard (gebalanceerd) aan de “duurzame” wisselvallige wind- en zonne-energie productie en opgeslagen in accu’s, toch?

      Nu willen we (de huidige verdwaalde Rutte II en III kabinetspolitiek) ook af van zowel aardgas (dus gascentrales vallen weg!), kernenergie, kolencentrales en ook van milieu-vernietigende biomassa stook. Dus alles wat werkt en nog betaalbaar is moet “duurzaam” weg van de groene religie!

      En dan ga jij nu ons nog eens uitleggen, Marc, hoe dat elektrisch “duurzame” Utopia in Nederland er uit gaat uitzien?

      Amusant!

     • Marc 14 januari 2018 om 20:06

      @Scheffer, met zo’n extreme interpretatie van de transitie misleid jij vooral jezelf.

     • Scheffer 14 januari 2018 om 20:17
     • Boels 14 januari 2018 om 23:35

      Dat de infrastructuur voor vraagsturing duurder is kan je ook niet hard maken want het meeste is gewoon software en heeft juist als bijkomend doel om de infrastructuur juist efficiënter te gebruiken waardoor je met minder capaciteit toe kan.

      Gewoon software?
      Jouw voorkeur infrastructuur vergt een groot aantal schakelpunten tussen verbruikers en zonne- en windparken en redelijk omvangrijke (AI) software.
      Je weigert in te gaan op de beslismomenten om de ene gebruiker wel en de andere gebruiker niet te laten genieten van een lagere prijs.
      Of laat je het geheel afhangen wat voordelig of makkelijk is voor het SYSTEEM>/b>om overtollige energie toch te kunnen slijten met AI?
      Dan kan je net zo goed AI gebruiken om volkvertegenwoordigers te kiezen op basis van in AI-programmatuur vastgelegde criteria.

      Mijn infrastruktuur vergt geen enkele software, gewoon een forse uitvoering van in de bouwmarkt verkrijgbare schakeldoos tussen wasmachine en droger; sluit de overproductie van zon en wind gewoon af van het netwerk.
      Niks geen AI, gewoon de eigen hersenen gebruiken.

     • Marc 15 januari 2018 om 09:02

      @Boels, tegen deze domheid kan ik niet op. Ik verlaat dit bejaardenhuis.

     • Boels 15 januari 2018 om 10:12

      Tja, dan legt jouw AI (kunstmatige intelligentie) het tegen mijn domheid af.

      Leer nu eens dat AI niet meer of minder een verzameling van simpele computercode is die door mensen wordt aangebracht.
      De mens is goed en neigt tot alle kwaad en AI is voor het kwade een uitkomst.

      Ik hoef slechts te wijzen naar de laatste ontdekkingen t.g.v. ontwerpfouten in CPU’s: Spectre en Meltdown.

     • Marc 15 januari 2018 om 11:00

      Afscheidscadeau voor onze technologiehater Boels: http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236

      Zelfs zonder toename hernieuwbare energie leveren smart grids tot kostenbesparingen in de infrastructuur.

     • Marc 15 januari 2018 om 11:00
     • Boels 15 januari 2018 om 12:40

      “Afscheidscadeau voor onze technologiehater Boels”

      Slaat nergens op.
      Ik geef de beperkingen aan omdat ik de technologie beheers 😉

      Ook TNO doet tevergeefs mee om de nadelen van “hernieuwbaar” te verbloemen.

      Al die onzin is overbodig als men voor schone (thorium) kernenergie had gekozen.
      Dweilen met de kraan open.

     • Leen 16 januari 2018 om 19:38

      In het toetjesverhaal staat aan het begin op de eerste bladzijde: “Duurzame energie is inmiddels niet meer weg te denken. Dagelijks rijden we langs windmolens en zien we zonnepanelen op daken.”
      En daarmee begint het toetje direct bedorven te smaken.
      Duurzame energie is namelijk heel goed weg te denken, want zon-en windenenergie leverde in 2017 niet meer dan 2,5% op van de Nederlandse energiebehoefte en heeft tot heel weinig reductie van CO2-uitstoot geleid.
      Schakel gerust alle wind-en zonnesystemen uit: alles blijft hetzelfde, er verandert niets.

   • Hans van Dalen 14 januari 2018 om 18:27 - Antwoorden

    Marc, je leeft in een fantasiewereld of je begrijpt de wet van de grote getallen niet. Jouw vebeterde vraagsturing en flexibilisering van in- en export electriciteit zijn en blijven een druppel op de gloeiende plaat. Zelfs als alle geplande windmolenparken succesvol worden uitgerold is de CO2-besparing verwaarloosbaar in relatie tot de verwachte exponentiele groei van het energiegebruik (door conventionele opwekking) in de wereld. Wind en zon zijn ten principale ongeschikt om de moderne hedendaagse wereld van energie te voorzien (veel te weinig capaciteit). Dit zal alleen kunnen met nieuwe (nog uit te vinden) opwekkingstechnieken met voldoende vermogensdichtheid. Mocht de gedachte zijn dat we niet kunnen wachten op deze nieuwe ontwikkelingen (want aarde gaat dood door CO2) dan is alleen direct inzetten van kernenergie een werkbare oplossing, met alle nadelen van dien. Zonnepanelen en windmolens zal altijd geldverspilling blijven en lost geen enkel probleem op.

