Waarom Lewis en ik niet aan ‘cherry picking’ doen (en ook geen afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap hebben)

Een bijdrage van Marcel Crok.

Veel positieve reacties gehad op het uitgebreide interview dat zaterdag 24 februari in de Volkskrant stond. Dank daarvoor.

 

 

 

Blij met bijvoorbeeld deze tweet van collega Bram Hahn van Elsevier:

 

En ook met deze van energiespecialist Remco de Boer:

Daarnaast uiteraard ook de te verwachten negatieve reacties. In Nederland is de blog van Bart Verheggen er altijd als de kippen bij om erop te wijzen dat mijn werk niet zou deugen. Dat gaat nog net niet met schelden gepaard maar wel met veel insinuerende opmerkingen. Ik doe volgens hen aan cherry picking, ik zou een “afwijzende houding” hebben ten aanzien van de klimaatwetenschap (een typering die het PBL onlangs ook gebruikte op twitter), ik zou misvattingen verspreiden etc. Daags na het interview publiceerde Bart Verheggen op zijn blog dan ook een kritische reactie:

 

Anderen verwijzen dan weer gretig naar zo’n reactie of doen er nog een schepje bovenop. De echokamer van de social media in actie (dit gebeurt uiteraard ook aan de sceptische zijde van het spectrum):

 

Bart Verheggen en ik hebben samengewerkt in het van overheidswege gefinancierde Climate Dialogue project. Dat ging vaak moeizaam omdat we bij de meeste controversiële onderwerpen in het klimaatdebat lijnrecht tegenover elkaar staan. Bart Strengers van het PBL moest vaak alle zeilen bijzetten om er een acceptabel compromis uit te slepen. Toch was het een leerzame periode. Je realiseert je hoe moeilijk het is om bij zo’n beladen onderwerp rechtstreeks met elkaar in conclaaf te moeten. De laatste jaren reageren Bart en zijn medebloggers vooral op hun blog op mijn publieke optredens. Soms gebeurt dat zelfs realtime als ik ergens een lezing geef die livestream te volgen is. Dat is soms vervelend maar ook nuttig, je weet dat critici meekijken en dat houdt je scherp.

A Sensitive Matter
Ik heb Bart Verheggen als een oprecht mens leren kennen en ik twijfel niet aan zijn integriteit. Ik vind het daarom betreurenswaardig dat hij zich steeds vaker in denigrerende termen uitlaat over mij en mijn werk. De voornaamste reden hiervoor is het rapport dat ik in 2014 schreef over klimaatgevoeligheid samen met Nic Lewis: A Sensitive Matter. In dit rapport gaan Lewis en ik uitgebreid in op het onderwerp klimaatgevoeligheid en leggen we uit waarom de observationele schattingen voor klimaatgevoeligheid (gebaseerd op waarnemingen uit de periode 1850 tot nu) wat ons betreft op dit moment ‘de beste’ (superior) inschatting geven van de klimaatgevoeligheid van het huidige klimaat. Hieronder volgt een uitgebreid citaat uit ons rapport:

Instrumental estimates are superior

So, to conclude, we think that of the three main approaches (instrumental observation based, palaeoclimate proxy-observation based, and GCM simulation/feedback analysis based) for estimating ECS available today, instrumental estimates – in particular, those based on warming over a substantial period extending to the twenty-first century – are superior by far. These observationally based estimates give the best indication of how our current climate has actually been reacting to the increase in greenhouse gases. Our view as to which form of observational study provides the most reliable method of estimating ECS is strongly supported by what Chapter 12 of AR5 has to say:[1]

Equilibrium climate sensitivity undoubtedly remains a key quantity, useful to relate a change in greenhouse gases or other forcings to a global temperature change. But the above caveats imply that estimates based on past climate states very different from today, estimates based on timescales different than those relevant for climate stabilization (e.g., estimates based on climate response to volcanic eruptions), or based on forcings other than greenhouses gases (e.g., spatially non-uniform land cover changes, volcanic eruptions or solar forcing) may differ from the climate sensitivity measuring the climate feedbacks of the Earth system today, and this measure, in turn, may be slightly different from the sensitivity of the Earth in a much warmer state on timescales of millennia.

Furthermore, we have identified substantial shortcomings, rendering them unreliable, in every single one of the observational estimates for ECS cited in AR5 that are based on warming during the instrumental period other than those included in Table 2, the latter having best estimates in the range 1.6–2°C. Indeed, where a study uses forcing and heat uptake estimates that are consistent with those in AR5, that is almost bound to be the case on conservation of energy grounds.[2]

On our reading of AR5, the IPCC scientists largely agreed with our analysis of the observational evidence about ECS.[3] However, they were stuck with the ECS range corresponding to CMIP5 models and the lines of evidence as to ECS derived from them and the observationally-based estimates that we criticise. In our view, the conflict between ECS estimates based on new studies of observed temperature change over the instrumental period and those based on models was probably the most important factor in the IPCC authors’ decision not to give a best estimate for ECS this time.

The conflict between the best estimate of ECS implied by the latest observational evidence and that based on the CMIP5 models presented the IPCC authors with a dilemma. Large parts of the IPCC reports are built around the model runs, several chapters deal with model performance, and all the projections of future climate change are based on them.

Stating in the SPM that the best observationally-based estimates of climate sensitivity now indicate a value of only 1.5–2°C would in effect constitute an admission that most of the GCMs, at least, substantially overestimate ECS, which would imply that policy makers should not place reliance on model-based projections of our future climate.

So the IPCC authors decided to ‘solve’ this dilemma by reducing the lower bound of ECS to 1.5°C and omitting a best estimate completely. By doing this they went some way to reflect the new, lower estimates that have been published recently in the literature. Now of course the IPCC scientists are quite entitled to reach a different conclusion from us as to whether much weight should be placed on model-based ECS estimates. However they failed to discuss this issue clearly in their report or in the SPM, thereby leaving policymakers in the dark.

The IPCC could have said ‘there are two main methods to estimate ECS and one – based on observations – indicates, using the best quality data and sound methodology, that ECS is most probably 2°C or slightly less. The other – based on models – indicates it is about 3°C or slightly more.’ That would have been a step in the right direction because at least policymakers would have been alerted that model-based estimates are starting to deviate substantially from observational estimates.

In our review comments one of us (Lewis) advised the AR5 authors to show best estimates for both (instrumental and model based) methods separately:

It is very important to keep the range for ECS estimated from observations – particularly instrumental observations, which as well as being more accurate also relate to the current climatic conditions – separate from that derived from AOGCM simulations. AOGCMs may, directly or indirectly, use forcings or other inputs that are not consistent with the best current observational evidence. That is a particular concern in relation to aerosol forcing, and also ocean effective vertical diffusivity, either or both of which may be substantially overestimated in AOGCMs, leading to excessive levels of ECS nevertheless producing realistic simulations of past warming. For instance, the NASA GISS global climate models now assume recent (2010) Total Aerosol forcing of -2.42 W/m2 (http://data.giss.nasa.gov/modelforce/RadF.txt), over three times the best purely observational best estimate per AR5 of -0.73 W/m2.

