Onder de titel, ‘Die Solarwende in Deutschland steht vor dem Aus?!’, schonk Michael Krueger op ScienceScepticalBlog aandacht aan de ontwikkeling van zonne-energie in Duitsland.

Het aandeel van fotovoltaïsche energie in de bruto elektriciteitsopwekking in Duitsland is sinds 2015 niet toegenomen, maar daalde tot onder de 6%.

De groei van fotovoltaïsche zonnecellen (PV) bereikte zijn piek in 2012 met 7.500 MW nieuwe installaties. In 2016 is dit gedaald tot 600 MW. Een daling tot minder dan 1/12.

Nieuwe investeringen in PV dalen met de EEG-financiering. (EEG = Erneuerbaren-Energien-Gesetz). In 2010 werd nog € 19,5 miljard geïnvesteerd in de bouw van nieuwe PV-systemen. In 2016 was het slechts € 1,58 miljard. Een daling tot minder dan 1/12.

De werkgelegenheid in Duitsland op het gebied van PV is sinds 2011 gedaald van 110.900 banen naar 31.600 banen in 2015. Een daling tot onder 1/3.

De overschakeling op zonne-energie is derhalve mislukt. Investeerders trekken zich terug vanwege de dalende EEG-vergoedingen/-subsidies. Er vindt nauwelijks nieuwbouw plaats. De eerste oude installaties worden van het net gehaald en het aandeel van zonnecellen in de bruto-elektriciteitsproductie in Duitsland is gedaald tot onder de 6%. De elektriciteitsverbruikers die de groei van PV hebben gefinancierd, hoeven nu echter minder te betalen.

Bron hier.