    • Frans Galjee 14 januari 2018 om 21:03 - Antwoorden

     Helemaal mee eens. Het zal denk ik ook niet lang meer duren tot dit inzicht politiek breed zal indalen. Daarna kunnen we de schade gaan uitrekenen.

    • Peter 15 januari 2018 om 19:14 - Antwoorden

     @Hans

     Dit verhaal is helaas teveel realiteit voor J van der Heijden. Hier zal hij dan ook niet op reageren met cijfertjes, want die heeft hij niet.
     Al worden zon en wind gratis, dan nog blijft de CO2 stijgen.

     • J van der Heijden 15 januari 2018 om 20:04

      Peter,

      Wat vooral ontbreekt is ook maar enige onderbouwing van zijn mening.

      Jammer!

      Daarom gaat het het ene oor in het het andere oor uit.

      Ik weet voor de meeste hier is een mening goed als hij de jouwe bevestigd, maar daarmee overtuig je natuurlijk niemand

     • Peter 15 januari 2018 om 20:49

      Hier heeft u de onderbouwing.

      https://www.nu.nl/binnenland/4164021/co2-uitstoot-weer-gestegen-opzichte-van-vorig-jaar.html

      Maar vooral volhouden dat wind en zon ons gaan redden,gewoon tegen beter weten in blijven hopen dat de cijfers anders worden als je het maar vaak genoeg roept.

     • J van der Heijden 15 januari 2018 om 21:06

      Hè Peter bedankt voor het onderbouwen van mijn mening

      oor de productie van elektriciteit is bovendien meer steenkool en minder aardgas ingezet dan vorig jaar. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De zogeheten ‘brandstofmix’ van Nederlandse energiecentrales is hiermee wat CO2-uitstoot betreft minder gunstig geworden.

      De stijging van de uitstoot was te danken aan een hoger gebruikmaak steenkool niet aan de extra wind of zon. En gas is flexibeler en past beter bij wisselende productie dan wind of zon.

     • Peter 15 januari 2018 om 21:44

      En de onzin gaat maar door.
      Ondanks alle miljarden die naar ,,duurzaam,, gaat stijgt de co2 uitstoot.
      Dat is de huidige setting van der heijden,de rest is allemaal niet relevant,want de co2 uitstoot moet toch naar beneden,daar zijn we het toch over eens?of niet soms?
      Conclusie:Zon ,wind en het bijbehorende biomassa bedrog hebben niet het beoogde effect!
      Onze bestuurders(volgens u hebben ze kennis van zaken) doen dan toch iets niet goed ,lijkt me.

     • J van der Heijden 15 januari 2018 om 22:00

      Inderdaad Peter de feiten die jij onzin noemt gaan maar door

      En inderdaad er zou een betere methode zijn dan subsidies een stevige belasting op CO2 maar goed dat zou natuurlijk helpen dus dat is dom beleid

     • Peter 15 januari 2018 om 22:23

      Ahh,mooi dan zijn we het er over eens dat dit beleid niet deugt.
      En waarom zou ik iets wat wel helpt dom beleid vinden?
      Ik heb u al eens gevraagd naar uw concrete plannen hierover ,maar daar kreeg ik natuurlijk weer geen antwoord op.
      Misschien zou het helpen als de oogklepjes eens afzet en de antwoorden leest.

     • Peter 16 januari 2018 om 09:59

      En toen werd het stil.

     • J van der Heijden 16 januari 2018 om 10:17

      Ach Peter

      je hebt echt problemen met LEZEN

      Een stevige belasting op CO2 met natuurlijk een hoofdelijke verdeling van de inkomsten van zo\n belasting of een verlaging van de belasting op werk

      Dat zou de kosten leggen bij de vervuiler en de hoge inkomens verbruiken meer en betalen dus ook meer de lage inkomens verbruiken minder en krijgen dus meer terug.

     • Peter 16 januari 2018 om 18:10

      Vertel me eens ,waar heb ik problemen met lezen.

      En graag de onderbouwing met cijfers van uw plan.zoals u ook van anderen verwacht.
      Hoe u dat europees aanpakt e.d .
      En nogmaals de vraag,waarom zou ik een beleid wat helpt dom vinden?