Note that this comment was written in November 2012 during the review of the Second Order Draft. Since then other studies (Ring et al. 2012; Lewis 2013; Otto et al. 2013) have been published and it is now possible to give the much better constrained likely range for ECS of 1.25–3.0°C based on (but more conservative than) that derived in Table 2. The IPCC could have additionally given a ‘best observational’ estimate of 1.75°C or (noting higher estimates from other instrumental studies) 2°C. If the IPCC had made that change – which would have been in line with the best quality scientific evidence available – it would have been picked up by all the major news outlets in the world as one of the major, if not the major, outcome of the report. And rightly so.

[1] Section 12.5.3

[2] By comparison with the results of energy budget analyses. The only exception would be if a study produced its own properly constrained inverse estimate of the rather uncertain aerosol forcing, which exceeded the AR5 best estimate thereof. None of the instrumental studies did so.

[3] The AR5 Technical Summary justifies the reduction made in the lower bound of the likely range for ECS as a reflection of the evidence from new studies of observed temperature change, using the extended records in atmosphere and ocean, which suggest a best fit to the observed surface and ocean warming for ECS values in the lower part of the likely range. See discussion on page 28.

Deze analyse staat vier jaar na de publicatie van ons rapport (het hele rapport is ook in het Nederlands beschikbaar via de Groene Rekenkamer) nog altijd als een huis. De kern van het rapport is ook in een peer reviewed journal gepubliceerd door Lewis en Judith Curry. Het Volkskrant-interview beperkt zich inhoudelijk tot deze verhitte kwestie.

Bart Verheggen en zijn medebloggers verwijten ons cherry picking omdat wij dus stellen dat een van drie methodes om klimaatgevoeligheid te schatten ‘superieur’ is, namelijk de observationele schatting. Zij counteren dan dat zij zich baseren op ‘al het beschikbare bewijs’ (de drie verschillende methodes) en dus komen zij tot een bredere range voor klimaatgevoeligheid, waaraan je dan de conclusie kunt verbinden dat je hogere waardes voor klimaatgevoeligheid en dus flinke opwarming in de toekomst niet kunt uitsluiten. Wij stellen dat de observationele schattingen hoge waardes voor klimaatgevoeligheid zeer onaannemelijk maken en dat toekomstige opwarming dus mee zal vallen. Wat wij doen is geen cherry picking maar verschillende bewijslijnen tegen elkaar afwegen, wat bij een assessment ook gebruikelijk is. Ik heb Verheggen wel eens gevraagd om drie studies op dit terrein te noemen die hij wetenschappelijk gezien erg sterk vindt. Hij weigerde en bleef herhalen dat hij zich baseerde op ‘al het bewijs’ dat beschikbaar was.

Wat wij doen heeft ook niks met een ‘afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap’ te maken. We bespreken juist alle relevante literatuur in enig detail, maar leggen uit dat er heel wat studies gepubliceerd zijn met flinke tekortkomingen (zie de sectie ‘poor estimates obscure the issue’ in ons rapport). Verheggen, Strengers en het Planbureau moeten dus ophouden met het gebruik van dit soort denigrerende typeringen. Als er iemand de afgelopen jaren in detail is ingegaan op relevante literatuur die verschenen is, dan is het Lewis wel. Op zowel Climate Audit als de blog van Judith Curry reageerde hij zeer gedetailleerd op dergelijke studies. Zie bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier.

Marcel Crok, Nic Lewis.

Ook in de Climate Dialogue die erover dit onderwerp gehouden is en waar Nic Lewis o.a. aan deelnam bleek duidelijk hoe verschillend de meningen over dit onderwerp zijn. Daar is helemaal niks mis mee zolang je maar goed onderbouwt waarop jouw schatting voor klimaatgevoeligheid gebaseerd is en waarom je bepaalde schattingen betrouwbaarder vindt dan andere. Lewis gaf een beste schatting van 1,6, James Annan van 2,5 en John Fasullo van 3,4.

Discussiëren hierover met Verheggen c.s. op hun blog verloopt moeizaam. Aangezien zowel hij als ik het bloggen gratis en voor niks moeten doen in onze vrije tijd, heb ik op een gegeven moment voor gekozen om niet meer te reageren op hun blog zelf. Er gaat teveel negatieve energie in zitten en waarom zou je dat in je vrije tijd doen? De laatste keer dat ik actief was op hun blog was in 2016 op verzoek van oud-researchdirecteur Gerbrand Komen die een gastblog had geschreven over feiten en waarden (zie bv dit commentaar). In een van mijn laatste commentaren schreef ik:

Gerbrand Komen.

Heren
we blijven in cirkeltjes ronddraaien voor mijn gevoel en komen niet echt verder. De belangrijkste verwijten die jullie mij maken zijn “selectief winkelen” en “pseudo-scepsis”. Op selectief winkelen ben ik reeds ingegaan, ik bestrijd ten zeerste dat ik me daar bij klimaatgevoeligheid schuldig aan maak. Wij noemen ALLE bewijzen van het IPCC, we hebben die figuur van het IPCC zelfs opgenomen in ons rapport en lopen alle verschillende methodes een voor een langs. Dat is simpelweg niet selectief winkelen. Selectief winkelen is zeggen dat klimaatgevoeligheid 0,9 is, omdat dat blijkt uit de paper van Lindzen en Choi en dan verder niet zeggen dat er ook andere papers zijn.

Dus stop met dat onzinnige verwijt en ga discussiëren op inhoud.

Wij hebben een hoofdstuk in ons rapport als volgt getiteld: “poor estimates obscure the issue”. Dat onderbouwen we. Hier blijft men zich verschuilen achter die “poor estimates” zonder te onderbouwen waarom die “poor estimates ‘ niet “poor” zouden zijn. Is dat dan een vorm van pseudo-scepsis?

Jullie lijken niet eens de selectiviteit van jullie eigen redeneren door te hebben. Bij klimaatgevoeligheid geven jullie hoog op van het IPCC omdat die ALLE bewijzen meeneemt en zo hoort het volgens jullie.

Vervolgens zegt Jos Hagelaars over mijn boek:
“Ik heb je boek gelezen en je boek toont helemaal niet aan dat het IPCC geregeld ‘sceptische’ artikelen negeert. Jij mag dan bepaalde artikelen vanuit jouw bekende optiek belangrijk vinden, je moet toch ook kunnen begrijpen dat de wetenschappelijke wereld daar anders over kan denken.”

Dus plots mag het IPCC bepaalde sceptische artikelen wel weglaten omdat de wetenschappelijke wereld die nou eenmaal niet zo belangrijk vindt?

Oh ja, en men rent hier achter de pogingen aan om een hoge klimaatgevoeligheid te “redden”, zoals de recente Marvel paper waar Hans Custers over blogde. Maar tien dagen nadat Lewis zeer gedetailleerde kritiek op de Marvel paper gepubliceerd heeft, is deze kritiek onder Hans Custers’ blogbericht nog niet eens genoemd laat staan besproken. Is dat een vorm van pseudo-scepsis?

Marcel
(ik pleit nog altijd voor een bijeenkomst face to face. Bart en ik zijn het inhoudelijk vrijwel altijd oneens, maar we hebben de afgelopen jaren vele geanimeerde gesprekken gevoerd en persoonlijk ben ik op hem gesteld en heb ik geen enkel probleem met hem. Persoonlijk met elkaar van gedachten wisselen dwingt je om de normale beleefdheidsnormen in acht te nemen die online nog al eens lijken te verwateren.)

Twee jaar later blijven we nog altijd in dezelfde cirkeltjes ronddraaien. En de face to face bijeenkomst is er nog altijd niet geweest. Op 12 maart is er wel een debat tussen mij en Bart Strengers bij Studium Generale in Groningen. De lezer is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Deze blog is veel te lang geworden. In een volgende blogartikel zal ik verder inhoudelijk ingaan op de reactie van Bart Verheggen op het Volkskrant-interview.

Aldus Marcel Crok.

Bron hier.

Door |3 maart 2018|61 Reacties

Deel deze pagina!

61 reacties

 1. Hugo 3 mrt 2018 om 09:12- Antwoorden

  Zou Bart zich het onderdeel wetenschapsfilosofie nog herinneren?

  0
  0
 2. Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 09:27- Antwoorden

  Marcel, de observatie gebaseerde ECS gaat uit, mag ik aannemen, van de instrumentale metingen van de temperatuur sinds pakweg 1850. Maar stel dat de gemeten toename van de temperatuur over die periode uitsluitend van natuurlijke oorsprong was (tenslotte wordt de opwarming tussen 1910 en 1945 door het IPCC ook grotendeels aan natuurlijke processen toegeschreven) dan zou dat tot een ECS van 0 leiden of met andere woorden het broeikaseffect van extra CO2 is verwaarloosbaar klein.
  Men kan ook een tegenovergestelde aanname doen, namelijk dat zonder de menselijke CO2-uitstoot de temperatuur zou zijn gedaald met bijvoorbeeld 1,5 graad en dat dankzij de CO2 uitstoot de temperatuur 1 graad is gestegen. Dus het netto effect van CO2 is in feite 2.5 graad C en met als gevolg een hoge ECS waarde.
  Concluderend, de bepaling van “de observatie gebaseerde ECS” valt of staat met de aanname hoeveel natuurlijke processen hebben bijgedragen aan de verandering in de temperatuur. En zolang we die natuurlijke processen niet kunnen kwantificeren lijkt mij de discussie over welke ECS de meest waarschijnlijke is een zinloze exercitie.

  0
  0
  • David 3 mrt 2018 om 10:09- Antwoorden

   Voeg daarbij dat we van de CO2 cyclus ook nog niet veel weten…….

   0
   0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 10:11

    David,

    wat we weten is dat 100% van de stijging antropogeen is

    0
    0
   • Hans Erren 3 mrt 2018 om 10:35

    Daar gaat het niet om, het gaat over climate sensitivity, bij een lage CS maakt het niet hoeveel wij uitstoten.

    0
    0
   • TV01 3 mrt 2018 om 17:20

    @ JvdH

    De stelling dat 100% van de stijging antropogeen is niet juist.Het KNMI stelt op haar site:
    – Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Waterdamp werkt als een versterkingsmechanisme bij temperatuurveranderingen.
    – Waterdamp neemt bijna twee derde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. Andere belangrijke broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en ozon.

    Ook het IPCC stelt dat ongeveer 50% van de opwarming antropogeen is. Zij zeggen dus niet dat dit 100% is

    0
    0
  • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 10:16- Antwoorden

   ” En zolang we die natuurlijke processen niet kunnen kwantificeren lijkt mij de discussie over welke ECS de meest waarschijnlijke is een zinloze exercitie.”

   Maar aangezien we dat wel weten is de discussie extreem relevant

   http://www.globalwarmingindex.org

   Chris, met linkje en wetenschappelijk onderzoek en zo. Nu goed gaan LEZEN en daarna met inhoudelijk commentaar komen.

   0
   0
   • Hans Erren 3 mrt 2018 om 10:32

    Het IPCC heeft in het laatste rapport de beste waarde voor ECS losgelaten, over goed lezen gesproken!

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 10:39

    Ja Hans inderdaad maar dat betekend nog niet dan 1,5C het juiste antwoord is (waar jij zo op hoopt) maar dat het net zo waarschijnlijk is als 4,5C

    0
    0
   • Hans Erren 3 mrt 2018 om 11:20

    JvdH het is geen kansverdeling het gaat om bewijs. De bewijzen voor een lage gevoeligheid worden steeds groter.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 11:49

    Ja maar Hans geeft geen best estimate !

    De bewijzen dat de gevoeligheid groter is dan 2c worden steeds groter

    0
    0
   • André Bijkerk 3 mrt 2018 om 10:44

    Er is toch een probleempje hoor, Jan. De studie waar jouw site naar verwijst: nature.com/articles/s41598-017-14828-5 zegt: “we propose..” en niet “We prove…” of “We demonstrate…”. Een voorstel is niet echt hetzelfde als “we weten..”.

    Zo weten we bijvoorbeeld ook dat veel zo niet alle van de recente temperatuurvariaties te verklaren zijn met de variatie in wolkenbedekking en zonne-instraling (SSR) en global whitening. Zie bijvoorbeeld: scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50837#.VE9LlFfivOU

    Iets dat maar al te makkelijk over het hoofd wordt gezien bij de bepaling van TCS/ECS zoals ook in de eerste link.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 12:06

    Andre,

    Jij geloofd ook echt alles

    Niet fatsoenlijk peer revieuwed

    En de conclusie is natuurlijk ook wishy washy

    http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER&Error=1

    0
    0
   • Henk dJ 3 mrt 2018 om 13:23

    André, jij bent wel heel selectief in het lezen van die studie..
    Er staat inderdaad “we propose [an index]”. Maar als je een index uitwerkt, dan kun je die natuurlijk alleen maar ‘voorstellen’. In de studie komen ze dan wel met argumenten waarom de voorgestelde index bruikbaar kan zijn, dus ze doen daar dus wel degelijk “We demonstrate…”. En de auteurs geven ook toe dat deze index een vereenvoudigde methode is, om complexe zaken te presenteren

    André, jij pikte één woord uit die studie, en je misinterpreteerde dar volledig uit context. E ndat doe jij dan nog nota bene in een reactie onder een artikel dat gaat over “cherypicking”!

    0
    0
   • André Bijkerk 3 mrt 2018 om 16:38

    Doet het er veel toe, wat de studie proposed? Uit niets volgt dat er nieuwe informatie is, dat JvdH’s claim substantieert:

    wat we weten is dat 100% van de stijging antropogeen is

    De studie zelf verwijst naar het IPCC report dat cherrypickend veronderstelt dat het merendeel van de opwarming uit de tweede helft van de vorige eeuw anthropogeen is. Maar we wisten al dat ze dat dachten.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 17:25

    Andre,

    LEZEN mijn vriend, LEZEN

    Dit

    ” wat we weten is dat 100% van de stijging antropogeen is”

    ging over de stijging van het CO2 niveau en niet over de opwarming

    0
    0
   • Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 11:16

    Welk natuurlijk proces is verantwoordelijk voor de temperatuurstijging tussen 1910 en 1945? Dat is niet bekend, maar wordt desalniettemin door het IPCC als natuurlijk omschreven en dat moeten ze ook wel doen omdat de stijging van het CO2 gehalte pas na de tweede wereld oorlog duidelijk merkbaar werd (maar de temperatuur tot 1975 licht daalde). Die globalwarming index waar jij naar linkt is gebaseerd op dit artikel: https://www.nature.com/articles/s41598-017-14828-5
    En daar wordt alleen gekeken naar de natuurlijke invloeden van vulkanisme en zonneactiviteit. En daar die twee invloeden op nul worden geschat komen zij tot de conclusie dat DUS de temperatuurstijging geheel antropogeen moet zijn. Het is wel heel erg kort door de bocht om aan te nemen dat de temperatuurverandering van de atmosfeer alleen door die twee natuurlijke processen wordt bepaald. Oceaanstromingen zijn een veel waarschijnlijker oorzaak van veranderingen in ons klimaat.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 11:51

    En Chris waar is je onderbouwing of moet ik je geloven als geoloog zonder enige gerelateerder publicaties?

    0
    0
   • Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 12:48

    Invloed van oceaan op klimaat en weer (voor de leek zodat jij het ook begrijpt): https://www.nationalgeographic.org/media/ocean-currents-and-climate/
    Let op: de langjarige (bijv. 1000 jaar) cyclus van de diepe oceaanstromingen. Daar weten we nog weinig van en zouden best een verklaring kunnen zijn voor de terugkeer van warme periodes zoals de Roman Warm Period, de Medieval Warm Period and de Recent Warm Period.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 13:07

    Leuk artikel van bob Ballard maar het zegt natuurlijk niet wat jij wil beweren

    http://www.freshdialogues.com/2010/01/27/robert-ballard-titanic-explorer-talks-climate-change/

    Ik denk dat de auteur van het stukje het dan ook niet met je eens is

    En natuurlijk omdat iets vroeger iets gedaan heeft betekend het nog niet dat het nu ook de oorzaak is

    Maar goed als leek wil ik toch liever iets lezen wat lijkt op een wetenschappelijke verklaring in plaats van de verder ongefundeerde opinie van ene Chris

    0
    0
   • Ronald 3 mrt 2018 om 14:25

    Beste Chris, je zou je evenzo kunnen afvragen welk natuurlijk proces verantwoordelijk was voor de temperatuurdaling tussen 1900 en 1910. De grootte van die daling is vergelijkbaar met de grootte van de stijging rond 1945 (https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/). En ja, oceaanstromingen hebben zeker invloed op het klimaat. Of dat een rol speelde rond 1900 en 1945 is mij niet bekend. Jou wel?

    0
    0
   • Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 15:02

    Nee, Ik heb geen idee waardoor het klimaat zo snel opwarmde in die periode. Het IPCC weet dat ook niet. I weet wel dat snelle opwarming sinds 1975 aardig correleert met de frequentie en sterkte van El Ninos vis-a-vis de frequentie van La Ninas. Wellicht waren in het eerste deel van de vorige eeuw de El Ninos ook meer frequent en sterker dan de La Ninas.

    0
    0
   • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 15:08

    Dus conclusie, Chris weet het allemaal niet en dus moet Chris een beetje bij lezen ondanks dat hij geoloog is

    Mooi dat we die conclusie samen hebben kunnen bereiken

    0
    0
  • Marcel Crok 4 mrt 2018 om 21:51- Antwoorden

   Ja Chris, je verhaal over de aannames is min of meer correct. Lewis gaat er bij zijn berekeningen dus vanuit dat de forcings van het IPCC kloppen en die stellen dat vrijwel alle opwarming sinds 1850 door broeikasgassen komt. Wel houdt Lewis rekening met bekende natuurlijke oscillaties, met name de AMO, en met vulkaanuitbarstingen. Dus hij zoekt periodes aan het begin en eind van de periode met vergelijkbare AMO-waarden en vulkanische activiteit zodat de invloed daarvan op de ECS minimaal zal zijn. Maar feit blijft dat er een andere onbekende natuurlijke factor in het spel kan zijn (herstel vanuit de Kleine IJstijd) en dan zou de opwarming die je kunt toeschrijven aan broeikasgassen en dus de ECS kleiner worden.

   0
   0
 3. Frans Galjee 3 mrt 2018 om 09:31- Antwoorden

  Even off topic maar ik mis de inbreng van Gerbrand Komen in het huidige gepolariseerde debat over klimaatzaken. Ben benieuwd hoe het nu met hem gaat.

  0
  0
  • Ronald 3 mrt 2018 om 14:27- Antwoorden

   Frans, de laatste keer dat ik ‘m zag (een paar maanden geleden) ging het prima met hem.

   0
   0
 4. Hans Erren 3 mrt 2018 om 10:04- Antwoorden

  Ook ECS is een model die van aannames uitgaat. Ik heb al eerder op de grote frequentieafhankelijkheid gewezen van climate senstity (CS).
  Voor korte perioden is CS laag, voor lange perioden hoog.

  Uit IPCC TAR komt deze grafiek
  https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/images/fig9-1.gif
  Hieruit blljkt dat de evenwichtstijd voor een staprespons in eeuwen gedacht moet worden. De aanname is dan ook nog dat een hoog CO2niveau nog eeuwen in de atmosfeer blijft, en dat de CO2-sinks volledig dichtslaan. Dit laatste is nog niet waargenomen, integendeel de sinks groeien evenredig met de toename van CO2 in de atmosfeer.

  0
  0
 5. Scheffer 3 mrt 2018 om 11:34- Antwoorden

  Ik ben verheugd Crok weer te kunnen lezen op climategate.nl na jaren van zijn afwezigheid. Hij is nota bene mede-oprichter. Ik hoop dat het vaker gaat voorkomen.

  Natuurlijk heeft Crok last van tegenwerking en beschimpingen. Er is natuurlijk een dikke goed betaalde boterham in gevaar in de klimaat-bandwagon voor de vele gesubsidieerde transitie-wensdenkers en klimaatalarmisten.

  Die schandelijke beschimpingen bevreemden wel, omdat Crok altijd een zéér gematigde en gebalanceerde visie geeft op de gepolitiseerde milieu-klimaat-dogma’s en op de alarmistische uitglijders in hun advies aan de politiek door het VN-IPCC.

  0
  0
 6. Arthur Rörsch 3 mrt 2018 om 12:44- Antwoorden

  Hans Errren 3-3-2018 10.04
  Allereerst nog dank dat je me eerder (onder ‘groen’land I ) op het probleem van de albedo hebt gewezen. En je voert nu weer een belangrijk punt aan met: “voor een evenwichtstijd voor een staprespons moet in eeuwen gedacht worden”. Dat wil zeggen als we spreken over een klimaatverandering die meer dan duizend jaar persisteert op de geologische tijdschaal. Mijn opvatting is dat op een historische tijdschaal we hebben het dan over een klimaatvariabiliteit met een paar graden maar nog geen ‘verandering’. Eén van de ‘vondsten’ van Roy Clark en mij is, dat bij de vergelijkingen van de toestanden op 0, 30, 60 en 95 NB, op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december, dus bij de wisselingen van de seizoenen de berekende evenwichttoestanden voor een stilstaande luchtkolom over een dacht-nacht wisseling op maand basis ook een evenwichtstoestand nooit kan worden bereikt. Er zit een enorme vertraging in de warmte en koude uitwisseling tussen de breedtegraden. Dat blijkt ook uit de waarneming dat na een El Nino het zo’n negen maanden duurt voor het effect op hogere breedte graad ( + 1.5 C) wordt waargenomen.
  Zo keer ik terug tot de stelling van Leroux dat de huidige klimaatvariabiliteit veroorzaakt wordt door de verlegging van de grenzen van de klimaatzones waarbij hun volume en daarmede hun warmtecapaciteit verandert. Leroux heeft dit aangetoond met zijn studie aan het verleggen van de meteorologische equator die niet samenvalt met de geografische. (Het beschouwen van een mogelijke verlegging van de klimaatzones missen we in de huidige klimaatmodellen).

  Marcel, dit heb ik bij een seminar (in Nieuwspoort) een keer te berde gebracht. De reactie van Verheggen op zijn blog was: is aardig verhaal, meer niet onderbouwd. Haal je de koekoek, Leroux zoog zijn stelling niet uit zijn duim. Die was al meer dan vijftig jaar oud. Het probleem met het blog Verheggen is dat men er niet wil nadenken over een alternatieve verklaring van de huidige (geringe) klimaatvariabiliteit. Net zo als S.A. Marcott et al (science.sciencemag.org/content/339/6124/1198) die JvdH onlangs aanhaalde.

  Hans E. , ook je vaststelling “de sinks groeien evenredig met de toename van CO2 in de atmosfeer” lijkt mij juist. De belangrijkste sink ligt aan de pool (neerwaartse stroom naar de diepzee) en daar is de potentiële concentratie CO2 aanmerkelijk lager dan elders omdat de pH van het zeewater er aanmerkelijk hoog is. Ook dit stelt de veronderstelling dat het drijfijs zou afsmelten onder invloed van een toenemende CO2 concentratie volgens AGW protagonisten in een ander daglicht.

  JvdH 3-3-2018 10.16,
  Zou je je bewering ‘aangezien we weten wat de oorzaak van de huidige waargenomen klimaatvariabiliteit is’ toch niet nader willen toelichten aan de hand van de drie Arons vragen? Dan krijgen we wellicht enig zicht op wat je denkt te weten en wat je gelooft en wat door jou als ‘evidence’ wordt gezien.
  Je bewering 3-3-2018 10.11 is ook uit de lucht gegrepen, ‘bluf”: “wat we weten is dat 100% van de stijging antropogeen is”. Zelfs de meest fervente aanhangers van de AGW hypothese erkennen dat dit niet het geval is.

  Frans Galjee 3-3-2018 09.31
  Je opmerking “ik mis de inbreng van Gerbrand Komen in het huidige gepolariseerde debat over klimaatzaken.”. Hij zou die vraag zelf moeten willen beantwoorden. Ik heb met hem zo’n tien jaar een heel vruchtbare discussie gehad, hoewel onze opvattingen uiteen bleven lopen. Na de onvruchtbare discussie die Marcel aanhaalt, waarbij hij als een soort moderator optrad, liet hij mij weten verder af te zien van de deelname aan een klimaatdiscussie gezien hij de toon die op het blog Verheggen werd aangeslagen niet waardeerde. Liever besteedt hij zijn tijd aan zingen als bas in het Koninklijke concertgebouw orkest.

  0
  0
  • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 12:51- Antwoorden

   Arthur

   Welke “fervente aanhanger van de AGW hypothese” beweert dat de stijging niet antropogeen is ?

   Kan je verder nog even aangeven waar ik “aangezien we weten wat de oorzaak van de huidige waargenomen klimaatvariabiliteit i” heb gezegd ?

   0
   0
   • Marcos 4 mrt 2018 om 07:47

    Do Not Feed The Trolls !! DNFTT !!

    0
    0
   • J van der Heijden 4 mrt 2018 om 07:56

    Marcos,

    Ik zal niet meer op Arthur reageren!

    0
    0
 7. paai 3 mrt 2018 om 13:57- Antwoorden

  Is dit een insinuerende opmerking?

  “Dat gaat nog net niet met schelden gepaard maar wel met veel insinuerende opmerkingen.”

  Paai

  0
  0
  • André Bijkerk 3 mrt 2018 om 17:08- Antwoorden

   Paai,

   Mijns inziens is het geschrijfsel van Verheggen nogal stemmingmakerij en beledigend is;

   Voorbeelden.

   In de Volkskrant van zaterdag 24 Februari stond een groot interview met klimaatscepticus Marcel Crok, als roepende in de woestijn, geweerd door de media. Toch vrij ironisch als je bedenkt dat Crok de vele aandacht die hij krijgt juist te danken heeft aan zijn afwijzende houding tegenover de klimaatwetenschap. Als hij gewoon de mainstream wetenschappelijke inzichten zou vertolken, zou hij veel minder aanwezig zijn in het maatschappelijke debat.

   Crok doet voorkomen alsof de klimaatwetenschap “uitgaat van modellen en niet van observaties”. Daarmee projecteert hij zijn eigen onwetenschappelijke opstelling – één bewijscategorie als zaligmakend beschouwen en de rest volledig terzijde schuiven – op de wetenschap. Ten onrechte, want de wetenschap kijkt juist naar alle bewijscategorieën. En als er verschillen zijn is dat geen reden om het bewijs dat niet in het eigen straatje past terzijde te schuiven. …etc…etc

   Interessant dat juist jij, die hamert op wederzijds respect dit niet schijnt te beamen. Je kunt toch ook schrijven dat je het niet met Marcel eens bent?

   Maar even inhoudelijk. Er zijn dus drie bronnen voor de berekening van de TCS/ECS.
   Paleoklimatologische veronderstellingen, actuele metingen en modellen.

   Ik heb hier een hand vol blogs geschreven, waaruit blijkt, sterker, bewezen wordt, dat de interpretatie van de paleoklimatologische proxies dubbelzinnig is en dat er aantoonbaar grote problemen zijn. De afwijzing daarvan door Lewis en Crok is dus volledig terecht en wetenschappelijk gezien het enige juiste om te doen.

   Over modellen, ik begrijp dat modellen ons teruggeven wat we er zelf instoppen. Hoe dat dan een bron kan zijn van betrouwbare data voor de berekening van TCS/ECS is mij een volslagen raadsel en er valt dus best wel begrip voor op te brengen dat deze eveneens niet worden gebruikt.

   Je kunt e.e.a best bediscussiëren maar om dan met “onwetenschappelijk” te gaan smijten, getuigt maar weer eens van het hoge niveau van groepdenk aldaar.

   0
   0
 8. Cathrien Stroink 3 mrt 2018 om 14:33- Antwoorden

  Hier Remco de Boer a/h woord. Over de “pijn” die “het” gaat doen (en al doet…..).

  In Amsterdam West: de grond in. OP, naar Amsterdamse aardbevingen?

  https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/446805-productie-energie-uit-duurzame-bronnen-groeit-maar-mondjesmaat

  0
  0
 9. Arthur Rörsch 3 mrt 2018 om 15:11- Antwoorden

  JvdH 3-3-2018 12.51
  Zie allereerst je reactie 3-3-2018 10.11 je stellige stellingame: “wat we weten is dat 100% van de stijging antropogeen is”.
  Je taalgebruik is overigens als zo vaak weer onbegrijpelijk.
  Voorts, in AR5 wordt aangegeven dat tenminste 50 % van de oorzaak van de CO2 stijging is toe te schrijven aan antropogeen. Die bescheidenheid is aan de dag gelegd vanwege de C12/C13 studies.
  Hans E en ik hebben daarover nog steeds een verschil van mening. Die bijdrage kan ook veel lager zijn.
  Kortom, je roept maar weer wat, bluft. Ga eens in op andere delen van mijn respons 3-3-2018 12.44.
  Terug naar je bijdrage onder ‘groen’land II 3-3-2018 08.41 en 10.32
  Over twijfel aan ‘ene Max’ (21.30) die Chris onderschrijft (2-2-2018 22.14). Met een vervolg opmerking dat Chris maar een exploitatiegeoloog zou zijn.
  Meen je nu heus dat Chris als emeritus niet uit grote belangstelling de vorderingen in de algemen geologie blijft volgen?
  Ik heb de laatste jaren intensief samengewerkt met een andere (Shell) exploitatie geoloog, Peter A. Ziegler. Ik beroep me niet graag op ‘autoriteit’. Maar Ziegler was niet alleen lid van de KNAW maar van vier andere Europese academies. Kreeg vele prijzen voor zijn onderzoek.
  Ik denk, dat als Ziegler nog in leven zou zijn, hij de visie van ‘ene Max’ en Chris S volledig zou onderschrijven.
  Onze bevindingen zijn samengevat in E&E 24, 3&4, 2013 in een artikel “Why scientist are sceptical about the AGW concept”. Je weigert je daar iets van aan te trekken omdat je de kwaliteit van het toegepaste peer-review betwijfelt. Wel, het eerste manuscript is daarna vijf maal herzien naar aanleiding van commentaren van referees.
  Wellicht zou je dit artikel toch nog eens kunnen herlezen en eigen inzicht tonen waar we met onze argumentatie de mist zouden zijn ingaan.

  Op climategate.nl wordt door veel twijfelaars aan de AGW hypothese (leken en professionals) nogal eens de suggestie gedaan dat we je commentaren moeten negeren omdat je als stoorzender niet opbouwend aan de klimaatdiscussie bijdraagt. Dat lijkt me duidelijk. Echter blijf ik toch geneigd om zo nu en dan op je kanttekeningen in te gaan als aanwijzing hoe wijd wetenschappelijke ongeletterdheid is verspreid. En dan ook met name op het blog van Verheggen.
  Paai 3-3-2018 13.57
  Ja, dit kan ook als insinuerende opmerking mijnerzijds worden beschouwd. Maar het is in de eerste plaats een uitdaging aan leken klimatologen (zoals JvdH en Henk dJ) om een eigen inzicht te tonen over hun opvattingen over de oorzaken van klimaat variabiliteit.

  0
  0
  • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 17:32- Antwoorden

   Arthur,

   ” Voorts, in AR5 wordt aangegeven dat tenminste 50 % van de oorzaak van de CO2 stijging is toe te schrijven aan antropogeen. Die bescheidenheid is aan de dag gelegd vanwege de C12/C13 studies.”

   Ik neem AR5 er maar even bij

   ” Multiple lines of evidence indicate that the observed atmospher- ic increase in the global CO2 concentration since 1750 (Figure 6.3) is caused by the anthropogenic CO2 emissions (see Section 6.3.2.3)”

   en verder

   “Of the 555 ± 85 PgC of anthropogenic carbon emitted to the atmos- phere from fossil fuel and cement and land use change, less than half have accumulated in the atmosphere (240 ± 10 PgC) (Table 6.1). The remaining anthropogenic carbon has been absorbed by the ocean and in terrestrial ecosystems: the carbon ‘sinks’ (Figure 6.8). The ocean stored 155 ± 30 PgC of anthropogenic carbon since 1750 (see Sec- tion 6.3.2.5.3 and Box 6.1). Terrestrial ecosystems that have not been affected by land use change since 1750, have accumulated 160 ± 90 PgC of anthropogenic carbon since 1750 (Table 6.1), thus not fully compensating the net CO2 losses from terrestrial ecosystems to the atmosphere from land use change during the same period estimated of 180 ± 80 PgC (Table 6.1). The net balance of all terrestrial ecosys-
   tems, those affected by land use change and the others, is thus close to neutral since 1750, ”

   https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf

   En dat is dan wel geen eigen inzicht, maar natuurlijk wel gedragen door de feiten.

   In tegenstelling tot jouw eigen inzicht wat je compleet de mist in laat gaan

   ” Voorts, in AR5 wordt aangegeven dat tenminste 50 % van de oorzaak van de CO2 stijging is toe te schrijven aan antropogeen. Die bescheidenheid is aan de dag gelegd vanwege de C12/C13 studies.”

   De opinie van Ziegler ga ik serieus nemen als het gaat over olie exploitatie. En die van Chris ook niet dus

   0
   0
   • henkie 3 mrt 2018 om 21:11

    Beste Janos, de aangehaalde citaten gaan over de menselijke bijdrage aan het atmosferisch CO2 mechanisme. Dat zegt nog steeds helemaal niets over het uiteindelijke gehalte van CO2 in de atmosfeer, en nog heel veel minder over de menselijke invloed van die bijdrage op de globale gemiddelde temperatuur. Je verzet het doel. Zoals ik je 4 jaar geleden al eens geadviseerd heb: leer lezen en vervolgens begrijpen wat je gelezen hebt. Maar nog steeds doe je niets anders dan blaten als een mak schaap aan de leiband van SS, Desmogblog, David en andere zeloten. De tijd die je spendeert om hier te reageren, alle AGW blogs te lezen moet een heel groot gedeelte van je leven kosten. Ik neem aan dat je weet dat stress killer numero uno is? Heb je echt niks beters te doen met je leven? Wat zielig. met vriendelijke groet, gekke henkie

    0
    0
 10. Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 16:14- Antwoorden

  Ziegler (RIP) was een Zwitserse exploratie (niet exploitatie) geoloog bij Shell. Hij is (was) 20 jaar ouder dan ik en ik heb bij hem m’n sollicitatiegesprek gehad toen ik in 1978 bij Shell werd aangenomen. Ziegler (evenals Roel Murris) stond bekend binnen Shell als “de guru”. Na zijn pensioen bij Shell heeft Ziegler een universitaire carrière gevolgd. Inderdaad, Arthur, Ziegler was ook een AGW scepticus.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ziegler

  0
  0
 11. leonardo 3 mrt 2018 om 16:43- Antwoorden

  Arons’ eerste marks zeggen:
  – recognize that scientific concepts are invented by acts of human imagination and intelligence and are not tangible objects
  – recognize that to be understood and correctly used, such terms require careful operational definition, rooted in shared experience
  Zwaartekracht is zo’n concept dat we al lang kennen, kunnen meten en kunnen gebruiken.

  Er is een globally averaged surface temperature: ik kan me daar wat bij voorstellen, of je die goed kunt meten weet ik niet (er worden modellen gebruikt), of je er wat mee kunt lijkt me zeer de vraag (ik weet heel zeker dat je geen eeuwgemiddelde kunt vaststellen).
  Er is ook climate change en, in het verlengde daarvan, ECS: eqilibrium climate sensitivity.

  Van het klimaat weten we dat het er niet altijd hetzelfde uitgezien heeft – onze epistemologische basis voor het bestaan van climate change. Ons gebrek aan conceptual insight wordt wel het beste geïllustreerd denk ik doordat het klimaat uit vele grootheden bestaan, maar dat we het maar over één kenmerk hebben: de temperatuur.
  Ik constateer twee dingen:
  – de staat van het klimaat in het verleden: we zien geen bomen maar weten zeker dat we het bos zien
  – de staat van het klimaat in het heden: we zien ontzettend veel bomen, maar weten zeker dat we het bos zien

  Ik blijf dat ECS een rare term vinden. Dat had ik al in mijn post de assertiviteit van het klimaat opgemerkt – tegen het gebruik van de wetenschap in. Ik heb daar niet veel commentaar op gehad, al werd het wel eigenwijs gevonden. Wel, laat ik dit voor de goede orde even bevestigen: ik kan behoorlijk eigenwijs zijn. En, als het moet, kan ik ook standvastig eigenwijs zijn.
  De Engelse wiki geeft me trouwens gelijk, waar geschreven staat: Here it should be noted that the term “equilibrium,” though widely used, is a misused; the climate system is far from the situation of a dynamic equilibrium, which requires equal and opposite fluxes on all paths …
  Tussen haakjes, dat wel. Laat ik er, buiten die haakjes nog aan toe voegen: to understand the concept requires insight in the fluxes on all paths.

  En dan schrijft Marcel Crok, sprekend over een dispuut rond ECS, over the three main approaches (instrumental observation based, palaeoclimate proxy-observation based, and GCM simulation/feedback analysis based) en dat hij en Lewis kiezen voor instrumental observation based.
  Ho, objection your honour, hij schrijft niet: instrumental observation based.
  Nee, de kop van het hoofdstuk luidt: Instrumental estimates are superior.

  Estimates are superior!
  Weten jullie wat Cox et al schrijft (Nature january 2018, received July 2017)? Equilibrium climate sensitivity (ECS) remains one of the most important unknowns in climate change science.

  En ik krijg hetzelfde gevoel als ik nu zo’n veertig jaar geleden had over het geloof: ik ben belazerd door m’n vader (een gereformeerde ouderling) en door de dominee – belazerd omdat ze wisten dat het niet waar was, de vader van die dominee was notabene hoogleraar in de exegese aan de VU.
  Ik word gewoon belazerd over het klimaat. Door de gezagdragers, zoals Verheggen, maar ook Crok die niet afwijzend staat tegenover de wetenschap, en door de ouderlingen – onheilsprofeten en politici, waarvan d’r hier ook een handjevol rondlopen. Ze proberen me te belazeren!
  Ik zou haast zeggen: theologie is steviger verankerd als wetenschap dan klimatologie.

  En ik herhaal mijn oproep uit mijn post:
  … klimatologie lijkt me de aangewezen wetenschap om wijzigingen in het klimaat te registreren, de herkomst daarvan te onderzoeken, en daarbij zaken als verhouding tussen kracht van de oorzaak en omvang van het gevolg of de vertraging tussen oorzaak en gevolg te onderzoeken.
  Volgens mij is daar een boel werk te verzetten.

  0
  0
 12. Marleen 3 mrt 2018 om 16:47- Antwoorden

  Deze beschouwing van de discussie die gaande is tussen klimaatwetenschappers en de klimaatsceptici is natuurlijk interessant, maar laat wel heel duidelijk zien dat ondanks al de precieze metingen er eigenlijk slechts wat gesteggel is over een halve graad meer of minder in de klimaatgevoeligheid (ECS).
  Wat hieruit sterk naar voren komt is dat er helemaal geen duidelijkheid is over hoeveel graden er toe te schrijven zijn aan de CO2 uitstoot.

  Luttikhuis schrijft in een recent artikel met als titel en onderschrijft het volgende

  Zie je wel, die ‘linkse hysterie’ over klimaat is onzin
  Wetenschappers weten nog steeds niet precies hoeveel de aarde precies opwarmt door de uitstoot van kooldioxide. Een nieuw onderzoek scherpt de cijfers aan. Het blijkt voer voor sommige ‘klimaatsceptici’.

  Je zou zeggen dat de eerste zin van het onderschrift Wetenschappers weten nog steeds niet precies hoeveel de aarde precies opwarmt door de uitstoot van kooldioxide de grote twijfel is!!!
  Maar, zoals in de rest van het artikel te lezen is, mag er van Paul Luttikhuis (NRC) niet aan de klimaatwetenschap getwijfeld worden of nog veel erger, er mag geen twijfel over gezaaid worden.
  Hoewel ‘zaaien’ zoals in ‘haatzaaien’ een woord is met een negatieve bijklank, lijkt mij twijfel zaaien of veroorzaken een heel positieve actie, waarbij men aan het denken gezet wordt. Het is geen kerk waar niet aan getwijfeld mag worden.

  Hier het artikel:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/zie-je-wel-die-linkse-hysterie-over-klimaat-is-onzin-a1589030

  0
  0
  • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 17:41- Antwoorden

   Marleen,

   je mag best wel aan de klimaatwetenschap twijfelen, maar wel eerlijk. De studie die Paul aanhaalt heeft als een van de conclusies

   ” We get a value with a ‘likely’ range, which means there’s a 66% probability that it’s in that range of 2.2 to 3.4C with a central estimate of 2.8C.”

   Maar intussen blijft Hans Erren volhouden dat het in de buurt van de 1,5C moet liggen want ……

   0
   0
   • Hans Erren 3 mrt 2018 om 18:08

    … want het CO2-equilibrium wordt nooit bereikt en dan geldt de hoogfrequentklimaatgevoeligheid voor de korte CO2-puls.

    Check de pulsrespons van een basversterker.

    0
    0
 13. Löwe von Rheinsburg 3 mrt 2018 om 17:24- Antwoorden

  Geachte prof. dr ir Rörsch
  Ik heb aarzeling om mij als buitenlander in Uw lokale discussie over klimaatverandering te mengen. (climategate.nl).
  Bondskanselier Merkel heeft die aarzeling niet, gezien haar verworven machtspositie met de Franse president in de EU. Maar gelukkig heeft Uw minister-president wel de moed om zo nu en dan weerstand aan de Duits-Franse as te bieden. Het verwondert mij wel dat deze Heer Rutte niet sterker stelling neemt tegen klimaat alarmisten.
  De discussie op Uw klimaat blog loopt op de zelfde manier vast als in ons land (BRD). Een onoverbrugbare tegenstelling tussen de opvattingen van klimaatalarmisten en ontkenners daarvan. Maar mijn indruk is dat die in Uw land toch nog iets vriendelijker verloopt dan in het onze. Hoewel een recente posting van Marcel Crok wijst op een verharding van uiteenlopende standpunten.
  Mag ik het hierbij voorlopig even laten? Mijn positie in Bitburg is dat ik mag adviseren over de lokale plaatsing van windmolens om de energie transitie te verwezenlijken. De kwaliteit van de discussie met politici komt echter niet uit boven die in Uw land.
  In de bescheidenheid toont zich de meester. (Juiste vertaling van een Duits gezegde?) Die lijkt mij ver weg in de huidige discussie van theoretici over klimaatverandering en over het nut van energietransities.
  Op een concrete vraag van U of aan enige ander deelnemer aan de cliategate.nl discussie wil ik nog wel ingaan. Met mijn beperkte inzicht in de oorzaken van recente klimaatverandering. Maar als zelfstandig ondernemer (zoals de journalist Marcel C) is mijn tijd beperkt. Er moet brood op de plank worden gebracht. (juiste vertaling van een Nederlands gezegde?). Op het eerste gezicht is dat geen probleem voor de deelnemers aan Uw discussie Jan van de Heiden en Henk deJ. Zij lijken de tijd aan zich zelf te hebben. Een valse opmerking: waarop berust hun broodwinning? Waarom blijven ze zo anoniem?
  Ik heb vooralsnog een goede reden om anoniem te blijven. Als ik in de BRD mijn stem publiekelijk verhef tegen AGW alarmisten komt mijn broodwinning direct in gevaar.

  0
  0
 14. Hetzler 3 mrt 2018 om 18:24- Antwoorden

  Uit alles blijkt dat onzekerheid in feite het debat bepaalt d.w.z. er is lang niet voldoende bekend hoe het nu precies zit met alle bekende factoren die de klimaatveranderingen aansturen of geacht worden aan te sturen. Helemaal binnen het chaotische klimaatsysteem en zonder het kunnen doen van de noodzakelijke experimenten omdat wij nu eenmaal maar 1 aarde hebben. Mijn indruk is dat velen verliefd zijn geworden op hun model en hoe gracieus dit is, maar er komt niet meer uit dan dat wat er in is gestopt. Dit maakt elk model een 0-hypothese op zich. Dan kies ik toch voor instrumentele observaties. De rest is onzekerheid, op zijn best beredeneerde schatting. Ik vind dit nog tot daaraantoe maar niet het op zo veel onzekerheden gebaseerde energietransitiebeleid, dat naar mijn mening onverantwoord is.

  0
  0
  • J van der Heijden 3 mrt 2018 om 18:49- Antwoorden

   Uit alles blijkt dat de wetenschappelijke basis van AGW solide is en dat het debat vooral een paar ” sceptici” zijn die geen enkele wetenschappelijke onderbouwing hebben voor hun mening

   Mijn indruk is dat de ” sceptici” of financieel of politiek gemotiveerd zijn en aan de hand daarvan hun mening baseren.

   0
   0
   • Hans Erren 3 mrt 2018 om 22:07

    Nee JvdH. Uit alles blijkt dat de wetenschap na 40 jaar onderzoek nog steeds geen milimeter is opgeschoten met het antwoord op de vraag: “Is het erg, of valt het wel mee?”

    0
    0
   • Chris Schoneveld 3 mrt 2018 om 22:33

    “is het erg, valt het wel mee of is het juist gunstig”

    0
    0
 15. Ik wilde alleen maar even zeggen dat ik het het idee had , dat het interview van Keulemans met mrcel Crock, mij voorkwam als een aanwijzing dat er een significante ommekeer gaande is in het denken bij de redactie. Ook andere schrijvers van de Vk schrijven steeds meer over de keerzijdes, als tussen de regels wordt doorgelezen . Logisch !

  0
  0
 16. Maarten 4 mrt 2018 om 10:38- Antwoorden

  Marcel, dank voor deze uiteenzetting.
  Ik heb je via tweet een DM gestuurd. Hoop dat je die leest.

  0
  0
 17. Eddy 4 mrt 2018 om 20:54- Antwoorden

  vdH ik ben niet financieel of politiek gemotiveerd, ik baseer mij op gezond verstand en wetenschap, niet op geloof. In de vele jaren dat ik het debat volg ben ik tot de conclusie gekomen dat mensen die financieel afhankelijk zijn het alarmisme aanhangen en verdedigen. De sceptici zijn vooral mensen die onafhankelijk zijn en geen belang hebben bij het ontkennen van doem scenario’s maar op zoek zijn naar de realiteit.

  0
  0
  • J van der Heijden 4 mrt 2018 om 20:58- Antwoorden

   Zoals bijvoorbeeld de Idso’s…….En natuurlijk al die andere olie gesponsorde danktandjes die liever politici vertellen wat ze willen horen zodat ze lekker kunnen doen wat ze willen

   Ga nu gewoon eens op zoek naar de realiteit en laat je niet bij de neus nemen

   0
   0
   • Boels 5 mrt 2018 om 08:00

    Het voordeel van een sleepwet: de onderlinge connecties van linkse en rechtse extremisten kunnen duidelijker worden.
    Het is mij niet geheel duidelijk tot welke groep de groenfanaten behoren; te veel overeenkomsten.

    0
    0
 18. Frans Galjee 4 mrt 2018 om 21:34- Antwoorden

  Kan iemand mij uitleggen wat er mis is met cherry picking?

  Iedereen doet het het is een menselijke eigenschap altijd bevestiging te zoeken voor wat men (of de groep waar men zich mee verbindt) al meent te weten.
  Wetenschappers ( de echte dan) dienen zich echter doorlopend bewust te zijn van deze beperking op de zoektocht naar een objectieve waarheid.

  0
  0
  • leonardo 4 mrt 2018 om 22:30- Antwoorden

   Frans,
   Er is niet zoveel tegen cherry picking. Er is vooral niks tegen cherrypicking als iemand je dat verwijt, en je vraagt je af: wat heb ik dan misdreven?

   Er zijn hier een paar begrippen aan het devalueren, of inflateren zo je wilt.
   Het begrip ad hominem.
   Het begrip cherry picking.
   Ook het begrip onderbauen (ik onderbau wel, hij onderbaut niet, zij onderbauen niet).
   Vandaag is zelfs een poging ondernomen om het begrip “beleefd informeren” te devalueren.

   Zodra je één van die woorden in de juiste zin gebruikt, springen de trollen er bovenop om het als wapen te hanteren tegen iedereen die het niet met ze eens is.

   Ik zou me, als ik jou was, dus maar geen zorgen meer maken om het gebruik van dergelijke begrippen. Zoals Arons zegt: … recognize that to be understood and correctly used, such terms require careful operational definition, rooted in shared experience.
   Wel, als niemand die recognization wil maken, zou ik het ook niet doen … als ik jou was.

   0
   0
 19. Eddy 4 mrt 2018 om 22:35- Antwoorden

  @vdH, Wie van de sceptici op dit blog verdenk je er van gesponsord of op welke manier dan ook beinvloed te zijn door de olie industrie. Ik vind dat het zwakste argument dat er is, slaat helemaal nergens op.

  0
  0
 20. Boels 8 mrt 2018 om 17:24- Antwoorden
 21. Max 9 mrt 2018 om 18:30- Antwoorden

  Bart Verheggen heb ik wel eens eerder in Groningen zien optreden maar toen zonder tegenspreker die hem kon uitleggen dat juist uit de klimaatwetenschap blijkt dat zijn alarmisme -zo niet hysterie- veel te ver gaat. Dus ik verheug me bijzonder op as maandagavond ! Met dank aan Marcel voor het posten van de aankondiging.

  0
  0
  • Cathrien Stroink 9 mrt 2018 om 19:09- Antwoorden

   Jammer Ben net dit lange weekend de stad uit, anders was ik ook naar het Academiegebouw gegaan.

   Komt er een compilatie of video van denk je, Max?

   0
   0
 22. Willem 25 nov 2018 om 15:23- Antwoorden

  Marcel bedankt voor deze uiteenzetting. Ook voor je inhoudelijke bijdrage aan de ronde tafel op uitnodiging van de Tweede Kamer in november.
  Ik blijf het wel erg jammer, of beter, onbegrijpelijk en kwalijk vinden dat onze mainstream Kamerleden zich weinig aantrekken van de kritiek op het huidige energie- en klimaatbeleid ondanks het aangetoonde gebrek aan consensus, en de tegenargumenten van gerenommeerde wetenschappers zoals Nic Lewis en Judith Curry en ontelbare anderen.
  Laat je s.v.p. niet gek maken door de MSM en jou vol.

  0
  0

Geef een reactie