     • Peter 17 januari 2018 om 14:41

      Ik blijf wel wachten Van der Heijden.

 8. Pieter van der Loo 14 januari 2018 om 23:32 - Antwoorden

  Wind en zon zijn ten principale ongeschikt om de moderne hedendaagse wereld van energie te voorzien (veel te weinig capaciteit).
  Daar ben ik het ten principale niet mee eens.
  Een gebied in de Sahara zo groot als Frankrijk kan aan de wereldwijde energievraag voldoen.
  Is dat technisch en praktisch haalbaar ?
  Nee natuurlijk niet.
  Maar het geeft wel aan dat als je in grotere oppervlakten durft te denken wind en zon geschikt zijn.

  PS
  Nee ik beweer niet dat we voor 100% onze energie moeten halen uit hernieuwbaar, Ik vraag alleen wat lenigheid van denken.

 9. Aad Vermeulen 15 januari 2018 om 00:30 - Antwoorden

  Mijn rekenvoorbeeld voor de elektriciteitsopslag voor het opvangen van een Dunkelflaute is bedoeld om een idee te geven wat opslag kost. We zitten nog niet aan een aandeel van wind- en zonneenergie dat dit soort opslag nodig is voor een betrouwbare levering van elektriciteit. Maar als je zon en wind verder wilt uitbreiden kom je onherroepelijk op dit probleem van opslag. Dat probleem wordt alleen maar groter als je meer gaat werken met elektrische auto’s en bijv. warmtepompen. Je komt dan automatisch op een groter aandeel van elektriciteit en hoe hoe ga je die opwekken? Als je dat met meer wind en zon gaat doen ga je toch steeds dichter bij het probleem van de opslag geraken.
  Dat los je niet op met smartgrids of meer hoogspanningsverbindingen met omringende landen. Die zitten met hetzelfde probleem als ze meer inzetten op zon en wind.
  Kijk naar Duitsland die volgens mij op die grens balanceeert. Sommige dagen moeten ze hun stroom tegen negatieve marktprijs in europa afzetten omdat ze anders hun netwerk opblazen. Tijdens een Dunkelflaute moeten ze alle zeilen bijzetten om uit Oostenrijk en Italie stroom in te kopen en hun bruinkoolcentrales staan te dampen. De energieprijzen in Duitsland rijzen de pan uit en al honderdduizenden gezinnen worden afgesloten van energie omdat ze het niet meer kunnen betalen.
  Ik vind dat Nederland daar lering uit moet trekken en die weg niet op moet gaan. Laten we gewoon eens rustig de tijd nemen om goed uit te zoeken welke energievoorziening wel geschikt is voor de toekomst. Laat je niet gek maken door verhalen dat het over 10 jaar te laat is.

 10. Jan Dijk 15 januari 2018 om 07:49 - Antwoorden

  Gisteren nog eens langs het nieuwe windpark in aanbouw bij de Philipsdam (grens Zuid-Holland/Zeeland-Brabant) gereden waar een aantal megahoge molens worden neergekwakt. Ik zeg neergekwakt omdat, bij een overwegend zuid-westen wind het grootste gedeelte van het jaar (als het al waait) deze megahoge molens elkaar qua wind danig in de weg staan. Sommige zijn gewoon linea recta achter elkaar geposteerd en er staan er bij de Philipsdam zelf minstens 5 op een vierkante kilometer niet achter elkaar maar in een “kwak maar neer”patroon. Is er geen Deltawind “transitie ingenieur”die hier eens over nagedacht heeft?

  • Leen 15 januari 2018 om 09:16 - Antwoorden

   Klopt, maar dit is een ook een innovatief tweerichtingensysteem.
   Omdat het altijd wel ergens waait en opslag met accus te kostbaar is, is hier een experimenteel park gebouwd.
   Als er elders teveel wind is en dat dus niet kan worden opgeslagen, worden de overtollig geproduceerde elektriciteit via een gescheiden hoogspanningsnetwerk, doorgeleverd aan dit park. Deze molens schakelen dan over naar ‘ventilatorstand’. Dit wekt dan zoveel wind op dat een uur later, bijvoorbeeld in Flevoland de windmolens deze energie weer opwekken.
   Op die manier wordt overtollige windenergie gebruikt en weer in windenergie opgeslagen en getransporteerd, maar dan door de lucht. Door de tijdsvertraging vindt er er dus buffering en daarmee opslag plaats van windenergie. Daarom moeten de ventilatoren dichtbij elkaar staan om een maximale hoeveel lucht te kunnen verplaatsen. Als het nodig is kan dit park ook als windmolen elektriciteit producteren. Daarmee is het eerste bi-wind-direction-concept ter wereld een zeer innovatieve en duurzame oplossing, een antwoord op alles.
   Het park zal door Ed Nijpels worden geopend. Ook Angela, Mark en Vladimir (Donald is nog onzeker) komen naar de opening, ergens begin april 2018.
   Net als de directeur van de NS, wordt Ed op een wiek vastgebonden en draait dan voor de show een paar rondjes in de rondte.
   Die beelden zendt NOS exclusief uit, met commentaar van Hiemstra.
   Ook de rechten ervan zijn al verkocht aan alle MSM-stations ter wereld en ver daar buiten.

  • Frans Galjee 15 januari 2018 om 11:32 - Antwoorden

   @Jan

   “ Is er geen Deltawind “transitie ingenieur”die hier eens over nagedacht heeft? “

   Natuurlijk wel bij ECN is er onderzoek gedaan naar optimale positie van windturbines in windparken. Het effect van elkaar beïnvloeden is bekend.

 11. Hans van Dalen 15 januari 2018 om 10:31 - Antwoorden

  @ Pieter van der Loo
  “Een gebied in de Sahara zo groot als Frankrijk kan aan de wereldwijde energievraag voldoen.”
  Als ik dit soort beweringen lees ga ik altijd even rekenen:
  Gemiddeld windmolenpark heeft een opgesteld vermogen van 4 MW per turbine bij ruimtegebruik van 0,5 km2 per turbine (cijfers ontleend aan Gemini windpark, eigenlijk te gunstig want op zee). Rendement turbines ca. 25 %. Dus elke turbine levert effectief 1 MW.
  Oppervlakte Frankrijk = 643.801 km2, waarop dus 1.287.602 windmolens kunnen worden geplaatst. Dit levert effectief 1,29 TW.
  Wereld energieverbruik 2015 = 168.519 TW (bron: https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption ).
  Dus een gebied zo groot als Frankrijk volgebouwd met windturbines kan maximaal 0,76% van de wereld energiebehoefte dekken. Er is dan nog geen rekening gehouden met inpassingsverliezen en inefficientie van vraag en aanbod en opslag. Eveneens is geen rekening gehouden met de verwachte sterke stijging van de wereld energiebehoefte in de komende 50 jaar (een stijging naar 200% van het huidige verbruik lijkt mij een zeer conservatieve inschatting). Over kosten wil ik het helemaal niet hebben want dan duizelt het voor je ogen.
  Kortom: windenergie is en blijft een druppel op de gloeiende plaat. Windenergie zal nimmer kunnen bijdragen aan een efficiente substitutie van conventionele energiebronnen (want ten principale te lage capaciteit en te veel verliezen). Ik vraag alleen wat lenigheid van denken.

  • Marc 15 januari 2018 om 10:56 - Antwoorden

   Sahara opbrengst PV 1,350 kWh per WP. Aantal WP per m2: 200. Zonder rekening te houden met looppaden e.d. 171 TWh PV opbrengst voor een oppervlak zo groot als Frankrijk.

  • Hette 15 januari 2018 om 11:22 - Antwoorden

   1,29 TW gemiddeld levert 11.300 TWh per jaar aan elektriciteit.
   Het wereldenergieverbruik is 168.519 TWh per jaar, dus niet TW. Let wel, dit is het primaire energieverbruik en kan dus niet direkt worden vergeleken met de 11.300 TWh opgewekte elektriciteit

 12. Frans Galjee 15 januari 2018 om 11:45 - Antwoorden

  Is er iemand die gedacht heeft aan de negatieve invloed op locale klimaat en mogelijk het globale klimaat door het halen van energie uit wind en uit zon.
  Wind zorgt voor transport van warmte als onderdeel van mechanisme dat ons dagelijks klimaat en weer regelt.
  Grootschalige zonneparken of grote oppervlakken aan zonnepanelen zorgen voor een andere terugkaatsing van zonlicht. Zoals er de vrees is dat een verdwenen Noordpool de stalingsbalans zal verstoren zo zullen grote reflecterende oppervlakken dat ook doen. Hier gaat het dus om het albedo effect.

  Als eea effect heeft en duidelijk door mensen wordt veroorzaakt dan is ironisch dat deze middelen worden ingezet om een nog niet bewezen menselijke invloed op het klimaat tegen te gaan.

 13. Pieter van der Loo 15 januari 2018 om 19:28 - Antwoorden

  Ik had er nog zon pv aan toe moeten voegen. Marc pikte dat gelukkig op.

 14. Boels 16 januari 2018 om 08:19 - Antwoorden

  Dit voorjaar duidelijkheid over extra subsidie Westermeerwind
  http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/155766/noordoostpolder-dit-voorjaar-duidelijkheid-over-extra-subsidie-westermeerwind

  Dat extraatje betreft 92 miljoen.
  Niemand maakt zich druk over de eerdere subsidie van 500 miljoen (€27 per NL-inwoner).

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK